IP adresa Stav

Vítězná obrana digitálního soukromí

Ušetřete ve velkém: sleva
+ 4 měsíce zdarma

undefined45denní záruka vrácení peněz

Funguje na:

{"platforms":[{"id":17,"name":"Windows","code":"windows","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-windows.svg","download_links":{"default":"/cs/download/windows-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"28.595\" height=\"28.261\" viewBox=\"0 0 28.595 28.261\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M0,260.137l11.72,1.6V250.677H0Z\" transform=\"translate(0 -235.765)\" />\r\n \u003cpath d=\"M0,49.736H11.72V38.544L0,40.14Z\" transform=\"translate(0 -36.251)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.129,261.9l15.586,2.123V250.674H216.129Z\" transform=\"translate(-203.12 -235.763)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.132,2.123V13.485h15.586V0Z\" transform=\"translate(-203.123)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":18,"name":"Amazon Fire TV","code":"amazon-fire-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-amazonfiretv.svg","download_links":{"default":"/cs/download/amazon-firestick-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"53.768\" height=\"18.406\" viewBox=\"0 0 53.768 18.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M11.346-.511a4.381,4.381,0,0,0-.628.043,3.412,3.412,0,0,0-1.107.343,3.025,3.025,0,0,0-.781.538A3.678,3.678,0,0,0,7.769,2.527l-.045.23L7.69,4.369,7.661,4.8l.029.432v.23h-.5L6,5.492V7.1c0,.265.075.259.32.259H7.69v9.672c0,.123-.036.507.067.575a.474.474,0,0,0,.224.029H9.729c.251,0,.291-.039.291-.288V7.363h2.243c.326,0,.3-.056.446-.489l.456-1.385h-.408l-.349-.025H10.02v-1.9l.027-.345a2.029,2.029,0,0,1,.367-1.18,1.608,1.608,0,0,1,1.47-.518,3.009,3.009,0,0,1,.437.042l.5.123a.577.577,0,0,0,.258.05c.113-.037.139-.285.162-.387L13.5.31c.026-.11.11-.3.027-.392a.98.98,0,0,0-.308-.155,5.868,5.868,0,0,0-.99-.228C11.923-.493,11.627-.512,11.346-.511Zm4.971.619c-.061,0-.121,0-.181.009a1.442,1.442,0,0,0-1.05.625,1.506,1.506,0,0,0-.232.892,1.406,1.406,0,0,0,1.252,1.414,1.108,1.108,0,0,0,.349.017,1.461,1.461,0,0,0,.728-.235,1.648,1.648,0,0,0,.529-.563A1.56,1.56,0,0,0,17.471.545,1.6,1.6,0,0,0,16.318.108Zm8.955,5.067a4.016,4.016,0,0,0-2.582.936l-.9.791a8.054,8.054,0,0,0-.151-1.036,1.017,1.017,0,0,0-.1-.353c-.063-.06-.193-.05-.274-.05H20.1a1.33,1.33,0,0,0-.453.034c-.084.058-.07.193-.071.283V6.96l.019.259-.018.317v.806l.023.23-.022.2V9.2l.025.432v7.4c0,.106-.025.517.049.575a.43.43,0,0,0,.216.029H21.9a8.489,8.489,0,0,0,.029-1.123V9.061a.513.513,0,0,1,.03-.23,4.535,4.535,0,0,1,.583-.553,4.08,4.08,0,0,1,1.688-.934l.291-.055h.286a2.171,2.171,0,0,1,.791.183c.084.033.242.121.321.046a2.761,2.761,0,0,0,.205-.472l.217-.518.192-.489c.04-.094.18-.4.14-.484s-.223-.159-.317-.195a3.411,3.411,0,0,0-.99-.185Zm5.69,0-.641.1a4.743,4.743,0,0,0-2.272,1.168,6.805,6.805,0,0,0-1.864,4.862c0,2.143.62,4.407,2.534,5.651a4.8,4.8,0,0,0,1.369.639,5.332,5.332,0,0,0,.845.207l.233.017a2.513,2.513,0,0,0,.379.05h.32l.233.025.5-.026a8.071,8.071,0,0,0,2.942-.717L36,16.912c.056-.032.143-.079.168-.141.032-.079-.082-.288-.118-.369l-.4-.864c-.037-.076-.114-.277-.184-.313-.09-.046-.332.106-.426.149a6.923,6.923,0,0,1-1.107.415,4.77,4.77,0,0,1-3.35-.2,3.6,3.6,0,0,1-1.839-2.353A4.262,4.262,0,0,1,28.6,12.4c0-.08-.041-.209.019-.271s.172-.046.244-.046h7.369c.252,0,.262-.01.262-.259v-.633l-.029-.547a6.626,6.626,0,0,0-.185-1.267,5.329,5.329,0,0,0-2.2-3.489,4.926,4.926,0,0,0-2.447-.711h-.67ZM17.2,5.463c-.076,0-.147,0-.188,0H15.322c-.048.021-.077.021-.109.067a.561.561,0,0,0-.038.273v.461l.029.374-.029.432V8.082l.029.6v.691l-.029.547.029.432v1.209l-.02.317.02.288v4.865c0,.106-.028.517.047.575a.431.431,0,0,0,.216.029h1.777c.074,0,.189.009.245-.046s.046-.169.047-.242V5.751a.441.441,0,0,0-.03-.218C17.466,5.478,17.325,5.464,17.2,5.463ZM30.962,7.052h.612a2.386,2.386,0,0,1,2.1,1.491,4.144,4.144,0,0,1,.358,1.267c.015.1.086.447,0,.513a.478.478,0,0,1-.245.033H28.748c-.246-.007-.163-.174-.146-.373a3.844,3.844,0,0,1,.235-1.065A2.729,2.729,0,0,1,30.962,7.052Z\" transform=\"translate(-6 0.511)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cpath d=\"M1118.425,207.8a.8.8,0,0,0-.393.051c-.056.055-.046.169-.047.242v1.554h3.583v10.277h2.243V209.648h3.291l.524-1.727c.144.093.29.573.361.748l.781,1.9,2.942,7.168.676,1.641c.047.116.16.46.257.518a.491.491,0,0,0,.227.029h1.34a.286.286,0,0,0,.192-.046,3.334,3.334,0,0,0,.282-.616l.912-2.217,2.5-6.1.816-1.986a11.365,11.365,0,0,1,.448-1.151h-2.417l-.552,1.468-1.3,3.339-1.078,2.792-.35.979-.158.4c-.815-2.323-1.717-4.62-2.627-6.909l-.607-1.554c-.042-.111-.145-.433-.238-.489a.491.491,0,0,0-.227-.029h-11.156C1118.61,207.806,1118.522,207.8,1118.425,207.8Z\" transform=\"translate(-1085.597 -201.804)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":19,"name":"Android","code":"android","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-android.svg","download_links":{"default":"/cs/download/android-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.314\" height=\"35.406\" viewBox=\"0 0 30.314 35.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M38.757,153.884a2.152,2.152,0,0,0-1.572.638,2.078,2.078,0,0,0-.646,1.532v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.151,2.151,0,0,0,1.572.638,2.174,2.174,0,0,0,2.2-2.191v-9.15a2.077,2.077,0,0,0-.646-1.532A2.127,2.127,0,0,0,38.757,153.884Z\" transform=\"translate(-36.539 -142.415)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,173.479a2.245,2.245,0,0,0,.689,1.66,2.3,2.3,0,0,0,1.679.68h1.593l.022,4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.126,2.126,0,0,0,1.55.638,2.152,2.152,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-4.83h2.971v4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.254,2.254,0,0,0,3.143,0,2.1,2.1,0,0,0,.645-1.553v-4.83h1.615a2.273,2.273,0,0,0,1.658-.68,2.245,2.245,0,0,0,.689-1.66V159.308H106.494Z\" transform=\"translate(-101.219 -147.435)\" />\r\n \u003cpath d=\"M120.2,3.255,121.731.467a.278.278,0,0,0-.107-.425.3.3,0,0,0-.43.128l-1.55,2.809a10.924,10.924,0,0,0-8.655,0L109.437.17a.3.3,0,0,0-.43-.128.278.278,0,0,0-.108.425l1.529,2.787a9.394,9.394,0,0,0-3.7,3.266,8.179,8.179,0,0,0-1.378,4.585h19.915a8.178,8.178,0,0,0-1.378-4.585A9.429,9.429,0,0,0,120.2,3.255Zm-8.838,4.053a.812.812,0,0,1-.592.245.777.777,0,0,1-.581-.245.842.842,0,0,1,0-1.17.777.777,0,0,1,.581-.245.812.812,0,0,1,.592.245.815.815,0,0,1,0,1.17Zm9.075,0a.779.779,0,0,1-.582.245.812.812,0,0,1-.592-.245.816.816,0,0,1,0-1.17.812.812,0,0,1,.592-.245.778.778,0,0,1,.582.245.842.842,0,0,1,0,1.17Z\" transform=\"translate(-100.158 0.001)\" />\r\n \u003cpath d=\"M383.771,154.512a2.171,2.171,0,0,0-1.572-.628,2.144,2.144,0,0,0-1.55.628,2.067,2.067,0,0,0-.646,1.543v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.125,2.125,0,0,0,1.55.638,2.151,2.151,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-9.15A2.066,2.066,0,0,0,383.771,154.512Z\" transform=\"translate(-354.104 -142.415)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":20,"name":"Android TV","code":"android-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-androidtv.svg","download_links":{"default":"/cs/download/android-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.453\" viewBox=\"0 0 45.23 36.453\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.66,2.66,0,0,0-2.66,2.66v25.938a2.66,2.66,0,0,0,2.66,2.66h17.025v3.45H115.6a.873.873,0,0,0,0,1.745H136.18a.873.873,0,0,0,0-1.745h-7.359v-3.45h17.027a2.66,2.66,0,0,0,2.66-2.66V134.393A2.661,2.661,0,0,0,145.849,131.733Zm1.33,28.6a1.331,1.331,0,0,1-1.33,1.33h-39.91a1.331,1.331,0,0,1-1.33-1.33V134.393a1.331,1.331,0,0,1,1.33-1.33h39.91a1.331,1.331,0,0,1,1.33,1.33Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.733)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cg transform=\"translate(13.958 6.008)\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M37.829,153.884a1.244,1.244,0,0,0-.914.376,1.231,1.231,0,0,0-.376.9v5.387a1.283,1.283,0,0,0,1.29,1.29,1.224,1.224,0,0,0,.909-.376,1.255,1.255,0,0,0,.37-.914v-5.386a1.283,1.283,0,0,0-1.272-1.272Z\" transform=\"translate(-36.539 -147.132)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,167.648a1.368,1.368,0,0,0,1.378,1.378h.927l.013,2.844a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.23,1.23,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-2.844h1.728v2.846a1.29,1.29,0,1,0,2.579,0v-2.844h.94a1.314,1.314,0,0,0,.964-.4,1.33,1.33,0,0,0,.4-.977v-8.338h-11.5Z\" transform=\"translate(-103.424 -152.316)\" />\r\n \u003cpath d=\"M113.989,1.916l.889-1.641a.165.165,0,0,0-.062-.25.174.174,0,0,0-.25.075l-.9,1.654a6.288,6.288,0,0,0-5.036,0L107.727.1a.174.174,0,0,0-.25-.075.165.165,0,0,0-.062.25l.889,1.641a5.486,5.486,0,0,0-2.154,1.922,4.856,4.856,0,0,0-.8,2.7h11.589a4.855,4.855,0,0,0-.8-2.7,5.512,5.512,0,0,0-2.147-1.922ZM108.847,4.3a.469.469,0,0,1-.345.141.449.449,0,0,1-.338-.141.5.5,0,0,1,0-.688.449.449,0,0,1,.338-.141.488.488,0,0,1,.345.832Zm5.28,0a.451.451,0,0,1-.338.141.489.489,0,0,1,0-.977.449.449,0,0,1,.338.141.5.5,0,0,1,0,.688Z\" transform=\"translate(-102.328 0.002)\" />\r\n \u003cpath d=\"M382.2,154.253a1.255,1.255,0,0,0-.914-.369,1.24,1.24,0,0,0-.9.369,1.224,1.224,0,0,0-.376.909v5.387a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.229,1.229,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-5.386A1.224,1.224,0,0,0,382.2,154.253Z\" transform=\"translate(-364.935 -147.132)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":21,"name":"Apple TV","code":"apple-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-appletv.svg","download_links":{"default":"/cs/download/apple-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"34.306\" height=\"33.898\" viewBox=\"0 0 34.306 33.898\">\r\n \u003cpath d=\"M34.309,28.6V27.39c0-.341-.006-.682-.015-1.023a14.7,14.7,0,0,0-.2-2.225,7.451,7.451,0,0,0-.705-2.119,7.163,7.163,0,0,0-3.155-3.112,7.669,7.669,0,0,0-2.144-.7,15.219,15.219,0,0,0-2.252-.2c-.345-.01-.69-.014-1.036-.015H9.5c-.345,0-.69.006-1.035.015a15.219,15.219,0,0,0-2.252.2,7.664,7.664,0,0,0-2.144.7A7.163,7.163,0,0,0,.922,22.026a7.456,7.456,0,0,0-.705,2.119,14.7,14.7,0,0,0-.2,2.225c-.01.341-.014.682-.015,1.024V42.575c0,.318.006.642.015.964a14.7,14.7,0,0,0,.2,2.222A7.451,7.451,0,0,0,.92,47.881a7.163,7.163,0,0,0,3.154,3.112,7.675,7.675,0,0,0,2.144.7,15.218,15.218,0,0,0,2.252.2c.345.01.69.014,1.036.015H24.813c.345,0,.69-.006,1.035-.015a15.217,15.217,0,0,0,2.252-.2,7.664,7.664,0,0,0,2.144-.7,7.163,7.163,0,0,0,3.144-3.112,7.462,7.462,0,0,0,.705-2.119,14.7,14.7,0,0,0,.2-2.225c.01-.341.014-.682.015-1.024V41.3ZM10.57,29a2.767,2.767,0,0,1,1.823-.935,2.725,2.725,0,0,1-.643,1.958,2.312,2.312,0,0,1-1.843.858A2.554,2.554,0,0,1,10.57,29Zm3.551,9.767c-.517.751-1.049,1.483-1.9,1.5-.82.015-1.094-.481-2.037-.481s-1.246.466-2.021.5c-.82.03-1.443-.8-1.959-1.547-1.064-1.517-1.869-4.281-.775-6.146A3.007,3.007,0,0,1,7.982,31.06c.805-.015,1.549.53,2.037.53s1.352-.636,2.369-.571a2.92,2.92,0,0,1,2.263,1.216,2.774,2.774,0,0,0-1.337,2.331,2.727,2.727,0,0,0,1.655,2.478,6.643,6.643,0,0,1-.849,1.723Zm6.41-5.788H18.87v4.8c0,.742.33,1.085,1.057,1.085a5.613,5.613,0,0,0,.6-.041v1.355a5.79,5.79,0,0,1-.983.073c-1.715,0-2.384-.651-2.384-2.3V32.982H15.883V31.635h1.272V29.594H18.87v2.041h1.662Zm5.81,7.205H24.519l-3.066-8.551h1.813l2.151,6.872h.041l2.151-6.872H29.39Z\" transform=\"translate(-0.003 -18.003)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":22,"name":"Console","code":"console","group":"others","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-console.svg","download_links":{"default":"/cs/gaming-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"48.516\" height=\"28.036\" viewBox=\"0 0 48.516 28.036\">\r\n \u003cpath d=\"M2245.309,356.048c-.139-1.026-2.537-14.123-2.553-14.245-.622-4.742-3.567-7.871-7.965-7.871a7.982,7.982,0,0,0-5.745,2.428h-15.868a7.979,7.979,0,0,0-5.744-2.428c-4.4,0-7.118,3.157-7.965,7.871-.021.121-2.414,13.218-2.553,14.245a4.9,4.9,0,0,0,3.225,5.623,5.241,5.241,0,0,0,5.5-1.312,72.521,72.521,0,0,0,4.9-6.409,5.05,5.05,0,0,0,2.841.87,5,5,0,0,0,5.027-4.967h5.406a5,5,0,0,0,5.026,4.967,5.05,5.05,0,0,0,2.841-.87,72.393,72.393,0,0,0,4.9,6.409,5.238,5.238,0,0,0,5.5,1.312A4.9,4.9,0,0,0,2245.309,356.048Zm-36.336-11.279a1.425,1.425,0,0,1-1.434,1.417h-.208a1.425,1.425,0,0,1-1.434-1.417v-1.445h-1.463a1.425,1.425,0,0,1-1.433-1.417V341.7a1.425,1.425,0,0,1,1.433-1.416h1.463V338.84a1.426,1.426,0,0,1,1.434-1.417h.208a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.417v1.445h1.462a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.416v.207a1.426,1.426,0,0,1-1.434,1.417h-1.462Zm4.41,8.272a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2213.383,353.041Zm21.408-15.618a1.519,1.519,0,1,1-1.538,1.519A1.529,1.529,0,0,1,2234.791,337.423Zm-5.949,15.618a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2228.842,353.041Zm3.053-9.717a1.52,1.52,0,1,1,1.536-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2231.9,343.324Zm2.9,2.862a1.519,1.519,0,1,1,1.537-1.52A1.528,1.528,0,0,1,2234.791,346.186Zm2.9-2.862a1.52,1.52,0,1,1,1.537-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2237.687,343.324Z\" transform=\"translate(-2196.855 -333.933)\"/>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":23,"name":"Chrome","code":"chrome","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-chrome.svg","download_links":{"default":"/cs/download/chrome-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"37.903\" height=\"37.9\" viewBox=\"0 0 37.903 37.9\">\r\n \u003cpath d=\"M9.56,16.529,4.136,7.134A18.953,18.953,0,0,1,35.258,9.291H19.794c-.278-.024-.559-.037-.842-.037A9.715,9.715,0,0,0,9.56,16.529Zm16.176-4.5H36.6A18.961,18.961,0,0,1,19.167,37.9l7.751-13.425A9.679,9.679,0,0,0,25.736,12.03Zm-13.67,6.922a6.885,6.885,0,1,1,6.885,6.885A6.893,6.893,0,0,1,12.067,18.952ZM21.549,28.3l-5.426,9.4A18.957,18.957,0,0,1,2.432,9.66l7.738,13.4A9.7,9.7,0,0,0,21.549,28.3Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":24,"name":"Firefox","code":"firefox","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-firefox.svg","download_links":{"default":"/cs/download/firefox-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"33.194\" height=\"33.791\" viewBox=\"0 0 33.194 33.791\">\r\n \u003cpath d=\"M33.044,15.449h0a3.658,3.658,0,0,0-.1-.487s-.118.138-.322.4a11.191,11.191,0,0,0-.4-2.151,14.56,14.56,0,0,0-1.008-2.554A10.458,10.458,0,0,0,30.3,9.1q-.193-.286-.386-.54C29.3,7.576,28.6,6.972,27.79,5.828a8.3,8.3,0,0,1-1.061-2.84,11.179,11.179,0,0,0-.515,1.865c-.836-.826-1.555-1.42-1.994-1.823C22.076,1.038,22.322,0,22.322,0h0s-4.031,4.45-2.284,9.081a8.858,8.858,0,0,0,3,3.952c1.694,1.377,3.506,2.458,4.471,5.234a8.975,8.975,0,0,0-3.367-3.518,7.916,7.916,0,0,1,.643,3.179,7.642,7.642,0,0,1-9.338,7.354,7.143,7.143,0,0,1-1.9-.636A7.63,7.63,0,0,1,11.29,22.58l-.011-.021.139.053a7.154,7.154,0,0,0,.965.254,6.056,6.056,0,0,0,3.838-.445c1.212-.657,1.941-1.155,2.53-.964h.011c.579.18,1.04-.371.622-.954a3.189,3.189,0,0,0-3.056-1.176c-1.212.17-2.316,1.028-3.9.2a2.735,2.735,0,0,1-.3-.17c-.107-.064.343.1.236.021a9.386,9.386,0,0,1-1-.583c-.021-.021.236.074.214.053a3.857,3.857,0,0,1-1.04-1.038,1.812,1.812,0,0,1-.075-1.642,1.443,1.443,0,0,1,.643-.593c.2.1.332.17.332.17s-.1-.17-.139-.254c.021-.011.032,0,.054-.011a6.921,6.921,0,0,1,.783.4,1.158,1.158,0,0,1,.365.318s.075-.032.021-.18a.952.952,0,0,0-.375-.445h.021a3.01,3.01,0,0,1,.461.286,2.226,2.226,0,0,0,.182-.954,1.273,1.273,0,0,0-.075-.53c-.054-.106.032-.148.129-.032a1.185,1.185,0,0,0-.086-.254v-.011h0a.538.538,0,0,1,.086-.1A2.05,2.05,0,0,1,13.1,13.8,10.95,10.95,0,0,1,14.678,13c.44-.191.815-.339.89-.381a2.238,2.238,0,0,0,.311-.244,2.1,2.1,0,0,0,.708-1.208c.011-.064.011-.127.021-.191v-.085h0v-.011h0v-.011h0c-.064-.244-.482-.413-2.659-.615a1.954,1.954,0,0,1-1.565-1.473v.011a1.634,1.634,0,0,0-.086.244c.032-.074.054-.159.086-.244V8.774a5.511,5.511,0,0,1,2.134-2.617c.054-.042-.225.011-.172-.032a5.316,5.316,0,0,1,.568-.233c.1-.042-.418-.233-.868-.191a2.181,2.181,0,0,0-.815.191c.107-.1.429-.212.354-.212a5.445,5.445,0,0,0-1.651.615.335.335,0,0,1,.032-.148,2.586,2.586,0,0,0-1.029.784,1.077,1.077,0,0,0,.011-.18,2.735,2.735,0,0,0-.515.477l-.011.011a6.745,6.745,0,0,0-3.774-.318l-.011-.011h.011a2.938,2.938,0,0,1-.665-.742H5.961L5.94,6.146c-.075-.127-.161-.254-.247-.413-.064-.106-.129-.233-.193-.36a.01.01,0,0,0-.011-.011c-.021,0-.043.117-.064.085h0a4.64,4.64,0,0,1-.311-1.791L5.1,3.666a1.987,1.987,0,0,0-.761.985c-.075.148-.107.223-.15.307V4.927a1.64,1.64,0,0,0,.032-.212L4.2,4.736a1.959,1.959,0,0,0-.268.392,3.283,3.283,0,0,0-.161.413c-.011.021,0-.021,0-.064s.011-.138,0-.117L3.753,5.4a10.177,10.177,0,0,0-.858,3.221,3.222,3.222,0,0,0-.043.562v.021a7.755,7.755,0,0,0-.879,1.166A16.6,16.6,0,0,0,.118,14.856,11.349,11.349,0,0,1,1.1,13.139,15.89,15.89,0,0,0,0,18.956a15.856,15.856,0,0,1,.482-1.727,14.5,14.5,0,0,0,1.34,6.845A16.07,16.07,0,0,0,8.2,31.227h0a14.222,14.222,0,0,0,3.72,1.759c.172.064.354.127.525.18a1.089,1.089,0,0,1-.161-.074,16.921,16.921,0,0,0,4.825.7c5.779,0,7.7-2.172,7.87-2.395h0a2.89,2.89,0,0,0,.686-.911h0c.107-.042.225-.1.343-.148l.075-.032.129-.064a11.864,11.864,0,0,0,2.444-1.515,5.8,5.8,0,0,0,2.273-3.285h0a2.055,2.055,0,0,0,.032-1.515c.064-.1.118-.191.182-.3a13.309,13.309,0,0,0,2.048-6.548v-.2A9.828,9.828,0,0,0,33.044,15.449Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":25,"name":"iOS","code":"ios","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-ios.svg","download_links":{"default":"/cs/download/ios-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"27.138\" height=\"32.897\" viewBox=\"0 0 27.138 32.897\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0)\">\r\n \u003cpath d=\"M17.814,0h.237a6.994,6.994,0,0,1-1.795,5.309,5.588,5.588,0,0,1-4.9,2.272,6.786,6.786,0,0,1,1.827-5.144A7.92,7.92,0,0,1,17.814,0Z\" transform=\"translate(2.16)\" />\r\n \u003cpath d=\"M29.242,21.706v.065a19.062,19.062,0,0,1-2.771,5.28c-1.057,1.437-2.352,3.372-4.664,3.372-2,0-3.325-1.27-5.373-1.3-2.166-.035-3.357,1.062-5.338,1.338H10.42a6.033,6.033,0,0,1-3.483-2.372A20.651,20.651,0,0,1,2.1,16.129V14.657A9.614,9.614,0,0,1,6.363,6.743a7.26,7.26,0,0,1,4.829-1.105,12.26,12.26,0,0,1,2.366.67,6.592,6.592,0,0,0,2.365.7,5.727,5.727,0,0,0,1.659-.5,10.313,10.313,0,0,1,5.338-.936,7.419,7.419,0,0,1,5.442,3.207,6.882,6.882,0,0,0-3.548,6.847A7.077,7.077,0,0,0,29.242,21.706Z\" transform=\"translate(-2.104 2.441)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":26,"name":"Linux","code":"linux","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-linux.svg","download_links":{"default":"/cs/download/linux-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.64\" height=\"35.456\" viewBox=\"0 0 30.64 35.456\">\r\n \u003cpath d=\"M51.946,28.468c-1.052-.426-1.5-.991-1.459-1.834a2.8,2.8,0,0,0-.788-1.99,8.528,8.528,0,0,0,0-4.568c-.683-1.968-2.767-4.974-4.918-7.929a6.744,6.744,0,0,1-.97-4.06,12.214,12.214,0,0,0-.92-4.943A5.176,5.176,0,0,0,37.971,0a6.791,6.791,0,0,0-3.742,1.126C32.08,2.592,32.364,5.787,32.552,7.9c.026.29.05.563.064.8a10.36,10.36,0,0,1-.138,3.494,14.347,14.347,0,0,1-1.073,1.487c-.519.676-1.108,1.441-1.59,2.155a16.778,16.778,0,0,0-1.489,3.441,16.386,16.386,0,0,1-.942,2.33,3.14,3.14,0,0,0-.311,2.384,2.456,2.456,0,0,0-.795.995c-.32.674-.968,1.037-2.317,1.293a1.789,1.789,0,0,0-1.271.766,2.148,2.148,0,0,0,.014,1.735,2.67,2.67,0,0,1-.181,1.956c-.062.186-.133.4-.2.63a1.125,1.125,0,0,0,.121.993c.509.77,2,1.041,3.526,1.22a13.715,13.715,0,0,1,2.881.818,13.647,13.647,0,0,0,2.818.8,3.241,3.241,0,0,0,.4.025,2.347,2.347,0,0,0,2.145-1.244,24.111,24.111,0,0,1,3.866-.451,16.983,16.983,0,0,1,3.843.39,3.068,3.068,0,0,0,1.158,1.247,2.837,2.837,0,0,0,1.3.29h0a3.161,3.161,0,0,0,2.29-.935A20.546,20.546,0,0,1,50.822,31.9c.318-.17.615-.329.875-.473a1.935,1.935,0,0,0,1.2-1.717A1.454,1.454,0,0,0,51.946,28.468Zm-17.7-.157c-.1-.693-1-1.38-2.046-2.176a7.2,7.2,0,0,1-2.089-2.013,6.006,6.006,0,0,1,.641-4.72,11.908,11.908,0,0,0,.976-2.326,8.313,8.313,0,0,1,1.019-2.3,5.832,5.832,0,0,0,1.221-2.927,3.71,3.71,0,0,0,2.182,1.172,1.3,1.3,0,0,0,.35-.047,11.842,11.842,0,0,0,2.09-1.04,8.971,8.971,0,0,1,1.776-.882c.524.743,3.567,7.4,3.878,9.538a9.992,9.992,0,0,1-.145,3.637,2.738,2.738,0,0,0-.362-.026c-.848,0-1.072.457-1.131.73a29.229,29.229,0,0,0-.168,3.488,7.019,7.019,0,0,1-4.082,2.523,17.879,17.879,0,0,1-2.516.2,8.6,8.6,0,0,1-1.241-.076L33.481,29.8A1.34,1.34,0,0,0,34.247,28.311ZM35.666,7.457q-.052.022-.1.048a2.036,2.036,0,0,0-.023-.227,1.3,1.3,0,0,0-1.108-1.2.792.792,0,0,0-.12.009.923.923,0,0,0-.685.606c.117-.714.526-1.243,1.012-1.243.57,0,1.052.76,1.052,1.659A2.426,2.426,0,0,1,35.666,7.457Zm4.433.536a1.741,1.741,0,0,0,.08-.527,1.328,1.328,0,0,0-1.192-1.454A1.342,1.342,0,0,0,37.8,7.466q0,.082.008.164l-.1-.038a2.2,2.2,0,0,1-.113-.7A1.62,1.62,0,0,1,39,5.124a1.62,1.62,0,0,1,1.406,1.768A2.064,2.064,0,0,1,40.1,7.993Zm-.572,1.9c-.011.049-.035.071-.3.206-.133.068-.3.153-.5.278l-.138.083a12.843,12.843,0,0,1-2.207,1.157c-.24.032-.388-.06-.721-.284-.075-.051-.155-.1-.24-.158a2.809,2.809,0,0,1-1.031-.986c.2-.15.681-.524.93-.746a2.693,2.693,0,0,1,1.263-.775.2.2,0,0,1,.038,0,12.67,12.67,0,0,1,1.555.548c.246.1.458.181.608.234A1.457,1.457,0,0,1,39.527,9.89Zm4.228,21.665a17.025,17.025,0,0,0,.522-3.743c-.011-.216-.031-.45-.049-.677a6.155,6.155,0,0,1-.033-1.242.231.231,0,0,1,.035-.013,2.1,2.1,0,0,0,1,2,2.229,2.229,0,0,0,.887.169,3.645,3.645,0,0,0,2.25-.819,4.05,4.05,0,0,0,.571-.741.885.885,0,0,1,.039.349A2.492,2.492,0,0,0,50.064,29.1l.109.057c.267.138.975.506.987.68a.155.155,0,0,1-.046.057,10.261,10.261,0,0,1-1.406.78,12.316,12.316,0,0,0-2.832,1.721,3.878,3.878,0,0,1-2.161,1.335.574.574,0,0,1-.172-.024C43.972,33.527,43.5,32.714,43.755,31.556ZM24.334,28.536a1.559,1.559,0,0,1-.055-.686c.036-.152.8-.316,1.121-.385a4.407,4.407,0,0,0,1.238-.385,2.484,2.484,0,0,0,.843-1.118,1.736,1.736,0,0,1,.471-.7.1.1,0,0,1,.054-.013c.333,0,1.03.691,1.432,1.309.1.156.291.468.509.83a26.5,26.5,0,0,0,2.016,3.057c.421.446,1.1,1.3.935,2.039a2.24,2.24,0,0,1-.931,1.137.964.964,0,0,1-.207.019,13.34,13.34,0,0,1-3.617-1.131l-.141-.058a11.582,11.582,0,0,0-2.237-.493,7.381,7.381,0,0,1-1.733-.385c-.123-.136.02-.579.145-.969a6.228,6.228,0,0,0,.235-.875A3.148,3.148,0,0,0,24.334,28.536Z\" transform=\"translate(-22.257)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":27,"name":"macOS","code":"macos","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-macos.svg","download_links":{"default":"/cs/download/macos-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"38.025\" height=\"31.444\" viewBox=\"0 0 38.025 31.444\">\r\n \u003cpath d=\"M10.263,27.637a1.557,1.557,0,0,1-.642-2.122,1.594,1.594,0,0,1,2.147-.635,15.435,15.435,0,0,0,5.9,1.737,26.949,26.949,0,0,1,.716-4.923h-4.09V20.129c0-4.731,3.261-12.911,4.664-16.211H3.169A3.16,3.16,0,0,0,0,7.05V32.23a3.16,3.16,0,0,0,3.169,3.132H18.929a20.806,20.806,0,0,1-1.222-5.6A18.6,18.6,0,0,1,10.263,27.637ZM9.654,12.408a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0v1.957a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0Z\" transform=\"translate(0 -3.918)\" />\r\n \u003cpath d=\"M39.47,3.918H27.019c-.532,1.2-4.13,9.445-4.827,14.645h5.2l-.8,2.115a22.876,22.876,0,0,0-1.119,5.89,15.385,15.385,0,0,0,5.694-1.848,1.594,1.594,0,0,1,2.161.587,1.556,1.556,0,0,1-.594,2.135,18.562,18.562,0,0,1-7.23,2.27,17.333,17.333,0,0,0,1.145,4.954,1.545,1.545,0,0,1,.1.7H39.468a3.16,3.16,0,0,0,3.169-3.132V7.05A3.157,3.157,0,0,0,39.47,3.918ZM33.312,14.39a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0V12.432a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0Z\" transform=\"translate(-4.612 -3.918)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":28,"name":"Smart TVs","code":"smart-tvs","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-smarttv.svg","download_links":{"default":"/cs/download/vpn-smart-tv"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.027\" viewBox=\"0 0 45.23 36.027\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0.001)\">\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.644,2.644,0,0,0-2.66,2.629V160a2.644,2.644,0,0,0,2.66,2.629h17.025v3.409H115.6a.863.863,0,0,0,0,1.725H136.18a.863.863,0,0,0,0-1.725h-7.359v-3.409h17.027a2.644,2.644,0,0,0,2.66-2.629V134.362A2.646,2.646,0,0,0,145.849,131.733ZM147.179,160a1.324,1.324,0,0,1-1.33,1.314h-39.91a1.324,1.324,0,0,1-1.33-1.314V134.362a1.324,1.324,0,0,1,1.33-1.314h39.91a1.324,1.324,0,0,1,1.33,1.314Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.734)\" />\r\n \u003cpath d=\"M2.191.084c1.4,0,2.079-.7,2.079-1.519,0-1.8-2.849-1.176-2.849-2.079,0-.308.259-.56.931-.56a2.767,2.767,0,0,1,1.358.385l.35-.861a3.287,3.287,0,0,0-1.7-.434C.966-4.984.294-4.291.294-3.458c0,1.82,2.849,1.19,2.849,2.107,0,.3-.273.525-.945.525A2.882,2.882,0,0,1,.581-1.337L.2-.483A3.493,3.493,0,0,0,2.191.084ZM10.57,0l-.014-4.9H9.625L7.819-1.855,5.985-4.9H5.047V0H6.111V-2.877L7.546-.518h.511L9.5-2.94,9.506,0Zm4.823,0h1.19L14.392-4.9h-1.12L11.088,0H12.25l.434-1.05h2.275ZM13.048-1.911l.777-1.876L14.6-1.911ZM21.434,0l-1.1-1.575a1.593,1.593,0,0,0,1.008-1.547c0-1.1-.819-1.778-2.128-1.778H17.094V0h1.134V-1.365h1.043L20.216,0ZM20.195-3.122c0,.532-.35.854-1.043.854h-.924V-3.976h.924C19.845-3.976,20.195-3.661,20.195-3.122ZM23.184,0h1.134V-3.976h1.568V-4.9h-4.27v.924h1.568Z\" transform=\"translate(9.433 17.613)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"}],"buttons":{},"itemsPerRow":12,"isSortable":false,"boxType":false,"elemId":"section-zONyLMoMkR","editMode":false}

Chraňte svůj digitální otisk

Skryjte svou aktivitu na internetu před všemi, kdo vás sledují. Patří sem poskytovatelé internetového připojení, hackeři, inzerenti a vláda.

CyberGhost VPN šifruje váš online provoz a skrývá vaši skutečnou IP adresu, ať už se jedná o sledování videí, torrenty, hraní her, nakupování, bankovnictví nebo prosté surfování.

Nikdo se nedozví, kdo jste ani kde se skutečně nacházíte.

Zůstaňte anonymní online se CyberGhost VPN
CyberGhost VPN chrání až 7 zařízení současně

Naprosté soukromí na všech zařízeních

Připojte až 7 zařízení jen s jedním předplatným.

Jednoduše si stáhněte naši intuitivní aplikaci pro Windows, macOS, Android, iOS a Linux. CyberGhost VPN můžete dokonce nastavit na routeru, chytré TV, Amazon Fire TV Stick nebo herní konzoli.

Užívejte si nepřetržitou VPN ochranu, ať jste kdekoli.

CyberGhost VPN neuchovává žádné záznamy

Žádné záznamy

Vaše údaje nikdy nesledujeme, nesdílíme ani neprodáváme. Naše rumunská centrála vás také chrání přísnými zákony o ochraně osobních údajů.

Získejte online ochranu se CyberGhost VPN

Silné šifrování

Skryjte svou polohu a zašifrujte svůj internetový provoz pomocí špičkového 256bitového AES šifrování.

CyberGhost VPN má obrovskou síť VPN serverů po celém světě

Obrovská síť serverů

Získejte přístup ke svému oblíbenému obsahu na našich globálních serverech v Americe, Evropě, Africe a Asii.

Připojte se k CyberGhost VPN jediným kliknutím

Vysoká rychlost

S nejrychlejší VPN na trhu můžete sledovat živé sportovní přenosy, stahovat velké soubory a hrát online hry.

CyberGhost VPN má 45denní záruku vrácení peněz

Záruka vrácení peněz

Pokud nebudete na 100 % spokojeni, požádejte do 45 dnů o vrácení peněz. Bez jakýchkoliv otázek.

Zákaznická podpora CyberGhost VPN dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Podpora 24/7

Kontaktujte nás kdykoli prostřednictvím chatu nebo e-mailu. Zaručujeme rychlou odpověď v několika jazycích.

CyberGhost VPN:
Jedno kliknutí k ochraně vašeho soukromí

Podívejte se, co si o nás myslí naši spokojení uživatelé

Mají přehled o všem, co se ve světě VPN děje. Zde je názor odborníků a spokojených uživatelů (Ghosties) na CyberGhost VPN. Přejděte na Trustpilot a prohlédněte si všechna hodnocení uživatelů.

{"trustpilotBtnText":"Ghosties","techReviewsBtnText":"Odborníci","containerType":"vertical"}

Vyberte si tarif, který vám bude vyhovovat

1 Měsíc

$12.99/měsíc

$12.99 každý měsíc

14denní záruka vrácení peněz

IMPORTANT!

28 MĚSÍČNÍ tarif nabízí největší slevu a vztahuje se na něj 45 denní záruka vrácení peněz.

6 měsíců

$6.99/měsíc

Platíte $41.94 každých 6 měsíců

45denní záruka vrácení peněz

undefined DŮLEŽITÉ!

28 MĚSÍČNÍ tarif nabízí největší slevu a vztahuje se na něj 45 denní záruka vrácení peněz.

*Všechny částky jsou uvedené v US Dollars

Vše, co od všestranné VPN očekáváte

 • VPN servery ve 100 zemích po celém světě
 • 256bitové AES šifrování
 • Ochrana před únikem údajů přes DNS a IP
 • Automatické nouzové odpojení
 • Protokoly OpenVPN, IKEv2, WireGuard®
 • Žádné záznamy
 • Neomezený přenos a množství dat
 • Nejvyšší možná rychlost
 • Až 7 připojených zařízení současně
 • Aplikace pro Windows, macOS, Android, iOS a další
 • Zákaznická podpora 24/7
 • 45denní záruka vrácení peněz

Časté dotazy

Stručně řečeno, CyberGhost VPN vytváří šifrované spojení mezi vaším zařízením a internetem. K tomu dojde, jakmile se připojíte k serveru CyberGhost VPN.


Máme tisíce serverů po celém světě, které vám umožňují měnit virtuální polohu. Můžete používat streamovací služby, odblokovat platformy sociálních sítí, obejít síťová omezení v kancelářích a školách a dokonce nakupovat online výhodněji!


Pokud jste v oblasti VPN nováčkem, máme pro vás tým zákaznické podpory, který je dostupný nepřetržitě a poradí vám s jakýmikoliv otázkami. Můžete se na ně obrátit prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu v angličtině, francouzštině, němčině a rumunštině.

Ano! CyberGhost VPN používá k ochraně vašich dat neprolomitelné 256bitové AES šifrování. To brání kyberzločincům, vládám, vašemu poskytovateli internetového připojení, inzerentům a dalším třetím stranám špehovat, co děláte online. Americká vláda používá stejný standard šifrování k ochraně utajovaných informací.


Automatické nouzové odpojení udržuje vaši skutečnou IP adresu skrytou i v případě výpadku internetového připojení. Kromě toho mají naše aplikace vestavěnou ochranu proti úniku dat přes DNS a automatickou ochranu Wi-Fi , takže můžete bezpečně používat internetový hotspot v letištních halách, hotelech, knihovnách a kavárnách.


Pro maximální bezpečnost a soukromí se můžete připojit i k našim speciálním NoSpy serverům. Servery NoSpy jsou umístěny v naší rumunské centrále, takže k nim nemá přístup nikdo mimo tým CyberGhost.

Budeme k vám upřímní: Při připojení k VPN vždy dochází k mírnému poklesu rychlosti v důsledku procesu šifrování. Žádná VPN společnost, která vám tvrdí opak, vám neříká pravdu.


Dobrou zprávou je, že jsme CyberGhost VPN navrhli speciálně tak, abychom zabránili ztrátě rychlosti. Naše servery s rychlostí 10 Gb/s si snadno poradí se sledováním videí v rozlišení 4K bez zdlouhavého načítání. Investovali jsme také do nejnovějšího hardwaru a nejlepších protokolů na trhu (WireGuard®, OpenVPN a IKEv2), takže si můžete užívat bleskurychlé připojení.


Dokonce jsme provedli vlastní testy, které ukázaly, že CyberGhost VPN je nejrychlejší VPN na trhu! Ve skutečnosti může CyberGhost VPN zlepšit vaši celkovou rychlost, pokud vás například omezuje váš poskytovatel interentového připojení.

Sídlíme v Rumunsku, v zemi s přísnými zákony o ochraně osobních údajů a bez povinných zásad shromažďování údajů. Dodržujeme přísné zásady neuchovávání záznamů, ale také nejsme ze zákona nuceni sledovat, ukládat ani předávat vaše údaje.


Abychom prokázali náš závazek k ochraně vašeho soukromí, jako první společnost v celém odvětví VPN jsme zveřejnili čtvrtletní prokázání transparentnosti. Tato zpráva ukazuje, kolik žádostí o informace dostáváme a kolik jich odmítáme!

CyberGhost VPN můžete používat až na 7 zařízeních najednou. Sdílejte svůj účet s rodinou a přáteli, aby každý mohl chránit své soukromí online!


Naši vlastní aplikaci si můžete stáhnout v systémech Windows, macOS, Android, iOS a Linux. Můžete dokonce nastavit svůj router tak, aby všechny vaše zařízení v domácnosti byla připojeny k CyberGhost. To zahrnuje chytré televizory , herní konzole a další zařízení.


Abyste mohli CyberGhost VPN používat, nemusíte být nijak technicky zdatní. Naše aplikace jsou navrženy tak, aby byly intuitivní, s optimalizovanými servery dostupnými pro sledování videí, torrenty a hraní her. K nejlepšímu dostupnému serveru se snadno připojíte jediným kliknutím.

CyberGhost VPN není zdarma, ale nabízíme 45denní záruku vrácení peněz. Jedná se o nejdelší záruku vrácení peněz, jakou u placených VPN najdete. Dá vám dostatek času na vyzkoušení všech funkcí bez jakéhokoli rizika pro vás. Pokud si to rozmyslíte, můžete si nechat vrátit peníze v plné výši prostřednictvím nepřetržitého chatu nebo e-mailu. Bez jakýchkoliv otázek.


Jako velcí zastánci ochrany soukromí se vždy obáváme skrytých nákladů na bezplatné VPN. Bezplatné VPN mají obvykle omezený počet přetížených serverů, což vede k nízkým rychlostem a omezením dat. Vaše sledování videí tak může být snadno zmařeno. A co hůř, mnohé bezplatné VPN vydělávají peníze tím, že tajně prodávají vaše data inzerentům a dalším třetím stranám.


V porovnání s tím má CyberGhost VPN globální síť serverů, vojenské šifrování. mimořádně vysokou rychlost a neomezeé množství dat. Naše servery běží na paměti RAM, takže se nikdy nic neukládá na pevné disky. Naše přísné zásady neuchovávání záznamů zaručují, že vaše soukromá data také nikdy neuložíme, neprodáme ani nesdílíme.

Ano, ve většině světa. Jednotlivci, vlády a společnosti používají VPN k ochraně citlivých informací a ke zmaření kybernetických útoků.


V zemích s velmi přísnými zákony o internetu však můžete používat pouze vládou schválené VPN. Mezi takové země patří Čína, Rusko, Írán a Egypt.


Poznámka: Neschvalujeme používání CyberGhost VPN k porušování zákona. Nezákonná činnost je stále nezákonná, i když jste pod ochranou VPN.

×

Velký úspěch s online ochranou soukromí

Užívejte 2 roky
+ 4 měsíce zdarma

undefined 45denní záruka vrácení peněz

×

VÍTĚZNÁ NABÍDKA

SLEVA

Braňte svá data jako brankář:
4 měsíce ZDARMA!

undefined 45denní záruka vrácení peněz