Η IP σου Η κατάστασή σου
{"styleType":"default","containerType":"horizontal"}
5

Discover CyberGhost VPN for Xbox Series X, One & 360

Get the best VPN for all Xbox consoles in one place


Supported on:

{"buttons":{},"itemsPerRow":12,"isSortable":false,"boxType":false,"elemId":"section-zONyLMoMkR","editMode":false}
CyberGhost Best VPN for Xbox

Supported on:

{"buttons":{},"itemsPerRow":12,"isSortable":false,"boxType":false,"elemId":"section-zONyLMoMkR","editMode":false}

Why Do You Need a VPN on Your Xbox?

It’s challenging to take your Minecraft or Fortnite gaming to the next level. ISPs may throttle your bandwidth and online threats like DDoS attacks continuously threaten you.

Having CyberGhost VPN on your Xbox helps you overcome all this and more! Hop from one server to another in just one click and get access to your favorite games. CyberGhost VPN also encrypts all your data and keeps your payment details, emails, pictures, and passwords away from cyberattackers.

How to Install CyberGhost VPN for Xbox on Your Router

Set up CyberGhost VPN on your router and secure all your devices, including Xbox Series X, One, & 360. Follow these simple steps and you’re set.

1. Become a Ghostie. It’s fast and easy.
2. Go to your account.
3. Go to My DNS Settings.
4. Activate the DNS Settings on your IP.
5. Enter our Smart DNS into your router settings.
6. Restart your router.
7. Connect your Xbox to the router.

You can also buy a router with CyberGhost VPN pre-installed.
Check our detailed instructions and all the info you need to get you up and running.

Override data caps with CyberGhost VPN

Override Data Caps

Internet Service Providers (ISPs) track your online activity. They wait until you’re using data-intensive activities like gaming on Xbox to throttle you to manage their network congestion. When this happens, it’ll take forever to communicate with the gaming server. That causes your ping to go through the roof.

CyberGhost VPN hides your IP address. Your online traffic goes through a secure tunnel, making you 100% anonymous the moment you connect to our servers. This way your ISP can’t monitor or slow down your online gaming.

Enjoy truly private gaming and never worry about hitting any data caps ever again. Try us risk-free with our 45-day money-back guarantee.

Your IP address defines who you are online. If anyone tracks you, they’ll know your gaming history, who you’re playing against, your location, and your gaming patterns. This data can even be used to restrict your Xbox experience like limiting the number of times you can share a game title.

CyberGhost VPN guarantees you’ll bypass all restrictions by hiding your IP address. We also use the best VPN protocols and military-grade encryption to secure your connection. Anyone looking for your data won’t be able to find it.
You win. Enjoy full gaming freedom on Xbox.

CyberGhost VPN hides your IP address

Play Hide and Seek

A Wide Range of Global Servers


CyberGhost VPN has 9279 servers in over 91 countries. We make sure you get a quick and stable VPN connection and avoid overcrowded servers. You can find the best server to play your favorite Xbox game.

Once you activate CyberGhost VPN, you connect to the fastest available server and enjoy unlimited bandwidth. You get a new IP address, so your digital identity stays fully protected and out of prying eyes such as ISPs, snoops, and hackers.

On top of it all, we encrypt your online data using the 256-bit AES technology, the most advanced one available. Your gaming activity stays safe and completely anonymous.

We know seconds can make the difference between winning and losing.

That’s why we optimized our servers to provide the fastest speed you need. We’ve also dedicated servers specifically for gaming, so sub-optimal bandwidth, memory, and storage will never slow you down. You’ll enjoy quality gaming and streaming on Xbox every time.

Our 9279+ international server network guarantees there’s no traffic congestion to lower your ping or disconnect you from your game.

Say ‘goodbye’ to high pings and focus on winning!
Not sure which server’s best for your gaming needs? Contact our 24/7 customer support team.

CyberGhost VPN has an improved lag and ping

Improved Lag & Ping

CyberGhost VPN protects agains DDoS Attacks

The Ultimate Protection Against DDoS Attacks

Battles and fights aren’t confined to the game you’re playing. Competing teams use DDoS attacks to grind your online gaming to an abrupt halt. Or real life ‘adds’ take over your console and you lose control.

Ramp up your defenses against DDoS attacks and data breaches, malware, or spyware with CyberGhost VPN. When we hide your IP address, the attackers won’t be able to find your original network and target you. CyberGhost VPN ensures you’ve got complete security and anonymity every time you’re gaming.

Go ahead game securely, knowing we’ve got your back.

FAQ

It depends. Normally, gaming consoles like Xbox don’t support VPNs. It depends whether the VPN provider offers a solution. CyberGhost VPN offers its Smart DNS feature on Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, and Xbox 360 altogether. We keep all your information safe, including your banking details on the Microsoft Store. All your gaming activity will also stay completely anonymous, protecting your digital identity.

A free VPN is never a wise choice, let alone for gaming. Free VPN providers often throttle connection speeds, so you’ll have a lousy gaming or video streaming experience. Free VPNs also often keep logs and sell your information to advertisers and other third parties. A paid VPN like CyberGhost is always better because we don’t do any of these things. Enjoy a zero-risk, hassle-free VPN from CyberGhost VPN. Try us risk free with our 45-day-money-back guarantee.

CyberGhost VPN is one of the most privacy-focused and transparent VPN services you can find. We’ve enforced a strict No Logs policy from the beginning, and our Romanian HQ fully supports it. The country doesn’t have any law forcing us to keep logs. Romania has also opted out of the 5/9/14 Eyes Alliance. That means, we can’t be compelled to cooperate with anyone trying to get their hands on your data.

A stable and reliable VPN like CyberGhost can help you avoid lousy speeds. We hide your IP address, so your ISP can’t set data limits to throttle you. Choose and swap between 9279 servers available worldwide for the fastest connection speeds and best gaming performance.

CyberGhost VPN is also compatible with PlayStation 3, PlayStation 4, 4 Pro, and PlayStation 5. We also offer streaming-optimized servers so you can stream on Netflix, Amazon Prime, and many others. Got more questions about optimizing your VPN for your gaming console or streaming? Reach out to our friendly support team via email or live chat. They’re available 24/7 and ready to handle your requests in English, French, German, or Romanian.

Don't Take Our Word for It!
See What Our Customers Have to Say:

With over 9279 servers in 91+ countries, we give you blazing fast speeds and unlimited bandwidth. No more buffering, throttling from your Internet Service Provider or proxy errors with our VPN connection!

{"trustpilotBtnText":"The Ghosties","techReviewsBtnText":"The Experts","containerType":"horizontal"}

Choose the plan that works for you

1 Μήνας

$12.99/μήνα

Χρέωση $12.99 κάθε μήνα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών

undefined ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πακέτο διάρκειας {T1}26 μηνών{ET1} προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση καθώς και δυνατότητα πλήρους αποζημίωσης εντός 45 ημερών.

6 μήνες

$6.99/μήνα

Χρέωση $41.94 κάθε 6 μήνες

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 45 ημερών

undefined ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πακέτο διάρκειας 26 μηνών προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση καθώς και δυνατότητα πλήρους αποζημίωσης εντός 45 ημερών.

*Όλα τα ποσά αναγράφονται σε US Dollars

All you need from a truly complete VPN solution

 • Over 6800 VPN servers worldwide
 • AES 256-bit encryption
 • DNS and IP leak protection
 • Automatic kill switch
 • OpenVPN, IKEv2, WireGuard® protocols
 • Strict No Logs Policy
 • Unlimited bandwidth and traffic
 • Highest possible VPN speeds
 • Up to 7 devices protected simultaneously
 • Apps for Windows, macOS, Android, iOS & more
 • 24/7 live Customer Support service
 • 45-day money back guarantee

×

Επωφελήσου στο έπακρο με την προσφορά μας για τον Μήνα ψηφιακού απορρήτου!

Απόκτησε 2 έτη + 2 μήνες δωρεάν
για /μήνα

2
8
0
7
4
3
3
1
ΜέρεςΩρεςΛεπΔεy

undefined Εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 45 ημερών