CyberGhost Raport dotyczący przejrzystości
2015

Pobierz kompletny dokument pt. Raport przejrzystości CyberGhost za rok 2015

CyberGhost nie jest niczyją pułapką!

CyberGhost broni prywatności jako podstawowego prawa człowieka i spółka, jako pierwsza w branży, publikuje raport przejrzystości budując nową, zorientowaną na użytkownika kryptotechnologię na przyszłość.

Wnioski pogrupowano w 3 główne kategorie:

DMCA – skargi w myśl cyfrowej ustawy milenijnej o prawie autorskim otrzymuje się zwykle od różnych kancelarii prawnych reprezentujących spółki Paramount, Sony Pictures lub podobne. W skargach tych wskazuje się zwykle, że materiał chroniony prawem autorskim został nielegalnie udostępniany za pośrednictwem IP CyberGhost, przekazując szczegóły na temat torrentów, których dane udostępniono, IP ładujących oraz wykorzystany port.

Aktywność szkodliwego oprogramowania – Skargi napływają z różnych stron, od użytkowników otrzymujących spam lub wykrywających ataki ze strony IP CyberGhost. właścicieli stron internetowych lub programistów aplikacji skarżących się na temat DDoS, Botnets, Scams, prób logowania, zautomatyzowanych e-maili otrzymywanych od stron internetowych wykrywających adres IP znajdujący się na czarnej liście lub IP, które jest wykorzystywane w kampaniach spamujących. CyberGhost odbiera również skargi przesłane dalej z różnych ośrodków danych, z którymi współpracujemy.

Wnioski policji otrzymuje się od różnych agencji organów ścigania lub wydziałów policji wnioskujących o dzienniki do IP linkowanych do ich dochodzenia/ sprawy. Wnioski te przyjmują zwykle ośrodki danych i są przesyłane do CyberGhost.

Główne elementy globalne

Raport przejrzystości ma na celu podkreślenie spostrzeżenia różnych żądań ujawnienia tożsamości użytkowników CyberGhost. Wnioski wpływające do różnych organów ścigania, biur policji i właścicieli stron internetowych lub osób i firm prawniczych na świecie zostały pogrupowane w trzy kategorie: skargi DMCA, wnioski policji i skargi na aktywność szkodliwego oprogramowania.

Total Number of Requests

Wniosek DMCA

W porównaniu do roku ubiegłego, liczba wniosków spadła średnio o -21% w okresie poprzednich 12 miesięcy. Do spółki CyberGhost wpływało średnio 1 318 miesięcznie (Mimo, że liczba użytkowników zwiększyła się o 60% w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku). Środki podejmowane przeciwko zachowaniom prowokującym skargi oraz wnioski wyszczególniono w dokumencie. Liczba skarg DMCA musi być powiązana zwiększony aktywność liczebnych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz dysponentów praw autorskich.

DMCA Requests

Wnioski do policji

Zwiększenie liczby użytkowników z 3,5 do 7,5 milionów nie wpłynęło na liczbę wniosków policji, wręcz przeciwnie. 71 wniosków o ujawnianie danych użytkownika zostały przeliczonych na średnią miesięczną 6 wniosków na miesiące przypadające pomiędzy styczniem 2015 a grudniem 2015. Chociaż baza użytkowników rozwinęła się 60%, natomiast liczba otrzymanych wniosków policji spadła o -24%.

Police Requests

Aktywność oprogramowania złośliwego

On a global scale, the reported malicious activities in CyberGhost’s network have increased significantly with 310% from an average of 99 per month in 2014 to 407 per month in 2015.

For the same period of time, substantial increases of malicious activities have been also reported by various security companies such as Kaspersky Lab, Trend Micro, Cisco and Symantec.

Malicious Activities

Najważniejsze punkty Usa

Nowe przepisy dotyczące cenzury oraz masowego dozoru również stanowią przyczynę zwiększonej liczby użytkowników oraz aktywności złośliwego oprogramowania. CyberGhost odnotowuje spadek liczby DMCA, 59% mniej zgłoszeń, a także 17% mniej zgłoszeń na policję. Wraz z globalnym rozwojem krajobrazu szkodliwych programów aktywność złośliwego oprogramowania na serwerach amerykańskich również zwiększyła się znacząco o 243%.

Międzynarodowe media, w stopniu większym, niż dotychczas, zwracają uwagę czytelników na konsekwencje takich poczynań, zgłaszały aktywności NSA, a także podkreślały znaczenie prywatności.

Wszystkie te działania można powiązać ze wzrostem liczby użytkowników świadomych konieczności prywatności amerykańskiego CyberGhost, zgodnie z tym, co podkreślono na poniższych rysunkach, osiągając wzrost rzędu 60% w okresie od czerwca do sierpnia 2015 roku.

US Servers Requests

Główne elementy niemieckie

Liczby serwerów niemieckich można łatwo porównać do liczb ogólnoświatowych. Aktywność złośliwego oprogramowania wzrosła o 115%, natomiast zgłoszenia DMCA utrzymywały się na poziomie o 27% niższym, natomiast liczba zapytań z policji obniżyła się o 4%.

W maju 2015 roku WikiLeaks wypuściła zapisy z dziesięciu miesięcy toczących się obrad niemieckiej parlamentarnej komisji śledczej w sprawie działań NSA w Niemczech1, wywołując ogromne zaniepokojenie i konsternację. Po tym incydencie "Dziennikarze bez granic" z Niemiec (RSF Niemcy) podali do sądu niemiecką agencję wywiadowczą - Bundesnachrichtendienst (BND). Poufne źródła oraz podmioty sygnalizujące zagrożenie uznaje się za krytyczne dla swobodnych badań, poszukiwań oraz sprawozdań dziennikarskich.

Międzynarodowe media od czerwca 2015 r. również przyczyniły się do wyższej świadomości w sprawie obaw dotyczących poufności oraz prawa do prywatności indywidualnej. Może być również powiązany ze wzrostem liczby użytkowników niemieckich w roku 2015.

German Servers Requests

Przeczytaj więcej o cenzurze i jej wpływie na wykorzystanie VPN, wpływie bogactwa na prywatność w różnych regionach świata, szyfrowanie jako broń cyfrową XXI wieku i inne istotne informacje dotyczące prywatności.


Pobierz kompletny dokument pt. "Raport przejrzystości CyberGhost za rok 2015"


Zobacz "Raport przejrzystości" spółki CyberGhost za lata 2011 - 2014


Zobacz "Raport przejrzystości" spółki CyberGhost za lata 2015 - 2017

×

Podróżuj bezpiecznie online dzięki tej wyjątkowej promocji!

2 lata
+ 3 miesiące gratis

undefined 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy