Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Επιχειρηματικών Συναλλαγών για τα Προϊόντα της CyberGhostΠροϊόντα
Περιγραφή υπηρεσίας και κόστους της CyberGhost Προϊόντα

Γενικοί Όροι Επιχειρηματικών Συναλλαγών για τα Προϊόντα της CyberGhost

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ CyberGhost, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΤΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ CyberGhost ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ CyberGhost, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

1. Συμφωνία

Η παρούσα συμφωνία έχει συναφθεί ανάμεσα στη CyberGhost S.R.L., Dionisie Lupu 70-72, Περιοχή 1, 010458 Βουκουρέστι, Ρουμανία (Αριθμός στο Εμπορικό Μητρώο Βουκουρεστίου: J40/1278/2011, Α.Φ.Μ.: RO28003392) και σε εσάς ως Χρήστη των Προϊόντων της CyberGhost.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα της CyberGhost μόνο εάν έχετε νομική ικανότητα και εξουσιοδότηση να συνάψετε συμφωνία με την CyberGhost και η σύναψη παρόμοιας συμφωνίας δεν σας απαγορεύεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

2. Άδεια

Η CyberGhost σας χορηγεί με το παρόν έγγραφο μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη και ανακλητή άδεια χρήσης των Προϊόντων της, αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Χρήσης. Η CyberGhost διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν έγγραφο, στο πλαίσιο αυτής της άδειας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε την άδεια που σας έχει εκχωρηθεί με το παρόν έγγραφο, και οποιαδήποτε απόπειρα μεταφοράς, εκχώρησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε μέρους των δικαιωμάτων σας, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, καθίσταται άκυρη.

Με το παρόν έγγραφο δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα ή την Υπηρεσία της CyberGhost αποκλειστικά για τις ανάγκες απορρήτου και ασφάλειας και σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Δεν θα συμφωνήσετε, ούτε θα εξουσιοδοτήσετε ή θα παροτρύνετε οποιονδήποτε συνεργάτη: (i) να αποτρέψει άλλους από τη χρήση των Προϊόντων της CyberGhostž (ii) να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα της CyberGhost για οποιονδήποτε δόλιο ή ακατάλληλο ή παράνομο σκοπό (δηλαδή, διαδικτυακή δραστηριότητα)ž ή (iii) να ενεργήσει με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία.

3. Δεδομένα

Η CyberGhost εκτιμά το απόρρητό σας και προσπαθεί να το διατηρήσει. Συλλέγουμε μόνο τις ελάχιστες πληροφορίες για την παροχή των Προϊόντων μας. Ο στόχος των Προϊόντων της CyberGhost είναι να προστατεύσουν το απόρρητό σας αλλά όχι τον υπολογιστή σας. Τα Προϊόντα της CyberGhost δεν νοούνται ως εργαλείο προστασίας από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται συγκεκριμένα.

Η CyberGhost δεν αποθηκεύει δεδομένα μέσα στα Προϊόντα της που επιτρέπουν παρεμβολές στα προσωπικά σας δεδομένα. Για όλες τις λειτουργίες, οι οποίες συνεπάγονται την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα τις πληρωμές, η CyberGhost συνεργάζεται με τρίτους παρόχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ξεχωριστή αποθήκευση των δεδομένων, για περισσότερες πληροφορίες, σας προτείνουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας.

Η CyberGhost δεν συλλέγει και δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για να καταστήσει διαθέσιμα τα Προϊόντα της, εκτός από τα στοιχεία της σύνδεσής σας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η CyberGhost συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας (/el/privacypolicy).

4. Τροποποιήσεις και Ενημερώσεις Προϊόντων

Κατά καιρούς, η CyberGhost, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να τροποποιήσει τα Προϊόντα της, για παράδειγμα προσθέτοντας ή αφαιρώντας ορισμένες λειτουργίες διακομιστών VPN ή ενημερώνοντας το λογισμικό.

Η CyberGhost μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να παρέχει περιορισμένη τεχνική υποστήριξη, αναβαθμίσεις και ενημερώσεις για τα Προϊόντα της. Προκειμένου να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τα Προϊόντα της CyberGhost, ενδέχεται κατά καιρούς να πραγματοποιούμε αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων και αναβαθμίσεων. Με το παρόν έγγραφο συμφωνείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις ως μέρος της χρήσης των Προϊόντων της CyberGhost. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας διαθέσουμε οποιεσδήποτε εκδόσεις υποστήριξης των Προϊόντων της CyberGhost. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε υποστήριξη ή συντήρηση για τις Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.

5. Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών

Προκειμένου να καταστεί διαθέσιμη η υπηρεσία των Προϊόντων της CyberGhost, η CyberGhost συνεργάζεται με τρίτους παρόχους (όπως Παρόχους Ψηφιακού Εμπορίου για πληρωμές ή Κέντρα Επεξεργασίας Δεδομένων για τους διακομιστές VPN μας). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρίτους παρόχους, με τους οποίους συνεργάζεται η CyberGhost, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας (/el/privacypolicy).

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρακολουθούμε και να επιλέγουμε τους συνεργάτες μας καθώς και να διασφαλίζουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή τη συμμόρφωση του περιεχομένου που παρέχεται από Τρίτους Παρόχους.

6. Προστασία δεδομένων

Η CyberGhost δεν συλλέγει και δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να καταστήσει διαθέσιμο το CyberGhost VPN. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η CyberGhost συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας (/el/privacypolicy).

7. Ασφάλεια του λογαριασμού σας

Εσείς είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασής σας και για τη διαχείριση των δεδομένων χρήστη σας. Παρακαλούμε, αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τακτική βάση. Μη γνωστοποιείτε σε τρίτους τα στοιχεία χρήστη σας (Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Εσείς είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη σας, καθώς και για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη σας τις οποίες έχετε μεταφέρει αδικαιολόγητα σε τρίτους.

8. Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Καθώς τα Προϊόντα της CyberGhost είναι προσβάσιμα από όλο τον κόσμο, δεσμεύεστε να διασφαλίσετε ότι η χρήση τους θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και εγγυάστε ότι δεν θα επιτρέψετε σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων. Χωρίς περιορισμό της καθολικής ισχύος των παραπάνω, αναλαμβάνετε και εγγυάστε ότι δεν θα επιτρέψετε σε τρίτο μέρος (i) να αναστρέψει, να αποσυναρμολογήσει, να ανακατασκευάσει, να μεταφράσει, να αναδομήσει, να μετατρέψειž ή (ii) να εξάγει οποιοδήποτε τμήμα των Προϊόντων της CyberGhost (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και ρουτίνων εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού)ž ή (iii) να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με τα Προϊόντα της CyberGhost (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και ρουτίνων εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού)ž (iv) να δημοσιεύσει, να μεταπωλήσει, να διανείμει, να κοινολογήσει, να μεταδώσει, να επικοινωνήσει, να μεταβιβάσει, να δεσμεύσει, να ενοικιάσει, να κοινοποιήσει ή να μεταφέρει τα Προϊόντα της CyberGhostž (v) να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα της CyberGhost για την παροχή ή την κατασκευή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που τα ανταγωνίζεταιž (vi) να χρησιμοποιήσει ή να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα της CyberGhost για τη μεταφόρτωση, την αποθήκευση ή τη μετάδοση δεδομένων, πληροφοριών ή υλικού που: παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτωνž που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή άλλως απαράδεκτο υλικό οποιουδήποτε είδουςž ή με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψει, να απενεργοποιήσει ή να αλλοιώσει τη λειτουργία των Προϊόντων της CyberGhostž (viii) να αποκτήσει ή να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα Προϊόντα της CyberGhost ή σε δίκτυα που συνδέονται με αυτά, ή σε περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή παραδίδεται μέσω αυτών, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας, της πλαστογράφησης ή της επιδίωξης παράκαμψης ή της καταστολής οποιουδήποτε τείχους προστασίας ή άλλων τεχνολογικών ή άλλου είδους μέτρων προστασίας ή ασφάλειας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα όταν τα Προϊόντα της CyberGhost χρησιμοποιούνται αντίθετα με αυτούς τους Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επιπλέον, η CyberGhost διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας, να περιορίσει ή να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την πρόσβαση στα Προϊόντα της, χωρίς την επιστροφή χρημάτων για τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη πληρωθεί, καθώς και να προβεί σε νομικές ενέργειες.

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι συμπεραίνουν ότι, στα περιεχόμενα που μεταφορτώνονται μέσω των Προϊόντων της CyberGhost, παραβιάζεται το έννομο συμφέρον τους, π.χ. η πνευματική ιδιοκτησία, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους των Πνευματικών Δικαιωμάτων μας (copyright@cyberghost.ro) ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την περαιτέρω πρόσβαση σε ανάλογο περιεχόμενο.

9. Αποποίηση ευθύνης

Η CyberGhost δεν παρέχει καμία εγγύηση για την υπηρεσία ή το λογισμικό. Η CyberGhost δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν μετά την έκθεση της ταυτότητας ή της διεύθυνσης IP του χρήστη ή την κατάρρευση μεμονωμένων διακομιστών VPN. Επιπλέον, η CyberGhost δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα ορισμένων διακομιστών εντός του δικτύου της, καθώς και για την απόδοσή τους.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ CyberGhost ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ Η CyberGhost ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΟΡΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η CyberGhost ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ Η ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

10. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατέψετε τη CyberGhost και τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους μετόχους ή άλλους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της, από ενδεχόμενη βλάβη που προκαλείται από οποιαδήποτε υποτιθέμενη αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών των δικηγόρων, που εγείρονται από τρίτους λόγω ή ως αποτέλεσμα της πρόσβασή σας στα Προϊόντα της CyberGhost ή της χρήσης τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειές του όταν χρησιμοποιεί τα Προϊόντα της CyberGhost.

11. Συνδρομές

Τα Προϊόντα της CyberGhost είναι διαθέσιμα σε εσάς κατόπιν της επιλογής της συνδρομής και της εγγραφής σας. Μια πλήρης λίστα με τα προγράμματα συνδρομής και τα κόστη είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Η CyberGhost διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα κόστη συνδρομής ή να θεσπίσει νέες χρεώσεις ανά πάσα στιγμή, μετά από εύλογη προειδοποίηση που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο ή αποστέλλεται μέσω email. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην τιμολόγηση δεν θα επηρεάσουν την υπάρχουσα συνδρομή σας και θα τεθούν σε ισχύ με την ανανέωσή της. Οι αγορές συνδρομής και οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται μέσω πολλαπλών συνεργαζόμενων εταιρειών πληρωμών.

Τα προγράμματα συνδρομής ανανεώνονται αυτόματα από προεπιλογή με τη συμπλήρωση της περιόδου χρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζονται από την πιστωτική σας κάρτα. Η περίοδος ανανέωσης θα καθορίζεται στους όρους της συνδρομής σας κατά τη στιγμή της αγοράς. Το παράβολο της συνδρομής θα χρεωθεί αυτόματα στον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε τελευταία. Εάν θέλετε να διακόψετε την αυτόματη ανανέωση, μπορείτε να προβείτε στην εν λόγω ενέργεια με μη αυτόματο τρόπο απενεργοποιώντας την ανανέωση μέσω του λογαριασμού σας ή μέσω email υποστήριξης στη διεύθυνση: support@cyberghost.ro ή support@cyberghost.com

12. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να τερματίσετε μια συνδρομή ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου

Σε περίπτωση που τερματίσετε τη συνδρομή σας εντός του παρακάτω καθορισμένου χρονικού πλαισίου, ανάλογα με τον τύπο της, θα επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε, σύμφωνα με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων: Πολιτική επιστροφής χρημάτων - Εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε 45 ημέρες: .

Τύπος Συνδρομής Περίοδος εγγύησης επιστροφής χρημάτων
Συνδρομή 6 μηνών και άνω Εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση τερματισμού σε 45 ημέρες
Συνδρομή 1 μήνα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση τερματισμού σε 14 ημέρες

Σε περίπτωση που τερματίσετε τη συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή μετά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου εγγύησης επιστροφής χρημάτων, θα χρεωθείτε για το υπόλοιπο της διάρκειας της συνδρομής (π.χ. εάν αγοράσετε μια ετήσια συνδρομή και αποφασίσετε να την ακυρώσετε μετά από 3 μήνες, θα χρεωθείτε ολόκληρη την ετήσια συνδρομή, αλλά με τη λήξη της συνδρομής δεν θα ανανεωθεί. Θα έχετε πρόσβαση και θα μπορείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μέχρι τη λήξη της ετήσιας συνδρομής σας).

Εάν η συμφωνία στο σύνολό της τερματιστεί, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας και δεν θα υπάρχει έγκυρη άδεια για τη χρήση των Προϊόντων Εφαρμογών και των Προϊόντων Λογισμικού Πελάτη της CyberGhost.

Με τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, όλες οι άδειες χρήσης που χορηγούνται στο παρόν έγγραφο θα τερματιστούν και δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στα Προϊόντα της CyberGhost.

12. Δικαίωμα Ανάκλησης για τους Καταναλωτές

TheΟι διατάξεις της παρούσας Ρήτρας 12 ισχύουν μόνο για τους καταναλωτές που προβαίνουν σε παραγγελία από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

12.1. RevocationΑνάκληση

12.1.1. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρουν την αιτιολογία.

12.1.2. Σε περίπτωση σύμβασης για τις Υπηρεσίες ή σύμβασης για την παράδοση ατομικά ληφθέντος ή επαναλαμβανόμενου ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι εγκατεστημένο σε φυσικό φορέα δεδομένων, η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Σε περίπτωση σύμβασης αγοράς για την παράδοση αγαθών (π.χ. CD αντιγράφων ασφαλείας), η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Καταναλωτής –ή τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από τον Καταναλωτή και δεν είναι μεταφορέας εμπορευμάτων– λαμβάνει υπό την κατοχή του τα εμπορεύματα.

12.1.3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα ανάκλησης δεν προκύπτει ούτε υφίσταται:

➢ όσον αφορά στις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών, εάν αυτά δεν είναι έτοιμα αλλά κατασκευάστηκαν σύμφωνα με ατομική επιλογή ή απόφαση του Καταναλωτή ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές του ανάγκες, και

➢ όσον αφορά στις συμβάσεις για την παράδοση αρχείων καταγραφής ήχου και βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφραγίδα είχε αλλοιωθεί μετά την παράδοση.

12.2. Παραίτηση από το Δικαίωμα Ανάκλησης

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΡΑΣ 13 ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ:

1) ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ

2) ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οποιαδήποτε εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή άλλου είδους παρόμοιου περιεχομένου που χορηγείται από την cleverbridge, όπως ρυθμίζεται στη Ρήτρα 14, δεν επηρεάζεται από αυτήν τη Ρήτρα.

12.3

Ο Καταναλωτής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να ενημερώσει το CyberGhost VPN (μέσω της cleverbridge [cleverbridge AG, Gereonstraße 43-65, 50670 Κολωνία, Γερμανία, τηλ: +49 221 – 222 45 – 0, φαξ: +49 221 - 222 45 – 19, email: cs@cleverbridge.com ή Crossrider Sports μέσω της διεύθυνσης: https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support προβαίνοντας σε σαφή δήλωση της απόφασής του να ανακαλέσει τη σύμβαση (π.χ. με επιστολή που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email). Ο Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα φόρμας ανάκλησης ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Για την τήρηση της προθεσμίας ανάκλησης, αρκεί ο Καταναλωτής να αποστείλει ειδοποίηση ότι ασκεί το δικαίωμά του πριν από τη λήξη της περιόδου ανάκλησης.

12.4 Νομικές Συνέπειες Ανάκλησης

12.4.1 Εάν ο Καταναλωτής ανακαλέσει αυτήν τη σύμβαση, η cleverbridge ή η Crossrider Sports πρέπει να επιστρέψει αμέσως όλες τις πληρωμές που έλαβε από τον Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης ανάκλησης της σύμβασης (με εξαίρεση το πρόσθετο κόστος που προέκυψε επειδή ο Καταναλωτής έχει επιλέξει διαφορετικό τρόπο παράδοσης από τον πιο οικονομικά αποδοτικό, δηλαδή τον τυπικό τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από την cleverbridge ή τη Crossrider Sports). Για αυτήν την επιστροφή χρημάτων, η cleverbridge ή η Crossrider Sports θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον Καταναλωτή στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό με τον Καταναλωτή. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Καταναλωτής για την επιστροφή χρημάτων.

12.4.2 Σε περίπτωση σύμβασης για τις Υπηρεσίες, ισχύουν τα ακόλουθα: Εάν ο Καταναλωτής ζητήσει την έναρξη των Υπηρεσιών κατά την περίοδο ανάκλησης, θα πληρώσει στην cleverbridge / στην Crossrider Sports ένα εύλογο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό των Υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι τη στιγμή που ο Καταναλωτής ενημέρωσε την cleverbridge / την Crossrider Sports για την άσκηση του δικαιώματός του να ανακαλέσει τη σύμβαση, σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τη σύμβαση.

12.4.3 Εάν υπάρχει σύμβαση αγοράς για την παράδοση αγαθών, ισχύουν τα εξής: Η cleverbridge / η Crossrider Sports μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων έως ότου παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο καταναλωτής αποδείξει ότι τα απέστειλε, όποιο από τα δύο προκύψει νωρίτερα. Ο Καταναλωτής θα επιστρέψει αμέσως ή θα αποστείλει τα αγαθά στην cleverbridge / στην Crossrider Sports το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημέρωσε την cleverbridge / την Crossrider Sports για την ανάκληση της σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν ο Καταναλωτής αποστείλει τα αγαθά πριν από τη λήξη της δεκατεσσάρων ημερών. Ο Καταναλωτής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα της επιστροφής των αγαθών.

Ο καταναλωτής οφείλει να πληρώσει για τη μειωμένη αξία των αγαθών εάν αυτή οφείλεται στην περιττή μεταχείρισή τους προκειμένου να εξετάσει την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

13. Τροποποιήσεις

Η CyberGhost αναθεωρεί την παρούσα συμφωνία χρήσης κατά διαστήματα και η επικαιροποιημένη έκδοση δημοσιεύεται πάντα στον ιστότοπό μας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι αποτελεί υποχρέωσή σας να ελέγχετε τους παρόντες Όρους κατά διαστήματα προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τους τρέχοντες κανόνες και υποχρεώσεις. Για ουσιώδεις αλλαγές στους Όρους θα παρέχεται ειδοποίηση μέσω ενημέρωσης στον Ιστότοπο ή με άλλο εμφανή τρόπο. Η χρήση του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών μετά τις αλλαγές στους παρόντες Όρους συνιστά την αποδοχή των αλλαγμένων Όρων.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Αγγλικό και εξαιρείται η Σύνοψη σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG). Σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη υπόκεινται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο.