IP của bạn Tình trạng của bạn

Điều Khoản và Điều Kiện Giới Thiệu Bạn Bè

Cyberghost S.R.L. (“chúng tôi”, “Cyberghost” hoặc “Công ty”) có thể, từ thời gian này sang thời gian khác và theo ý muốn tuyệt đối của mình, cung cấp cho người mua dịch vụ VPN của mình (“Dịch vụ”) cơ hội kiếm thưởng bằng cách giới thiệu bạn bè đăng ký Dịch vụ (“Chương trình Giới thiệu” hoặc “Chương trình”). Mô tả dịch vụ và giá của Sản phẩm CyberGhost

Điều khoản giới thiệu.

Các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình Giới Thiệu (những "Điều Khoản Giới Thiệu" này) đưa ra các điều khoản và điều kiện cho sự tham gia của bạn trong Chương Trình Giới Thiệu của chúng tôi (Chương Trình Giới Thiệu) và được đính kèm theo tham chiếu vào Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong những Điều Khoản Giới Thiệu này được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Bằng cách tham gia Chương Trình Giới Thiệu theo bất kỳ cách nào; bạn đồng ý tuân theo những Điều Khoản Giới Thiệu này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của những Điều Khoản Giới Thiệu này, bạn không thể tham gia Chương Trình Giới Thiệu. Chúng tôi có thể sửa đổi những Điều Khoản Giới Thiệu này từ thời gian đến thời gian theo ý muốn của chúng tôi, tuân thủ pháp luật hiện hành. Khi chúng tôi sửa đổi những Điều Khoản Giới Thiệu này, chúng tôi sẽ đăng phiên bản đã sửa đổi trên Trang Web. Bạn có quyền tự do quyết định liệu chấp nhận phiên bản đã sửa đổi của những Điều Khoản Giới Thiệu này hay không, nhưng việc chấp nhận những Điều Khoản Giới Thiệu này, sau khi đã được sửa đổi, là điều kiện cần để bạn tiếp tục tham gia Chương Trình Giới Thiệu. Nếu bạn không đồng ý với những Điều Khoản Giới Thiệu này hoặc bất kỳ phiên bản đã sửa đổi nào của những Điều Khoản Giới Thiệu này, giải pháp duy nhất của bạn là chấm dứt việc tham gia Chương Trình Giới Thiệu. Trừ khi có tuyên bố khác rõ ràng, việc tham gia của bạn trong Chương Trình Giới Thiệu phụ thuộc vào, và đại diện cho sự chấp nhận của bạn, phiên bản của những Điều Khoản Giới Thiệu này có hiệu lực vào thời điểm bạn tham gia Chương Trình Giới Thiệu.

Điều kiện đủ.

Để tham gia vào Chương trình Giới thiệu, bạn phải chấp nhận và đồng ý với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, bao gồm các Điều khoản Giới thiệu này và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, và phải có và duy trì một gói đăng ký trả phí cho Dịch vụ.

Kiếm thưởng từ chương trình giới thiệu.

Khi bạn đăng ký một gói CyberGhost VPN hoặc từ thời gian này sang thời gian khác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một lời mời dưới dạng liên kết siêu văn bản hoặc liên kết văn bản hoặc huy hiệu hoặc nút, hoặc mã khác qua email hoặc bằng cách khác (một "Liên kết Giới thiệu"). Bạn có thể chia sẻ hoặc chuyển tiếp Liên kết Giới thiệu cho tối đa ba người bạn của bạn là Người Được Giới thiệu Đủ Điều Kiện. Tuân theo các Điều Khoản Giới thiệu này, nếu bất kỳ người bạn nào của Người Được Giới thiệu Đủ Điều Kiện chấp nhận Liên kết Giới thiệu và đăng ký bất kỳ gói CyberGhost VPN nào, bạn và người bạn mới đăng ký của mình sẽ mỗi người nhận thêm 30 ngày gói đăng ký được thêm vào gói CyberGhost VPN hiện có của bạn, không phụ thuộc vào chi phí ("Phần thưởng Giới thiệu"). Phần thưởng Giới thiệu được cấp cho bạn sẽ tiếp tục, mặc dù rằng người bạn được giới thiệu của bạn có thể sau đó chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký của mình, ngay cả khi việc hủy đó xảy ra trong thời gian đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày. Đáng chú ý là trong trường hợp người bạn của bạn hủy gói đăng ký trả phí của mình trong thời gian đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày, tài khoản của anh ấy sẽ bị đóng băng và Phần thưởng Giới thiệu của anh ấy sẽ bị tịch thu. Đối với mục đích của các Điều Khoản Giới thiệu này, một "Người Được Giới thiệu Đủ Điều Kiện" nghĩa là một cá nhân hiện tại không có, và chưa bao giờ có, một gói CyberGhost VPN. Chúng tôi sẽ xác định, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, liệu một Người Được Giới thiệu Đủ Điều Kiện có hoàn thành quá trình đăng ký gói CyberGhost VPN sử dụng Liên kết Giới thiệu của bạn theo các Điều Khoản Giới thiệu này và liệu bạn có đủ điều kiện để nhận Phần thưởng Giới thiệu hay không.

Hạn chế và Giới hạn.

Chúng tôi có quyền điều tra bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc không phù hợp liên quan đến Chương trình Giới thiệu. Bất kể bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Giới thiệu này, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cấp bất kỳ Phần thưởng Giới thiệu nào nếu chúng tôi xác định, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, rằng (a) gói đăng ký hoàn thành bởi một Người được Giới thiệu đủ điều kiện không phải là một giao dịch chân chính, bao gồm, nhưng không giới hạn; hoặc (b) bạn đã tham gia vào bất kỳ hành vi lừa dối hoặc gian lận nào liên quan đến Chương trình Giới thiệu.

Không độc quyền.

Chương trình Giới thiệu không độc quyền. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể, vào bất kỳ thời gian nào, tìm kiếm sự giới thiệu khách hàng thông qua bất kỳ phương pháp nào theo ý muốn của chúng tôi.

Chấm dứt hoặc tạm ngừng Chương trình giới thiệu.

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, tạm ngưng, giới hạn hoặc chấm dứt Chương trình Giới thiệu và chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện Giới thiệu này vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ thời gian nào bằng cách thông báo cho bạn (bao gồm thông báo qua email tại địa chỉ email mà chúng tôi có trong hồ sơ của bạn). Việc chấm dứt Chương trình Giới thiệu và các Điều khoản Giới thiệu này sẽ không tự động dẫn đến việc chấm dứt Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc gói đăng ký của bạn, trừ khi chúng tôi quy định khác. Tuy nhiên, việc chấm dứt Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc chấm dứt gói đăng ký của bạn sẽ dẫn đến việc chấm dứt tự động sự tham gia của bạn trong Chương trình Giới thiệu và chấm dứt các Điều khoản Giới thiệu này. Các điều khoản của các Điều khoản Giới thiệu này mà, theo bản chất của chúng, nên tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản Giới thiệu này sẽ tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản Giới thiệu này.

Liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc lo ngại nào về các Điều Khoản Giới Thiệu hoặc Chương Trình Giới Thiệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@cyberghost.ro

×

Đón nhận mưa ưu đãi

Tận hưởng 2 năm
+ 4 tháng miễn phí

undefined Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

×

GIẢM GIÁ MÙA XUÂN

GIẢM GIÁ

Ưu đãi này quá tốt, bạn không nên bỏ lỡ:
4 tháng MIỄN PHÍ!

undefined Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày