DIN IP Din Status

Bästa försvaret för digital integriet

Spara massor: rabatt
+ 4 månader gratis

undefined45 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Fungerar på:

{"platforms":[{"id":17,"name":"Windows","code":"windows","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-windows.svg","download_links":{"default":"/sv/download/windows-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"28.595\" height=\"28.261\" viewBox=\"0 0 28.595 28.261\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M0,260.137l11.72,1.6V250.677H0Z\" transform=\"translate(0 -235.765)\" />\r\n \u003cpath d=\"M0,49.736H11.72V38.544L0,40.14Z\" transform=\"translate(0 -36.251)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.129,261.9l15.586,2.123V250.674H216.129Z\" transform=\"translate(-203.12 -235.763)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.132,2.123V13.485h15.586V0Z\" transform=\"translate(-203.123)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":18,"name":"Amazon Fire TV","code":"amazon-fire-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-amazonfiretv.svg","download_links":{"default":"/sv/download/amazon-firestick-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"53.768\" height=\"18.406\" viewBox=\"0 0 53.768 18.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M11.346-.511a4.381,4.381,0,0,0-.628.043,3.412,3.412,0,0,0-1.107.343,3.025,3.025,0,0,0-.781.538A3.678,3.678,0,0,0,7.769,2.527l-.045.23L7.69,4.369,7.661,4.8l.029.432v.23h-.5L6,5.492V7.1c0,.265.075.259.32.259H7.69v9.672c0,.123-.036.507.067.575a.474.474,0,0,0,.224.029H9.729c.251,0,.291-.039.291-.288V7.363h2.243c.326,0,.3-.056.446-.489l.456-1.385h-.408l-.349-.025H10.02v-1.9l.027-.345a2.029,2.029,0,0,1,.367-1.18,1.608,1.608,0,0,1,1.47-.518,3.009,3.009,0,0,1,.437.042l.5.123a.577.577,0,0,0,.258.05c.113-.037.139-.285.162-.387L13.5.31c.026-.11.11-.3.027-.392a.98.98,0,0,0-.308-.155,5.868,5.868,0,0,0-.99-.228C11.923-.493,11.627-.512,11.346-.511Zm4.971.619c-.061,0-.121,0-.181.009a1.442,1.442,0,0,0-1.05.625,1.506,1.506,0,0,0-.232.892,1.406,1.406,0,0,0,1.252,1.414,1.108,1.108,0,0,0,.349.017,1.461,1.461,0,0,0,.728-.235,1.648,1.648,0,0,0,.529-.563A1.56,1.56,0,0,0,17.471.545,1.6,1.6,0,0,0,16.318.108Zm8.955,5.067a4.016,4.016,0,0,0-2.582.936l-.9.791a8.054,8.054,0,0,0-.151-1.036,1.017,1.017,0,0,0-.1-.353c-.063-.06-.193-.05-.274-.05H20.1a1.33,1.33,0,0,0-.453.034c-.084.058-.07.193-.071.283V6.96l.019.259-.018.317v.806l.023.23-.022.2V9.2l.025.432v7.4c0,.106-.025.517.049.575a.43.43,0,0,0,.216.029H21.9a8.489,8.489,0,0,0,.029-1.123V9.061a.513.513,0,0,1,.03-.23,4.535,4.535,0,0,1,.583-.553,4.08,4.08,0,0,1,1.688-.934l.291-.055h.286a2.171,2.171,0,0,1,.791.183c.084.033.242.121.321.046a2.761,2.761,0,0,0,.205-.472l.217-.518.192-.489c.04-.094.18-.4.14-.484s-.223-.159-.317-.195a3.411,3.411,0,0,0-.99-.185Zm5.69,0-.641.1a4.743,4.743,0,0,0-2.272,1.168,6.805,6.805,0,0,0-1.864,4.862c0,2.143.62,4.407,2.534,5.651a4.8,4.8,0,0,0,1.369.639,5.332,5.332,0,0,0,.845.207l.233.017a2.513,2.513,0,0,0,.379.05h.32l.233.025.5-.026a8.071,8.071,0,0,0,2.942-.717L36,16.912c.056-.032.143-.079.168-.141.032-.079-.082-.288-.118-.369l-.4-.864c-.037-.076-.114-.277-.184-.313-.09-.046-.332.106-.426.149a6.923,6.923,0,0,1-1.107.415,4.77,4.77,0,0,1-3.35-.2,3.6,3.6,0,0,1-1.839-2.353A4.262,4.262,0,0,1,28.6,12.4c0-.08-.041-.209.019-.271s.172-.046.244-.046h7.369c.252,0,.262-.01.262-.259v-.633l-.029-.547a6.626,6.626,0,0,0-.185-1.267,5.329,5.329,0,0,0-2.2-3.489,4.926,4.926,0,0,0-2.447-.711h-.67ZM17.2,5.463c-.076,0-.147,0-.188,0H15.322c-.048.021-.077.021-.109.067a.561.561,0,0,0-.038.273v.461l.029.374-.029.432V8.082l.029.6v.691l-.029.547.029.432v1.209l-.02.317.02.288v4.865c0,.106-.028.517.047.575a.431.431,0,0,0,.216.029h1.777c.074,0,.189.009.245-.046s.046-.169.047-.242V5.751a.441.441,0,0,0-.03-.218C17.466,5.478,17.325,5.464,17.2,5.463ZM30.962,7.052h.612a2.386,2.386,0,0,1,2.1,1.491,4.144,4.144,0,0,1,.358,1.267c.015.1.086.447,0,.513a.478.478,0,0,1-.245.033H28.748c-.246-.007-.163-.174-.146-.373a3.844,3.844,0,0,1,.235-1.065A2.729,2.729,0,0,1,30.962,7.052Z\" transform=\"translate(-6 0.511)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cpath d=\"M1118.425,207.8a.8.8,0,0,0-.393.051c-.056.055-.046.169-.047.242v1.554h3.583v10.277h2.243V209.648h3.291l.524-1.727c.144.093.29.573.361.748l.781,1.9,2.942,7.168.676,1.641c.047.116.16.46.257.518a.491.491,0,0,0,.227.029h1.34a.286.286,0,0,0,.192-.046,3.334,3.334,0,0,0,.282-.616l.912-2.217,2.5-6.1.816-1.986a11.365,11.365,0,0,1,.448-1.151h-2.417l-.552,1.468-1.3,3.339-1.078,2.792-.35.979-.158.4c-.815-2.323-1.717-4.62-2.627-6.909l-.607-1.554c-.042-.111-.145-.433-.238-.489a.491.491,0,0,0-.227-.029h-11.156C1118.61,207.806,1118.522,207.8,1118.425,207.8Z\" transform=\"translate(-1085.597 -201.804)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":19,"name":"Android","code":"android","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-android.svg","download_links":{"default":"/sv/download/android-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.314\" height=\"35.406\" viewBox=\"0 0 30.314 35.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M38.757,153.884a2.152,2.152,0,0,0-1.572.638,2.078,2.078,0,0,0-.646,1.532v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.151,2.151,0,0,0,1.572.638,2.174,2.174,0,0,0,2.2-2.191v-9.15a2.077,2.077,0,0,0-.646-1.532A2.127,2.127,0,0,0,38.757,153.884Z\" transform=\"translate(-36.539 -142.415)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,173.479a2.245,2.245,0,0,0,.689,1.66,2.3,2.3,0,0,0,1.679.68h1.593l.022,4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.126,2.126,0,0,0,1.55.638,2.152,2.152,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-4.83h2.971v4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.254,2.254,0,0,0,3.143,0,2.1,2.1,0,0,0,.645-1.553v-4.83h1.615a2.273,2.273,0,0,0,1.658-.68,2.245,2.245,0,0,0,.689-1.66V159.308H106.494Z\" transform=\"translate(-101.219 -147.435)\" />\r\n \u003cpath d=\"M120.2,3.255,121.731.467a.278.278,0,0,0-.107-.425.3.3,0,0,0-.43.128l-1.55,2.809a10.924,10.924,0,0,0-8.655,0L109.437.17a.3.3,0,0,0-.43-.128.278.278,0,0,0-.108.425l1.529,2.787a9.394,9.394,0,0,0-3.7,3.266,8.179,8.179,0,0,0-1.378,4.585h19.915a8.178,8.178,0,0,0-1.378-4.585A9.429,9.429,0,0,0,120.2,3.255Zm-8.838,4.053a.812.812,0,0,1-.592.245.777.777,0,0,1-.581-.245.842.842,0,0,1,0-1.17.777.777,0,0,1,.581-.245.812.812,0,0,1,.592.245.815.815,0,0,1,0,1.17Zm9.075,0a.779.779,0,0,1-.582.245.812.812,0,0,1-.592-.245.816.816,0,0,1,0-1.17.812.812,0,0,1,.592-.245.778.778,0,0,1,.582.245.842.842,0,0,1,0,1.17Z\" transform=\"translate(-100.158 0.001)\" />\r\n \u003cpath d=\"M383.771,154.512a2.171,2.171,0,0,0-1.572-.628,2.144,2.144,0,0,0-1.55.628,2.067,2.067,0,0,0-.646,1.543v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.125,2.125,0,0,0,1.55.638,2.151,2.151,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-9.15A2.066,2.066,0,0,0,383.771,154.512Z\" transform=\"translate(-354.104 -142.415)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":20,"name":"Android TV","code":"android-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-androidtv.svg","download_links":{"default":"/sv/download/android-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.453\" viewBox=\"0 0 45.23 36.453\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.66,2.66,0,0,0-2.66,2.66v25.938a2.66,2.66,0,0,0,2.66,2.66h17.025v3.45H115.6a.873.873,0,0,0,0,1.745H136.18a.873.873,0,0,0,0-1.745h-7.359v-3.45h17.027a2.66,2.66,0,0,0,2.66-2.66V134.393A2.661,2.661,0,0,0,145.849,131.733Zm1.33,28.6a1.331,1.331,0,0,1-1.33,1.33h-39.91a1.331,1.331,0,0,1-1.33-1.33V134.393a1.331,1.331,0,0,1,1.33-1.33h39.91a1.331,1.331,0,0,1,1.33,1.33Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.733)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cg transform=\"translate(13.958 6.008)\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M37.829,153.884a1.244,1.244,0,0,0-.914.376,1.231,1.231,0,0,0-.376.9v5.387a1.283,1.283,0,0,0,1.29,1.29,1.224,1.224,0,0,0,.909-.376,1.255,1.255,0,0,0,.37-.914v-5.386a1.283,1.283,0,0,0-1.272-1.272Z\" transform=\"translate(-36.539 -147.132)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,167.648a1.368,1.368,0,0,0,1.378,1.378h.927l.013,2.844a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.23,1.23,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-2.844h1.728v2.846a1.29,1.29,0,1,0,2.579,0v-2.844h.94a1.314,1.314,0,0,0,.964-.4,1.33,1.33,0,0,0,.4-.977v-8.338h-11.5Z\" transform=\"translate(-103.424 -152.316)\" />\r\n \u003cpath d=\"M113.989,1.916l.889-1.641a.165.165,0,0,0-.062-.25.174.174,0,0,0-.25.075l-.9,1.654a6.288,6.288,0,0,0-5.036,0L107.727.1a.174.174,0,0,0-.25-.075.165.165,0,0,0-.062.25l.889,1.641a5.486,5.486,0,0,0-2.154,1.922,4.856,4.856,0,0,0-.8,2.7h11.589a4.855,4.855,0,0,0-.8-2.7,5.512,5.512,0,0,0-2.147-1.922ZM108.847,4.3a.469.469,0,0,1-.345.141.449.449,0,0,1-.338-.141.5.5,0,0,1,0-.688.449.449,0,0,1,.338-.141.488.488,0,0,1,.345.832Zm5.28,0a.451.451,0,0,1-.338.141.489.489,0,0,1,0-.977.449.449,0,0,1,.338.141.5.5,0,0,1,0,.688Z\" transform=\"translate(-102.328 0.002)\" />\r\n \u003cpath d=\"M382.2,154.253a1.255,1.255,0,0,0-.914-.369,1.24,1.24,0,0,0-.9.369,1.224,1.224,0,0,0-.376.909v5.387a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.229,1.229,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-5.386A1.224,1.224,0,0,0,382.2,154.253Z\" transform=\"translate(-364.935 -147.132)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":21,"name":"Apple TV","code":"apple-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-appletv.svg","download_links":{"default":"/sv/download/apple-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"34.306\" height=\"33.898\" viewBox=\"0 0 34.306 33.898\">\r\n \u003cpath d=\"M34.309,28.6V27.39c0-.341-.006-.682-.015-1.023a14.7,14.7,0,0,0-.2-2.225,7.451,7.451,0,0,0-.705-2.119,7.163,7.163,0,0,0-3.155-3.112,7.669,7.669,0,0,0-2.144-.7,15.219,15.219,0,0,0-2.252-.2c-.345-.01-.69-.014-1.036-.015H9.5c-.345,0-.69.006-1.035.015a15.219,15.219,0,0,0-2.252.2,7.664,7.664,0,0,0-2.144.7A7.163,7.163,0,0,0,.922,22.026a7.456,7.456,0,0,0-.705,2.119,14.7,14.7,0,0,0-.2,2.225c-.01.341-.014.682-.015,1.024V42.575c0,.318.006.642.015.964a14.7,14.7,0,0,0,.2,2.222A7.451,7.451,0,0,0,.92,47.881a7.163,7.163,0,0,0,3.154,3.112,7.675,7.675,0,0,0,2.144.7,15.218,15.218,0,0,0,2.252.2c.345.01.69.014,1.036.015H24.813c.345,0,.69-.006,1.035-.015a15.217,15.217,0,0,0,2.252-.2,7.664,7.664,0,0,0,2.144-.7,7.163,7.163,0,0,0,3.144-3.112,7.462,7.462,0,0,0,.705-2.119,14.7,14.7,0,0,0,.2-2.225c.01-.341.014-.682.015-1.024V41.3ZM10.57,29a2.767,2.767,0,0,1,1.823-.935,2.725,2.725,0,0,1-.643,1.958,2.312,2.312,0,0,1-1.843.858A2.554,2.554,0,0,1,10.57,29Zm3.551,9.767c-.517.751-1.049,1.483-1.9,1.5-.82.015-1.094-.481-2.037-.481s-1.246.466-2.021.5c-.82.03-1.443-.8-1.959-1.547-1.064-1.517-1.869-4.281-.775-6.146A3.007,3.007,0,0,1,7.982,31.06c.805-.015,1.549.53,2.037.53s1.352-.636,2.369-.571a2.92,2.92,0,0,1,2.263,1.216,2.774,2.774,0,0,0-1.337,2.331,2.727,2.727,0,0,0,1.655,2.478,6.643,6.643,0,0,1-.849,1.723Zm6.41-5.788H18.87v4.8c0,.742.33,1.085,1.057,1.085a5.613,5.613,0,0,0,.6-.041v1.355a5.79,5.79,0,0,1-.983.073c-1.715,0-2.384-.651-2.384-2.3V32.982H15.883V31.635h1.272V29.594H18.87v2.041h1.662Zm5.81,7.205H24.519l-3.066-8.551h1.813l2.151,6.872h.041l2.151-6.872H29.39Z\" transform=\"translate(-0.003 -18.003)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":22,"name":"Console","code":"console","group":"others","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-console.svg","download_links":{"default":"/sv/gaming-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"48.516\" height=\"28.036\" viewBox=\"0 0 48.516 28.036\">\r\n \u003cpath d=\"M2245.309,356.048c-.139-1.026-2.537-14.123-2.553-14.245-.622-4.742-3.567-7.871-7.965-7.871a7.982,7.982,0,0,0-5.745,2.428h-15.868a7.979,7.979,0,0,0-5.744-2.428c-4.4,0-7.118,3.157-7.965,7.871-.021.121-2.414,13.218-2.553,14.245a4.9,4.9,0,0,0,3.225,5.623,5.241,5.241,0,0,0,5.5-1.312,72.521,72.521,0,0,0,4.9-6.409,5.05,5.05,0,0,0,2.841.87,5,5,0,0,0,5.027-4.967h5.406a5,5,0,0,0,5.026,4.967,5.05,5.05,0,0,0,2.841-.87,72.393,72.393,0,0,0,4.9,6.409,5.238,5.238,0,0,0,5.5,1.312A4.9,4.9,0,0,0,2245.309,356.048Zm-36.336-11.279a1.425,1.425,0,0,1-1.434,1.417h-.208a1.425,1.425,0,0,1-1.434-1.417v-1.445h-1.463a1.425,1.425,0,0,1-1.433-1.417V341.7a1.425,1.425,0,0,1,1.433-1.416h1.463V338.84a1.426,1.426,0,0,1,1.434-1.417h.208a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.417v1.445h1.462a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.416v.207a1.426,1.426,0,0,1-1.434,1.417h-1.462Zm4.41,8.272a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2213.383,353.041Zm21.408-15.618a1.519,1.519,0,1,1-1.538,1.519A1.529,1.529,0,0,1,2234.791,337.423Zm-5.949,15.618a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2228.842,353.041Zm3.053-9.717a1.52,1.52,0,1,1,1.536-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2231.9,343.324Zm2.9,2.862a1.519,1.519,0,1,1,1.537-1.52A1.528,1.528,0,0,1,2234.791,346.186Zm2.9-2.862a1.52,1.52,0,1,1,1.537-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2237.687,343.324Z\" transform=\"translate(-2196.855 -333.933)\"/>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":23,"name":"Chrome","code":"chrome","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-chrome.svg","download_links":{"default":"/sv/download/chrome-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"37.903\" height=\"37.9\" viewBox=\"0 0 37.903 37.9\">\r\n \u003cpath d=\"M9.56,16.529,4.136,7.134A18.953,18.953,0,0,1,35.258,9.291H19.794c-.278-.024-.559-.037-.842-.037A9.715,9.715,0,0,0,9.56,16.529Zm16.176-4.5H36.6A18.961,18.961,0,0,1,19.167,37.9l7.751-13.425A9.679,9.679,0,0,0,25.736,12.03Zm-13.67,6.922a6.885,6.885,0,1,1,6.885,6.885A6.893,6.893,0,0,1,12.067,18.952ZM21.549,28.3l-5.426,9.4A18.957,18.957,0,0,1,2.432,9.66l7.738,13.4A9.7,9.7,0,0,0,21.549,28.3Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":24,"name":"Firefox","code":"firefox","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-firefox.svg","download_links":{"default":"/sv/download/firefox-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"33.194\" height=\"33.791\" viewBox=\"0 0 33.194 33.791\">\r\n \u003cpath d=\"M33.044,15.449h0a3.658,3.658,0,0,0-.1-.487s-.118.138-.322.4a11.191,11.191,0,0,0-.4-2.151,14.56,14.56,0,0,0-1.008-2.554A10.458,10.458,0,0,0,30.3,9.1q-.193-.286-.386-.54C29.3,7.576,28.6,6.972,27.79,5.828a8.3,8.3,0,0,1-1.061-2.84,11.179,11.179,0,0,0-.515,1.865c-.836-.826-1.555-1.42-1.994-1.823C22.076,1.038,22.322,0,22.322,0h0s-4.031,4.45-2.284,9.081a8.858,8.858,0,0,0,3,3.952c1.694,1.377,3.506,2.458,4.471,5.234a8.975,8.975,0,0,0-3.367-3.518,7.916,7.916,0,0,1,.643,3.179,7.642,7.642,0,0,1-9.338,7.354,7.143,7.143,0,0,1-1.9-.636A7.63,7.63,0,0,1,11.29,22.58l-.011-.021.139.053a7.154,7.154,0,0,0,.965.254,6.056,6.056,0,0,0,3.838-.445c1.212-.657,1.941-1.155,2.53-.964h.011c.579.18,1.04-.371.622-.954a3.189,3.189,0,0,0-3.056-1.176c-1.212.17-2.316,1.028-3.9.2a2.735,2.735,0,0,1-.3-.17c-.107-.064.343.1.236.021a9.386,9.386,0,0,1-1-.583c-.021-.021.236.074.214.053a3.857,3.857,0,0,1-1.04-1.038,1.812,1.812,0,0,1-.075-1.642,1.443,1.443,0,0,1,.643-.593c.2.1.332.17.332.17s-.1-.17-.139-.254c.021-.011.032,0,.054-.011a6.921,6.921,0,0,1,.783.4,1.158,1.158,0,0,1,.365.318s.075-.032.021-.18a.952.952,0,0,0-.375-.445h.021a3.01,3.01,0,0,1,.461.286,2.226,2.226,0,0,0,.182-.954,1.273,1.273,0,0,0-.075-.53c-.054-.106.032-.148.129-.032a1.185,1.185,0,0,0-.086-.254v-.011h0a.538.538,0,0,1,.086-.1A2.05,2.05,0,0,1,13.1,13.8,10.95,10.95,0,0,1,14.678,13c.44-.191.815-.339.89-.381a2.238,2.238,0,0,0,.311-.244,2.1,2.1,0,0,0,.708-1.208c.011-.064.011-.127.021-.191v-.085h0v-.011h0v-.011h0c-.064-.244-.482-.413-2.659-.615a1.954,1.954,0,0,1-1.565-1.473v.011a1.634,1.634,0,0,0-.086.244c.032-.074.054-.159.086-.244V8.774a5.511,5.511,0,0,1,2.134-2.617c.054-.042-.225.011-.172-.032a5.316,5.316,0,0,1,.568-.233c.1-.042-.418-.233-.868-.191a2.181,2.181,0,0,0-.815.191c.107-.1.429-.212.354-.212a5.445,5.445,0,0,0-1.651.615.335.335,0,0,1,.032-.148,2.586,2.586,0,0,0-1.029.784,1.077,1.077,0,0,0,.011-.18,2.735,2.735,0,0,0-.515.477l-.011.011a6.745,6.745,0,0,0-3.774-.318l-.011-.011h.011a2.938,2.938,0,0,1-.665-.742H5.961L5.94,6.146c-.075-.127-.161-.254-.247-.413-.064-.106-.129-.233-.193-.36a.01.01,0,0,0-.011-.011c-.021,0-.043.117-.064.085h0a4.64,4.64,0,0,1-.311-1.791L5.1,3.666a1.987,1.987,0,0,0-.761.985c-.075.148-.107.223-.15.307V4.927a1.64,1.64,0,0,0,.032-.212L4.2,4.736a1.959,1.959,0,0,0-.268.392,3.283,3.283,0,0,0-.161.413c-.011.021,0-.021,0-.064s.011-.138,0-.117L3.753,5.4a10.177,10.177,0,0,0-.858,3.221,3.222,3.222,0,0,0-.043.562v.021a7.755,7.755,0,0,0-.879,1.166A16.6,16.6,0,0,0,.118,14.856,11.349,11.349,0,0,1,1.1,13.139,15.89,15.89,0,0,0,0,18.956a15.856,15.856,0,0,1,.482-1.727,14.5,14.5,0,0,0,1.34,6.845A16.07,16.07,0,0,0,8.2,31.227h0a14.222,14.222,0,0,0,3.72,1.759c.172.064.354.127.525.18a1.089,1.089,0,0,1-.161-.074,16.921,16.921,0,0,0,4.825.7c5.779,0,7.7-2.172,7.87-2.395h0a2.89,2.89,0,0,0,.686-.911h0c.107-.042.225-.1.343-.148l.075-.032.129-.064a11.864,11.864,0,0,0,2.444-1.515,5.8,5.8,0,0,0,2.273-3.285h0a2.055,2.055,0,0,0,.032-1.515c.064-.1.118-.191.182-.3a13.309,13.309,0,0,0,2.048-6.548v-.2A9.828,9.828,0,0,0,33.044,15.449Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":25,"name":"iOS","code":"ios","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-ios.svg","download_links":{"default":"/sv/download/ios-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"27.138\" height=\"32.897\" viewBox=\"0 0 27.138 32.897\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0)\">\r\n \u003cpath d=\"M17.814,0h.237a6.994,6.994,0,0,1-1.795,5.309,5.588,5.588,0,0,1-4.9,2.272,6.786,6.786,0,0,1,1.827-5.144A7.92,7.92,0,0,1,17.814,0Z\" transform=\"translate(2.16)\" />\r\n \u003cpath d=\"M29.242,21.706v.065a19.062,19.062,0,0,1-2.771,5.28c-1.057,1.437-2.352,3.372-4.664,3.372-2,0-3.325-1.27-5.373-1.3-2.166-.035-3.357,1.062-5.338,1.338H10.42a6.033,6.033,0,0,1-3.483-2.372A20.651,20.651,0,0,1,2.1,16.129V14.657A9.614,9.614,0,0,1,6.363,6.743a7.26,7.26,0,0,1,4.829-1.105,12.26,12.26,0,0,1,2.366.67,6.592,6.592,0,0,0,2.365.7,5.727,5.727,0,0,0,1.659-.5,10.313,10.313,0,0,1,5.338-.936,7.419,7.419,0,0,1,5.442,3.207,6.882,6.882,0,0,0-3.548,6.847A7.077,7.077,0,0,0,29.242,21.706Z\" transform=\"translate(-2.104 2.441)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":26,"name":"Linux","code":"linux","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-linux.svg","download_links":{"default":"/sv/download/linux-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.64\" height=\"35.456\" viewBox=\"0 0 30.64 35.456\">\r\n \u003cpath d=\"M51.946,28.468c-1.052-.426-1.5-.991-1.459-1.834a2.8,2.8,0,0,0-.788-1.99,8.528,8.528,0,0,0,0-4.568c-.683-1.968-2.767-4.974-4.918-7.929a6.744,6.744,0,0,1-.97-4.06,12.214,12.214,0,0,0-.92-4.943A5.176,5.176,0,0,0,37.971,0a6.791,6.791,0,0,0-3.742,1.126C32.08,2.592,32.364,5.787,32.552,7.9c.026.29.05.563.064.8a10.36,10.36,0,0,1-.138,3.494,14.347,14.347,0,0,1-1.073,1.487c-.519.676-1.108,1.441-1.59,2.155a16.778,16.778,0,0,0-1.489,3.441,16.386,16.386,0,0,1-.942,2.33,3.14,3.14,0,0,0-.311,2.384,2.456,2.456,0,0,0-.795.995c-.32.674-.968,1.037-2.317,1.293a1.789,1.789,0,0,0-1.271.766,2.148,2.148,0,0,0,.014,1.735,2.67,2.67,0,0,1-.181,1.956c-.062.186-.133.4-.2.63a1.125,1.125,0,0,0,.121.993c.509.77,2,1.041,3.526,1.22a13.715,13.715,0,0,1,2.881.818,13.647,13.647,0,0,0,2.818.8,3.241,3.241,0,0,0,.4.025,2.347,2.347,0,0,0,2.145-1.244,24.111,24.111,0,0,1,3.866-.451,16.983,16.983,0,0,1,3.843.39,3.068,3.068,0,0,0,1.158,1.247,2.837,2.837,0,0,0,1.3.29h0a3.161,3.161,0,0,0,2.29-.935A20.546,20.546,0,0,1,50.822,31.9c.318-.17.615-.329.875-.473a1.935,1.935,0,0,0,1.2-1.717A1.454,1.454,0,0,0,51.946,28.468Zm-17.7-.157c-.1-.693-1-1.38-2.046-2.176a7.2,7.2,0,0,1-2.089-2.013,6.006,6.006,0,0,1,.641-4.72,11.908,11.908,0,0,0,.976-2.326,8.313,8.313,0,0,1,1.019-2.3,5.832,5.832,0,0,0,1.221-2.927,3.71,3.71,0,0,0,2.182,1.172,1.3,1.3,0,0,0,.35-.047,11.842,11.842,0,0,0,2.09-1.04,8.971,8.971,0,0,1,1.776-.882c.524.743,3.567,7.4,3.878,9.538a9.992,9.992,0,0,1-.145,3.637,2.738,2.738,0,0,0-.362-.026c-.848,0-1.072.457-1.131.73a29.229,29.229,0,0,0-.168,3.488,7.019,7.019,0,0,1-4.082,2.523,17.879,17.879,0,0,1-2.516.2,8.6,8.6,0,0,1-1.241-.076L33.481,29.8A1.34,1.34,0,0,0,34.247,28.311ZM35.666,7.457q-.052.022-.1.048a2.036,2.036,0,0,0-.023-.227,1.3,1.3,0,0,0-1.108-1.2.792.792,0,0,0-.12.009.923.923,0,0,0-.685.606c.117-.714.526-1.243,1.012-1.243.57,0,1.052.76,1.052,1.659A2.426,2.426,0,0,1,35.666,7.457Zm4.433.536a1.741,1.741,0,0,0,.08-.527,1.328,1.328,0,0,0-1.192-1.454A1.342,1.342,0,0,0,37.8,7.466q0,.082.008.164l-.1-.038a2.2,2.2,0,0,1-.113-.7A1.62,1.62,0,0,1,39,5.124a1.62,1.62,0,0,1,1.406,1.768A2.064,2.064,0,0,1,40.1,7.993Zm-.572,1.9c-.011.049-.035.071-.3.206-.133.068-.3.153-.5.278l-.138.083a12.843,12.843,0,0,1-2.207,1.157c-.24.032-.388-.06-.721-.284-.075-.051-.155-.1-.24-.158a2.809,2.809,0,0,1-1.031-.986c.2-.15.681-.524.93-.746a2.693,2.693,0,0,1,1.263-.775.2.2,0,0,1,.038,0,12.67,12.67,0,0,1,1.555.548c.246.1.458.181.608.234A1.457,1.457,0,0,1,39.527,9.89Zm4.228,21.665a17.025,17.025,0,0,0,.522-3.743c-.011-.216-.031-.45-.049-.677a6.155,6.155,0,0,1-.033-1.242.231.231,0,0,1,.035-.013,2.1,2.1,0,0,0,1,2,2.229,2.229,0,0,0,.887.169,3.645,3.645,0,0,0,2.25-.819,4.05,4.05,0,0,0,.571-.741.885.885,0,0,1,.039.349A2.492,2.492,0,0,0,50.064,29.1l.109.057c.267.138.975.506.987.68a.155.155,0,0,1-.046.057,10.261,10.261,0,0,1-1.406.78,12.316,12.316,0,0,0-2.832,1.721,3.878,3.878,0,0,1-2.161,1.335.574.574,0,0,1-.172-.024C43.972,33.527,43.5,32.714,43.755,31.556ZM24.334,28.536a1.559,1.559,0,0,1-.055-.686c.036-.152.8-.316,1.121-.385a4.407,4.407,0,0,0,1.238-.385,2.484,2.484,0,0,0,.843-1.118,1.736,1.736,0,0,1,.471-.7.1.1,0,0,1,.054-.013c.333,0,1.03.691,1.432,1.309.1.156.291.468.509.83a26.5,26.5,0,0,0,2.016,3.057c.421.446,1.1,1.3.935,2.039a2.24,2.24,0,0,1-.931,1.137.964.964,0,0,1-.207.019,13.34,13.34,0,0,1-3.617-1.131l-.141-.058a11.582,11.582,0,0,0-2.237-.493,7.381,7.381,0,0,1-1.733-.385c-.123-.136.02-.579.145-.969a6.228,6.228,0,0,0,.235-.875A3.148,3.148,0,0,0,24.334,28.536Z\" transform=\"translate(-22.257)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":27,"name":"macOS","code":"macos","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-macos.svg","download_links":{"default":"/sv/download/macos-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"38.025\" height=\"31.444\" viewBox=\"0 0 38.025 31.444\">\r\n \u003cpath d=\"M10.263,27.637a1.557,1.557,0,0,1-.642-2.122,1.594,1.594,0,0,1,2.147-.635,15.435,15.435,0,0,0,5.9,1.737,26.949,26.949,0,0,1,.716-4.923h-4.09V20.129c0-4.731,3.261-12.911,4.664-16.211H3.169A3.16,3.16,0,0,0,0,7.05V32.23a3.16,3.16,0,0,0,3.169,3.132H18.929a20.806,20.806,0,0,1-1.222-5.6A18.6,18.6,0,0,1,10.263,27.637ZM9.654,12.408a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0v1.957a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0Z\" transform=\"translate(0 -3.918)\" />\r\n \u003cpath d=\"M39.47,3.918H27.019c-.532,1.2-4.13,9.445-4.827,14.645h5.2l-.8,2.115a22.876,22.876,0,0,0-1.119,5.89,15.385,15.385,0,0,0,5.694-1.848,1.594,1.594,0,0,1,2.161.587,1.556,1.556,0,0,1-.594,2.135,18.562,18.562,0,0,1-7.23,2.27,17.333,17.333,0,0,0,1.145,4.954,1.545,1.545,0,0,1,.1.7H39.468a3.16,3.16,0,0,0,3.169-3.132V7.05A3.157,3.157,0,0,0,39.47,3.918ZM33.312,14.39a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0V12.432a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0Z\" transform=\"translate(-4.612 -3.918)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":28,"name":"Smart TVs","code":"smart-tvs","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-smarttv.svg","download_links":{"default":"/sv/download/vpn-smart-tv"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.027\" viewBox=\"0 0 45.23 36.027\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0.001)\">\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.644,2.644,0,0,0-2.66,2.629V160a2.644,2.644,0,0,0,2.66,2.629h17.025v3.409H115.6a.863.863,0,0,0,0,1.725H136.18a.863.863,0,0,0,0-1.725h-7.359v-3.409h17.027a2.644,2.644,0,0,0,2.66-2.629V134.362A2.646,2.646,0,0,0,145.849,131.733ZM147.179,160a1.324,1.324,0,0,1-1.33,1.314h-39.91a1.324,1.324,0,0,1-1.33-1.314V134.362a1.324,1.324,0,0,1,1.33-1.314h39.91a1.324,1.324,0,0,1,1.33,1.314Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.734)\" />\r\n \u003cpath d=\"M2.191.084c1.4,0,2.079-.7,2.079-1.519,0-1.8-2.849-1.176-2.849-2.079,0-.308.259-.56.931-.56a2.767,2.767,0,0,1,1.358.385l.35-.861a3.287,3.287,0,0,0-1.7-.434C.966-4.984.294-4.291.294-3.458c0,1.82,2.849,1.19,2.849,2.107,0,.3-.273.525-.945.525A2.882,2.882,0,0,1,.581-1.337L.2-.483A3.493,3.493,0,0,0,2.191.084ZM10.57,0l-.014-4.9H9.625L7.819-1.855,5.985-4.9H5.047V0H6.111V-2.877L7.546-.518h.511L9.5-2.94,9.506,0Zm4.823,0h1.19L14.392-4.9h-1.12L11.088,0H12.25l.434-1.05h2.275ZM13.048-1.911l.777-1.876L14.6-1.911ZM21.434,0l-1.1-1.575a1.593,1.593,0,0,0,1.008-1.547c0-1.1-.819-1.778-2.128-1.778H17.094V0h1.134V-1.365h1.043L20.216,0ZM20.195-3.122c0,.532-.35.854-1.043.854h-.924V-3.976h.924C19.845-3.976,20.195-3.661,20.195-3.122ZM23.184,0h1.134V-3.976h1.568V-4.9h-4.27v.924h1.568Z\" transform=\"translate(9.433 17.613)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"}],"buttons":{},"itemsPerRow":12,"isSortable":false,"boxType":false,"elemId":"section-zONyLMoMkR","editMode":false}

Skydda ditt digitala fotavtryck

Håll din internetaktivitet dold för alla som tittar. Detta inkluderar din internetleverantör, hackers, annonsörer och myndigheter.

CyberGhost VPN krypterar din onlinetrafik och döljer din riktiga IP-adress, oavsett om du streamar, laddar ner torrents, spelar, handlar, gör bankärenden eller bara surfar.

Ingen kommer veta vem du är eller se din verkliga plats.

Håll dig anonym på nätet med CyberGhost VPN
CyberGhost VPN skyddar upp till sju enheter samtidigt

Komplett integritet på alla enheter

Anslut upp till sju enheter samtidigt med bara ett abonnemang.

Ladda bara ned vår lättanvända app för Windows, macOS, Android, iOS och Linux. Du kan till och med konfigurera CyberGhost VPN på din router, smart-tv, Amazon Fire TV Stick eller spelkonsol.

Njut av ständigt VPN-skydd oavsett var du är.

CyberGhost VPN har en policy att inte spara några loggar

Inga loggar-policy

Vi spårar, delar eller säljer aldrig dina data. Vårt huvudkontor ligger i Rumänien och skyddar dig också med landets starka integritetslagar.

Få internetskydd med CyberGhost VPN

Stark kryptering

Dölj din plats och förvräng din internettrafik med branschledande 256 bitars AES-kryptering.

CyberGhost VPN har en stor armada av VPN-servrar över hela världen

Stor serverflotta

Få tillgång till ditt favoritinnehåll med våra globala servrar i Amerika, Europa, Afrika och Asien.

Anslut till CyberGhost VPN med bara ett klick

Snabba hastigheter

Streama livesport, ladda ner stora filer och spela onlinespel med marknadens snabbaste VPN.

CyberGhost VPN har en 45-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Pengarna-tillbaka-garanti

Få pengarna tillbaka utan att krångla inom 45 dagar om du inte är 100 % nöjd. Inga frågor ställda.

CyberGhost VPN:s support är tillgänglig 24/7

Support 24/7

Hör av dig när som helst via livechatt eller e-post. Vi ger dig garanterat ett snabbt svar på flera språk.

CyberGhost VPN:
Lösningen för dina sekretessbehov som bara kräver ett klick

Se vad våra nöjda användare tycker om oss

De har koll på allt som händer i VPN-världen. Här är vad experter och nöjda användare (Ghosties) tycker om CyberGhost VPN. Gå till Trustpilot för att se alla användaromdömen.

{"trustpilotBtnText":"Ghosties","techReviewsBtnText":"Experter","containerType":"vertical"}

Välj det abonnemang som passar dig

1 månad

$12.99/mån

Fakturerar $12.99 varje månad

14-dagars pengarna-tillbaka-garanti

IMPORTANT!

I abonnemanget för 28 MÅNADER ingår det de största besparingarna och du kan få pengarna tillbaka under 45 dagar.

6 månader

$6.99/mån

Fakturerar $41.94 var 6:e månad

45-dagars pengarna tillbaka-garanti

undefined VIKTIGT!

I abonnemanget för 28 MÅNADER ingår det de största besparingarna och du kan få pengarna tillbaka under 45 dagar.

*Alla belopp som visas är i US Dollars

Allt du behöver från en komplett VPN-lösning

 • VPN-servrar i 100 länder världen över
 • AES-256-bitars kryptering
 • Skydd mot DNS och IP läckor
 • Automatisk Kill Switch
 • OpenVPN-, IKEv2-, WireGuard®-protokoll
 • Strikt Inga Loggar Policy
 • Obegränsad bandbredd och trafik
 • Högsta möjliga VPN-hastigheter
 • Upp till 7 enheter skyddas samtidigt
 • Appar för Windows, macOS, Android, iOS & m.m.
 • 24/7 live kundsupporttjänst
 • 45-dagars pengarna-tillbaka-garanti

FAQ

CyberGhost VPN skapar en krypterad anslutning mellan din enhet och internet. Detta händer så snart du ansluter till en CyberGhost VPN-server.


Vi har tusentals servrar över hela världen, vilket gör att du kan ändra din virtuella plats. Du kan få tillgång till streamingtjänster, avblockera sociala medieplattformar, kringgå begränsningar för kontors- och skolnätverk och till och med få bättre erbjudanden när du shoppar!


Om inte har använt en VPN tidigare har vi ett supportteam som är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan som guidar dig igenom eventuella frågor. Du kan kontakta dem via livechatt eller e-post på engelska, franska, tyska och rumänska.

Ja! CyberGhost VPN använder okrossbar 256 bitars AES-kryptering för att skydda dina data. Detta hindrar cyberbrottslingar, myndigheter, internetleverantörer, annonsörer och andra tredje parter från att spionera på vad du gör online. Den amerikanska regeringen använder samma krypteringsstandard för att skydda sekretessbelagd information.


Den automatiska kill-switchen håller din riktiga IP-adress dold även om din internetanslutning avbryts. Dessutom har våra appar inbyggt DNS-läckageskydd och automatiskt Wi-Fi-skydd så att du säkert kan använda internethotspots på flygplatslounger, hotell, bibliotek och kaféer.


För maximal säkerhet och integritet kan du till och med ansluta till våra speciella NoSpy-servrar. NoSpy-servrarna finns på vårt rumänska huvudkontor, så ingen utanför CyberGhost-teamet kan komma åt dem.

Vi ska vara ärliga mot dig. På grund av krypteringsprocessen finns det alltid en liten hastighetsminskning när du ansluter till en VPN. Alla VPN-företag som säger något annat berättar inte sanningen för dig.


De goda nyheterna är att vi designade CyberGhost VPN specifikt för att förhindra hastighetsförlust. Våra 10 Gbps-servrar kan enkelt hantera 4K-streaming utan buffring eller fördröjning. Vi har också investerat i den senaste hårdvaran och de bästa protokollen (WireGuard®, OpenVPN och IKEv2), så att du kan njuta av blixtsnabba anslutningar.


Vi har till och med utfört våra egna tester som visar att CyberGhost VPN är den snabbaste VPN-tjänsten på marknaden! Faktum är att CyberGhost VPN kan förbättra din totala hastighet om du lider av hastighetsstrypning av din internetleverantör.

Vi har vårt huvudkontor i Rumänien, ett land med starka integritetslagar och inga obligatoriska policyer för datainsamling. Vi följer en strikt policy att inte spara några loggar, men vi är inte heller juridiskt tvingade att spåra, lagra eller ge bort dina data.


För att bevisa vårt engagemang för din integritet var vi det första företaget i hela VPN-branschen som publicerade en kvartalsvis transparensrapport. Den här rapporten visar dig hur många förfrågningar om information vi tar emot – och nekar!

Du kan använda CyberGhost VPN på upp till sju enheter samtidigt. Dela ditt konto med din familj och dina vänner så att alla kan skydda sin integritet online!


Du kan ladda ner vår anpassade app på Windows, macOS, Android, iOS och Linux. Du kan till och med konfigurera din router så att alla dina prylar är anslutna till CyberGhost. Detta inkluderar smart-tv, spelkonsoler och IoT-enheter.


Du behöver inte vara tekniskt kunnig för att använda CyberGhost VPN heller. Våra VPN-appar är designade för att vara intuitiva med optimerade servrar tillgängliga för streaming, torrentnedladdningar och spel. Du kan enkelt ansluta till den bästa tillgängliga servern med bara ett klick.

CyberGhost VPN är inte gratis, men vi erbjuder en 45 dagars pengarna tillbaka-garanti. Detta är den längsta pengarna tillbaka-garantin du kommer att få från en högkvalitativ VPN-tjänst. Detta ger dig gott om tid att prova alla funktioner utan risk. Om du ändrar dig kan du få en full återbetalning via livechatt eller e-post dygnet runt. Inga frågor ställda.


Som starka integritetsförespråkare måste vi varna för den dolda kostnaden för kostnadsfria VPN-tjänster. Kostnadsfria VPN-tjänster. har vanligtvis ett begränsat antal överbelastade servrar, vilket resulterar i låga hastigheter och bandbreddstak. Din streaming-session kan därmed lätt förstöras. Men det som är värst är att många kostnadsfria VPN-tjänster tjänar pengar genom att i hemlighet sälja dina data till annonsörer och andra tredje parter.


I jämförelse har CyberGhost VPN ett globalt servernätverk, kryptering av militär kvalitet, ultrasnabba hastigheter och obegränsad bandbredd. Våra servrar är RAM-baserade, så ingenting sparas på våra hårddiskar. Vår strikta policy att inte spara några loggar garanterar att vi aldrig loggar, säljer eller delar dina privata data heller.

Ja, i de flesta delar av världen. Enskilda personer, regeringar och företag använder VPN-tjänster för att skydda känsliga uppgifter och förhindra cyberattacker.


Men i länder med mycket restriktiva internetlagar får du bara använda statligt godkända VPN-tjänster. Detta inkluderar Kina, Ryssland, Iran och Egypten.


Obs: Vi ställer oss inte bakom att använda CyberGhost VPN för att bryta mot lagen. Olaglig aktivitet är fortfarande olaglig, även om du är under skydd av en VPN.

×

Ta hem kampen om din digitala integritet

Få 2 år
+ 4 månader gratis

undefined 45 dagars pengarna-tillbaka-garanti

×

ETT VINNANDE ERBJUDANDE

RABATT

Försvara dina data som en målvakt:
4 månader GRATIS!

undefined 45 dagars pengarna-tillbaka-garanti