Η IP σου Η κατάστασή σου

Κάποια πράγματα είναι καλύτερο να μένουν ιδιωτικά

Απόλαυσε 2 χρόνια απαράμιλλης ανωνυμίας μόνο με /μήνα

undefinedΕγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 45 ημερών

-{DISCOUNT_PLACEHOLDER}%

Υποστηρίζεται από:

{"platforms":[{"id":1,"name":"Windows","code":"windows","group":"desktop","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/windows.svg","download_links":{"32bit":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-windows-x86-3.5.7-08120.exe","default":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-windows-x64-3.5.7-08120.exe","default_win7":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-windows-x64-2.3.3-05381.exe"},"route":{"id":33,"name":"Windows","translated":{"ar_SA":"download/windows-vpn","bg_BG":"download/windows-vpn","cs_CZ":"download/windows-vpn","da_DK":"download/windows-vpn","de_DE":"download/windows-vpn","el_GR":"download/windows-vpn","en_US":"download/windows-vpn","es_ES":"download/windows-vpn","fi_FI":"download/windows-vpn","fr_FR":"download/windows-vpn","he_HE":"download/windows-vpn","hr_HR":"download/windows-vpn","hu_HU":"download/windows-vpn","id_ID":"download/windows-vpn","it_IT":"download/windows-vpn","ja_JP":"download/windows-vpn","ko_KR":"download/windows-vpn","nb_NO":"download/windows-vpn","nl_NL":"download/windows-vpn","pl_PL":"download/windows-vpn","pt_BR":"download/windows-vpn","ro_RO":"download/windows-vpn","ru_RU":"download/windows-vpn","sv_SE":"download/windows-vpn","th_TH":"download/windows-vpn","tr_TR":"download/windows-vpn","uk_UA":"download/windows-vpn","vi_VN":"download/windows-vpn","zh_CN":"download/windows-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-29T09:35:50.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":2,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg id=\"windows\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cg id=\"win\" transform=\"translate(13.224 13.221)\">\n \u003cpath id=\"Path_28183\" data-name=\"Path 28183\" d=\"M0,263.225l15.364,2.117V250.677H0Z\" transform=\"translate(0 -230.897)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"Path_28184\" data-name=\"Path 28184\" d=\"M0,53.39H15.364V38.544L0,40.661Z\" transform=\"translate(0 -35.503)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"Path_28185\" data-name=\"Path 28185\" d=\"M216.129,265.565l20.433,2.816V250.674H216.129Z\" transform=\"translate(-199.075 -230.895)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"Path_28186\" data-name=\"Path 28186\" d=\"M216.132,2.816V17.887h20.432V0Z\" transform=\"translate(-199.078)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":2,"name":"macOS","code":"macos","group":"desktop","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/mac-os.svg","download_links":{"default":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-macos-3.5.7-08120.zip"},"route":{"id":34,"name":"macOS","translated":{"ar_SA":"download/mac-vpn","bg_BG":"download/mac-vpn","cs_CZ":"download/mac-vpn","da_DK":"download/mac-vpn","de_DE":"download/mac-vpn","el_GR":"download/mac-vpn","en_US":"download/mac-vpn","es_ES":"download/mac-vpn","fi_FI":"download/mac-vpn","fr_FR":"download/mac-vpn","he_HE":"download/mac-vpn","hr_HR":"download/mac-vpn","hu_HU":"download/mac-vpn","id_ID":"download/mac-vpn","it_IT":"download/mac-vpn","ja_JP":"download/mac-vpn","ko_KR":"download/mac-vpn","nb_NO":"download/mac-vpn","nl_NL":"download/mac-vpn","pl_PL":"download/mac-vpn","pt_BR":"download/mac-vpn","ro_RO":"download/mac-vpn","ru_RU":"download/mac-vpn","sv_SE":"download/mac-vpn","th_TH":"download/mac-vpn","tr_TR":"download/mac-vpn","uk_UA":"download/mac-vpn","vi_VN":"download/mac-vpn","zh_CN":"download/mac-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-29T10:44:13.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":14,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"mac-os\" transform=\"translate(0.375)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(-0.375)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cpath id=\"MacOS_logo\" d=\"M27.059,16.41v-.4l-1.248.086a1.548,1.548,0,0,0-.8.224.659.659,0,0,0,0,1.059,1.159,1.159,0,0,0,.709.2,1.585,1.585,0,0,0,.529-.087,1.317,1.317,0,0,0,.426-.242,1.084,1.084,0,0,0,.281-.366A1.069,1.069,0,0,0,27.059,16.41ZM24.6.25A24.178,24.178,0,0,0,.25,24.6,24.177,24.177,0,0,0,24.6,48.959,24.177,24.177,0,0,0,48.959,24.6,24.177,24.177,0,0,0,24.6.25Zm4.728,14.436a2.416,2.416,0,0,1,.487-.83,2.132,2.132,0,0,1,.758-.532,2.729,2.729,0,0,1,1.874-.04,2.141,2.141,0,0,1,.678.394,1.883,1.883,0,0,1,.45.579,1.945,1.945,0,0,1,.2.7H32.8a1.258,1.258,0,0,0-.133-.378,1.033,1.033,0,0,0-.25-.3,1.175,1.175,0,0,0-.366-.2A1.429,1.429,0,0,0,31.577,14a1.23,1.23,0,0,0-1,.48,1.678,1.678,0,0,0-.278.558,2.5,2.5,0,0,0-.1.73,2.543,2.543,0,0,0,.1.744,1.607,1.607,0,0,0,.282.555,1.217,1.217,0,0,0,.438.347,1.309,1.309,0,0,0,.562.121A1.334,1.334,0,0,0,32.4,17.3a1.1,1.1,0,0,0,.411-.69h.979a1.947,1.947,0,0,1-.222.732,1.886,1.886,0,0,1-.465.565,2.074,2.074,0,0,1-.674.362,2.724,2.724,0,0,1-.851.128,2.607,2.607,0,0,1-.993-.182,2.133,2.133,0,0,1-.762-.522,2.339,2.339,0,0,1-.489-.827,3.273,3.273,0,0,1-.173-1.1,3.165,3.165,0,0,1,.17-1.083ZM15.42,13.2H16.4v.87h.019a1.447,1.447,0,0,1,.235-.387,1.465,1.465,0,0,1,.333-.291,1.525,1.525,0,0,1,.415-.184,1.771,1.771,0,0,1,.478-.063,1.556,1.556,0,0,1,.91.257,1.379,1.379,0,0,1,.527.739h.025a1.54,1.54,0,0,1,.259-.415,1.661,1.661,0,0,1,.369-.315,1.714,1.714,0,0,1,.457-.2,1.949,1.949,0,0,1,.522-.068,1.868,1.868,0,0,1,.688.121,1.522,1.522,0,0,1,.529.34,1.483,1.483,0,0,1,.338.534,1.966,1.966,0,0,1,.119.7v3.5H21.6V15.086a1.1,1.1,0,0,0-.261-.783.968.968,0,0,0-.742-.277,1.108,1.108,0,0,0-.433.083.988.988,0,0,0-.338.232,1.043,1.043,0,0,0-.222.357,1.24,1.24,0,0,0-.081.454v3.187H18.517V15a1.116,1.116,0,0,0-.069-.4.863.863,0,0,0-.2-.308.852.852,0,0,0-.31-.2,1.158,1.158,0,0,0-.41-.069,1.085,1.085,0,0,0-.438.088,1.033,1.033,0,0,0-.345.243,1.106,1.106,0,0,0-.224.369,1.373,1.373,0,0,0-.136.462v3.149H15.42Zm2.222,24.577c-4.489,0-7.305-3.12-7.305-8.1s2.816-8.109,7.305-8.109,7.295,3.13,7.295,8.109-2.805,8.1-7.295,8.1Zm8.312-19.454a2.044,2.044,0,0,1-.508.063,2.153,2.153,0,0,1-.7-.109,1.618,1.618,0,0,1-.548-.308,1.378,1.378,0,0,1-.357-.48,1.492,1.492,0,0,1-.128-.627,1.249,1.249,0,0,1,.5-1.056,2.686,2.686,0,0,1,1.459-.442l1.385-.08v-.4a.825.825,0,0,0-.282-.676,1.226,1.226,0,0,0-.8-.231,1.42,1.42,0,0,0-.389.052,1.067,1.067,0,0,0-.317.149.853.853,0,0,0-.227.232.83.83,0,0,0-.123.3h-.96a1.363,1.363,0,0,1,.168-.629,1.621,1.621,0,0,1,.431-.5,2.032,2.032,0,0,1,.641-.331,2.63,2.63,0,0,1,.8-.119,2.819,2.819,0,0,1,.849.119,1.931,1.931,0,0,1,.65.338,1.5,1.5,0,0,1,.415.529,1.6,1.6,0,0,1,.147.692v3.522h-.978v-.856h-.025a1.543,1.543,0,0,1-.276.376,1.772,1.772,0,0,1-.378.286,1.9,1.9,0,0,1-.459.182Zm6.459,19.454c-3.424,0-5.751-1.793-5.913-4.609h2.229c.174,1.609,1.729,2.675,3.859,2.675,2.043,0,3.512-1.066,3.512-2.522,0-1.261-.892-2.022-2.957-2.543l-2.012-.5c-2.892-.717-4.207-2.033-4.207-4.2,0-2.663,2.326-4.512,5.642-4.512,3.239,0,5.5,1.859,5.587,4.533H35.947c-.153-1.609-1.467-2.6-3.425-2.6s-3.293,1-3.293,2.446c0,1.141.847,1.816,2.913,2.337l1.7.424c3.229.783,4.555,2.055,4.555,4.338,0,2.913-2.305,4.729-5.98,4.729ZM17.642,23.572c-3.076,0-5,2.359-5,6.109s1.924,6.1,5,6.1,5-2.359,5-6.1S20.708,23.572,17.642,23.572Z\" transform=\"translate(7.361 7.361)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":3,"name":"Linux","code":"linux","group":"desktop","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/linux.svg","download_links":{"default":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-linux-3.5.7-08120.run","arm64":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-linux-arm64-3.5.7-08120.run","armhf":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-linux-armhf-3.5.7-08120.run"},"route":{"id":35,"name":"Linux","translated":{"ar_SA":"download/linux-vpn","bg_BG":"download/linux-vpn","cs_CZ":"download/linux-vpn","da_DK":"download/linux-vpn","de_DE":"download/linux-vpn","el_GR":"download/linux-vpn","en_US":"download/linux-vpn","es_ES":"download/linux-vpn","fi_FI":"download/linux-vpn","fr_FR":"download/linux-vpn","he_HE":"download/linux-vpn","hr_HR":"download/linux-vpn","hu_HU":"download/linux-vpn","id_ID":"download/linux-vpn","it_IT":"download/linux-vpn","ja_JP":"download/linux-vpn","ko_KR":"download/linux-vpn","nb_NO":"download/linux-vpn","nl_NL":"download/linux-vpn","pl_PL":"download/linux-vpn","pt_BR":"download/linux-vpn","ro_RO":"download/linux-vpn","ru_RU":"download/linux-vpn","sv_SE":"download/linux-vpn","th_TH":"download/linux-vpn","tr_TR":"download/linux-vpn","uk_UA":"download/linux-vpn","vi_VN":"download/linux-vpn","zh_CN":"download/linux-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-30T08:30:53.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":14,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"linux\" transform=\"translate(-0.252)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(0.252)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cpath id=\"linux-2\" data-name=\"linux\" d=\"M58.693,35.4c-1.291-.529-1.843-1.232-1.79-2.28a3.5,3.5,0,0,0-.968-2.474,10.737,10.737,0,0,0,0-5.679c-.838-2.447-3.4-6.184-6.035-9.858-1.081-1.509-1.132-3.149-1.191-5.048A15.363,15.363,0,0,0,47.581,3.91,6.349,6.349,0,0,0,41.542,0,8.258,8.258,0,0,0,36.95,1.4c-2.637,1.822-2.289,5.8-2.058,8.425.032.36.061.7.079.991A13.046,13.046,0,0,1,34.8,15.16a17.838,17.838,0,0,1-1.316,1.849c-.637.84-1.359,1.792-1.951,2.68a21,21,0,0,0-1.828,4.278,20.527,20.527,0,0,1-1.156,2.9,3.95,3.95,0,0,0-.382,2.964,3.045,3.045,0,0,0-.975,1.237C26.8,31.9,26,32.354,24.349,32.673a2.192,2.192,0,0,0-1.56.952,2.7,2.7,0,0,0,.017,2.157,3.36,3.36,0,0,1-.222,2.432c-.077.232-.163.494-.251.784a1.414,1.414,0,0,0,.148,1.235c.625.957,2.45,1.294,4.328,1.516a16.665,16.665,0,0,1,3.536,1.017,16.581,16.581,0,0,0,3.459,1,3.928,3.928,0,0,0,.489.032,2.878,2.878,0,0,0,2.633-1.547,29.228,29.228,0,0,1,4.745-.561,20.584,20.584,0,0,1,4.717.485,3.8,3.8,0,0,0,1.421,1.55,3.444,3.444,0,0,0,1.6.361h0a3.852,3.852,0,0,0,2.81-1.162,25.174,25.174,0,0,1,5.1-3.259c.39-.211.754-.409,1.074-.588a2.406,2.406,0,0,0,1.469-2.135A1.8,1.8,0,0,0,58.693,35.4Zm-21.722-.2c-.122-.861-1.229-1.716-2.511-2.705a8.886,8.886,0,0,1-2.563-2.5c-.676-1.6-.143-4.418.786-5.869a14.912,14.912,0,0,0,1.2-2.892,10.4,10.4,0,0,1,1.25-2.859,7.3,7.3,0,0,0,1.5-3.64,4.535,4.535,0,0,0,2.677,1.457,1.576,1.576,0,0,0,.43-.058A14.457,14.457,0,0,0,42.3,14.839a10.951,10.951,0,0,1,2.179-1.1c.643.924,4.378,9.2,4.76,11.859a12.583,12.583,0,0,1-.177,4.522,3.319,3.319,0,0,0-.445-.032c-1.04,0-1.316.569-1.388.908a36.814,36.814,0,0,0-.206,4.337,8.607,8.607,0,0,1-5.01,3.137,21.665,21.665,0,0,1-3.088.244,10.418,10.418,0,0,1-1.523-.094l-1.373-1.572A1.67,1.67,0,0,0,36.972,35.2ZM38.713,9.272q-.064.028-.126.059a2.564,2.564,0,0,0-.029-.282,1.6,1.6,0,0,0-1.36-1.49.959.959,0,0,0-.147.012,1.138,1.138,0,0,0-.84.753c.143-.888.646-1.546,1.242-1.546.7,0,1.292.945,1.292,2.063A3.057,3.057,0,0,1,38.713,9.272Zm5.44.666a2.191,2.191,0,0,0,.1-.655A1.645,1.645,0,0,0,42.79,7.475a1.662,1.662,0,0,0-1.454,1.808q0,.1.01.2l-.124-.048a2.768,2.768,0,0,1-.139-.869,2.008,2.008,0,0,1,1.725-2.2,2.008,2.008,0,0,1,1.725,2.2A2.591,2.591,0,0,1,44.153,9.938Zm-.7,2.359c-.014.061-.043.088-.365.256-.163.085-.366.191-.619.345L42.3,13a15.69,15.69,0,0,1-2.709,1.438c-.294.04-.476-.075-.885-.353-.092-.063-.19-.13-.3-.2a3.471,3.471,0,0,1-1.265-1.226c.24-.186.836-.652,1.141-.927a3.3,3.3,0,0,1,1.551-.964.244.244,0,0,1,.046,0,15.416,15.416,0,0,1,1.909.682c.3.121.562.225.746.291A1.786,1.786,0,0,1,43.452,12.3Zm5.189,26.938a21.43,21.43,0,0,0,.64-4.654c-.014-.268-.038-.56-.061-.842A7.753,7.753,0,0,1,49.18,32.2a.281.281,0,0,1,.043-.016,2.622,2.622,0,0,0,1.224,2.49,2.7,2.7,0,0,0,1.088.211A4.439,4.439,0,0,0,54.3,33.861a5.028,5.028,0,0,0,.7-.921,1.113,1.113,0,0,1,.048.434,3.112,3.112,0,0,0,1.338,2.8l.134.07c.327.172,1.2.629,1.211.846a.193.193,0,0,1-.056.071,12.546,12.546,0,0,1-1.726.97,15.082,15.082,0,0,0-3.476,2.14,4.747,4.747,0,0,1-2.653,1.66.7.7,0,0,1-.211-.03C48.908,41.686,48.332,40.676,48.641,39.235ZM24.806,35.481a1.963,1.963,0,0,1-.067-.853c.044-.189.977-.392,1.376-.479a5.359,5.359,0,0,0,1.519-.478,3.085,3.085,0,0,0,1.035-1.39,2.159,2.159,0,0,1,.578-.868.122.122,0,0,1,.067-.016c.408,0,1.264.859,1.758,1.628.125.194.357.582.625,1.032a32.988,32.988,0,0,0,2.474,3.8c.517.555,1.354,1.621,1.148,2.535a2.776,2.776,0,0,1-1.142,1.414,1.169,1.169,0,0,1-.254.024,16.218,16.218,0,0,1-4.439-1.406l-.173-.073a14.057,14.057,0,0,0-2.746-.613,8.959,8.959,0,0,1-2.127-.479c-.151-.169.024-.72.178-1.205a7.824,7.824,0,0,0,.288-1.087A3.963,3.963,0,0,0,24.806,35.481Z\" transform=\"translate(-9.094 9.924)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":4,"name":"Android","code":"android","group":"mobile","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/android.svg","download_links":{"default":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.privateinternetaccess.android&hl=en","apk":"https://installers.privateinternetaccess.com/download/pia-android-4.0.10-10673.apk"},"route":{"id":36,"name":"android-vpn","translated":{"ar_SA":"download/android-vpn-app","bg_BG":"download/android-vpn-app","cs_CZ":"download/android-vpn-app","da_DK":"download/android-vpn-app","de_DE":"download/android-vpn-app","el_GR":"download/android-vpn-app","en_US":"download/android-vpn-app","es_ES":"download/android-vpn-app","fi_FI":"download/android-vpn-app","fr_FR":"download/android-vpn-app","he_HE":"download/android-vpn-app","hr_HR":"download/android-vpn-app","hu_HU":"download/android-vpn-app","id_ID":"download/android-vpn-app","it_IT":"download/android-vpn-app","ja_JP":"download/android-vpn-app","ko_KR":"download/android-vpn-app","nb_NO":"download/android-vpn-app","nl_NL":"download/android-vpn-app","pl_PL":"download/android-vpn-app","pt_BR":"download/android-vpn-app","ro_RO":"download/android-vpn-app","ru_RU":"download/android-vpn-app","sv_SE":"download/android-vpn-app","th_TH":"download/android-vpn-app","tr_TR":"download/android-vpn-app","uk_UA":"download/android-vpn-app","vi_VN":"download/android-vpn-app","zh_CN":"download/android-vpn-app"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-30T08:35:24.000000Z","updated_at":"2023-08-26T19:46:15.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":54,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"android\" transform=\"translate(0.123)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(-0.123)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cg id=\"android-2\" data-name=\"android\" transform=\"translate(9.894 10.649)\">\n \u003cg id=\"g80302\" transform=\"translate(0 28.739)\">\n \u003cpath id=\"path825\" d=\"M-410.475,527.946a3.158,3.158,0,0,0-3.079,3.346,3.135,3.135,0,0,0,3.079,3.321,2.475,2.475,0,0,0,2.036-.946v.412a.435.435,0,0,0,.412.412h1.018v-6.4h-1.43v.812A2.478,2.478,0,0,0-410.475,527.946Zm.255,1.309a1.958,1.958,0,0,1,1.905,2.036,1.974,1.974,0,0,1-1.9,2.035,1.935,1.935,0,0,1-1.881-2.049A1.907,1.907,0,0,1-410.22,529.255Z\" transform=\"translate(413.554 -524.819)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"path829\" d=\"M-364.468,534.482a.4.4,0,0,1-.412-.412v-5.988h1.43v.792a2.231,2.231,0,0,1,1.929-.939,2.39,2.39,0,0,1,2.434,2.45v4.1h-.994a.438.438,0,0,1-.436-.436V530.7a1.357,1.357,0,0,0-1.332-1.453,1.729,1.729,0,0,0-1.6,1.841v3.394Z\" transform=\"translate(373.001 -524.81)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"path833\" d=\"M-320.537,512.694a3.158,3.158,0,0,0-3.079,3.346,3.134,3.134,0,0,0,3.079,3.321,2.475,2.475,0,0,0,2.036-.945v.412a.435.435,0,0,0,.412.412h1.018v-9.6h-1.43v4.012A2.479,2.479,0,0,0-320.537,512.694Zm.255,1.309a1.958,1.958,0,0,1,1.905,2.036,1.974,1.974,0,0,1-1.9,2.036,1.935,1.935,0,0,1-1.881-2.049A1.907,1.907,0,0,1-320.283,514Z\" transform=\"translate(338.622 -509.567)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"path835\" d=\"M-274.53,534.855a.4.4,0,0,1-.412-.412v-5.988h1.43v1.067a1.763,1.763,0,0,1,1.721-1.14,2.979,2.979,0,0,1,.509.049v1.479a2.059,2.059,0,0,0-.679-.121,1.691,1.691,0,0,0-1.551,1.842v3.225Z\" transform=\"translate(298.07 -525.182)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"path837\" d=\"M-203.045,535.218a.4.4,0,0,1-.412-.412v-5.988h1.43v6.4Z\" transform=\"translate(238.512 -525.546)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"path839\" d=\"M-185.122,512.694a3.158,3.158,0,0,0-3.079,3.346,3.134,3.134,0,0,0,3.079,3.321,2.475,2.475,0,0,0,2.036-.945v.412a.435.435,0,0,0,.412.412h1.018v-9.6h-1.43v4.012A2.478,2.478,0,0,0-185.122,512.694Zm.255,1.309a1.958,1.958,0,0,1,1.905,2.036,1.974,1.974,0,0,1-1.9,2.036,1.935,1.935,0,0,1-1.881-2.049A1.907,1.907,0,0,1-184.867,514Z\" transform=\"translate(225.801 -509.567)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cellipse id=\"path841\" cx=\"0.946\" cy=\"0.946\" rx=\"0.946\" ry=\"0.946\" transform=\"translate(34.813 0)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"path843\" d=\"M-247.054,527.934a3.294,3.294,0,0,0-3.336,3.336,3.257,3.257,0,0,0,3.333,3.333,3.3,3.3,0,0,0,3.384-3.32A3.324,3.324,0,0,0-247.054,527.934Zm.005,1.336a1.931,1.931,0,0,1,1.919,2,1.96,1.96,0,0,1-1.916,2.016,1.945,1.945,0,0,1-1.914-2A1.928,1.928,0,0,1-247.049,529.27Z\" transform=\"translate(277.614 -524.809)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n \u003cpath id=\"path80319\" d=\"M99.951,269.37l3.66-6.339a.743.743,0,0,0-.269-1.013.734.734,0,0,0-1.009.269l-3.708,6.421a23.136,23.136,0,0,0-18.874,0l-3.708-6.421a.741.741,0,0,0-1.282.744l3.66,6.339A21.85,21.85,0,0,0,67.13,286.655h44.116A21.844,21.844,0,0,0,99.951,269.37ZM79.059,280.46a1.849,1.849,0,1,1,1.849-1.849A1.85,1.85,0,0,1,79.059,280.46Zm20.252,0a1.849,1.849,0,1,1,1.849-1.849A1.85,1.85,0,0,1,99.312,280.46Z\" transform=\"translate(-67.103 -261.917)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":5,"name":"Apple iOS","code":"ios","group":"mobile","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/apple-ios.svg","download_links":{"default":"https://itunes.apple.com/us/app/private-internet-access-anonymous/id955626407?mt=8&uo=6&at=1001l3Gx&ct=web"},"route":{"id":37,"name":"iOS","translated":{"ar_SA":"download/ios-vpn","bg_BG":"download/ios-vpn","cs_CZ":"download/ios-vpn","da_DK":"download/ios-vpn","de_DE":"download/ios-vpn","el_GR":"download/ios-vpn","en_US":"download/ios-vpn","es_ES":"download/ios-vpn","fi_FI":"download/ios-vpn","fr_FR":"download/ios-vpn","he_HE":"download/ios-vpn","hr_HR":"download/ios-vpn","hu_HU":"download/ios-vpn","id_ID":"download/ios-vpn","it_IT":"download/ios-vpn","ja_JP":"download/ios-vpn","ko_KR":"download/ios-vpn","nb_NO":"download/ios-vpn","nl_NL":"download/ios-vpn","pl_PL":"download/ios-vpn","pt_BR":"download/ios-vpn","ro_RO":"download/ios-vpn","ru_RU":"download/ios-vpn","sv_SE":"download/ios-vpn","th_TH":"download/ios-vpn","tr_TR":"download/ios-vpn","uk_UA":"download/ios-vpn","vi_VN":"download/ios-vpn","zh_CN":"download/ios-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-30T08:47:08.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":19,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"apple-ios\" transform=\"translate(0.498)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(-0.498)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cg id=\"apple\" transform=\"translate(12.341 5.845)\">\n \u003cpath id=\"Path_28181\" data-name=\"Path 28181\" d=\"M20.7,0h.342a10.309,10.309,0,0,1-2.6,7.769c-1.545,1.824-3.661,3.594-7.084,3.325a10,10,0,0,1,2.643-7.528A11.414,11.414,0,0,1,20.7,0Z\" transform=\"translate(8.184)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"Path_28182\" data-name=\"Path 28182\" d=\"M41.353,29.22v.1a28.011,28.011,0,0,1-4.008,7.727c-1.528,2.1-3.4,4.934-6.746,4.934-2.89,0-4.809-1.858-7.771-1.909-3.133-.051-4.856,1.554-7.72,1.958h-.977c-2.1-.3-3.8-1.97-5.038-3.471A30.412,30.412,0,0,1,2.1,21.058V18.9c.222-5.247,2.771-9.513,6.16-11.581a10.4,10.4,0,0,1,6.985-1.617,17.571,17.571,0,0,1,3.423.981,9.451,9.451,0,0,0,3.42,1.025,8.211,8.211,0,0,0,2.4-.734c2.359-.852,4.672-1.829,7.72-1.37a10.711,10.711,0,0,1,7.87,4.693c-3.1,1.972-5.549,4.945-5.131,10.02C35.324,24.933,38,27.631,41.353,29.22Z\" transform=\"translate(-2.104 6.118)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":6,"name":"Chrome","code":"chrome","group":"desktop","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/chrome.svg","download_links":{"default":"https://chrome.google.com/webstore/detail/jplnlifepflhkbkgonidnobkakhmpnmh"},"route":{"id":38,"name":"chrome","translated":{"ar_SA":"download/chrome-vpn","bg_BG":"download/chrome-vpn","cs_CZ":"download/chrome-vpn","da_DK":"download/chrome-vpn","de_DE":"download/chrome-vpn","el_GR":"download/chrome-vpn","en_US":"download/chrome-vpn","es_ES":"download/chrome-vpn","fi_FI":"download/chrome-vpn","fr_FR":"download/chrome-vpn","he_HE":"download/chrome-vpn","hr_HR":"download/chrome-vpn","hu_HU":"download/chrome-vpn","id_ID":"download/chrome-vpn","it_IT":"download/chrome-vpn","ja_JP":"download/chrome-vpn","ko_KR":"download/chrome-vpn","nb_NO":"download/chrome-vpn","nl_NL":"download/chrome-vpn","pl_PL":"download/chrome-vpn","pt_BR":"download/chrome-vpn","ro_RO":"download/chrome-vpn","ru_RU":"download/chrome-vpn","sv_SE":"download/chrome-vpn","th_TH":"download/chrome-vpn","tr_TR":"download/chrome-vpn","uk_UA":"download/chrome-vpn","vi_VN":"download/chrome-vpn","zh_CN":"download/chrome-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-30T08:54:58.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":30,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"chrome\" transform=\"translate(-0.128)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(0.128)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cpath id=\"chrome-2\" data-name=\"chrome\" d=\"M23.088,48.959,33.969,30.113l.03-.057a10.988,10.988,0,0,0-2.092-13.69H47.622A24.511,24.511,0,0,1,24.5,49C24.027,49,23.558,48.986,23.088,48.959ZM7.177,41.823A24.511,24.511,0,0,1,4.022,11.04L14.9,29.882c.013.021.025.043.039.064a11,11,0,0,0,12.9,5.04l-7.851,13.6A24.32,24.32,0,0,1,7.177,41.823Zm9.039-17.147a8.108,8.108,0,1,1,8.108,8.108A8.109,8.109,0,0,1,16.216,24.676ZM5.9,8.553q.611-.71,1.277-1.378A24.529,24.529,0,0,1,46.4,13.495H24.5a11.025,11.025,0,0,0-10.752,8.651Z\" transform=\"translate(7.128 8)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":7,"name":"Firefox","code":"firefox","group":"browser","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/firefox.svg","download_links":{"default":"https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/private-internet-access-ext/"},"route":{"id":39,"name":"Firefox","translated":{"ar_SA":"download/firefox-vpn","bg_BG":"download/firefox-vpn","cs_CZ":"download/firefox-vpn","da_DK":"download/firefox-vpn","de_DE":"download/firefox-vpn","el_GR":"download/firefox-vpn","en_US":"download/firefox-vpn","es_ES":"download/firefox-vpn","fi_FI":"download/firefox-vpn","fr_FR":"download/firefox-vpn","he_HE":"download/firefox-vpn","hr_HR":"download/firefox-vpn","hu_HU":"download/firefox-vpn","id_ID":"download/firefox-vpn","it_IT":"download/firefox-vpn","ja_JP":"download/firefox-vpn","ko_KR":"download/firefox-vpn","nb_NO":"download/firefox-vpn","nl_NL":"download/firefox-vpn","pl_PL":"download/firefox-vpn","pt_BR":"download/firefox-vpn","ro_RO":"download/firefox-vpn","ru_RU":"download/firefox-vpn","sv_SE":"download/firefox-vpn","th_TH":"download/firefox-vpn","tr_TR":"download/firefox-vpn","uk_UA":"download/firefox-vpn","vi_VN":"download/firefox-vpn","zh_CN":"download/firefox-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-30T08:59:41.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":14,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"firefox\" transform=\"translate(0.245)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(-0.245)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cpath id=\"Path_28175\" data-name=\"Path 28175\" d=\"M-644.165-2118.194v2.684a3.267,3.267,0,0,0-.08.412,23.122,23.122,0,0,1-2.823,9.708,24.176,24.176,0,0,1-17.406,12.6c-.921.175-1.86.259-2.79.383h-2.875a2.766,2.766,0,0,0-.37-.078,23.377,23.377,0,0,1-11.6-3.932,24.1,24.1,0,0,1-11.09-19.453,18,18,0,0,1,3.689-12.109,2.072,2.072,0,0,0,.373-1,14.454,14.454,0,0,1,1.82-6.043,7.481,7.481,0,0,1,1.733-2.13,7.432,7.432,0,0,0,1.272,4.025c.171-.155.3-.274.431-.391a22.166,22.166,0,0,1,20.837-5.185c.771.184.766.2,1.257-.44a5.986,5.986,0,0,1,.423-.52c.588-.609,1.185-1.21,1.814-1.851.742,1.981,3.992,4.788,5.9,6.3.349-.737.7-1.482,1.038-2.2a20,20,0,0,0,.87,2.013c.524.929,1.149,1.8,1.71,2.712,1.2,1.953,2.467,3.877,3.572,5.886a17.441,17.441,0,0,1,2.056,6.383C-644.327-2119.68-644.248-2118.936-644.165-2118.194Zm-30.4.187c-.592-.324-1.151-.629-1.707-.937-.617-.341-.854-.322-1.252.27a2.322,2.322,0,0,0-.373,1.055,3.084,3.084,0,0,0,.717,2.18,5.418,5.418,0,0,0,4.7,2.491,14,14,0,0,0,2.6-.588,5.257,5.257,0,0,1,3.648.206,3.463,3.463,0,0,1,1.785,1.524,1.125,1.125,0,0,1-.027.923.892.892,0,0,1-.771.313,2.955,2.955,0,0,0-2.068.381c-.548.294-1.1.577-1.646.878a6.814,6.814,0,0,1-3.387.9c-1.093-.006-2.185-.118-3.264-.184-.008-.033-.008.017.014.052a7.955,7.955,0,0,0,4.889,3.595,10.33,10.33,0,0,0,7-.81,11.993,11.993,0,0,0,7.147-9.527,8.3,8.3,0,0,0-2.727-7.873c-.9-.813-1.779-1.65-2.659-2.487a7.081,7.081,0,0,1-2.325-5.374c.012-1.219.161-2.438.252-3.714a18.31,18.31,0,0,0-15.311,2.781c.448.13.778.249,1.118.315a.533.533,0,0,0,.418-.114,7.088,7.088,0,0,1,4.629-2.038,8.069,8.069,0,0,1,2.835.212l-.388.243a10.074,10.074,0,0,0-3.881,4.255.577.577,0,0,0-.032.473,3.469,3.469,0,0,0,1.014,1.1,8.083,8.083,0,0,0,1.966.489c.8.154,1.605.253,2.4.407a.662.662,0,0,1,.567.875,2.9,2.9,0,0,1-1.706,2.165q-1.488.765-3.022,1.438c-.477.209-.533.487-.439.962A3.738,3.738,0,0,1-674.562-2118.007Z\" transform=\"translate(700.665 2149.122)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":8,"name":"Opera","code":"opera","group":"desktop","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/opera.svg","download_links":{"default":"https://addons.opera.com/en/extensions/details/private-internet-access-extension/"},"route":{"id":40,"name":"Opera","translated":{"ar_SA":"download/opera-vpn","bg_BG":"download/opera-vpn","cs_CZ":"download/opera-vpn","da_DK":"download/opera-vpn","de_DE":"download/opera-vpn","el_GR":"download/opera-vpn","en_US":"download/opera-vpn","es_ES":"download/opera-vpn","fi_FI":"download/opera-vpn","fr_FR":"download/opera-vpn","he_HE":"download/opera-vpn","hr_HR":"download/opera-vpn","hu_HU":"download/opera-vpn","id_ID":"download/opera-vpn","it_IT":"download/opera-vpn","ja_JP":"download/opera-vpn","ko_KR":"download/opera-vpn","nb_NO":"download/opera-vpn","nl_NL":"download/opera-vpn","pl_PL":"download/opera-vpn","pt_BR":"download/opera-vpn","ro_RO":"download/opera-vpn","ru_RU":"download/opera-vpn","sv_SE":"download/opera-vpn","th_TH":"download/opera-vpn","tr_TR":"download/opera-vpn","uk_UA":"download/opera-vpn","vi_VN":"download/opera-vpn","zh_CN":"download/opera-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-04-30T09:05:37.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":14,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"opera\" transform=\"translate(-0.38)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(0.38)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cg id=\"opera-2\" data-name=\"opera\" transform=\"translate(7.834 7.489)\">\n \u003cg id=\"Group_5439\" data-name=\"Group 5439\">\n \u003cg id=\"Group_5438\" data-name=\"Group 5438\">\n \u003cpath id=\"Path_28176\" data-name=\"Path 28176\" d=\"M11.368,29.589v-.1a20.369,20.369,0,0,1,0-9.648v-.1c2.275-9.775,11.156-17.256,22.025-18.1A24.648,24.648,0,1,0,24.66,49.32a24.454,24.454,0,0,0,8.73-1.628C22.524,46.848,13.643,39.364,11.368,29.589Z\" transform=\"translate(0 0)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n \u003c/g>\n \u003cg id=\"Group_5441\" data-name=\"Group 5441\" transform=\"translate(23.92 4.625)\">\n \u003cg id=\"Group_5440\" data-name=\"Group 5440\">\n \u003cpath id=\"Path_28177\" data-name=\"Path 28177\" d=\"M263.865,48.361A23.282,23.282,0,0,0,259.849,48a22.652,22.652,0,0,0-11.529,3.129c.247-.015.49-.046.74-.046,7.66,0,13.871,7.589,13.871,16.954S256.72,84.99,249.06,84.99c-.25,0-.493-.031-.74-.046a22.643,22.643,0,0,0,11.529,3.129,23.286,23.286,0,0,0,4.017-.361,24.569,24.569,0,0,0,0-39.351Z\" transform=\"translate(-248.32 -48)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n \u003c/g>\n \u003c/g>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":13,"name":"Consoles","code":"consoles","group":"others","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/consoles.svg","download_links":{"default":"gaming-vpn"},"route":{"id":61,"name":"Gaming","translated":{"ar_SA":"gaming-vpn","bg_BG":"gaming-vpn","cs_CZ":"gaming-vpn","da_DK":"gaming-vpn","de_DE":"gaming-vpn","el_GR":"gaming-vpn","en_US":"gaming-vpn","es_ES":"gaming-vpn","fi_FI":"gaming-vpn","fr_FR":"gaming-vpn","he_HE":"gaming-vpn","hr_HR":"gaming-vpn","hu_HU":"gaming-vpn","id_ID":"gaming-vpn","it_IT":"gaming-vpn","ja_JP":"gaming-vpn","ko_KR":"gaming-vpn","nb_NO":"gaming-vpn","nl_NL":"gaming-vpn","pl_PL":"gaming-vpn","pt_BR":"gaming-vpn","ro_RO":"gaming-vpn","ru_RU":"gaming-vpn","sv_SE":"gaming-vpn","th_TH":"gaming-vpn","tr_TR":"gaming-vpn","uk_UA":"gaming-vpn","vi_VN":"gaming-vpn","zh_CN":"gaming-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-05-10T10:04:13.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":14,"modified_by":null,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"consoles\" transform=\"translate(0.498 0.375)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(-0.498 -0.375)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cpath id=\"consoles-2\" data-name=\"consoles\" d=\"M35.3,41.215h-.5a6.494,6.494,0,0,1-5.933-3.86l-2.394-5.4a5.647,5.647,0,0,0-10.323,0l-2.394,5.4a6.494,6.494,0,0,1-5.933,3.86h-.5a5.886,5.886,0,0,1-5.8-4.85,96.638,96.638,0,0,1-1.508-18.7L.04,16.057A10.058,10.058,0,0,1,9.18,6.2l.75-.069c3.2-.3,6.456-.47,9.685-.514V1.693a1.694,1.694,0,0,1,3.388,0V5.616c3.237.045,6.5.219,9.687.514l.748.069a10.058,10.058,0,0,1,9.14,9.858l.028,1.612a96.639,96.639,0,0,1-1.51,18.7A5.886,5.886,0,0,1,35.3,41.215ZM30.343,19.2a2.262,2.262,0,0,0-2.258,2.26v.563a2.258,2.258,0,1,0,4.516,0v-.563A2.262,2.262,0,0,0,30.343,19.2ZM7.76,15.809a1.693,1.693,0,0,0,0,3.386h2.823v2.823a1.694,1.694,0,1,0,3.388,0V19.2h2.821a1.693,1.693,0,1,0,0-3.386H13.971V12.986a1.694,1.694,0,0,0-3.388,0v2.823ZM34.3,15.244a2.258,2.258,0,1,0,0,4.516h.563a2.258,2.258,0,0,0,0-4.516Zm-8.47,0a2.258,2.258,0,0,0,0,4.516h.565a2.258,2.258,0,1,0,0-4.516Zm4.516-4.516a2.261,2.261,0,0,0-2.258,2.258v.565a2.258,2.258,0,1,0,4.516,0v-.565A2.261,2.261,0,0,0,30.343,10.728Z\" transform=\"translate(10.655 9.817)\" fill=\"#8c919d\" stroke=\"rgba(0,0,0,0)\" stroke-miterlimit=\"10\" stroke-width=\"1\"/>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":14,"name":"Routers","code":"routers","group":"others","app_bar":0,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/routers.svg","download_links":{"default":"vpn-features/router-vpn"},"route":{"id":59,"name":"VPN Router","translated":{"ar_SA":"vpn-features/router-vpn","bg_BG":"vpn-features/router-vpn","cs_CZ":"vpn-features/router-vpn","da_DK":"vpn-features/router-vpn","de_DE":"vpn-features/router-vpn","el_GR":"vpn-features/router-vpn","en_US":"vpn-features/router-vpn","es_ES":"vpn-features/router-vpn","fi_FI":"vpn-features/router-vpn","fr_FR":"vpn-features/router-vpn","he_HE":"vpn-features/router-vpn","hr_HR":"vpn-features/router-vpn","hu_HU":"vpn-features/router-vpn","id_ID":"vpn-features/router-vpn","it_IT":"vpn-features/router-vpn","ja_JP":"vpn-features/router-vpn","ko_KR":"vpn-features/router-vpn","nb_NO":"vpn-features/router-vpn","nl_NL":"vpn-features/router-vpn","pl_PL":"vpn-features/router-vpn","pt_BR":"vpn-features/router-vpn","ro_RO":"vpn-features/router-vpn","ru_RU":"vpn-features/router-vpn","sv_SE":"vpn-features/router-vpn","th_TH":"vpn-features/router-vpn","tr_TR":"vpn-features/router-vpn","uk_UA":"vpn-features/router-vpn","vi_VN":"vpn-features/router-vpn","zh_CN":"vpn-features/router-vpn"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-05-09T15:53:57.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":16,"modified_by":19,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"routers\" transform=\"translate(-0.128 0.375)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(0.128 -0.375)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cg id=\"routers-2\" data-name=\"routers\" transform=\"translate(14.856 11.999)\">\n \u003cpath id=\"Shape\" d=\"M31.01,14.971H3.209A3.212,3.212,0,0,1,0,11.762V3.209A3.212,3.212,0,0,1,3.209,0h27.8a3.212,3.212,0,0,1,3.209,3.209v8.554A3.212,3.212,0,0,1,31.01,14.971ZM12.944,5.347a2.138,2.138,0,1,0,2.138,2.138A2.141,2.141,0,0,0,12.944,5.347Zm-6.415,0A2.138,2.138,0,1,0,8.667,7.486,2.141,2.141,0,0,0,6.529,5.347Z\" transform=\"translate(0 0)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003cpath id=\"Shape-2\" data-name=\"Shape\" d=\"M32.192,21.922H2.252a1.6,1.6,0,1,1,0-3.209H15.618V14.971H3.209A3.212,3.212,0,0,1,0,11.762V3.209A3.212,3.212,0,0,1,3.209,0h27.8a3.212,3.212,0,0,1,3.209,3.209v8.554a3.212,3.212,0,0,1-3.209,3.209H18.826v3.742H32.192a1.6,1.6,0,0,1,0,3.209ZM12.944,5.347a2.138,2.138,0,1,0,2.138,2.138A2.141,2.141,0,0,0,12.944,5.347Zm-6.415,0A2.138,2.138,0,1,0,8.667,7.486,2.141,2.141,0,0,0,6.529,5.347Z\" transform=\"translate(0 17.109)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"},{"id":16,"name":"Smart TV","code":"smarttv","group":"tvs","app_bar":1,"img":"https://assets-cms.privateinternetaccess.com/photos/shares/platforms_svg/smart-tv.svg","download_links":{"default":"smart-tvs"},"route":{"id":89,"name":"Smart TVs","translated":{"ar_SA":"smart-tvs","bg_BG":"smart-tvs","cs_CZ":"smart-tvs","da_DK":"smart-tvs","de_DE":"smart-tvs","el_GR":"smart-tvs","en_US":"smart-tvs","es_ES":"smart-tvs","fi_FI":"smart-tvs","fr_FR":"smart-tvs","he_HE":"smart-tvs","hr_HR":"smart-tvs","hu_HU":"smart-tvs","id_ID":"smart-tvs","it_IT":"smart-tvs","ja_JP":"smart-tvs","ko_KR":"smart-tvs","nb_NO":"smart-tvs","nl_NL":"smart-tvs","pl_PL":"smart-tvs","pt_BR":"smart-tvs","ro_RO":"smart-tvs","ru_RU":"smart-tvs","sv_SE":"smart-tvs","th_TH":"smart-tvs","tr_TR":"smart-tvs","uk_UA":"smart-tvs","vi_VN":"smart-tvs","zh_CN":"smart-tvs"},"status":1,"company_id":4,"created_at":"2021-10-01T20:33:44.000000Z","updated_at":"2023-01-10T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"created_by":28,"modified_by":null,"deleted_by":null},"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"64\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 64 64\">\n \u003cg id=\"smart-tv\" transform=\"translate(0.123 0.375)\">\n \u003ccircle id=\"Ellipse_2124\" data-name=\"Ellipse 2124\" cx=\"32\" cy=\"32\" r=\"32\" transform=\"translate(-0.123 -0.375)\" fill=\"rgba(255,255,255,0)\"/>\n \u003cpath id=\"Shape\" d=\"M36.52,41.362H12.19a1.824,1.824,0,1,1,0-3.649H20.1V32.727l-13.439-.38a6.288,6.288,0,0,1-6.07-5.57,91.25,91.25,0,0,1,0-20.706A6.288,6.288,0,0,1,6.659.5l17.7-.5,17.7.5a6.287,6.287,0,0,1,6.068,5.57,91.25,91.25,0,0,1,0,20.706,6.287,6.287,0,0,1-6.068,5.57l-13.439.38v4.985H36.52a1.824,1.824,0,0,1,0,3.649ZM24.355,3.65l-17.594.5A2.651,2.651,0,0,0,4.216,6.486a87.513,87.513,0,0,0,0,19.876A2.648,2.648,0,0,0,6.761,28.7l17.594.5,17.593-.5a2.651,2.651,0,0,0,2.547-2.336,87.514,87.514,0,0,0,0-19.876,2.654,2.654,0,0,0-2.547-2.338ZM21.394,22.575a1.757,1.757,0,0,1-1.733-1.528,36.112,36.112,0,0,1,0-9.246,1.757,1.757,0,0,1,1.732-1.528,1.725,1.725,0,0,1,.579.1l.55.2A30.167,30.167,0,0,1,30.9,15.143a1.621,1.621,0,0,1,0,2.562,30.133,30.133,0,0,1-8.376,4.573l-.55.2A1.725,1.725,0,0,1,21.394,22.575Z\" transform=\"translate(7.611 11.387)\" fill=\"#8c919d\"/>\n \u003c/g>\n\u003c/svg>\n"}],"buttons":{},"itemsPerRow":12,"isSortable":false,"boxType":false,"elemId":"section-zONyLMoMkR","editMode":false}

Προστάτευσε το ψηφιακό σου αποτύπωμα

Κράτησε τη διαδικτυακή σου δραστηριότητα κρυφή από οποιονδήποτε επιχειρήσει να σε παρακολουθήσει. Επίδοξοι κατάσκοποι αποτελούν οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), οι χάκερ, οι διαφημιστές και οι κυβερνήσεις.

Το CyberGhost VPN κρυπτογραφεί τη διαδικτυακή σου κίνηση (traffic) και αποκρύπτει την πραγματική σου διεύθυνση IP την ώρα που στριμάρεις, κατεβάζεις torrent, κάνεις αγορές, ολοκληρώνεις τραπεζικές συναλλαγές, παίζεις παιχνίδια ή απλώς περιηγείσαι στο διαδίκτυο.

Κανείς δεν θα ξέρει ποιος είσαι ή ποια είναι η πραγματική σου τοποθεσία.

Παρέμεινε 100% ανώνυμος online με το CyberGhost VPN
Το CyberGhost VPN προστατεύει έως και 7 συσκευές ταυτόχρονα

Ολοκληρωμένη προστασία απορρήτου σε κάθε συσκευή

Σύνδεσε έως και 7 συσκευές ταυτόχρονα με 1 μόνο συνδρομή.

Απλά κατέβασε τις εύκολες ως προς τη χρήση εφαρμογές μας για Windows, macOS, Android, iOS και Linux. Επιπλέον, μπορείς να ρυθμίσεις το CyberGhost VPN με το router (δρομολογητή), την Smart TV, το Amazon Fire TV Stick ή την κονσόλα παιχνιδιών σου.

Απόλαυσε αδιάκοπη προστασία VPN όπου και αν πηγαίνεις.

Το CyberGhost VPN διαθέτει πολιτική μη τήρησης αρχείων καταγραφής

Πολιτική μη διατήρησης αρχείων καταγραφής

Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να παρακολουθήσουμε, να μοιράσουμε ή να μεταπωλήσουμε τα δεδομένα σου. Επίσης, η έδρα μας στη Ρουμανία σε προστατεύει με τους ισχυρούς νόμους περί προστασίας του απορρήτου.

Απόκτησε προστασία στο διαδίκτυο με το CyberGhost VPN

Ισχυρή κρυπτογράφηση

Απόκρυψε την τοποθεσία σου και κωδικοποίησε τη διαδικτυακή σου κίνηση (traffic) με την κορυφαία τεχνολογία κρυπτογράφησης του κλάδου 256-bit AES.

Το CyberGhost VPN διαθέτει έναν μεγάλο στόλο από διακομιστές VPN σε ολόκληρο τον κόσμο

Μεγάλος στόλος διακομιστών

Απόκτησε πρόσβαση στο αγαπημένο σου περιεχόμενο με τους παγκόσμιους διακομιστές μας σε Αμερική, Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Συνδέσου στο CyberGhost VPN με ένα μόνο κλικ

Γρήγορες ταχύτητες

Στρίμαρε ζωντανά αθλητικά γεγονότα, κατέβασε μεγάλα αρχεία και παίξε παιχνίδια στο διαδίκτυο με το ταχύτερο VPN της αγοράς.

Το VPN cyberGhost διαθέτει εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 45 ημερών

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Λάβε εύκολα την εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 45 ημερών, σε περίπτωση που δεν είσαι 100% ικανοποιημένος. Χωρίς περαιτέρω ερωτήσεις.

CyberGhost VPN τμήμα υποστήριξης πελατών διαθέσιμο 24/7

24/7 Υποστήριξη

Επικοινώνησε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω live chat ή email. Σου εγγυόμαστε άμεση απάντηση σε διάφορες γλώσσες.

CyberGhost VPN:
Η λύση στις ανάγκες του απορρήτου σου με ένα κλικ

Δες τι λένε για μας οι Ικανοποιημένοι Χρήστες μας

Γνωρίζουν ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του VPN. Διάβασε τι πιστεύουν οι ειδικοί και οι ευχαριστημένοι χρήστες (Ghosties) για το CyberGhost VPN. Μπορείς να μεταβείς στο Trustpilot για να διαβάσεις όλες τις κριτικές των χρηστών.

{"trustpilotBtnText":"Ghosties","techReviewsBtnText":"Ειδικοί","containerType":"vertical"}

Επίλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει

1 Μήνας

$12.99/μήνα

Χρέωση $12.99 κάθε μήνα

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών

undefined ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πακέτο διάρκειας 26 μηνών προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση καθώς και δυνατότητα πλήρους αποζημίωσης εντός 45 ημερών.

6 μήνες

$6.99/μήνα

Χρέωση $41.94 κάθε 6 μήνες

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 45 ημερών

undefined ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πακέτο διάρκειας 26 μηνών προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση καθώς και δυνατότητα πλήρους αποζημίωσης εντός 45 ημερών.

*Όλα τα ποσά αναγράφονται σε US Dollars

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μία πραγματικά ολοκληρωμένη λύση VPN

 • Διακομιστές VPN σε 100 χώρες παγκοσμίως
 • Κρυπτογράφηση AES 256-bit
 • Προστασία διαρροών DNS και IP
 • Αυτόματο kill switch
 • Πρωτόκολλα OpenVPN, IKEv2, WireGuard®
 • Αυστηρή πολιτική μη διατήρησης αρχείων καταγραφής
 • Απεριόριστο εύρος ζώνης και κίνηση
 • Οι υψηλότερες δυνατές ταχύτητες VPN
 • Ταυτόχρονη προστασία έως και 7 συσκευών
 • Εφαρμογές για Windows, macOS, Android, iOS & άλλα πολλά
 • 24/7 ζωντανή υποστήριξη πελατών
 • Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 45 ημερών

FAQ

Με λίγα λόγια, το CyberGhost VPN δημιουργεί μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σου και του διαδικτύου. Αυτό συμβαίνει αμέσως μόλις συνδεθείς σε έναν διακομιστή του CyberGhost VPN.


Διαθέτουμε χιλιάδες διακομιστές σε ολόκληρο τον κόσμο, που σου επιτρέπουν να αλλάξεις την εικονική σου τοποθεσία. Μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming, να ξεκλειδώσεις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να παρακάμψεις τους περιορισμούς των εργασιακών και σχολικών δικτύων, ακόμη και να ψωνίσεις με ευνοϊκότερες διαδικτυακές προσφορές!


Σε περίπτωση που είσαι νέος στα VPN, θα πρέπει να γνωρίζεις πως διαθέτουμε τμήμα υποστήριξης πελατών, το οποίο είναι ενεργό 24/7 και έτοιμο να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σου. Μπορείς να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας μέσω live chat ή email στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρουμανικά.

Ναι! Το CyberGhost VPN χρησιμοποιεί απαραβίαστη κρυπτογράφηση AES 256-bit για την προστασία των δεδομένων σου. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζουμε τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, τις κυβερνήσεις, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τους διαφημιστές και λοιπούς τρίτους να κατασκοπεύσουν το τι κάνεις στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το ίδιο πρότυπο κρυπτογράφησης για την προστασία απόρρητων πληροφοριών.


Η αυτόματη λειτουργία kill-switch διατηρεί κρυφή την πραγματική σου διεύθυνση IP, ακόμη και σε περίπτωση που η σύνδεσή σου στο διαδίκτυο διακοπεί. Επιπλέον, οι εφαρμογές μας διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία διαρροών DNS και αυτόματη προστασία Wi-Fi, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιείς με ασφάλεια το εκάστοτε hotspot στα σαλόνια των αεροδρομίων, στα ξενοδοχεία, στις βιβλιοθήκες και στις καφετέριες.


Για μέγιστη ασφάλεια και προστασία απορρήτου, μπορείς να συνδεθείς στους ειδικούς NoSpy διακομιστές που διαθέτουμε. Οι διακομιστές NoSpy βρίσκονται στα κεντρικά μας γραφεία, στη Ρουμανία, επομένως κανείς εκτός της ομάδας του CyberGhost δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτούς.

Θα είμαστε ειλικρινείς μαζί σου: Υπάρχει πάντοτε μία μικρή πτώση στην ταχύτητά σου κάθε φορά που συνδέεσαι σε ένα VPN εξαιτίας της διαδικασίας της κρυπτογράφησης. Οποιαδήποτε εταιρεία VPN ισχυριστεί το αντίθετο, απλά σου λέει ψέματα.


Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε σχεδιάσει το CyberGhost VPN με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέψουμε-όσο είναι αυτό δυνατόν- φαινόμενα απώλειας της ταχύτητάς σου. Οι 10 Gbps διακομιστές μας μπορούν να χειριστούν με ευκολία streaming 4K χωρίς κανένα buffering ή καθυστέρηση. Επίσης, έχουμε επενδύσει πάνω στο πλεόν σύγχρονο hardware καιθώς και στα κορυφαία πρωτόκολλα της κατηγορίας (WireGuard®, OpenVPN και IKEv2), ώστε να είσαι σε θέση να απολαύσεις αστραπιαίες συνδέσεις.


Επίσης, έχουμε πραγματοποιήσει δικές μας δοκιμές, οι οποίες δείχνουν ότι το CyberGhost VPN είναι το γρηγορότερο VPN της αγοράς! Στην πραγματικότητα, το CyberGhost VPN μπορεί να βελτιώσει τη συνολική σου ταχύτητα, ιδίως αν υποφέρεις από περιουρισμούς ταχυτήτων λόγω περιεχομένου, οι οποίοι επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP).

Διαθέτουμε την έδρα μας στη Ρουμανία, μία χώρα με ισχυρούς νόμους περί απορρήτου και χωρίς υποχρεωτικές πολιτικές συλλογής δεδομένων. Εμείς τηρούμε μία αυστηρή πολιτική περί μη διατήρησης αρχείων καταγραφής, ενώ παράλληλα δεν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε, να αποθηκεύουμε ή να παραχωρούμε τα δεδομένα σου σε τρίτους.


Για να σου αποδείξουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στην προστασία του απορρήτου σου, απλά αναφέρουμε πως ήμασταν η πρώτη εταιρεία σε ολόκληρο τον κλάδο του VPN που δημοσίευσε μια τριμηνιαία αναφορά διαφάνειας. Η συγκεκριμένη αναφορά σου παρουσιάζει τον αριθμό των αιτημάτων για παραχωρήσεις πληροφοριών που λαμβάνουμε — και τις οποίες απορρίπτουμε!

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το CyberGhost VPN σε έως και 7 συσκευές ταυτόχρονα. Μοιράσου τον λογαριασμό σου με την οικογένεια και τους φίλους σου, προκειμένου όλοι να μπορούν να προστατεύσουν το διαδικτυακό τους απόρρητο!


Μπορείς να κατεβάσεις τις ειδικές εφαρμογές μας για Windows, macOS, Android, iOS και Linux. Επιπλέον, μπορείς να ρυθμίσεις το router (δρομολογητή) σου, ώστε κάθε gadget του σπιτιού σου να είναι συνδεδεμένο με το CyberGhost. Εντός των gadget συμπεριλαμβάνονται οι Smart TV, κονσόλες παιχνιδιών και IoT συσκευές.


Δεν χρειάζεται να είσαι «γκουρού» της τεχνολογίας για να χρησιμοποιήσεις το CyberGhost VPN. Οι VPN εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύληπτες, διαθέτοντας βελτιστοποιημένους διακομιστές για streaming, torrenting και παιχνίδια. Μπορείς να συνδεθείς εύκολα στον καλύτερο διαθέσιμο διακομιστή με ένα μόνο κλικ.

Το CyberGhost VPN δεν είναι δωρεάν. Ωστόσο, εμείς σου προσφέρουμε μία εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 45 ημερών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη-από πλευράς διάρκειας-εγγύηση επιστροφής χρημάτων που θα βρεις στην κατηγορία των premium υπηρεσιών VPN. Σου προσφέρει άφθονο χρόνο για να δοκιμάσεις κάθε δυνατότητα χωρίς κανένα ρίσκο. Σε περίπτωση που αλλάξεις γνώμη, μπορείς να λάβεις πλήρη επιστροφή των χρημάτων σου μέσω live chat ή email οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Χωρίς περαιτέρω ερωτήσεις.


Ως φανατικοί υποστηρικτές του απορρήτου, είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί αναφορικά με το κρυφό κόστος των δωρεάν VPN. Τα δωρεάν VPN, συνήθως, διαθέτουν έναν περιορισμένο αριθμό από υπερφορτωμένους διακομιστές, γεγονός το οποίο επιφέρει χαμηλές ταχύτητες και ανώτατα όρια στο bandwidth (εύρος ζώνης). Έτσι, η streaming συνεδρία σου μπορεί εύκολα να καταστραφεί. Ακόμη χειρότερα, αρκετά δωρεάν VPN κερδίζουν χρήματα μεταπουλώντας κρυφά τα δεδομένα σου σε διαφημιστές και λοιπούς τρίτους.


Αντιθέτως, το CyberGhost VPN διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο διακομιστών, κρυπτογράφηση στρατιωτικού επιπέδου, εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες και απεριόριστο bandwidth (εύρος ζώνης). Οι διακομιστές μας λειτουργούν με μνήμη RAM, ώστε να μην αποθηκεύεται τίποτα στους σκληρούς μας δίσκους. Η αυστηρή μας πολιτική περί μη διατήρησης αρχείων καταγραφής σου εγγυάται ότι ποτέ δεν θα καταγράψουμε, θα πουλήσουμε ή θα μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα.

Ναι, στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Μεμονωμένα άτομα, κυβερνήσεις και εταιρείες χρησιμοποιούν VPN για να προστατεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες και να αποτρέψουν τυχόν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.


Ωστόσο, σε χώρες με εξαιρετικά περιοριστικούς νόμους περί διαδικτύου, οι κυβερνήσεις είναι αυτές που καθορίζουν ποια VPN επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις περιλαμβάνονται χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η Αίγυπτος.


Σημείωση: Δεν επιτρέπουμε τη χρήση του CyberGhost VPN για πράξεις που παραβαίνουν τους νόμους. Η παράνομη δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι παράνομη, ακόμη και αν βρίσκεσαι υπό την προστασία ενός VPN.

×

Ώρα να εντείνεις την ψηφιακή προστασία σου

Το 2ετές πρόγραμμα είναι
πλέον διαθέσιμο μόνο με /μήνα

undefined Εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 45 ημερών