IP của bạn: 54.144.55.253 Tình trạng của bạn: BỊ LỘ
Your choice: The Best Deal for 3-years at $2.75/month Your choice: $12.99/month Your choice: $5.99/month Your choice: $3.69/month
Best Choice: $2.75/month
Chọn một gói     Chọn phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán của bạn:

 Thanh toán an toàn 
Thông tin Bạn đã mua một gói đăng ký trong những ngày qua. Nhấp vào đây để tải phần mềm về.
Credit/Debit Card

CyberGhost VPN 36 tháng
$467.64
Chiết khấu 79%
- $368.64
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 3 Năm
$180
CyberGhost Password Manager - 3 Năm
$0
Tổng cộng:
$99 $279 $99 $279
$99 thanh toán định kỳ $279 thanh toán định kỳ $99 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 12 tháng
$155.88
Chiết khấu 54%
- $84
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 1 Năm
$60
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$71.88
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$71.88* $131.88 $71.88 $131.88
$71.88 thanh toán định kỳ $131.88 thanh toán định kỳ $71.88 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 1 tháng
$12.99
Chiết khấu 0%
- $0
CyberGhost ID Guard
$0
IP Chuyên dụng - 1 Tháng
$5
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$12.99
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$12.99* $17.99 $12.99 $17.99
$12.99 thanh toán định kỳ $17.99 thanh toán định kỳ $12.99 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 24 tháng
$311.76
Chiết khấu 72%
- $223.2
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$88.56
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$88.56* $208.56 $88.56 $208.56
$88.56 thanh toán định kỳ $208.56 thanh toán định kỳ $88.56 thanh toán định kỳ

Tăng cường bảo mật của bạn trực tuyến (tùy chọn)

IP Chuyên dụng - $5/tháng 

Địa chỉ IP tĩnh và ẩn danh của riêng bạn

Thông tin chi tiết của bạn
Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Vui lòng nhập tên bạn

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*The price is valid for the first 12 months, then $71.88 yearly

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

PayPal

CyberGhost VPN 36 tháng
$467.64
Chiết khấu 79%
- $368.64
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 3 Năm
$180
CyberGhost Password Manager - 3 Năm
$0
Tổng cộng:
$99 $279 $99 $279
$99 thanh toán định kỳ $279 thanh toán định kỳ $99 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 12 tháng
$155.88
Chiết khấu 54%
- $84
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 1 Năm
$60
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$71.88
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$71.88* $131.88 $71.88 $131.88
$71.88 thanh toán định kỳ $131.88 thanh toán định kỳ $71.88 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 1 tháng
$12.99
Chiết khấu 0%
- $0
CyberGhost ID Guard
$0
IP Chuyên dụng - 1 Tháng
$5
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$12.99
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$12.99* $17.99 $12.99 $17.99
$12.99 thanh toán định kỳ $17.99 thanh toán định kỳ $12.99 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 24 tháng
$311.76
Chiết khấu 72%
- $223.2
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$88.56
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$88.56* $208.56 $88.56 $208.56
$88.56 thanh toán định kỳ $208.56 thanh toán định kỳ $88.56 thanh toán định kỳ

Tăng cường bảo mật của bạn trực tuyến (tùy chọn)

IP Chuyên dụng - $5/tháng 

Địa chỉ IP tĩnh và ẩn danh của riêng bạn

Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*The price is valid for the first 12 months, then $71.88 yearly

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Apple Pay

CyberGhost VPN 36 tháng
$467.64
Chiết khấu 79%
- $368.64
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 3 Năm
$180
CyberGhost Password Manager - 3 Năm
$0
Tổng cộng:
$99 $279 $99 $279
$99 thanh toán định kỳ $279 thanh toán định kỳ $99 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 12 tháng
$155.88
Chiết khấu 54%
- $84
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 1 Năm
$60
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$71.88
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$71.88* $131.88 $71.88 $131.88
$71.88 thanh toán định kỳ $131.88 thanh toán định kỳ $71.88 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 1 tháng
$12.99
Chiết khấu 0%
- $0
CyberGhost ID Guard
$0
IP Chuyên dụng - 1 Tháng
$5
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$12.99
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$12.99* $17.99 $12.99 $17.99
$12.99 thanh toán định kỳ $17.99 thanh toán định kỳ $12.99 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 24 tháng
$311.76
Chiết khấu 72%
- $223.2
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$88.56
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$88.56* $208.56 $88.56 $208.56
$88.56 thanh toán định kỳ $208.56 thanh toán định kỳ $88.56 thanh toán định kỳ

Tăng cường bảo mật của bạn trực tuyến (tùy chọn)

IP Chuyên dụng - $5/tháng 

Địa chỉ IP tĩnh và ẩn danh của riêng bạn

Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Google Pay

CyberGhost VPN 36 tháng
$467.64
Chiết khấu 79%
- $368.64
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 3 Năm
$180
CyberGhost Password Manager - 3 Năm
$0
Tổng cộng:
$99 $279 $99 $279
$99 thanh toán định kỳ $279 thanh toán định kỳ $99 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 12 tháng
$155.88
Chiết khấu 54%
- $84
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 1 Năm
$60
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$71.88
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$71.88* $131.88 $71.88 $131.88
$71.88 thanh toán định kỳ $131.88 thanh toán định kỳ $71.88 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 1 tháng
$12.99
Chiết khấu 0%
- $0
CyberGhost ID Guard
$0
IP Chuyên dụng - 1 Tháng
$5
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$12.99
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$12.99* $17.99 $12.99 $17.99
$12.99 thanh toán định kỳ $17.99 thanh toán định kỳ $12.99 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 24 tháng
$311.76
Chiết khấu 72%
- $223.2
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$88.56
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$88.56* $208.56 $88.56 $208.56
$88.56 thanh toán định kỳ $208.56 thanh toán định kỳ $88.56 thanh toán định kỳ

Tăng cường bảo mật của bạn trực tuyến (tùy chọn)

IP Chuyên dụng - $5/tháng 

Địa chỉ IP tĩnh và ẩn danh của riêng bạn

Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Amazon Pay

CyberGhost VPN 36 tháng
$467.64
Chiết khấu 79%
- $368.64
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 3 Năm
$180
CyberGhost Password Manager - 3 Năm
$0
Tổng cộng:
$99 $279 $99 $279
$99 thanh toán định kỳ $279 thanh toán định kỳ $99 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 12 tháng
$155.88
Chiết khấu 54%
- $84
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 1 Năm
$60
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng cộng:
$71.88 $131.88 $71.88 $131.88
$71.88 thanh toán định kỳ $131.88 thanh toán định kỳ $71.88 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 1 tháng
$12.99
Chiết khấu 0%
- $0
CyberGhost ID Guard
$0
IP Chuyên dụng - 1 Tháng
$5
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng cộng:
$12.99 $17.99 $12.99 $17.99
$12.99 thanh toán định kỳ $17.99 thanh toán định kỳ $12.99 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 24 tháng
$311.76
Chiết khấu 72%
- $223.2
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng cộng:
$88.56 $208.56 $88.56 $208.56
$88.56 thanh toán định kỳ $208.56 thanh toán định kỳ $88.56 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ

Tăng cường bảo mật của bạn trực tuyến (tùy chọn)

IP Chuyên dụng - $5/tháng 

Địa chỉ IP tĩnh và ẩn danh của riêng bạn

Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. That email already exists. Try another. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

BitPay

CyberGhost VPN 36 tháng
$467.64
Chiết khấu 79%
- $368.64
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 3 Năm
$180
CyberGhost Password Manager - 3 Năm
$0
Tổng cộng:
$99 $279 $99 $279
$99 thanh toán định kỳ $279 thanh toán định kỳ $99 thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 12 tháng
$155.88
Chiết khấu 54%
- $84
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
IP Chuyên dụng - 1 Năm
$60
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$71.88
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$71.88* $131.88 $71.88 $131.88
$71.88 thanh toán định kỳ $131.88 thanh toán định kỳ $71.88 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 1 tháng
$12.99
Chiết khấu 0%
- $0
CyberGhost ID Guard
$0
IP Chuyên dụng - 1 Tháng
$5
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$12.99
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$12.99* $17.99 $12.99 $17.99
$12.99 thanh toán định kỳ $17.99 thanh toán định kỳ $12.99 thanh toán định kỳ
CyberGhost VPN 24 tháng
$311.76
Chiết khấu 72%
- $223.2
Truy cập Privacy Guard
$0
CyberGhost ID Guard
$0
Dọn dẹp PC một lần Bao gồm giấy phép Reimage
$0
Truy cập vào các máy chủ NoSpy
$0
CyberGhost Password Manager
$0
Tổng
$88.56
Thuế doanh thu 0% $0
Tổng tiền thanh toán:
$88.56* $208.56 $88.56 $208.56
$88.56 thanh toán định kỳ $208.56 thanh toán định kỳ $88.56 thanh toán định kỳ

Tăng cường bảo mật của bạn trực tuyến (tùy chọn)

IP Chuyên dụng - $5/tháng 

Địa chỉ IP tĩnh và ẩn danh của riêng bạn

Máy chủ gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau. Rất tiếc! Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ. Vui lòng chọn một quốc gia để tiếp tục. Nếu địa chỉ email của bạn chính xác, vui lòng nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

*The price is valid for the first 12 months, then $71.88 yearly

*Bạn được bảo vệ 100% bởi Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Khi nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư cùng các Điều khoản và Điều kiện của CyberGhost.

×

Chi tiết liên hệ được thu thập theo Chỉ thị 2002/58/EC., và có thể được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của chúng tôi. Đọc thêm

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào, không mất phí gì, bằng cách sử dụng nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email chúng tôi gửi hoặc bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.