Twój IP Twój status

Skuteczna obrona cyfrowej prywatności

Oszczędzaj: zniżki
+ 4 miesiące gratis

undefined45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Działa na:

{"platforms":[{"id":17,"name":"Windows","code":"windows","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-windows.svg","download_links":{"default":"/pl/download/windows-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"28.595\" height=\"28.261\" viewBox=\"0 0 28.595 28.261\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M0,260.137l11.72,1.6V250.677H0Z\" transform=\"translate(0 -235.765)\" />\r\n \u003cpath d=\"M0,49.736H11.72V38.544L0,40.14Z\" transform=\"translate(0 -36.251)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.129,261.9l15.586,2.123V250.674H216.129Z\" transform=\"translate(-203.12 -235.763)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.132,2.123V13.485h15.586V0Z\" transform=\"translate(-203.123)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":18,"name":"Amazon Fire TV","code":"amazon-fire-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-amazonfiretv.svg","download_links":{"default":"/pl/download/amazon-firestick-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"53.768\" height=\"18.406\" viewBox=\"0 0 53.768 18.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M11.346-.511a4.381,4.381,0,0,0-.628.043,3.412,3.412,0,0,0-1.107.343,3.025,3.025,0,0,0-.781.538A3.678,3.678,0,0,0,7.769,2.527l-.045.23L7.69,4.369,7.661,4.8l.029.432v.23h-.5L6,5.492V7.1c0,.265.075.259.32.259H7.69v9.672c0,.123-.036.507.067.575a.474.474,0,0,0,.224.029H9.729c.251,0,.291-.039.291-.288V7.363h2.243c.326,0,.3-.056.446-.489l.456-1.385h-.408l-.349-.025H10.02v-1.9l.027-.345a2.029,2.029,0,0,1,.367-1.18,1.608,1.608,0,0,1,1.47-.518,3.009,3.009,0,0,1,.437.042l.5.123a.577.577,0,0,0,.258.05c.113-.037.139-.285.162-.387L13.5.31c.026-.11.11-.3.027-.392a.98.98,0,0,0-.308-.155,5.868,5.868,0,0,0-.99-.228C11.923-.493,11.627-.512,11.346-.511Zm4.971.619c-.061,0-.121,0-.181.009a1.442,1.442,0,0,0-1.05.625,1.506,1.506,0,0,0-.232.892,1.406,1.406,0,0,0,1.252,1.414,1.108,1.108,0,0,0,.349.017,1.461,1.461,0,0,0,.728-.235,1.648,1.648,0,0,0,.529-.563A1.56,1.56,0,0,0,17.471.545,1.6,1.6,0,0,0,16.318.108Zm8.955,5.067a4.016,4.016,0,0,0-2.582.936l-.9.791a8.054,8.054,0,0,0-.151-1.036,1.017,1.017,0,0,0-.1-.353c-.063-.06-.193-.05-.274-.05H20.1a1.33,1.33,0,0,0-.453.034c-.084.058-.07.193-.071.283V6.96l.019.259-.018.317v.806l.023.23-.022.2V9.2l.025.432v7.4c0,.106-.025.517.049.575a.43.43,0,0,0,.216.029H21.9a8.489,8.489,0,0,0,.029-1.123V9.061a.513.513,0,0,1,.03-.23,4.535,4.535,0,0,1,.583-.553,4.08,4.08,0,0,1,1.688-.934l.291-.055h.286a2.171,2.171,0,0,1,.791.183c.084.033.242.121.321.046a2.761,2.761,0,0,0,.205-.472l.217-.518.192-.489c.04-.094.18-.4.14-.484s-.223-.159-.317-.195a3.411,3.411,0,0,0-.99-.185Zm5.69,0-.641.1a4.743,4.743,0,0,0-2.272,1.168,6.805,6.805,0,0,0-1.864,4.862c0,2.143.62,4.407,2.534,5.651a4.8,4.8,0,0,0,1.369.639,5.332,5.332,0,0,0,.845.207l.233.017a2.513,2.513,0,0,0,.379.05h.32l.233.025.5-.026a8.071,8.071,0,0,0,2.942-.717L36,16.912c.056-.032.143-.079.168-.141.032-.079-.082-.288-.118-.369l-.4-.864c-.037-.076-.114-.277-.184-.313-.09-.046-.332.106-.426.149a6.923,6.923,0,0,1-1.107.415,4.77,4.77,0,0,1-3.35-.2,3.6,3.6,0,0,1-1.839-2.353A4.262,4.262,0,0,1,28.6,12.4c0-.08-.041-.209.019-.271s.172-.046.244-.046h7.369c.252,0,.262-.01.262-.259v-.633l-.029-.547a6.626,6.626,0,0,0-.185-1.267,5.329,5.329,0,0,0-2.2-3.489,4.926,4.926,0,0,0-2.447-.711h-.67ZM17.2,5.463c-.076,0-.147,0-.188,0H15.322c-.048.021-.077.021-.109.067a.561.561,0,0,0-.038.273v.461l.029.374-.029.432V8.082l.029.6v.691l-.029.547.029.432v1.209l-.02.317.02.288v4.865c0,.106-.028.517.047.575a.431.431,0,0,0,.216.029h1.777c.074,0,.189.009.245-.046s.046-.169.047-.242V5.751a.441.441,0,0,0-.03-.218C17.466,5.478,17.325,5.464,17.2,5.463ZM30.962,7.052h.612a2.386,2.386,0,0,1,2.1,1.491,4.144,4.144,0,0,1,.358,1.267c.015.1.086.447,0,.513a.478.478,0,0,1-.245.033H28.748c-.246-.007-.163-.174-.146-.373a3.844,3.844,0,0,1,.235-1.065A2.729,2.729,0,0,1,30.962,7.052Z\" transform=\"translate(-6 0.511)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cpath d=\"M1118.425,207.8a.8.8,0,0,0-.393.051c-.056.055-.046.169-.047.242v1.554h3.583v10.277h2.243V209.648h3.291l.524-1.727c.144.093.29.573.361.748l.781,1.9,2.942,7.168.676,1.641c.047.116.16.46.257.518a.491.491,0,0,0,.227.029h1.34a.286.286,0,0,0,.192-.046,3.334,3.334,0,0,0,.282-.616l.912-2.217,2.5-6.1.816-1.986a11.365,11.365,0,0,1,.448-1.151h-2.417l-.552,1.468-1.3,3.339-1.078,2.792-.35.979-.158.4c-.815-2.323-1.717-4.62-2.627-6.909l-.607-1.554c-.042-.111-.145-.433-.238-.489a.491.491,0,0,0-.227-.029h-11.156C1118.61,207.806,1118.522,207.8,1118.425,207.8Z\" transform=\"translate(-1085.597 -201.804)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":19,"name":"Android","code":"android","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-android.svg","download_links":{"default":"/pl/download/android-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.314\" height=\"35.406\" viewBox=\"0 0 30.314 35.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M38.757,153.884a2.152,2.152,0,0,0-1.572.638,2.078,2.078,0,0,0-.646,1.532v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.151,2.151,0,0,0,1.572.638,2.174,2.174,0,0,0,2.2-2.191v-9.15a2.077,2.077,0,0,0-.646-1.532A2.127,2.127,0,0,0,38.757,153.884Z\" transform=\"translate(-36.539 -142.415)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,173.479a2.245,2.245,0,0,0,.689,1.66,2.3,2.3,0,0,0,1.679.68h1.593l.022,4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.126,2.126,0,0,0,1.55.638,2.152,2.152,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-4.83h2.971v4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.254,2.254,0,0,0,3.143,0,2.1,2.1,0,0,0,.645-1.553v-4.83h1.615a2.273,2.273,0,0,0,1.658-.68,2.245,2.245,0,0,0,.689-1.66V159.308H106.494Z\" transform=\"translate(-101.219 -147.435)\" />\r\n \u003cpath d=\"M120.2,3.255,121.731.467a.278.278,0,0,0-.107-.425.3.3,0,0,0-.43.128l-1.55,2.809a10.924,10.924,0,0,0-8.655,0L109.437.17a.3.3,0,0,0-.43-.128.278.278,0,0,0-.108.425l1.529,2.787a9.394,9.394,0,0,0-3.7,3.266,8.179,8.179,0,0,0-1.378,4.585h19.915a8.178,8.178,0,0,0-1.378-4.585A9.429,9.429,0,0,0,120.2,3.255Zm-8.838,4.053a.812.812,0,0,1-.592.245.777.777,0,0,1-.581-.245.842.842,0,0,1,0-1.17.777.777,0,0,1,.581-.245.812.812,0,0,1,.592.245.815.815,0,0,1,0,1.17Zm9.075,0a.779.779,0,0,1-.582.245.812.812,0,0,1-.592-.245.816.816,0,0,1,0-1.17.812.812,0,0,1,.592-.245.778.778,0,0,1,.582.245.842.842,0,0,1,0,1.17Z\" transform=\"translate(-100.158 0.001)\" />\r\n \u003cpath d=\"M383.771,154.512a2.171,2.171,0,0,0-1.572-.628,2.144,2.144,0,0,0-1.55.628,2.067,2.067,0,0,0-.646,1.543v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.125,2.125,0,0,0,1.55.638,2.151,2.151,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-9.15A2.066,2.066,0,0,0,383.771,154.512Z\" transform=\"translate(-354.104 -142.415)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":20,"name":"Android TV","code":"android-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-androidtv.svg","download_links":{"default":"/pl/download/android-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.453\" viewBox=\"0 0 45.23 36.453\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.66,2.66,0,0,0-2.66,2.66v25.938a2.66,2.66,0,0,0,2.66,2.66h17.025v3.45H115.6a.873.873,0,0,0,0,1.745H136.18a.873.873,0,0,0,0-1.745h-7.359v-3.45h17.027a2.66,2.66,0,0,0,2.66-2.66V134.393A2.661,2.661,0,0,0,145.849,131.733Zm1.33,28.6a1.331,1.331,0,0,1-1.33,1.33h-39.91a1.331,1.331,0,0,1-1.33-1.33V134.393a1.331,1.331,0,0,1,1.33-1.33h39.91a1.331,1.331,0,0,1,1.33,1.33Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.733)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cg transform=\"translate(13.958 6.008)\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M37.829,153.884a1.244,1.244,0,0,0-.914.376,1.231,1.231,0,0,0-.376.9v5.387a1.283,1.283,0,0,0,1.29,1.29,1.224,1.224,0,0,0,.909-.376,1.255,1.255,0,0,0,.37-.914v-5.386a1.283,1.283,0,0,0-1.272-1.272Z\" transform=\"translate(-36.539 -147.132)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,167.648a1.368,1.368,0,0,0,1.378,1.378h.927l.013,2.844a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.23,1.23,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-2.844h1.728v2.846a1.29,1.29,0,1,0,2.579,0v-2.844h.94a1.314,1.314,0,0,0,.964-.4,1.33,1.33,0,0,0,.4-.977v-8.338h-11.5Z\" transform=\"translate(-103.424 -152.316)\" />\r\n \u003cpath d=\"M113.989,1.916l.889-1.641a.165.165,0,0,0-.062-.25.174.174,0,0,0-.25.075l-.9,1.654a6.288,6.288,0,0,0-5.036,0L107.727.1a.174.174,0,0,0-.25-.075.165.165,0,0,0-.062.25l.889,1.641a5.486,5.486,0,0,0-2.154,1.922,4.856,4.856,0,0,0-.8,2.7h11.589a4.855,4.855,0,0,0-.8-2.7,5.512,5.512,0,0,0-2.147-1.922ZM108.847,4.3a.469.469,0,0,1-.345.141.449.449,0,0,1-.338-.141.5.5,0,0,1,0-.688.449.449,0,0,1,.338-.141.488.488,0,0,1,.345.832Zm5.28,0a.451.451,0,0,1-.338.141.489.489,0,0,1,0-.977.449.449,0,0,1,.338.141.5.5,0,0,1,0,.688Z\" transform=\"translate(-102.328 0.002)\" />\r\n \u003cpath d=\"M382.2,154.253a1.255,1.255,0,0,0-.914-.369,1.24,1.24,0,0,0-.9.369,1.224,1.224,0,0,0-.376.909v5.387a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.229,1.229,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-5.386A1.224,1.224,0,0,0,382.2,154.253Z\" transform=\"translate(-364.935 -147.132)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":21,"name":"Apple TV","code":"apple-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-appletv.svg","download_links":{"default":"/pl/download/apple-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"34.306\" height=\"33.898\" viewBox=\"0 0 34.306 33.898\">\r\n \u003cpath d=\"M34.309,28.6V27.39c0-.341-.006-.682-.015-1.023a14.7,14.7,0,0,0-.2-2.225,7.451,7.451,0,0,0-.705-2.119,7.163,7.163,0,0,0-3.155-3.112,7.669,7.669,0,0,0-2.144-.7,15.219,15.219,0,0,0-2.252-.2c-.345-.01-.69-.014-1.036-.015H9.5c-.345,0-.69.006-1.035.015a15.219,15.219,0,0,0-2.252.2,7.664,7.664,0,0,0-2.144.7A7.163,7.163,0,0,0,.922,22.026a7.456,7.456,0,0,0-.705,2.119,14.7,14.7,0,0,0-.2,2.225c-.01.341-.014.682-.015,1.024V42.575c0,.318.006.642.015.964a14.7,14.7,0,0,0,.2,2.222A7.451,7.451,0,0,0,.92,47.881a7.163,7.163,0,0,0,3.154,3.112,7.675,7.675,0,0,0,2.144.7,15.218,15.218,0,0,0,2.252.2c.345.01.69.014,1.036.015H24.813c.345,0,.69-.006,1.035-.015a15.217,15.217,0,0,0,2.252-.2,7.664,7.664,0,0,0,2.144-.7,7.163,7.163,0,0,0,3.144-3.112,7.462,7.462,0,0,0,.705-2.119,14.7,14.7,0,0,0,.2-2.225c.01-.341.014-.682.015-1.024V41.3ZM10.57,29a2.767,2.767,0,0,1,1.823-.935,2.725,2.725,0,0,1-.643,1.958,2.312,2.312,0,0,1-1.843.858A2.554,2.554,0,0,1,10.57,29Zm3.551,9.767c-.517.751-1.049,1.483-1.9,1.5-.82.015-1.094-.481-2.037-.481s-1.246.466-2.021.5c-.82.03-1.443-.8-1.959-1.547-1.064-1.517-1.869-4.281-.775-6.146A3.007,3.007,0,0,1,7.982,31.06c.805-.015,1.549.53,2.037.53s1.352-.636,2.369-.571a2.92,2.92,0,0,1,2.263,1.216,2.774,2.774,0,0,0-1.337,2.331,2.727,2.727,0,0,0,1.655,2.478,6.643,6.643,0,0,1-.849,1.723Zm6.41-5.788H18.87v4.8c0,.742.33,1.085,1.057,1.085a5.613,5.613,0,0,0,.6-.041v1.355a5.79,5.79,0,0,1-.983.073c-1.715,0-2.384-.651-2.384-2.3V32.982H15.883V31.635h1.272V29.594H18.87v2.041h1.662Zm5.81,7.205H24.519l-3.066-8.551h1.813l2.151,6.872h.041l2.151-6.872H29.39Z\" transform=\"translate(-0.003 -18.003)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":22,"name":"Console","code":"console","group":"others","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-console.svg","download_links":{"default":"/pl/gaming-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"48.516\" height=\"28.036\" viewBox=\"0 0 48.516 28.036\">\r\n \u003cpath d=\"M2245.309,356.048c-.139-1.026-2.537-14.123-2.553-14.245-.622-4.742-3.567-7.871-7.965-7.871a7.982,7.982,0,0,0-5.745,2.428h-15.868a7.979,7.979,0,0,0-5.744-2.428c-4.4,0-7.118,3.157-7.965,7.871-.021.121-2.414,13.218-2.553,14.245a4.9,4.9,0,0,0,3.225,5.623,5.241,5.241,0,0,0,5.5-1.312,72.521,72.521,0,0,0,4.9-6.409,5.05,5.05,0,0,0,2.841.87,5,5,0,0,0,5.027-4.967h5.406a5,5,0,0,0,5.026,4.967,5.05,5.05,0,0,0,2.841-.87,72.393,72.393,0,0,0,4.9,6.409,5.238,5.238,0,0,0,5.5,1.312A4.9,4.9,0,0,0,2245.309,356.048Zm-36.336-11.279a1.425,1.425,0,0,1-1.434,1.417h-.208a1.425,1.425,0,0,1-1.434-1.417v-1.445h-1.463a1.425,1.425,0,0,1-1.433-1.417V341.7a1.425,1.425,0,0,1,1.433-1.416h1.463V338.84a1.426,1.426,0,0,1,1.434-1.417h.208a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.417v1.445h1.462a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.416v.207a1.426,1.426,0,0,1-1.434,1.417h-1.462Zm4.41,8.272a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2213.383,353.041Zm21.408-15.618a1.519,1.519,0,1,1-1.538,1.519A1.529,1.529,0,0,1,2234.791,337.423Zm-5.949,15.618a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2228.842,353.041Zm3.053-9.717a1.52,1.52,0,1,1,1.536-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2231.9,343.324Zm2.9,2.862a1.519,1.519,0,1,1,1.537-1.52A1.528,1.528,0,0,1,2234.791,346.186Zm2.9-2.862a1.52,1.52,0,1,1,1.537-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2237.687,343.324Z\" transform=\"translate(-2196.855 -333.933)\"/>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":23,"name":"Chrome","code":"chrome","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-chrome.svg","download_links":{"default":"/pl/download/chrome-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"37.903\" height=\"37.9\" viewBox=\"0 0 37.903 37.9\">\r\n \u003cpath d=\"M9.56,16.529,4.136,7.134A18.953,18.953,0,0,1,35.258,9.291H19.794c-.278-.024-.559-.037-.842-.037A9.715,9.715,0,0,0,9.56,16.529Zm16.176-4.5H36.6A18.961,18.961,0,0,1,19.167,37.9l7.751-13.425A9.679,9.679,0,0,0,25.736,12.03Zm-13.67,6.922a6.885,6.885,0,1,1,6.885,6.885A6.893,6.893,0,0,1,12.067,18.952ZM21.549,28.3l-5.426,9.4A18.957,18.957,0,0,1,2.432,9.66l7.738,13.4A9.7,9.7,0,0,0,21.549,28.3Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":24,"name":"Firefox","code":"firefox","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-firefox.svg","download_links":{"default":"/pl/download/firefox-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"33.194\" height=\"33.791\" viewBox=\"0 0 33.194 33.791\">\r\n \u003cpath d=\"M33.044,15.449h0a3.658,3.658,0,0,0-.1-.487s-.118.138-.322.4a11.191,11.191,0,0,0-.4-2.151,14.56,14.56,0,0,0-1.008-2.554A10.458,10.458,0,0,0,30.3,9.1q-.193-.286-.386-.54C29.3,7.576,28.6,6.972,27.79,5.828a8.3,8.3,0,0,1-1.061-2.84,11.179,11.179,0,0,0-.515,1.865c-.836-.826-1.555-1.42-1.994-1.823C22.076,1.038,22.322,0,22.322,0h0s-4.031,4.45-2.284,9.081a8.858,8.858,0,0,0,3,3.952c1.694,1.377,3.506,2.458,4.471,5.234a8.975,8.975,0,0,0-3.367-3.518,7.916,7.916,0,0,1,.643,3.179,7.642,7.642,0,0,1-9.338,7.354,7.143,7.143,0,0,1-1.9-.636A7.63,7.63,0,0,1,11.29,22.58l-.011-.021.139.053a7.154,7.154,0,0,0,.965.254,6.056,6.056,0,0,0,3.838-.445c1.212-.657,1.941-1.155,2.53-.964h.011c.579.18,1.04-.371.622-.954a3.189,3.189,0,0,0-3.056-1.176c-1.212.17-2.316,1.028-3.9.2a2.735,2.735,0,0,1-.3-.17c-.107-.064.343.1.236.021a9.386,9.386,0,0,1-1-.583c-.021-.021.236.074.214.053a3.857,3.857,0,0,1-1.04-1.038,1.812,1.812,0,0,1-.075-1.642,1.443,1.443,0,0,1,.643-.593c.2.1.332.17.332.17s-.1-.17-.139-.254c.021-.011.032,0,.054-.011a6.921,6.921,0,0,1,.783.4,1.158,1.158,0,0,1,.365.318s.075-.032.021-.18a.952.952,0,0,0-.375-.445h.021a3.01,3.01,0,0,1,.461.286,2.226,2.226,0,0,0,.182-.954,1.273,1.273,0,0,0-.075-.53c-.054-.106.032-.148.129-.032a1.185,1.185,0,0,0-.086-.254v-.011h0a.538.538,0,0,1,.086-.1A2.05,2.05,0,0,1,13.1,13.8,10.95,10.95,0,0,1,14.678,13c.44-.191.815-.339.89-.381a2.238,2.238,0,0,0,.311-.244,2.1,2.1,0,0,0,.708-1.208c.011-.064.011-.127.021-.191v-.085h0v-.011h0v-.011h0c-.064-.244-.482-.413-2.659-.615a1.954,1.954,0,0,1-1.565-1.473v.011a1.634,1.634,0,0,0-.086.244c.032-.074.054-.159.086-.244V8.774a5.511,5.511,0,0,1,2.134-2.617c.054-.042-.225.011-.172-.032a5.316,5.316,0,0,1,.568-.233c.1-.042-.418-.233-.868-.191a2.181,2.181,0,0,0-.815.191c.107-.1.429-.212.354-.212a5.445,5.445,0,0,0-1.651.615.335.335,0,0,1,.032-.148,2.586,2.586,0,0,0-1.029.784,1.077,1.077,0,0,0,.011-.18,2.735,2.735,0,0,0-.515.477l-.011.011a6.745,6.745,0,0,0-3.774-.318l-.011-.011h.011a2.938,2.938,0,0,1-.665-.742H5.961L5.94,6.146c-.075-.127-.161-.254-.247-.413-.064-.106-.129-.233-.193-.36a.01.01,0,0,0-.011-.011c-.021,0-.043.117-.064.085h0a4.64,4.64,0,0,1-.311-1.791L5.1,3.666a1.987,1.987,0,0,0-.761.985c-.075.148-.107.223-.15.307V4.927a1.64,1.64,0,0,0,.032-.212L4.2,4.736a1.959,1.959,0,0,0-.268.392,3.283,3.283,0,0,0-.161.413c-.011.021,0-.021,0-.064s.011-.138,0-.117L3.753,5.4a10.177,10.177,0,0,0-.858,3.221,3.222,3.222,0,0,0-.043.562v.021a7.755,7.755,0,0,0-.879,1.166A16.6,16.6,0,0,0,.118,14.856,11.349,11.349,0,0,1,1.1,13.139,15.89,15.89,0,0,0,0,18.956a15.856,15.856,0,0,1,.482-1.727,14.5,14.5,0,0,0,1.34,6.845A16.07,16.07,0,0,0,8.2,31.227h0a14.222,14.222,0,0,0,3.72,1.759c.172.064.354.127.525.18a1.089,1.089,0,0,1-.161-.074,16.921,16.921,0,0,0,4.825.7c5.779,0,7.7-2.172,7.87-2.395h0a2.89,2.89,0,0,0,.686-.911h0c.107-.042.225-.1.343-.148l.075-.032.129-.064a11.864,11.864,0,0,0,2.444-1.515,5.8,5.8,0,0,0,2.273-3.285h0a2.055,2.055,0,0,0,.032-1.515c.064-.1.118-.191.182-.3a13.309,13.309,0,0,0,2.048-6.548v-.2A9.828,9.828,0,0,0,33.044,15.449Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":25,"name":"iOS","code":"ios","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-ios.svg","download_links":{"default":"/pl/download/ios-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"27.138\" height=\"32.897\" viewBox=\"0 0 27.138 32.897\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0)\">\r\n \u003cpath d=\"M17.814,0h.237a6.994,6.994,0,0,1-1.795,5.309,5.588,5.588,0,0,1-4.9,2.272,6.786,6.786,0,0,1,1.827-5.144A7.92,7.92,0,0,1,17.814,0Z\" transform=\"translate(2.16)\" />\r\n \u003cpath d=\"M29.242,21.706v.065a19.062,19.062,0,0,1-2.771,5.28c-1.057,1.437-2.352,3.372-4.664,3.372-2,0-3.325-1.27-5.373-1.3-2.166-.035-3.357,1.062-5.338,1.338H10.42a6.033,6.033,0,0,1-3.483-2.372A20.651,20.651,0,0,1,2.1,16.129V14.657A9.614,9.614,0,0,1,6.363,6.743a7.26,7.26,0,0,1,4.829-1.105,12.26,12.26,0,0,1,2.366.67,6.592,6.592,0,0,0,2.365.7,5.727,5.727,0,0,0,1.659-.5,10.313,10.313,0,0,1,5.338-.936,7.419,7.419,0,0,1,5.442,3.207,6.882,6.882,0,0,0-3.548,6.847A7.077,7.077,0,0,0,29.242,21.706Z\" transform=\"translate(-2.104 2.441)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":26,"name":"Linux","code":"linux","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-linux.svg","download_links":{"default":"/pl/download/linux-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.64\" height=\"35.456\" viewBox=\"0 0 30.64 35.456\">\r\n \u003cpath d=\"M51.946,28.468c-1.052-.426-1.5-.991-1.459-1.834a2.8,2.8,0,0,0-.788-1.99,8.528,8.528,0,0,0,0-4.568c-.683-1.968-2.767-4.974-4.918-7.929a6.744,6.744,0,0,1-.97-4.06,12.214,12.214,0,0,0-.92-4.943A5.176,5.176,0,0,0,37.971,0a6.791,6.791,0,0,0-3.742,1.126C32.08,2.592,32.364,5.787,32.552,7.9c.026.29.05.563.064.8a10.36,10.36,0,0,1-.138,3.494,14.347,14.347,0,0,1-1.073,1.487c-.519.676-1.108,1.441-1.59,2.155a16.778,16.778,0,0,0-1.489,3.441,16.386,16.386,0,0,1-.942,2.33,3.14,3.14,0,0,0-.311,2.384,2.456,2.456,0,0,0-.795.995c-.32.674-.968,1.037-2.317,1.293a1.789,1.789,0,0,0-1.271.766,2.148,2.148,0,0,0,.014,1.735,2.67,2.67,0,0,1-.181,1.956c-.062.186-.133.4-.2.63a1.125,1.125,0,0,0,.121.993c.509.77,2,1.041,3.526,1.22a13.715,13.715,0,0,1,2.881.818,13.647,13.647,0,0,0,2.818.8,3.241,3.241,0,0,0,.4.025,2.347,2.347,0,0,0,2.145-1.244,24.111,24.111,0,0,1,3.866-.451,16.983,16.983,0,0,1,3.843.39,3.068,3.068,0,0,0,1.158,1.247,2.837,2.837,0,0,0,1.3.29h0a3.161,3.161,0,0,0,2.29-.935A20.546,20.546,0,0,1,50.822,31.9c.318-.17.615-.329.875-.473a1.935,1.935,0,0,0,1.2-1.717A1.454,1.454,0,0,0,51.946,28.468Zm-17.7-.157c-.1-.693-1-1.38-2.046-2.176a7.2,7.2,0,0,1-2.089-2.013,6.006,6.006,0,0,1,.641-4.72,11.908,11.908,0,0,0,.976-2.326,8.313,8.313,0,0,1,1.019-2.3,5.832,5.832,0,0,0,1.221-2.927,3.71,3.71,0,0,0,2.182,1.172,1.3,1.3,0,0,0,.35-.047,11.842,11.842,0,0,0,2.09-1.04,8.971,8.971,0,0,1,1.776-.882c.524.743,3.567,7.4,3.878,9.538a9.992,9.992,0,0,1-.145,3.637,2.738,2.738,0,0,0-.362-.026c-.848,0-1.072.457-1.131.73a29.229,29.229,0,0,0-.168,3.488,7.019,7.019,0,0,1-4.082,2.523,17.879,17.879,0,0,1-2.516.2,8.6,8.6,0,0,1-1.241-.076L33.481,29.8A1.34,1.34,0,0,0,34.247,28.311ZM35.666,7.457q-.052.022-.1.048a2.036,2.036,0,0,0-.023-.227,1.3,1.3,0,0,0-1.108-1.2.792.792,0,0,0-.12.009.923.923,0,0,0-.685.606c.117-.714.526-1.243,1.012-1.243.57,0,1.052.76,1.052,1.659A2.426,2.426,0,0,1,35.666,7.457Zm4.433.536a1.741,1.741,0,0,0,.08-.527,1.328,1.328,0,0,0-1.192-1.454A1.342,1.342,0,0,0,37.8,7.466q0,.082.008.164l-.1-.038a2.2,2.2,0,0,1-.113-.7A1.62,1.62,0,0,1,39,5.124a1.62,1.62,0,0,1,1.406,1.768A2.064,2.064,0,0,1,40.1,7.993Zm-.572,1.9c-.011.049-.035.071-.3.206-.133.068-.3.153-.5.278l-.138.083a12.843,12.843,0,0,1-2.207,1.157c-.24.032-.388-.06-.721-.284-.075-.051-.155-.1-.24-.158a2.809,2.809,0,0,1-1.031-.986c.2-.15.681-.524.93-.746a2.693,2.693,0,0,1,1.263-.775.2.2,0,0,1,.038,0,12.67,12.67,0,0,1,1.555.548c.246.1.458.181.608.234A1.457,1.457,0,0,1,39.527,9.89Zm4.228,21.665a17.025,17.025,0,0,0,.522-3.743c-.011-.216-.031-.45-.049-.677a6.155,6.155,0,0,1-.033-1.242.231.231,0,0,1,.035-.013,2.1,2.1,0,0,0,1,2,2.229,2.229,0,0,0,.887.169,3.645,3.645,0,0,0,2.25-.819,4.05,4.05,0,0,0,.571-.741.885.885,0,0,1,.039.349A2.492,2.492,0,0,0,50.064,29.1l.109.057c.267.138.975.506.987.68a.155.155,0,0,1-.046.057,10.261,10.261,0,0,1-1.406.78,12.316,12.316,0,0,0-2.832,1.721,3.878,3.878,0,0,1-2.161,1.335.574.574,0,0,1-.172-.024C43.972,33.527,43.5,32.714,43.755,31.556ZM24.334,28.536a1.559,1.559,0,0,1-.055-.686c.036-.152.8-.316,1.121-.385a4.407,4.407,0,0,0,1.238-.385,2.484,2.484,0,0,0,.843-1.118,1.736,1.736,0,0,1,.471-.7.1.1,0,0,1,.054-.013c.333,0,1.03.691,1.432,1.309.1.156.291.468.509.83a26.5,26.5,0,0,0,2.016,3.057c.421.446,1.1,1.3.935,2.039a2.24,2.24,0,0,1-.931,1.137.964.964,0,0,1-.207.019,13.34,13.34,0,0,1-3.617-1.131l-.141-.058a11.582,11.582,0,0,0-2.237-.493,7.381,7.381,0,0,1-1.733-.385c-.123-.136.02-.579.145-.969a6.228,6.228,0,0,0,.235-.875A3.148,3.148,0,0,0,24.334,28.536Z\" transform=\"translate(-22.257)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":27,"name":"macOS","code":"macos","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-macos.svg","download_links":{"default":"/pl/download/macos-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"38.025\" height=\"31.444\" viewBox=\"0 0 38.025 31.444\">\r\n \u003cpath d=\"M10.263,27.637a1.557,1.557,0,0,1-.642-2.122,1.594,1.594,0,0,1,2.147-.635,15.435,15.435,0,0,0,5.9,1.737,26.949,26.949,0,0,1,.716-4.923h-4.09V20.129c0-4.731,3.261-12.911,4.664-16.211H3.169A3.16,3.16,0,0,0,0,7.05V32.23a3.16,3.16,0,0,0,3.169,3.132H18.929a20.806,20.806,0,0,1-1.222-5.6A18.6,18.6,0,0,1,10.263,27.637ZM9.654,12.408a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0v1.957a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0Z\" transform=\"translate(0 -3.918)\" />\r\n \u003cpath d=\"M39.47,3.918H27.019c-.532,1.2-4.13,9.445-4.827,14.645h5.2l-.8,2.115a22.876,22.876,0,0,0-1.119,5.89,15.385,15.385,0,0,0,5.694-1.848,1.594,1.594,0,0,1,2.161.587,1.556,1.556,0,0,1-.594,2.135,18.562,18.562,0,0,1-7.23,2.27,17.333,17.333,0,0,0,1.145,4.954,1.545,1.545,0,0,1,.1.7H39.468a3.16,3.16,0,0,0,3.169-3.132V7.05A3.157,3.157,0,0,0,39.47,3.918ZM33.312,14.39a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0V12.432a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0Z\" transform=\"translate(-4.612 -3.918)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":28,"name":"Smart TVs","code":"smart-tvs","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-smarttv.svg","download_links":{"default":"/pl/download/vpn-smart-tv"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.027\" viewBox=\"0 0 45.23 36.027\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0.001)\">\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.644,2.644,0,0,0-2.66,2.629V160a2.644,2.644,0,0,0,2.66,2.629h17.025v3.409H115.6a.863.863,0,0,0,0,1.725H136.18a.863.863,0,0,0,0-1.725h-7.359v-3.409h17.027a2.644,2.644,0,0,0,2.66-2.629V134.362A2.646,2.646,0,0,0,145.849,131.733ZM147.179,160a1.324,1.324,0,0,1-1.33,1.314h-39.91a1.324,1.324,0,0,1-1.33-1.314V134.362a1.324,1.324,0,0,1,1.33-1.314h39.91a1.324,1.324,0,0,1,1.33,1.314Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.734)\" />\r\n \u003cpath d=\"M2.191.084c1.4,0,2.079-.7,2.079-1.519,0-1.8-2.849-1.176-2.849-2.079,0-.308.259-.56.931-.56a2.767,2.767,0,0,1,1.358.385l.35-.861a3.287,3.287,0,0,0-1.7-.434C.966-4.984.294-4.291.294-3.458c0,1.82,2.849,1.19,2.849,2.107,0,.3-.273.525-.945.525A2.882,2.882,0,0,1,.581-1.337L.2-.483A3.493,3.493,0,0,0,2.191.084ZM10.57,0l-.014-4.9H9.625L7.819-1.855,5.985-4.9H5.047V0H6.111V-2.877L7.546-.518h.511L9.5-2.94,9.506,0Zm4.823,0h1.19L14.392-4.9h-1.12L11.088,0H12.25l.434-1.05h2.275ZM13.048-1.911l.777-1.876L14.6-1.911ZM21.434,0l-1.1-1.575a1.593,1.593,0,0,0,1.008-1.547c0-1.1-.819-1.778-2.128-1.778H17.094V0h1.134V-1.365h1.043L20.216,0ZM20.195-3.122c0,.532-.35.854-1.043.854h-.924V-3.976h.924C19.845-3.976,20.195-3.661,20.195-3.122ZM23.184,0h1.134V-3.976h1.568V-4.9h-4.27v.924h1.568Z\" transform=\"translate(9.433 17.613)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"}],"buttons":{},"itemsPerRow":12,"isSortable":false,"boxType":false,"elemId":"section-zONyLMoMkR","editMode":false}

Zabezpiecz swój cyfrowy ślad

Ukryj swoją aktywność w internecie przed osobami postronnymi. Dotyczy to Twojego dostawcy usług internetowych, hakerów, reklamodawców i rządu.

CyberGhost VPN szyfruje ruch online i ukrywa prawdziwy adres IP, niezależnie od tego, czy strumieniujesz, korzystasz z torrentów, gier, zakupów, bankowości, czy po prostu surfujesz.

Nikt nie będzie wiedział, kim jesteś, ani gdzie jesteś.

Zachowaj anonimowość online dzięki CyberGhost VPN
CyberGhost VPN chroni jednocześnie do 7 urządzeń

Pełna prywatność na wszystkich urządzeniach

Podłącz do 7 urządzeń jednocześnie dzięki 1 subskrypcji.

Wystarczy pobrać naszą łatwą w użyciu aplikację dla Windows, macOS, Android, iOS i Linux. Możesz nawet skonfigurować CyberGhost VPN na swoim routerze, Smart TV, Amazon Fire TV Stick lub konsoli do gier.

Korzystaj z nieprzerwanej ochrony VPN, gdziekolwiek jesteś.

CyberGhost VPN ma politykę braku logów

Brak polityki logowania

Nigdy nie śledzimy, nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Twoich danych. Nasza siedziba w Rumunii chroni Cię dzięki silnym przepisom dotyczącym prywatności.

Uzyskaj ochronę online dzięki CyberGhost VPN

Mocne szyfrowanie

Ukryj swoją lokalizację i koduj ruch internetowy dzięki popularnemu w branży 256-bitowemu szyfrowaniu AES.

CyberGhost VPN ma duży park serwerów VPN na całym świecie

Duży park serwerów

Uzyskaj dostęp do swoich ulubionych treści za pomocą naszych globalnych serwerów w Ameryce, Europie, Afryce i Azji.

Połącz się z CyberGhost VPN jednym kliknięciem

Szybkie prędkości

Streamuj sporty na żywo, pobieraj duże pliki i graj w gry online, korzystając z najszybszej sieci VPN na rynku.

45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy tylko od CyberGhost VPN

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Uzyskaj bez problemu zwrot pieniędzy w ciągu 45 dni, jeśli nie będziesz w 100% zadowolony. Bez zadawania pytań.

Wsparcie klienta CyberGhost VPN jest dostępne w trybie 24/7

Całodobowe wsparcie

Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem czatu na żywo lub poczty e-mail. Gwarantujemy szybką odpowiedź w wielu językach.

CyberGhost VPN:
Rozwiązanie typu jedno kliknięcie dla Twoich potrzeb w zakresie prywatności

Zobacz, co myślą o nas nasi zadowoleni użytkownicy

Doskonale orientują się we wszystkim, co dzieje się w świecie VPN. Oto, co eksperci i zadowoleni użytkownicy (Ghosties) sądzą o CyberGhost VPN. Przejdź do Trustpilot, aby zobaczyć wszystkie recenzje użytkowników.

{"trustpilotBtnText":"Duszki","techReviewsBtnText":"Eksperci","containerType":"vertical"}

Wybierz plan, który będzie odpowiadać Twoim potrzebom

1 Miesiąc

$12.99/mies.

Naliczane $12.99 co miesiąc

14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

IMPORTANT!

Plan na 28 MIESIĘCY oferuje największe oszczędności i ma gwarancję zwrotu przez 45 dni.

6 miesięcy

$6.99/mies

Opłata $41.94 co 6 miesięcy

45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

undefined WAŻNE!

Plan na 28 MIESIĘCY oferuje największe oszczędności i ma gwarancję zwrotu przez 45 dni.

*Wszystkie kwoty podane są w US Dollars

Wszystko, czego potrzebujesz od kompletnego rozwiązania VPN

 • Serwery VPN w 100 krajach na całym świecie
 • 256-bitowe szyfrowanie AES
 • Ochrona przed wyciekami DNS i IP
 • Automatyczny wyłącznik awaryjny
 • Protokoły OpenVPN, IKEv2, WireGuard®
 • Restrykcyjna polityka braku dzienników
 • Nielimitowana przepustowość i brak limitów danych
 • Najwyższa możliwa prędkości VPN
 • Do 7 urządzeń chronionych jednocześnie
 • Aplikacje na Windows, macOS, Android, iOS & więcej
 • Całodobowa obsługa klienta na żywo
 • 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Często zadawane pytania

Krótko mówiąc, CyberGhost VPN tworzy zaszyfrowane połączenie między urządzeniem a Internetem. Dzieje się tak, gdy tylko połączysz się z serwerem VPN CyberGhost.


Mamy tysiące serwerów na całym świecie, dzięki czemu możesz zmienić swoją wirtualną lokalizację. Możesz uzyskać dostęp do usług strumieniowych, odblokować platformy mediów społecznościowych, ominąć ograniczenia sieci biurowej i szkolnej, a nawet kupić lepsze oferty online!


Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z VPN, mamy zespół obsługi klienta dostępny 24/7, który udzieli Ci odpowiedzi na wszelkie pytania. Możesz skontaktować się z nimi za pośrednictwem czatu na żywo lub poczty elektronicznej w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rumuńskim.

Tak! CyberGhost VPN używa niezniszczalnego 256-bitowego szyfrowania AES, aby chronić Twoje dane. Powstrzymuje to cyberprzestępców, rządy, Twojego dostawcę usług internetowych, reklamodawców i inne osoby trzecie przed szpiegowaniem Twojej aktywności online. Rząd USA stosuje ten sam standard szyfrowania w celu ochrony informacji niejawnych.


Automatyczny Kill Switch ukrywa Twój prawdziwy adres IP, nawet jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane. Ponadto nasze aplikacje mają wbudowaną ochronę przed wyciekiem DNS i automatyczną ochronę Wi-Fi, dzięki czemu można bezpiecznie korzystać z hotspotu internetowego w salonach na lotniskach, hotelach, bibliotekach i kawiarniach.


Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i prywatność, możesz nawet połączyć się z naszymi specjalistycznymi serwerami NoSpy. Serwery NoSpy znajdują się w naszej rumuńskiej siedzibie, więc nikt spoza zespołu CyberGhost nie ma do nich dostępu.

Będziemy z Tobą szczerzy: ze względu na proces szyfrowania zawsze występuje niewielki spadek prędkości, gdy łączysz się z VPN. Każda firma VPN, która mówi inaczej, nie mówi prawdy.


Dobrą wiadomością jest to, że zaprojektowaliśmy CyberGhost VPN specjalnie, aby zapobiegać utracie prędkości. Nasze serwery 10 Gbps mogą z łatwością obsługiwać transmisję strumieniową w jakości 4K bez buforowania lub opóźnień. Zainwestowaliśmy również w najnowszy sprzęt i najlepsze w swojej klasie protokoły(WireGuard®, OpenVPN i IKEv2), dzięki czemu możesz cieszyć się błyskawicznymi połączeniami.


Przeprowadziliśmy nawet własne testy pokazujące, że CyberGhost VPN to najszybsza sieć VPN na rynku! W rzeczywistości CyberGhost VPN może poprawić ogólną prędkość, jeśli cierpisz z powodu dławienia przepustowości przez dostawcę usług internetowych.

Nasza siedziba znajduje się w Rumunii, kraju, w którym obowiązują surowe przepisy dotyczące prywatności i nie obowiązują żadne zasady gromadzenia danych. Przestrzegamy rygorystycznej polityki braku logów, ale nie jesteśmy również prawnie zobowiązani do śledzenia, przechowywania lub przekazywania danych.


Aby udowodnić nasze zaangażowanie na rzecz Twojej prywatności, byliśmy pierwszą firmą w całej branży VPN, która opublikowała kwartalny Raport transparentności. Ten raport pokazuje, jak wiele próśb o informacje otrzymujemy — i odmów!

Możesz korzystać z CyberGhost VPN na maksymalnie 7 urządzeniach jednocześnie. Udostępnij swoje konto rodzinie i znajomym, aby każdy mógł chronić swoją prywatność online!


Możesz pobrać naszą niestandardową aplikację na Windows, macOS, Android, iOS i Linux. Możesz nawet skonfigurować router, aby wszystkie gadżety w gospodarstwie domowym były podłączone do CyberGhost. Dotyczy to Smart TV, konsole do gier i urządzenia IoT.


Nie musisz też być obeznany z technologią, aby korzystać z CyberGhost VPN. Nasze aplikacje VPN są zaprojektowane tak, aby były intuicyjne dzięki zoptymalizowanym serwerom dostępnym do strumieniowania, torrentów i gier. Możesz łatwo połączyć się z najlepszym dostępnym serwerem jednym kliknięciem.

CyberGhost VPN nie jest darmowy, ale oferujemy 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jest to najdłuższa gwarancja zwrotu pieniędzy, jaką znajdziesz w przypadku usługi VPN premium. To daje mnóstwo czasu, aby wypróbować każdą funkcję bez ryzyka dla Ciebie. Jeśli zmienisz zdanie, możesz otrzymać pełny zwrot kosztów za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu na żywo przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bez zadawania pytań.


Jako zagorzali obrońcy prywatności zawsze jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o ukryte koszty darmowych usług VPN. Darmowe VPN zazwyczaj mają ograniczoną liczbę przeciążonych serwerów, co skutkuje niskimi prędkościami i ograniczeniami przepustowości. Twoja sesja oglądania kolejnych odcinków serialu może być łatwo zrujnowana. Co gorsza, wiele darmowych sieci VPN zarabia, potajemnie sprzedając Twoje dane reklamodawcom i innym stronom trzecim.


Dla porównania, CyberGhost VPN ma globalną sieć serwerów, szyfrowanie klasy wojskowej, ultraszybkie prędkości i nieograniczoną przepustowość. Nasze serwery pracują na pamięci RAM, więc nic nigdy nie jest zapisywane na naszych dyskach twardych. Nasza rygorystyczna polityka braku logów gwarantuje, że nigdy nie będziemy rejestrować, sprzedawać ani udostępniać Twoich prywatnych danych.

Tak, w większości części świata. Poszczególne osoby, rządy i korporacje używają sieci VPN do ochrony poufnych informacji i udaremniania ataków cybernetycznych.


Jednak w krajach, w których obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące Internetu, możesz korzystać tylko z zatwierdzonych przez rząd sieci VPN. Dotyczy to Chin, Rosji, Iranu i Egiptu.


Uwaga: Nie akceptujemy korzystania z CyberGhost VPN w celu łamania prawa. Nielegalna działalność jest nadal nielegalna, nawet jeśli jesteś pod ochroną VPN.

×

Wygrywaj dzięki prywatności online

2 lata
+ 4 miesiące gratis

undefined 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

×

ZWYCIĘSKA OFERTA

ZNIŻKI

Broń swoich danych jak bramkarz:
4 miesiące GRATIS!

undefined 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy