IP của bạn Tình trạng của bạn

Điều khoản và điều kiện

Điều Khoản và Điều Kiện Giới Thiệu Bạn Bè

Thông tin Công ty

Điều khoản kinh doanh chung dành cho sản phẩm CyberGhost

BẰNG VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG, CÀI ĐẶT HOẶC TẢI XUỐNG CÁC SẢN PHẨM CyberGhost, QUÝ VỊ THỪA NHẬN RẰNG MÌNH ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN CŨNG NHƯ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI VÀ TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN. NGOÀI RA, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CyberGhost VÀ QUÝ VỊ THỪA NHẬN RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CẤU THÀNH HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ ĐIỆN TỬ CÓ HIỆU LỰC VÀ RÀNG BUỘC GIỮA QUÝ VỊ VÀ CHÚNG TÔI. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG TRUY CẬP, CÀI ĐẶT, TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG CÁC ẢN PHẨM CyberGhost THEO ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI.

1. Thỏa thuận

Thỏa thuận này được ký kết giữa CyberGhost LLC, một thực thể kinh doanh tại Colorado và bạn, với tư cách Người dùng Sản phẩm CyberGhost.

Bạn chỉ được phép sử dụng Sản phẩm CyberGhost nếu đủ 18 tuổi trở lên, đồng thời có năng lực pháp lý và được ủy quyền để ký kết thỏa thuận với CyberGhost và việc ký kết đó không bị cấm theo luật hiện hành.

CyberGhost bảo lưu quyền chỉ định các điều khoản và điều kiện này cho bên thứ ba bất kỳ, theo quyết định riêng của mình và có trách nhiệm thông báo cho bạn.

Nếu quý vị đang sống tại Hoa Kỳ, sẽ áp dụng các điều khoản sau đây: Điều khoản và Điều kiện

2. Giấy phép

CyberGhost theo đây cấp cho quý vị giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn và có thể hủy bỏ để sử dụng Sản phẩm CyberGhost chỉ theo các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng này. CyberGhost bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích không được cấp rõ ràng ở đây theo giấy phép này trong phạm vi tối đa có thể theo luật hiện hành. Quý vị không được cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển giao giấy phép được cấp cho quý vị trong thỏa thuận này và mọi nỗ lực cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ phần quyền nào của quý vị theo Thỏa thuận này đều vô hiệu.

Theo đây, quý vị xác nhận và đảm bảo rằng quý vị sẽ chỉ sử dụng Sản phẩm CyberGhost hoặc Dịch vụ cho nhu cầu riêng tư và bảo mật, đồng thời tuân thủ đầy đủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Quý vị sẽ không đồng ý cũng như không ủy quyền hay khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào: (i) ngăn người khác sử dụng Sản phẩm CyberGhost; (ii) sử dụng Sản phẩm CyberGhost cho bất kỳ mục đích gian lận, không phù hợp hoặc bất hợp pháp nào (ví dụ hoạt động mạng); hoặc (iii) sử dụng theo bất kỳ cách nào vi phạm Thỏa thuận này.

Bạn đồng ý rằng bản thân bạn và người dùng khác được bạn trao quyền truy cập sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

3. Dữ liệu

CyberGhost coi trọng và luôn nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập lượng thông tin tối thiểu, cần thiết để cung cấp Sản phẩm. CyberGhost thu thập và sử dụng dữ liệu phi cá nhân để cung cấp Sản phẩm CyberGhost, ngoại trừ thông tin đăng nhập. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách CyberGhost thu thập và sử dụng dữ liệu, vui lòng đọc Chính sách bảo mật.

CyberGhost không lưu trữ dữ liệu trong các Sản phẩm CyberGhost cho phép can thiệp vào dữ liệu cá nhân. Đối với tất cả các hoạt động hàm ý lưu trữ dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như hoạt động thanh toán, CyberGhost hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện việc lưu trữ dữ liệu riêng biệt; để biết thêm thông tin, bạn nên xem lại Điều 5 bên dưới và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sản phẩm CyberGhost được thiết kế nhằm bảo vệ quyền riêng tư chứ không phải máy tính của bạn. Sản phẩm CyberGhost không được coi là trình diệt vi-rút hay công cụ loại bỏ phần mềm độc hại, trừ khi được đề cập cụ thể.

4. Sửa đổi và cập nhật sản phẩm

Đôi khi, CyberGhost có toàn quyền sửa đổi Sản phẩm CyberGhost, chẳng hạn như bằng cách thêm hoặc xóa một số chức năng nhất định của máy chủ VPN hoặc bằng cách cập nhật phần mềm.

Theo quyết định riêng của mình, CyberGhost có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp và cập nhật có giới hạn cho Sản phẩm CyberGhost. Để nâng cao và phát triển hơn nữa Sản phẩm CyberGhost, đôi khi chúng tôi có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cũng như nâng cấp. Theo đây, quý vị đồng ý nhận các bản cập nhật và nâng cấp như vậy trong quá trình sử dụng Sản phẩm CyberGhost. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho quý vị bất kỳ phiên bản hỗ trợ nào của Sản phẩm CyberGhost. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ hoặc bảo trì cho Dịch vụ theo Thỏa thuận này.

5. Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài

Để cung cấp dịch vụ Sản phẩm CyberGhost, Sản phẩm CyberGhost hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba (chẳng hạn như Nhà cung cấp thương mại kỹ thuật số cho hoạt động thanh toán hoặc Trung tâm xử lý dữ liệu cho máy chủ VPN). Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp bên thứ ba mà CyberGhost hợp tác, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi nỗ lực hết sức để theo dõi và lựa chọn đối tác cũng như đảm bảo các dịch vụ được cung cấp cho quý vị. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG, HÀNG HÓA, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ QUÝ VỊ CÓ ĐƯỢC TỪ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc tuân thủ của nội dung do Nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp.

6. An toàn cho tài khoản người dùng của quý vị

Quý vị là người duy nhất chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và xử lý dữ liệu người dùng của mình. Thường xuyên đổi mật khẩu của quý vị. Không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin người dùng của quý vị (Tên người dùng và mật khẩu). Quý vị là người duy nhất chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến tài khoản người dùng của quý vị cũng như các hoạt động liên quan đến tài khoản người dùng của quý vị mà quý vị đã chuyển giao một cách vô lý cho bên thứ ba.

7. Chính sách sử dụng được chấp nhận

Vì Sản phẩm CyberGhost có thể được truy cập từ khắp nơi trên thế giới nên quý vị cam kết đảm bảo rằng việc quý vị sử dụng Sản phẩm CyberGhost sẽ tuân thủ tất cả luật pháp và quy định hiện hành của địa phương. Quý vị cam kết tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành và đảm bảo rằng quý vị sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể vi phạm luật hiện hành hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Không giới hạn tính tổng quát của những điều trên, quý vị cam kết và đảm bảo rằng quý vị sẽ không và sẽ không cho phép bên thứ ba (A) thiết kế đảo ngược, phân tách, dịch ngược, dịch, khôi phục, chuyển đổi hoặc trích xuất bất kỳ phần nào của Sản phẩm CyberGhost (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ chữ ký phần mềm độc hại liên quan và quy trình phát hiện phần mềm độc hại) hoặc (B) thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi Sản phẩm CyberGhost (bao gồm nhưng không giới hạn đối với mọi chữ ký phần mềm độc hại và quy trình phát hiện phần mềm độc hại liên quan); (C) xuất bản, bán lại, phân phối, truyền bá, truyền tải, liên lạc, chuyển giao, cầm cố, cho thuê, chia sẻ hoặc cấp phép lại Sản phẩm CyberGhost; (D) sử dụng Sản phẩm CyberGhost để cung cấp hoặc xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với Sản phẩm CyberGhost; (E) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Sản phẩm CyberGhost để tải lên, lưu trữ hoặc truyền bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc tài liệu nào: vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba; chứa bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng hoặc phản đối dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc gây thiệt hại, vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu hoạt động của Sản phẩm CyberGhost dưới bất kỳ hình thức nào; (F) giành được hoặc cố gắng truy cập trái phép Sản phẩm CyberGhost hoặc vào các mạng được kết nối với sản phẩm hoặc vào nội dung được lưu trữ hoặc phân phối thông qua sản phẩm, bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm cả việc tấn công, giả mạo hoặc tìm cách phá vỡ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tường lửa hoặc công nghệ hoặc các biện pháp bảo vệ hoặc an ninh khác.

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp khi Sản phẩm CyberGhost đang được sử dụng trái với các Điều khoản này và luật hiện hành, bao gồm cả việc hợp tác với các cơ quan công quyền hoặc tư nhân theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong trường hợp vi phạm Thỏa thuận này, CyberGhost có quyền hạn chế hoặc đình chỉ toàn bộ hoặc một phần quyền truy cập Sản phẩm CyberGhost mà không hoàn lại tiền đối với các Dịch vụ đã được thanh toán cũng như thực hiện các hành động pháp lý.

Bên có quyền đưa ra kết luận rằng, thông qua nội dung được tải xuống qua Sản phẩm CyberGhost, lợi ích hợp pháp của họ, ví dụ: vi phạm sở hữu trí tuệ bị, có thể liên hệ với đại diện Bản quyền của chúng tôi tại (copyright@cyberghost.ro) để chúng tôi có thể ngăn chặn việc truy cập vào nội dung đó.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

CyberGhost không cung cấp bảo hành cho dịch vụ hoặc phần mềm. CyberGhost không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra sau khi danh tính hoặc địa chỉ IP của người dùng bị lộ hoặc sự cố của từng máy chủ VPN. Hơn nữa, CyberGhost không bảo đảm về tính khả dụng của một số máy chủ nhất định trong mạng CyberGhost và về hiệu suất của chúng.

TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH CỤ THỂ KHÁC Ở ĐÂY, Sản phẩm CyberGhost ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ CYBERGHOST KHÔNG ĐƯA RA BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý THEO QUY CHẾ, LUẬT THÔNG THƯỜNG, LUẬT HỌC HOẶC CÁC LÝ THUYẾT KHÁC VỀ LUẬT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. CYBERGHOST KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SẢN PHẨM CYBERGHOST SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG NÓ SẼ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG TRÊN BẤT KỲ THIẾT BỊ CỤ THỂ NÀO HOẶC VỚI BẤT KỲ CẤU HÌNH PHẦN CỨNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CỤ THỂ NÀO HOẶC RẰNG NÓ SẼ CUNG CẤP SỰ BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG ĐÃ CHỌN ĐƯỢC LƯU TRỮ HOẶC TRUYỀN TẢI QUA MẠNG INTERNET.

9. Bồi thường

Quý vị đồng ý bồi thường và đảm bảo CyberGhost và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên, bên hợp tác thương hiệu hoặc đối tác và nhân viên của CyberGhost không bị tổn hại trước mọi khiếu nại hoặc yêu cầu cáo buộc, bao gồm chi phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh do quý vị không thể truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm CyberGhost. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình khi sử dụng Sản phẩm CyberGhost.

10. Gói đăng ký

Sản phẩm CyberGhost được cung cấp cho bạn theo lựa chọn đăng ký và gói đăng ký. Danh sách đầy đủ các gói đăng ký và giá có sẵn trên Trang web. CyberGhost có quyền sửa đổi phí đăng ký hoặc áp dụng phí mới bất cứ lúc nào sau khi có thông báo trước một cách hợp lý được đăng trên Trang web hoặc gửi qua email. Mọi thay đổi về giá sẽ không ảnh hưởng đến gói đăng ký hiện tại của bạn và sẽ có hiệu lực khi gia hạn gói đăng ký. Việc mua gói đăng ký và hoàn tiền được xử lý thông qua nhiều công ty thanh toán thứ ba.

Trừ khi bạn hủy gia hạn tự động, nếu không các gói đăng ký sẽ tự động gia hạn theo mặc định khi kết thúc thời hạn thanh toán, miễn là thẻ tín dụng của bạn có hỗ trợ. Thời hạn gia hạn được quy định tại thời điểm mua trong thời hạn đăng ký. Phí đăng ký sẽ được tự động tính cho phương thức thanh toán bạn đã chọn lần cuối. Bạn có thể hủy tự động gia hạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản, nhấp vào "Kiểm tra gói đăng ký" trong tab "Tổng quan" và nhấp vào "Hủy đăng ký" rồi làm theo lời nhắc tiếp theo; bạn cũng có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ tới support@cyberghost.ro hoặc support@cyberghost.com. Các điều khoản hủy và hoàn tiền được nêu trong Điều “Hủy và hoàn tiền” bên dưới.

11. Hủy và hoàn tiền

Quý vị có thể chấm dứt đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách làm theo quy trình dưới đây:

Tôi có thể hủy đăng ký của mình như thế nào

Trong trường hợp bạn hủy gói đăng ký của mình trong khoảng thời gian được chỉ định dưới đây (tùy thuộc vào loại gói đăng ký của bạn) và liên hệ hỗ trợ (support@cyberghost.ro hoặc support@cyberghost.com) để yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán theo chính sách bảo hiểm hoàn tiền của chúng tôi: Chính sách hoàn tiền 45 ngày đảm bảo tiền trở lại. Lưu ý: Nếu bạn mua gói đăng ký CyberGhost VPN qua App Store hoặc iTunes, tài khoản của bạn tuân theo các điều khoản dịch vụ của Apple. Bạn sẽ cần yêu cầu hoàn tiền qua App Store. Tương tự, nếu bạn mua gói đăng ký CyberGhost VPN thông qua một người bán bên thứ ba, bạn sẽ cần liên hệ với người bán để biết chính sách hoàn tiền tương ứng của họ.

Kiểu đăng kýThời hạn đảm bảo hoàn tiền (hoàn toàn bộ)
Đăng ký từ 6 tháng trở lênĐảm bảo hoàn tiền (hoàn toàn bộ) trong trường hợp chấm dứt trong 45 ngày
Đăng ký 1 thángĐảm bảo hoàn tiền (hoàn toàn bộ) trong trường hợp chấm dứt trong 14 ngày

Trong trường hợp bạn chấm dứt gói đăng ký vào thời điểm bất kỳ sau khi hết thời hạn Đảm bảo hoàn tiền tương ứng thì sẽ không được hoàn tiền, nhưng vẫn sẽ có quyền truy cập trong thời hạn đã mua (ví dụ: nếu bạn mua gói đăng ký hàng năm và quyết định hủy gói đăng ký sau 3 tháng, thì sẽ không được hoàn tiền, nhưng vẫn sẽ có quyền truy cập và có thể tận hưởng dịch vụ cho đến khi hết hạn gói đăng ký hàng năm, và tại thời điểm hết hạn, gói đăng ký sẽ không được gia hạn).

Nếu toàn bộ thỏa thuận chấm dứt, bạn sẽ không thể truy cập tài khoản người dùng và sẽ không có giấy phép hợp lệ để sử dụng Ứng dụng sản phẩm CyberGhost và Phần mềm khách của sản phẩm CyberGhost.

Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, tất cả các giấy phép được cấp ở đây sẽ bị chấm dứt và quý vị sẽ không còn quyền truy cập vào Sản phẩm CyberGhost nữa.

12. Quyền thu hồi của người tiêu dùng

Các quy định của Điều 12 này sẽ chỉ áp dụng cho Người tiêu dùng đặt hàng từ một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu:

12.1. Thu hồi

12.1.1. Người tiêu dùng có quyền hủy bỏ hợp đồng này trong vòng mười bốn (14) ngày mà không cần nêu lý do.

12.1.2. Trong trường hợp hợp đồng Dịch vụ hoặc hợp đồng phân phối nội dung kỹ thuật số được mua lại hoặc lặp lại riêng lẻ không được cài đặt trên thiết bị mang dữ liệu vật lý, thì thời hạn thu hồi sẽ là mười bốn ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
Trong trường hợp hợp đồng đặt mua để giao hàng (ví dụ: đĩa CD sao lưu), thời gian thu hồi sẽ là mười bốn ngày kể từ ngày Người tiêu dùng – hoặc bên thứ ba được Người tiêu dùng chỉ định không phải là hãng vận tải hàng hóa – chiếm giữ hàng hóa.

12.1.3. Theo pháp luật hiện hành, quyền thu hồi không phát sinh hoặc tồn tại

➢ đối với các hợp đồng giao hàng nếu chúng không được làm sẵn mà được sản xuất theo sự lựa chọn hoặc quyết định riêng của Người tiêu dùng hoặc được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu cá nhân của Người tiêu dùng, và

➢ đối với hợp đồng cung cấp bản ghi âm, ghi hình, phần mềm máy tính trong bao bì còn niêm phong nếu niêm phong bị rách sau khi giao hàng.

12.1. Từ bỏ quyền thu hồi

CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU 12 NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NỘI DUNG KỸ THUẬT SỐ KHÔNG ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRÊN THIẾT BỊ MANG DỮ LIỆU VẬT LÝ.

NGƯỜI TIÊU DÙNG:

1) ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NÀY SẼ BẮT ĐẦU TRƯỚC KHI HẾT THỜI HẠN THU HỒI VÀ

2) BIẾT RẰNG MÌNH SẼ MẤT QUYỀN THU HỒI KHI VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NÀY BẮT ĐẦU.

Bất kỳ cam kết hoàn lại tiền hoặc cam kết hoặc bảo đảm nào khác về nội dung tương tự do cleverbridge chấp nhận theo quy định tại Điều 14 sẽ không bị ảnh hưởng bởi Điều khoản này.

12.3. Thực hiện quyền thu hồi

Để thực hiện quyền thu hồi, Người tiêu dùng phải thông báo cho CyberGhost VPN (thông qua cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Đức, điện thoại: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, email: cs@cleverbridge.com) hoặc Crossrider Sports qua https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) bằng cách tuyên bố rõ ràng về quyết định hủy bỏ hợp đồng của mình (ví dụ: bằng thư được gửi bằng thư thông thường, fax hoặc email.) Người tiêu dùng có thể sử dụng mẫu hủy bỏ theo hướng dẫn hủy bỏ cho mục đích này, nhưng nó không phải là một yêu cầu.

Để đáp ứng thời hạn thu hồi, Người tiêu dùng chỉ cần gửi thông báo rằng mình đang thực hiện quyền thu hồi trước khi hết thời hạn thu hồi.

12.4 Hậu quả pháp lý của việc thu hồi

12.4.1 Nếu Người tiêu dùng hủy bỏ hợp đồng này, cleverbridge hoặc Crossrider Sports phải nhanh chóng hoàn trả tất cả các khoản thanh toán mà cleverbridge hoặc Crossrider Sports đã nhận được từ Người tiêu dùng, bao gồm cả chi phí giao hàng, không muộn hơn mười bốn ngày kể từ ngày cleverbridge hoặc Crossrider Sports nhận được thông báo hủy bỏ hợp đồng (ngoại trừ các chi phí phát sinh do Người tiêu dùng đã chọn phương thức giao hàng khác với phương thức tiết kiệm chi phí nhất, tức là phương thức giao hàng tiêu chuẩn do cleverbridge hoặc Crossrider Sports cung cấp). Đối với khoản hoàn trả này, cleverbridge hoặc Crossrider Sports sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán đã được Người tiêu dùng sử dụng trong giao dịch ban đầu, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác với Người tiêu dùng. Trong mọi trường hợp, Người tiêu dùng sẽ không bị tính phí cho việc hoàn trả.

12.4.2 Trong trường hợp hợp đồng Dịch vụ, những điều sau sẽ được áp dụng: Nếu Người tiêu dùng yêu cầu Dịch vụ bắt đầu trong thời gian thu hồi, thì Người tiêu dùng sẽ thanh toán cho cleverbridge/Crossrider Sports một số tiền hợp lý, tương ứng với tỷ lệ Dịch vụ được cung cấp tại thời điểm đó. Người tiêu dùng thông báo cho cleverbridge/Crossrider Sports về việc thực hiện quyền hủy bỏ hợp đồng của mình so với tổng mức Dịch vụ được dự tính trong hợp đồng.

12.4.3 Nếu có hợp đồng đặt mua giao hàng thì áp dụng những điều sau đây: cleverbridge/Crossrider Sports có thể từ chối hoàn tiền cho đến khi nhận lại hàng hoặc cho đến khi Người tiêu dùng chứng minh được rằng mình đã gửi lại hàng, tùy điều kiện nào đến trước . Người tiêu dùng phải nhanh chóng trả lại hoặc gửi lại hàng hóa cho cleverbridge/Crossrider Sports không quá mười bốn ngày kể từ ngày Người tiêu dùng thông báo cho cleverbridge/Crossrider Sports về việc hủy bỏ hợp đồng. Thời hạn sẽ thỏa mãn nếu Người tiêu dùng gửi hàng trước khi hết thời hạn mười bốn ngày. Người tiêu dùng phải chịu chi phí trực tiếp cho việc trả lại hàng hóa.

Người tiêu dùng phải thanh toán phần giá trị giảm đi của hàng hóa nếu giá trị giảm đi đó là do họ sử dụng hàng hóa một cách không cần thiết để kiểm tra chất lượng, đặc tính và chức năng của hàng hóa.

13. Sửa đổi

CyberGhost thỉnh thoảng xem xét thỏa thuận sử dụng này và bản cập nhật luôn được xuất bản trên trang web của chúng tôi. Quý vị hiểu và đồng ý rằng đôi khi quý vị có nghĩa vụ xem lại các Điều khoản này để luôn biết được thông tin về các quy tắc và nghĩa vụ hiện hành. Thông báo về những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản sẽ được cung cấp thông qua bản cập nhật trên Trang web hoặc theo cách thức nổi bật khác. Việc quý vị sử dụng Nội dung hoặc Dịch vụ sau những thay đổi đối với các Điều khoản này đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận các Điều khoản đã thay đổi.

14. Luật áp dụng

Luật áp dụng là luật của Anh và Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) bị loại trừ. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ các điều khoản của Thỏa thuận này, các Bên theo đây sẽ tuân theo thẩm quyền tài phán độc quyền của Luân Đôn, Vương Quốc Anh.

15. Quy định cuối cùng

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành nhằm phản ánh mục đích ban đầu của điều khoản và các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ. Việc không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận sẽ không cấu thành quyết định từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó hay được coi là từ bỏ quyền đối với bất kỳ vi phạm hoặc sai sót nào sau đó.

×

Đã đến lúc tăng cường bảo vệ kỹ thuật số của bạn

Gói 2 năm hiện có
sẵn chỉ với /tháng

undefined Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày