Your choice: The Best Deal for 3.25-years at $2.29/month Your choice: $12.99/month Your choice: $4.29/month Your choice: $3.25/month
Best Choice: $2.29/month

Chọn phương thức thanh toán của bạn:

 Thanh toán an toàn 
Thông tin Bạn đã mua một gói đăng ký trong những ngày qua. Nhấp vào đây để tải phần mềm về.

Bạn muốn thanh toán thế nào?

Credit/Debit Card

Chi tiết thẻ tín dụng của bạn

Thanh toán của bạn đã bị từ chối. Vui lòng kiểm tra thông tin thanh toán bạn đã nhập, số dư tài khoản của bạn hoặc liên hệ với công ty phát hành thẻ của bạn để hỏi về việc từ chối. Bạn cũng có thể thử một thẻ khác hoặc một phương thức thanh toán khác.

Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
×

Thông tin chi tiết trong Liên hệ của tôi sẽ được thu thập theo GDPR và dùng cho mục đích tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi cũng như của đối tác tiếp thị liên kết, theo Chính sách quyền riêng tư. Thông tin hủy đăng ký

Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào và không mất phí bằng cách bỏ chọn ô này, bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

Vui lòng nhập tên bạn
Vui lòng nhập mã ZIP
Gói đăng ký VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm) trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào bên dưới, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mậtĐiều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Giá này áp dụng trong 12 tháng đầu tiên, sau đó là $51.48 mỗi năm

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

PayPal

Thanh toán của bạn đã bị từ chối. Vui lòng kiểm tra thông tin thanh toán bạn đã nhập và thử lại. Bạn cũng có thể thử sử dụng một phương thức thanh toán khác.

Tạo tài khoản của bạn
Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
×

Thông tin chi tiết trong Liên hệ của tôi sẽ được thu thập theo GDPR và dùng cho mục đích tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi cũng như của đối tác tiếp thị liên kết, theo Chính sách quyền riêng tư. Thông tin hủy đăng ký

Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào và không mất phí bằng cách bỏ chọn ô này, bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

Gói đăng ký VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm) trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào bên dưới, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mậtĐiều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Giá này áp dụng trong 12 tháng đầu tiên, sau đó là $51.48 mỗi năm

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. By clicking below, you agree with the CyberGhost Privacy Policy and Terms and Conditions.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Apple Pay

Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
×

Thông tin chi tiết trong Liên hệ của tôi sẽ được thu thập theo GDPR và dùng cho mục đích tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi cũng như của đối tác tiếp thị liên kết, theo Chính sách quyền riêng tư. Thông tin hủy đăng ký

Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào và không mất phí bằng cách bỏ chọn ô này, bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào bên dưới, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mậtĐiều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

Gói đăng ký VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm) trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. By clicking below, you agree with the CyberGhost Privacy Policy and Terms and Conditions.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Google Pay

Tạo tài khoản của bạn
Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
×

Thông tin chi tiết trong Liên hệ của tôi sẽ được thu thập theo GDPR và dùng cho mục đích tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi cũng như của đối tác tiếp thị liên kết, theo Chính sách quyền riêng tư. Thông tin hủy đăng ký

Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào và không mất phí bằng cách bỏ chọn ô này, bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

Gói đăng ký VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm) trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào bên dưới, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mậtĐiều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Giá này áp dụng trong 12 tháng đầu tiên, sau đó là $51.48 mỗi năm

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. By clicking below, you agree with the CyberGhost Privacy Policy and Terms and Conditions.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Amazon Pay

Tạo tài khoản của bạn
Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
×

Thông tin chi tiết trong Liên hệ của tôi sẽ được thu thập theo GDPR và dùng cho mục đích tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi cũng như của đối tác tiếp thị liên kết, theo Chính sách quyền riêng tư. Thông tin hủy đăng ký

Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào và không mất phí bằng cách bỏ chọn ô này, bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

Gói đăng ký VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm) trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
Các gói đăng ký đã chọn có mức giá gia hạn như sau trừ khi bạn hủy thông qua bảng điều khiển “Gói đăng ký đang hoạt động” bằng cách làm theo thông báo nhắc “Hủy gói đăng ký”. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 45 ngày để được hoàn lại toàn bộ số tiền.
 • VPN sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $51.48/năm)
 • Security Suite dành cho Windows sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $24/năm)
 • IP Chuyên dụng sẽ gia hạn vào 21 July 2025 với mức giá hiện hành tại thời điểm đó (hiện tại là $60/năm)

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào bên dưới, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mậtĐiều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Giá này áp dụng trong 12 tháng đầu tiên, sau đó là $51.48 mỗi năm

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. By clicking below, you agree with the CyberGhost Privacy Policy and Terms and Conditions.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

BitPay

Tạo tài khoản của bạn
Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
×

Thông tin chi tiết trong Liên hệ của tôi sẽ được thu thập theo GDPR và dùng cho mục đích tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi cũng như của đối tác tiếp thị liên kết, theo Chính sách quyền riêng tư. Thông tin hủy đăng ký

Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào và không mất phí bằng cách bỏ chọn ô này, bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Giá này áp dụng trong 12 tháng đầu tiên, sau đó là $51.48 mỗi năm

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

Chính sách Không lưu nhật ký nghiêm ngặt

Hủy gói đăng ký

Tóm tắt đơn hàng

Chiết khấu 67%
- $104.4

CyberGhost Security Suite dành cho Windows - 1 Năm
$67.8
Chiết khấu 60%
- $40.8
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $27 trong 3 năm đầu tiên), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $27 mỗi tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $27 mỗi 6 tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $27 trong 3 năm đầu tiên), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $27 mỗi tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $27 mỗi 6 tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $27 trong 3 năm đầu tiên), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.

IP Chuyên dụng - 1 Năm
$60
Chiết khấu 15%
- $9
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $51 trong 3 năm đầu tiên), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $51 mỗi tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $51 mỗi 6 tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $51 trong 3 năm đầu tiên), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $51 mỗi tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $51 mỗi 6 tháng), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
Gói đăng ký này sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại (gói đăng ký $51 trong 3 năm đầu tiên), nhưng đừng lo, bạn có thể dễ dàng hủy bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của tôi.
CyberGhost Password Manager
$2

Đã bao gồm các tính năng miễn phí cùng với gói VPN của bạn:
pCloud - 500 GB Lưu trữ đám mây - 1 Năm
$0
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0

Tổng
$51.48
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng cộng:
Tổng tiền thanh toán:
$51.48* $102.48 $53.48 $104.48
$51.48 thanh toán định kỳ $102.48 thanh toán định kỳ $51.48 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ

Tăng cường bảo mật của bạn trực tuyến (tùy chọn)

Rất tiếc, phương thức thanh toán này không hỗ trợ tiện ích bổ sung.

Thêm vị trí mới

IP Chuyên dụng 

Địa chỉ IP tĩnh và ẩn danh của riêng bạn Xem các vị trí sẵn có

 • Chọn kỳ:
 • 3 Năm - Tiết kiệm 25%
 • 2 Năm - Tiết kiệm 20%
 • 1 Năm - Tiết kiệm 15%
 • 1 Tháng
$5 /th
Thanh toán định kỳ

CyberGhost Security Suite dành cho Windows 

Hãy nâng cấp VPN của bạn lên giải pháp bảo mật tất cả trong một.

 • Chọn kỳ:
 • 3 Năm - Tiết kiệm 77%
 • 2 Năm - Tiết kiệm 71%
 • 1 Năm - Tiết kiệm 60%
 • 1 Tháng
$5.65 /th
Thanh toán định kỳ
Chuyên gia
Người dùng ẩn danh
1/6
Với băng thông và lưu lượng truy cập không giới hạn, CyberGhost nổi bật so với nhiều VPN khác.
TechRadar đánh giá của
Impressive security and an easy-to-use client
Best VPN đánh giá của
CyberGhost cung cấp một dịch vụ dễ sử dụng, nhanh và đáng tin cậy. Nó có rất nhiều máy chủ để cung cấp cho bạn các tùy chọn như lướt web ẩn danh, phát trực tuyến không bị chặn và tải torrent ẩn danh.
Comparitech đánh giá của
CyberGhost là một VPN không lưu nhật ký với tốc độ cực cao và nhiều tính năng bảo mật mạnh mẽ. Với CyberGhost, bạn có thể truy cập nhanh vào Netflix cùng những trang web phát trực tuyến khác trên các máy chủ tối ưu hóa để...
TOP10VPN đánh giá của
CyberGhost là một dịch vụ VPN cực tốt. Phần mềm của nó dễ sử dụng trong khi vẫn đầy đủ tính năng. Nó dùng mã hóa rất mạnh và bảy kết nối đồng thời thật rộng rãi.
ProPrivacy đánh giá của
Cốt lõi của dịch vụ thật xuất sắc. CyberGhost đã mở rộng bộ tính năng và cải thiện trải nghiệm người dùng với phiên bản 7, đồng thời duy trì tốc độ cao và khả năng bảo vệ tuyệt vời.
Cloudwards đánh giá của