Η IP σου Η κατάστασή σου

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Παραπομπής Φίλου

Σφραγίδα

Γενικοί όροι επιχείρησης για τα Προϊόντα CyberGhost

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CyberGhost ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΤΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CyberGhost ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΛΗΨΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CyberGhost ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

1. Συμφωνία

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της CyberGhost LLC, μιας οντότητας με έδρα το Κολοράντο, και εσάς, ως Χρήστη των CyberGhost Προϊόντων.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της CyberGhost μόνο εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών, έχετε τη νόμιμη ικανότητα και εξουσιοδότηση να συνάψετε σύμβαση με τη CyberGhost, και η σύναψη της σύμβασης δε σας απαγορεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Η CyberGhost διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε οποιονδήποτε τρίτο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κατόπιν ειδοποίησής σας.

Εάν κατοικείτε στις ΗΠΑ ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: Όροι και προϋποθέσεις

2. Άδεια χρήσης

Η CyberGhost σάς παραχωρεί με το παρόν μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη και ανακλητή άδεια χρήσης των Προϊόντων CyberGhost, αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας χρήσης. Η CyberGhost διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν βάσει της παρούσας άδειας χρήσης στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορείτε να παραχωρήσετε, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε την άδεια χρήσης που σας παραχωρείται στο παρόν, και οποιαδήποτε προσπάθεια παραχώρησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε μέρους των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία είναι άκυρη.

Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα ή την Υπηρεσία CyberGhost αποκλειστικά για ανάγκες απορρήτου και ασφάλειας και σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Δεν θα συμφωνήσετε, ούτε θα εξουσιοδοτήσετε ή θα ενθαρρύνετε οποιονδήποτε τρίτο για τα εξής: (i) να αποτρέψουν άλλους να χρησιμοποιήσουν τα Προϊόντα CyberGhost, (ii) να χρησιμοποιήσουν τα Προϊόντα CyberGhost για οποιονδήποτε δόλιο ή ακατάλληλο ή παράνομο σκοπό (π.χ. διαδικτυακή δραστηριότητα) ή (iii) να ενεργήσουν με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία.

Συμφωνείτε ότι εσείς, και οποιοσδήποτε άλλος χρήστης στον οποίο έχετε παράσχει πρόσβαση, δε θα συμμετέχετε σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

3. Δεδομένα

Η CyberGhost σέβεται το Ιδιωτικό Απόρρητό σας και προσπαθεί να το διατηρεί. Συλλέγουμε μόνο τις ελάχιστες πληροφορίες για την παροχή των Προϊόντων μας. Η CyberGhost δε συλλέγει και δε χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τη διάθεση των Προϊόντων CyberGhost, εκτός από τα στοιχεία σύνδεσής σας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η CyberGhost συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, διαβάστε την {T0Πολιτική Απορρήτου{ET0}.

Η CyberGhost δεν αποθηκεύει δεδομένα εντός των προϊόντων CyberGhost, τα οποία επιτρέπουν παρεμβάσεις στα προσωπικά σας δεδομένα. Για όλες τις λειτουργίες, οι οποίες συνεπάγονται την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα λειτουργίες πληρωμών, η CyberGhost συνεργάζεται με τρίτους παρόχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την διαχωρισμένη αποθήκευση των δεδομένων- για περισσότερες πληροφορίες, συνιστούμε να ανατρέξετε στη Παράγραφο 5 και στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Ο στόχος των CyberGhost Προϊόντων είναι η προστασία του απορρήτου σας, αλλά όχι του υπολογιστή σας. Τα CyberGhost Προϊόντα δεν προορίζονται ως εργαλείο antivirus ή antimalware, εκτός αν αναφέρεται ρητά.

4. Τροποποιήσεις και ενημερώσεις προϊόντων

Κατά καιρούς, η CyberGhost μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τα Προϊόντα CyberGhost, για παράδειγμα με την προσθήκη ή την κατάργηση ορισμένων λειτουργιών των διακομιστών VPN ή με την ενημέρωση του λογισμικού.

Η CyberGhost μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρέχει περιορισμένη τεχνική υποστήριξη, αναβαθμίσεις και ενημερώσεις για τα Προϊόντα CyberGhost. Προκειμένου να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τα Προϊόντα CyberGhost, μπορεί κατά καιρούς να κατεβάζουμε και να εγκαθιστούμε αυτόματα ενημερώσεις και αναβαθμίσεις. Με το παρόν συμφωνείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο πλαίσιο της χρήσης των Προϊόντων CyberGhost. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε εκδόσεις υποστήριξης των Προϊόντων CyberGhost. Επιπλέον, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε υποστήριξη ή συντήρηση για τις Υπηρεσίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

5. Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών

Προκειμένου να καταστεί διαθέσιμη η υπηρεσία CyberGhost Προϊόντα, η CyberGhost Products συνεργάζεται με τρίτους παρόχους (όπως παρόχους ψηφιακού εμπορίου για τις λειτουργίες πληρωμών ή κέντρα επεξεργασίας δεδομένων για τους διακομιστές VPN μας). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους τρίτους παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται η CyberGhost, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρακολουθούμε και να επιλέγουμε τους συνεργάτες μας και να διασφαλίζουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή τη συμμόρφωση του περιεχομένου που παρέχεται από Τρίτους Παρόχους.

6. Ασφάλεια του λογαριασμού σας χρήστη

Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασής σας και για τη διαχείριση των δεδομένων χρήστη. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τακτική βάση. Μην αποκαλύπτετε σε τρίτους τα στοιχεία χρήστη σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη σας καθώς και για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη τις οποίες έχετε μεταβιβάσει αδικαιολόγητα σε τρίτους.

7. Aποδεκτή πολιτική χρήσης

Καθώς η πρόσβαση στα Προϊόντα CyberGhost μπορεί να γίνει από όλο τον κόσμο, αναλαμβάνετε να διασφαλίσετε ότι η χρήση των Προϊόντων CyberGhost θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και εγγυάστε ότι δεν θα επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαιώματα τρίτων. Χωρίς περιορισμό της καθολικής ισχύος των ανωτέρω, αναλαμβάνετε και εγγυάστε ότι δεν θα προβείτε και δεν θα επιτρέψετε σε τρίτους να προβούν στα εξής: (Α) να αντιστρέψετε, να αποσυναρμολογήσετε, να κάνετε απομεταγλώττιση, να μεταφράσετε, να ανακατασκευάσετε, να μετατρέψετε ή να εξαγάγετε οποιοδήποτε τμήμα των Προϊόντων CyberGhost (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και ρουτινών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού), ή (Β) να αλλάξετε, να τροποποιήσετε ή να μεταβάλλετε με άλλο τρόπο τα Προϊόντα CyberGhost (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και ρουτινών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού), (C) να δημοσιεύετε, να μεταπωλείτε, να διανέμετε, να μεταδίδετε, να επικοινωνείτε, να μεταβιβάζετε, να δεσμεύεστε, να ενοικιάζετε, να κάνετε κοινή χρήση ή να υποαδειοδοτείτε τα Προϊόντα CyberGhost, (D) να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα CyberGhost για να παρέχετε ή να κατασκευάζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τα Προϊόντα CyberGhost, (E) να χρησιμοποιείτε ή να προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα CyberGhost για την αποστολή, αποθήκευση ή μετάδοση οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών ή υλικών που προβαίνουν στα εξής: παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτων, περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο υλικό οποιουδήποτε είδους, ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να βλάψουν, να απενεργοποιήσουν ή να εμποδίσουν τη λειτουργία των προϊόντων CyberGhost, (F) να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε Προϊόντα CyberGhost ή σε δίκτυα που συνδέονται με αυτά, ή σε περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή παρέχεται μέσω αυτών, με οποιοδήποτε μέσο, όπως η παραβίαση, παραποίηση ή επιδίωξη παράκαμψης ή ανατροπής τειχών προστασίας ή άλλων τεχνολογιών ή άλλων μέτρων προστασίας ή ασφάλειας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα όταν τα Προϊόντα CyberGhost χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των παρόντων Όρων και της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Επιπλέον, η CyberGhost διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας, μεταξύ άλλων, να περιορίσει ή να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την πρόσβαση στα Προϊόντα CyberGhost χωρίς να προβεί σε επιστροφή χρημάτων για τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη πληρωθεί, καθώς και να προβεί σε νομικές ενέργειες.

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι συμπεραίνουν ότι, μέσω των περιεχομένων των οποίων γίνεται λήψη μέσω των Προϊόντων CyberGhost, παραβιάζεται το έννομο συμφέρον τους, π.χ. η πνευματική ιδιοκτησία, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους μας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright@cyberghost.ro), ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την περαιτέρω πρόσβαση σε ανάλογο περιεχόμενο.

8. Αποποίηση ευθυνών

Η CyberGhost δεν παρέχει καμία εγγύηση για την υπηρεσία ή το λογισμικό. Η CyberGhost δεν ευθύνεται για ζημίες που μπορεί να προκύψουν μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας ή της διεύθυνσης IP του χρήστη ή τη βλάβη μεμονωμένων διακομιστών VPN. Επιπλέον, η CyberGhost δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα ορισμένων διακομιστών εντός του δικτύου CyberGhost και για την απόδοσή τους.

ΕΚΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, τα CyberGhost Προϊόντα (CyberGhost Products) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ Η CYBERGHOST ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η CYBERGHOST ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΌΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ CYBERGHOST ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΌΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΆ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΌΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάσσετε τη CyberGhost και τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους εταίρους του ίδιου εμπορικού σήματος ή άλλους συνεργάτες και εργαζομένους της, από οποιαδήποτε εικαζόμενη αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή ως απόρροια της πρόσβασής σας ή της χρήσης των Προϊόντων CyberGhost. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειές του όταν χρησιμοποιεί τα Προϊόντα CyberGhost.

10. Συνδρομές

Τα CyberGhost Προϊόντα (CyberGhost Products) είναι διαθέσιμα σε εσάς μετά την επιλογή της συνδρομής και της εγγραφής σας. Ο πλήρης κατάλογος των πακέτων συνδρομής και των τιμών είναι διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα. Η CyberGhost διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα τέλη συνδρομής ή να θεσπίζει νέα τέλη ανά πάσα στιγμή με εύλογη προειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τυχόν αλλαγές στις τιμές δεν επηρεάζουν την υφιστάμενη συνδρομή σας και θα τεθούν σε ισχύ κατά την ανανέωση της συνδρομής. Οι αγορές συνδρομών και οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται μέσω πολλαπλών εταιρειών πληρωμών τρίτων.

Τα συνδρομητικά πλάνα ανανεώνονται αυτόματα από προεπιλογή κατά την ολοκλήρωση της περιόδου χρέωσης, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από την πιστωτική σας κάρτα, εκτός εάν ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση. Η περίοδος ανανέωσης θα καθορίζεται στους όρους της συνδρομής σας κατά τη στιγμή της αγοράς. Το τέλος της συνδρομής θα χρεωθεί αυτόματα στη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε τελευταία. Μπορείτε να διακόψετε την αυτόματη ανανέωση ανά πάσα στιγμή. Εάν θέλετε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση, μπορείτε να το κάνετε συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Έλεγχος συνδρομής" στην καρτέλα "Επισκόπηση" και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ακύρωση συνδρομής" και ακολουθώντας τις επόμενες οδηγίες- μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@cyberghost.ro ή support@cyberghost.com. Οι όροι ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων γνωστοποιούνται στη ρήτρα "Ακύρωση και Επιστροφή Χρημάτων" παρακάτω.

11. Ακύρωση και Επιστροφή Χρημάτων

Μπορείτε να τερματίσετε μια συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου

Σε περίπτωση που τερματίσετε τη συνδρομή σας εντός του παρακάτω καθορισμένου χρονικού διαστήματος (ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής σας) και επικοινωνήσετε με την υποστήριξη (support@cyberghost.ro ή support@cyberghost.com) για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, θα σας επιστρέψουμε το πλήρες ποσό που πληρώσατε σύμφωνα με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων μας: Πολιτική Επιστροφής 45 Ημερών Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Σημείωση: Εάν αγοράσατε μια συνδρομή CyberGhost VPN μέσω του App Store ή του iTunes, ο λογαριασμός σας υπόκειται στους όρους υπηρεσίας της Apple. Θα πρέπει να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων μέσω του App Store. Ομοίως, εάν αγοράσατε μια συνδρομή CyberGhost VPN μέσω ενός πωλητή τρίτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πωλητή για την αντίστοιχη πολιτική επιστροφής του.

Τύπος συνδρομήςΠερίοδος εγγύησης επιστροφής χρημάτων (πλήρης επιστροφή χρημάτων)
Συνδρομή 6 μηνών και άνωΕγγύηση επιστροφής χρημάτων (πλήρης επιστροφή χρημάτων) σε περίπτωση καταγγελίας (τερματισμού) εντός 45 ημερών
Συνδρομή 1 μήναΕγγύηση επιστροφής χρημάτων (πλήρης επιστροφή χρημάτων) σε περίπτωση καταγγελίας (τερματισμού) εντός 14 ημερών

Σε περίπτωση καταγγελίας (τερματισμού) εκ μέρους σας της συνδρομή σας, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου εγγύησης επιστροφής χρημάτων, δε θα λάβετε καμία επιστροφή χρημάτων, αλλά θα διατηρήσετε την πρόσβαση για την αγορασμένη περίοδο (π.χ. αν αγοράσετε μια ετήσια συνδρομή και αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μετά από 3 μήνες, δεν θα λάβετε καμία επιστροφή χρημάτων, αλλά θα έχετε πρόσβαση και θα μπορείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μέχρι τη λήξη της ετήσιας συνδρομής σας και κατά τη λήξη της η συνδρομή δε θα ανανεωθεί).

Εάν καταγγελθεί η σύμβαση εν συνόλω, δε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας και δε θα υφίσταται έγκυρη άδεια χρήσης των CyberGhost Προϊόντων / Εφαρμογών και των CyberGhost Προϊόντων / Λογισμικού Πελατών.

Μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, όλες οι άδειες χρήσης που παραχωρούνται στο παρόν θα τερματιστούν και δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στα Προϊόντα CyberGhost.

12. Δικαίωμα ανάκλησης για τους καταναλωτές

Οι διατάξεις της παρούσας Παραγράφου 12 ισχύουν μόνο για τους Καταναλωτές που πραγματοποιούν παραγγελία από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

12.1. Ανάκληση

12.1.1. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρουν τους λόγους.

12.1.2. Σε περίπτωση σύμβασης για τις Υπηρεσίες ή σύμβασης για την παράδοση ατομικά ληφθέντος ή επαναλαμβανόμενου ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι εγκατεστημένο σε φυσικό φορέα δεδομένων, η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Σε περίπτωση σύμβασης αγοράς για την παράδοση αγαθών (π.χ. CD αντιγράφων ασφαλείας), η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Καταναλωτής –ή τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από τον Καταναλωτή και δεν είναι μεταφορέας εμπορευμάτων– λαμβάνει υπό την κατοχή του τα εμπορεύματα.

12.1.3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα ανάκλησης δεν προκύπτει ούτε υφίσταται

➢ όσον αφορά τις συμβάσεις για την παροχή αγαθών, εάν δεν είναι έτοιμα αλλά κατασκευάστηκαν σύμφωνα με ατομική επιλογή ή καθορισμό του Καταναλωτή ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του Καταναλωτή και

➢ όσον αφορά τις συμβάσεις για την παροχή ηχητικών εγγραφών ή εγγραφών βίντεο ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν έχει παραβιαστεί η σφραγίδα μετά την παράδοση.

12.2. Παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΡΑΣ 12 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ:

1) ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

2) ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οποιαδήποτε εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή άλλη εγγύηση παρόμοιου περιεχομένου που παραχωρείται από την cleverbridge όπως ρυθμίζεται στη Ρήτρα 14, δεν επηρεάζεται από την παρούσα Ρήτρα.

12.3. Άσκηση του Δικαιώματος Ανάκλησης

Για να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τη CyberGhost VPN (μέσω της cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Κολωνία, Γερμανία, τηλ: +49 221 - 222 45 – 0, φαξ: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail: cs@cleverbridge.com) ή τη Crossrider Sports μέσω της διεύθυνσης https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) με σαφή δήλωση της απόφασής του να ανακαλέσει τη σύμβαση (π.χ. με επιστολή που αποστέλλεται με απλό ταχυδρομείο, φαξ ή e-mail.) Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα του εντύπου ανάκλησης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες ανάκλησης για τον σκοπό αυτό, αλλά δεν αποτελεί απαίτηση.

Για την τήρηση της προθεσμίας ανάκλησης, αρκεί ο Καταναλωτής να αποστείλει ειδοποίηση ότι ασκεί το δικαίωμά του ανάκλησης πριν από τη λήξη της περιόδου ανάκλησης.

12.4 Νομικές συνέπειες της ανάκλησης

12.4.1 Εάν ο Καταναλωτής ανακαλέσει την παρούσα σύμβαση, η cleverbridge ή η Crossrider Sports πρέπει να επιστρέψουν αμέσως όλες τις πληρωμές που έλαβαν από τον Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων του κόστους παράδοσης, το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης ανάκλησης της σύμβασης από την cleverbridge ή την Crossrider Sports (με εξαίρεση τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν επειδή ο καταναλωτής επέλεξε διαφορετικό τρόπο παράδοσης από τον πλέον οικονομικά αποδοτικό, δηλαδή τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από την cleverbridge ή την Crossrider Sports). Για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων, η cleverbridge ή η Crossrider Sports θα χρησιμοποιούν το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά με τον Καταναλωτή. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Καταναλωτής για την επιστροφή χρημάτων.

12.4.2 Σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα ακόλουθα: Εάν ο Καταναλωτής ζητήσει την έναρξη των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάκλησης, ο Καταναλωτής θα καταβάλει στην cleverbridge/Crossrider Sports ένα εύλογο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό των παρεχόμενων Υπηρεσιών μέχρι τη στιγμή που ο Καταναλωτής ενημερώσει την cleverbridge/Crossrider Sports για την άσκηση του δικαιώματός του να ανακαλέσει τη σύμβαση, σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τη σύμβαση.

12.4.3 Εάν υπάρχει σύμβαση αγοράς για την παροχή αγαθών, ισχύουν τα ακόλουθα: Η cleverbridge/Crossrider Sports μπορεί να αρνηθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο Καταναλωτής να αποδείξει ότι έχει στείλει τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Ο Καταναλωτής θα επιστρέψει αμέσως ή θα στείλει τα αγαθά στην cleverbridge/Crossrider Sports το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Καταναλωτής ενημέρωσε την cleverbridge/Crossrider Sports για την ανάκληση της σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν ο Καταναλωτής στείλει τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Ο Καταναλωτής αναλαμβάνει τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει για τη μειωμένη αξία των αγαθών, εάν η μειωμένη αξία οφείλεται στην περιττή μεταχείρισή τους προκειμένου να εξετάσει την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

13. Τροποποιήσεις

Η CyberGhost αναθεωρεί αυτή τη συμφωνία χρήσης από καιρό σε καιρό και η ενημερωμένη έκδοση δημοσιεύεται πάντα στον ιστότοπό μας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είναι υποχρέωσή σας να εξετάζετε αυτούς τους Όρους κατά διαστήματα προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και υποχρεώσεις. Ειδοποίηση σχετικά με ουσιώδεις αλλαγές στους Όρους θα παρέχεται μέσω ενημέρωσης στον Ιστότοπο ή με άλλο ευδιάκριτο τρόπο. Η από μέρους σας χρήση του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών μετά τις αλλαγές σε αυτούς τους Όρους αποτελεί αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το αγγλικό δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και εξαιρείται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων. Σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη υπόκεινται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

15. Τελικές Διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη θα ερμηνεύεται κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αντικατοπτρίζει την αρχική πρόθεση της διάταξης, και οι υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης ή επιβολής οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης της Σύμβασης δε συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη, ούτε θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση.

×

Ώρα να εντείνεις την ψηφιακή προστασία σου

Το 2ετές πρόγραμμα είναι
πλέον διαθέσιμο μόνο με /μήνα

undefined Εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 45 ημερών