IP của bạn Tình trạng của bạn

Tại CyberGhost, chúng tôi

luôn tuân thủ nguyên tắc

Quyền riêng tư theo Thiết kế.

TIMO BEYEL
CTO, CYBERGHOST VPN

Chính sách Quyền riêng tư

CyberGhost có chính sách công ty minh bạch: cương quyết tuân thủ vấn đề bảo vệ dữ liệu và kiên định bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Khi bạn sử dụng CyberGhost VPN, chúng tôi không biết gì về dữ liệu lưu lượng truy cập của bạn như lịch sử duyệt web, đích đến của lưu lượng truy cập, nội dung dữ liệu và sở thích tìm kiếm. Những thông tin này KHÔNG bị chúng tôi giám sát, ghi lại, lưu nhật ký hoặc lưu trữ.

Hơn thế nữa, khi bạn sử dụng CyberGhost VPN, chúng tôi KHÔNG lưu trữ nhật ký kết nối, nghĩa là chúng tôi KHÔNG có bất kỳ bản ghi nhật ký nào gắn với địa chỉ IP, mốc thời gian kết nối hoặc thời lượng phiên sử dụng của bạn. Chúng tôi KHÔNG có bất kỳ quyền truy cập nào vào thông tin thẻ tín dụng mà bạn đã gửi cho đơn vị xử lý thanh toán của chúng tôi và chúng tôi KHÔNG liên kết khoản thanh toán hoặc thông tin của bạn với bất kỳ loại hoạt động trực tuyến nào do bạn thực hiện trong đường hầm VPN của CyberGhost.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giúp bảo vệ quyền riêng tư. Chúng tôi rất coi trọng dữ liệu của bạn và nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của bạn một cách an toàn. Chúng tôi tin rằng bạn phải luôn luôn biết rõ những dữ liệu nào được chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Tài liệu này (Chính sách Quyền riêng tư) xác định và cung cấp thông tin cho bạn về bất kỳ và tất cả các trường hợp dữ liệu cũng như thông tin của bạn được thu thập và sử dụng.

Chính sách này bao gồm những gì?

Chính sách quyền riêng tư này ("Chính sách Quyền riêng tư" hoặc "Chính sách") đặt ra các phương pháp thực hiện quyền riêng tư của CyberGhost SRL (sau đây gọi là "CyberGhost" hoặc "Công ty") và áp dụng cho người dùng ("người dùng" hoặc "bạn") của Phần mềm VPN hiện được gọi là "CyberGhost VPN" ("CyberGhost VPN") có sẵn trên trang web của công ty tại địa chỉ: cyberghostvpn.com ("Trang Web")

Nếu bạn đang cư trú tại Hoa Kỳ thì các điều khoản sau sẽ được áp dụng: Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách này áp dụng cho tất cả các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua toàn bộ bộ ứng dụng của mình, đồng thời cũng áp dụng cho Trang Web cũng như việc bạn sử dụng CyberGhost VPN ("Dịch vụ"). Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bất kỳ công ty bên thứ ba nào ngay cả khi trang web đó có liên kết đến (hoặc từ) Trang Web của chúng tôi. Vui lòng luôn xem xét kỹ các phương pháp thực hiện quyền riêng tư của bất kỳ công ty bên thứ ba nào trước khi quyết định có cung cấp thông tin hay không. Bằng cách sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận các phương pháp được mô tả trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách này.

Chúng tôi thu thập những dữ liệu gì?

Thông tin liên quan đến tài khoản của bạn ("Dữ liệu Cá nhân"):

Khi đăng ký thông qua Trang Web của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ, địa chỉ email, tên người dùng và thông tin thanh toán mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi khi đặt hàng hoặc đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, cũng như khi bạn điền vào bất kỳ biểu mẫu liên hệ nào trên Trang Web. Thông tin này được thu thập để quản lý tài khoản và/hoặc gói đăng ký của bạn một cách thích hợp và để cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng đồng thời, trong khuôn khổ lựa chọn của bạn, để cung cấp cho bạn bản tin của chúng tôi và các khuyến mại không thường xuyên. Ngoài ra, là một phần trong các biện pháp phát hiện gian lận, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu liên quan đến (i) thông tin sử dụng Trang Web, chẳng hạn như địa chỉ IP (được thu thập và lưu trữ ở định dạng ẩn danh), vị trí gần đúng (chỉ quốc gia), (ii) thông tin giao dịch, các sản phẩm đã mua, giá tiền đã thanh toán, phương thức thanh toán, một phần thông tin thẻ tín dụng, yêu cầu bồi hoàn, đơn hàng bị hủy. Những Dữ liệu Cá nhân đề cập ở trên, tại bất kỳ thời điểm nào, đều không liên quan đến bất kỳ loại hoạt động nào do người dùng thực hiện bên trong đường hầm CyberGhost VPN và KHÔNG bị ghi lại, ghi nhật ký hoặc lưu trữ.

Thông tin ẩn danh ("Dữ liệu phi cá nhân"):

Ngoài ra, chúng tôi thu thập và/hoặc nhận cũng như lưu trữ một số thông tin phi cá nhân nhất định ("Dữ liệu phi cá nhân") bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Việc trao đổi thông tin này diễn ra giữa trình duyệt của bạn và các đơn vị liên kết hoặc máy chủ của chúng tôi, diễn ra tự động khi truy cập các trang của chúng tôi. Thông qua việc trao đổi này, chúng tôi nhận được Dữ liệu phi cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở: dữ liệu liên quan đến trình duyệt bạn đang sử dụng, thiết bị di động/máy tính để bàn, thuộc tính chung và siêu dữ liệu, phiên bản hệ điều hành, ngôn ngữ ưu tiên, ngày và giờ bạn truy cập, mức pin, độ phân giải màn hình, ID Quảng cáo của Google, dữ liệu cảm biến con quay hồi chuyển, kích thước màn hình, Kết nối (WLAN), nhà cung cấp dịch vụ di động, trang web giới thiệu và các tùy chọn của bạn trên Trang Web của chúng tôi trong lượt truy cập của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng dưới dạng dữ liệu tổng hợp từ cả Trang Web và Dịch vụ để duy trì trải nghiệm khách hàng tốt hơn cũng như mức chất lượng cao cho Dịch vụ.

Liên quan đến CyberGhost VPN, Dữ liệu phi cá nhân không được liên kết với Thông tin cá nhân của bạn. Do đó, Dữ liệu phi cá nhân không cho phép nhận dạng cá nhân. Ngoài ra, Dữ liệu phi cá nhân không bao gồm bất kỳ thông tin nào về hoạt động do người dùng thực hiện bên trong đường hầm CyberGhost VPN, chẳng hạn như: lịch sử duyệt web, nội dung web được truy cập, đích đến của lưu lượng VPN, truy vấn DNS và địa chỉ IP. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giám sát nội bộ, phân tích và cải thiện dịch vụ của mình theo cách được mô tả trong Chính sách này. Ngoài ra, tùy theo quyết định riêng của mình, bạn có thể phê duyệt chức năng chẩn đoán kết nối VPN, cho phép người dùng gửi dữ liệu ứng dụng đến nhóm hỗ trợ khách hàng, tương tự như tính năng "báo cáo lỗi". Nhật ký kết nối cũng có thể được gửi cùng với phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để nhóm của chúng tôi có thể gỡ lỗi bất kỳ lỗi nào có thể xuất hiện và gây trải nghiệm không tốt cho người dùng.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân như thế nào?

Trang Web của chúng tôi chứa các biểu mẫu đăng ký (ví dụ: trong quá trình thanh toán hoặc trong hoạt động hỗ trợ khách hàng và đánh giá) sẽ yêu cầu người dùng tùy theo quyết định của mình cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định như địa chỉ email của họ như đã nêu chi tiết ở trên. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo tài khoản, cung cấp dịch vụ, gửi cho bạn tin tức, thông tin cập nhật và tài liệu quảng cáo về sản phẩm của chúng tôi hoặc từ một số đối tác của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp được nêu chi tiết bên dưới và ngoài những người/hoặc cộng sự làm việc với Dịch vụ hoặc Trang Web. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie, beacon, tag và script. Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về điểm này.

Người dùng có thể chọn không nhận bất kỳ email không mong muốn nào bằng tùy chọn hủy đăng ký trong các email hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ support@cyberghost.ro.

Nhằm duy trì mức độ chất lượng cao đối với dịch vụ của chúng tôi cũng như trải nghiệm hỗ trợ khách hàng tuyệt vời, CyberGhost đang sử dụng một số bên thứ 3 nhất định để thu thập và xử lý các dữ liệu tổng hợp sau:

Chúng tôi thu thập dữ liệu phi cá nhân như thế nào?

Chúng tôi tự động thu thập Thông tin phi cá nhân ẩn danh thông qua các công nghệ khác nhau như được mô tả dưới đây.

A. Trang Web:

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ 3, bao gồm nhưng không giới hạn ở Google Analytics, Mouseflow và AppsFlyer. Chúng tôi sử dụng các công cụ này để hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng Trang Web và những cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn. Thông qua các công cụ này, chúng tôi có thể thấy xu hướng sử dụng Trang Web của mình như tổng số người dùng duy nhất, số lần nhấp chuột, các trang web hoặc bài viết phổ biến theo tổng số lần hiển thị, thời gian dành cho trang web, v.v. Dữ liệu này là dữ liệu ẩn danh và không bao giờ được liên kết với tài khoản hoặc Dữ liệu Cá nhân của bạn. Các bên thứ ba này sử dụng pixel hoặc cookie để đo lường những thứ như thời gian trung bình mà người dùng dành cho Trang web hoặc các trang đã truy cập để chúng tôi tìm hiểu cách cải thiện Trang web cho bạn. Vui lòng xem thêm thông tin về vấn đề này trong Chính sách Cookie của chúng tôi https://www.cyberghostvpn.com/en_US/cookiepolicy .

Appsflyer: Kết quả phân tích của bên thứ ba, như Appsflyer, cũng được sử dụng để theo dõi và đo lường việc sử dụng Trang web để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp nội dung hấp dẫn. Những cookie này có thể theo dõi việc bạn sử dụng Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian bạn dành cho Trang Web hoặc các trang cụ thể mà bạn đã truy cập, điều này giúp chúng tôi hiểu rõ cách mà chúng tôi có thể cải thiện Trang Web. Appsflyer: https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy

Trang web này sử dụng Mouseflow: một công cụ phân tích trang web cung cấp đánh giá về trải nghiệm của từng cá nhân hoặc thu nhỏ để xác định các mẫu, đồng thời thu thập phản hồi thực để tìm hiểu các cơ hội tối ưu hóa. Mouseflow không thu thập bất kỳ thông tin nào trên các trang không được cài đặt, cũng như không theo dõi hoặc thu thập thông tin bên ngoài trình duyệt web của bạn

Mouseflow không cài đặt bất kỳ cookie nào.

Cuối cùng, như quy định ở trên để cung cấp cho bạn hỗ trợ trò chuyện trực tuyến, chúng tôi sử dụng Zendesk. Zendesk thu thập cả thông tin cá nhân cũng như thông tin ẩn danh. Nó thu thập thông tin ẩn danh bằng cách cài đặt cookie trong trình duyệt của bạn.

Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

B. Dịch vụ:

Hiệu suất của Dịch vụ được đo lường thông qua một loạt sự kiện được gửi ẩn danh tới các dịch vụ của bên thứ ba sẽ xây dựng dữ liệu tổng hợp dựa trên các xu hướng nhất định. Một số ví dụ về các sự kiện được đề cập dưới đây:

Lần thử kết nối: Chúng tôi thu thập thông tin này để biết yêu cầu sử dụng hướng tới Dịch vụ của chúng tôi trong khoảng thời gian cụ thể hàng giờ/hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng, quốc gia xuất xứ (chứ không phải địa chỉ IP nguồn của bạn), phiên bản CyberGhost VPN của bạn, v.v. Số liệu này cho phép chúng tôi điều chỉnh cơ sở hạ tầng phù hợp theo nhu cầu.

Kết nối thành công: Chúng tôi thu thập thông tin này để biết có bao nhiêu người dùng hàng giờ/hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng đã thiết lập thành công kết nối VPN tới dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này tương quan với kết quả sự kiện ở trên, sẽ giúp các kỹ sư của chúng tôi xác định xem có bất kỳ sự cố mạng nào có thể ngăn người dùng bắt đầu dịch vụ hay không, xác định khoảng thời gian giờ cao điểm cho dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể mở rộng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng các yêu cầu, v.v.

Đặt mua Dịch vụ của chúng tôi

Để đặt mua Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải chọn tùy chọn phù hợp nhất với mình trên trang web báo giá của chúng tôi, sau khi nhấp vào nút "đặt hàng ngay", bạn sẽ được yêu cầu đăng ký để tạo tài khoản an toàn bằng cách nhập địa chỉ email của mình. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán giữa các tùy chọn thẻ tín dụng, paypal và bitcoin. Thông tin cụ thể được thu thập sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn chọn. Để giảm thiểu lượng Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thanh toán bằng bitcoin khi đăng ký Dịch vụ.

Xin lưu ý rằng bản thân CyberGhost không xử lý bất kỳ đơn hàng hoặc khoản thanh toán nào. Chúng tôi làm việc riêng với các đơn vị xử lý thanh toán như Cleverbridge (cleverbridge AG, 2-4 Brabanter Str., 50674 Cologne, Germany) và/hoặc Stripe và/hoặc Paypal. Bạn có thể tìm thấy thông tin về chính sách và phương pháp đảm bảo quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại https://grow.cleverbridge.com/privacy-policyhttps://stripe.com/privacy.

Sau khi bạn đã chọn phương thức thanh toán và nhấp vào "tiếp tục thanh toán" (hoặc cách diễn đạt tương tự), bạn sẽ được chuyển hướng đến tên miền cổng thanh toán bên thứ ba của chúng tôi. Mặc dù trang này có thể có giao diện giống như Trang Web, vui lòng đảm bảo rằng bạn biết rõ rằng mình hiện đang truy cập trang web của đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi để hoàn tất giao dịch. Tên, địa chỉ, số thẻ, ngày hết hạn và địa chỉ email sẽ được đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba hiện hành thu thập để xử lý yêu cầu của bạn. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ được chia sẻ lại với chúng tôi để chúng tôi cung cấp cho bạn gói đăng ký CyberGhost VPN.

Chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng mà bạn đã gửi cho đơn vị xử lý thanh toán. Chúng tôi không liên kết thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ loại hoạt động trực tuyến nào do bạn thực hiện trong đường hầm CyberGhost VPN, chẳng hạn như: lịch sử duyệt web, đích đến của lưu lượng truy cập, nội dung dữ liệu, địa chỉ IP hoặc truy vấn DNS. Chính sách quyền riêng tư của đơn vị xử lý thanh toán quản lý việc thu thập và sử dụng thông tin được thu thập trong quá trình thanh toán. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách này trước khi đặt hàng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Tại sao chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân nhằm mục đích:

Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi không chia sẻ, bán, thuê hoặc trao đổi Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba ngoài những nội dung đã được tiết lộ trong Chính sách Quyền riêng tư này. Với mục đích cho phép các nhân viên có trách nhiệm liên nhóm hoạt động, chúng tôi có thể truyền Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một thành viên trong nhóm công ty của chúng tôi (nghĩa là các công ty con, công ty mẹ cuối cùng của chúng tôi, KAPE TECHNOLOGIES PLC và tất cả các công ty con của nó miễn là các công ty này nằm ở châu Âu hoặc khu vực pháp lý khác cung cấp các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương đương) đảm bảo luôn có cùng tiêu chuẩn bảo vệ và chỉ trong chừng mực cần thiết hợp lý cho các mục đích nêu trong Chính sách này.

Hơn nữa, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân nhất định với các nhà cung cấp đáng tin cậy để thực hiện giao dịch mà bạn yêu cầu (ví dụ: chia sẻ thông tin thanh toán thẻ với đơn vị xử lý thẻ tín dụng của chúng tôi để nhận khoản thanh toán phí và kích hoạt gói đăng ký Dịch vụ của bạn). Bạn có thể tìm thấy thông tin về các chính sách và phương pháp đảm bảo quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại https://grow.cleverbridge.com/privacy-policy, Tuyên bố về Quyền riêng tư của Braintree | Braintree Payments, Chính sách Quyền riêng tư (paddle.com), https://bitpay.com/about/privacy/, https://pay.amazon.com/help/201751600 (đối với giao dịch mua trong ứng dụng)https://stripe.com/privacy.

Để hỗ trợ bạn nếu có thắc mắc khi sử dụng Trang Web của chúng tôi hoặc liên quan đến đơn hàng cũng như cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn diện, chúng tôi cung cấp khả năng chat trực tuyến. Để sử dụng tính năng chat trực tuyến, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân như tên và email. Tính năng chat trực tuyến của chúng tôi được cung cấp thông qua Zendesk. Tính năng chat này sẽ có quyền truy cập để thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân nói trên chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc với bạn và lưu giữ hồ sơ (https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/). Ngoài ra, trong khuôn khổ chính sách về sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trả lời một số câu hỏi về Trang Web của chúng tôi và về quyết định mua sản phẩm, bài khảo sát đó được tổ chức bởi VWO và/hoặc Iterable. Nếu bạn, theo quyết định riêng của mình, chọn trả lời những câu hỏi như vậy và ngoài ra, còn chọn nhập địa chỉ email của mình, thì thông tin đó sẽ được xử lý và thu thập thông qua VWO và Iterable. Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài quy định trong chính sách quyền riêng tư của họ. Chính sách quyền riêng tư của VWO có sẵn tại: https://vwo.com/privacy-policy/, Iterable https://iterable.com/trust/privacy-policy/.

Chúng tôi có thể thu thập thêm và có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực thi Điều khoản Dịch vụ. Điều này có thể được thực hiện để ngăn chặn tội phạm hoặc vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc để giúp giải quyết hành vi vi phạm đã được thực hiện.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và/hoặc tuân thủ quy trình tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý được tống đạt đối với Trang web của chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu phi cá nhân liên quan đến việc sử dụng Trang Web và Dịch vụ của chúng tôi với các nhà cung cấp bên thứ 3 nhằm mục đích tối ưu hóa Trang Web và Dịch vụ cũng như phân tích khách hàng và ngăn chặn gian lận (ví dụ: VWO, Appsflyer, Google, v.v.). Các bên thứ ba này sẽ sử dụng Dữ liệu phi cá nhân và/hoặc Dữ liệu Cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi để đánh giá việc bạn sử dụng Trang Web, biên soạn báo cáo về hoạt động của Trang Web và cung cấp các hoạt động khác trên Trang Web cũng như các dịch vụ liên quan đến internet, tất cả đều tuân theo chính sách quyền riêng tư hiện hành của các bên đó. Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc sử dụng Dữ liệu phi cá nhân của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 của chúng tôi.

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành được thừa nhận chung để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền lẫn khi chúng tôi nhận được. Vào tháng 3 năm 2012, CyberGhost đã vượt qua thành công cuộc kiểm tra và xác minh do QSCert thực hiện đối với Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) được triển khai theo tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế ISO27001 và ISO9001. Chứng nhận này khẳng định chất lượng cao của các quy trình an toàn nội bộ và được gia hạn hàng năm kể từ đó. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó. Nếu bạn có lý do để tin rằng việc tương tác của bạn với Trang Web không còn an toàn nữa (ví dụ: nếu bạn cảm thấy vấn đề bảo mật tài khoản của mình đã bị xâm phạm), vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Trong quá trình phát triển Dịch vụ và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, CyberGhost đã chú ý đến việc cung cấp mức độ an toàn cao:

Tất cả các trung tâm xử lý dữ liệu được CyberGhost hợp tác đều phải trải qua quy trình tuân thủ. Thông thường, CyberGhost có quyền truy cập Root vào tất cả các máy chủ của nó và tự quản lý chúng.

Nếu bạn cảm thấy quyền riêng tư của mình được xử lý không theo Chính sách của chúng tôi hoặc nếu bất kỳ người nào cố gắng lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc hành động không phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ support@cyberghost.ro. Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra vi phạm dữ liệu, nếu chúng tôi phát hiện Dữ liệu Cá nhân của bạn đang gặp rủi ro, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức thông qua tài khoản của bạn hoặc Trang Web hoặc bằng cách gửi email cho bạn (nếu có thể về mặt kỹ thuật).

Quyền và quyền kiểm soát của bạn:

Các quyền cơ bản của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn bao gồm:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quyền này, chúng tôi đã chuẩn bị một biểu mẫu chuyên biệt mà bạn có thể điền khi đưa ra yêu cầu nhằm đẩy nhanh thời gian phản hồi của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng thực hiện một số lựa chọn và quyền kiểm soát nhất định liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, những lựa chọn và quyền kiểm soát này có thể bao gồm quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân được thu thập về bạn mà chúng tôi nắm giữ; sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến bạn mà chúng tôi nắm giữ; và trong trường hợp bạn muốn chọn không tham gia thu thập dữ liệu hoặc bạn không thể thực hiện các quyền của mình thông qua tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: support@cyberghost.ro. Trong trường hợp bạn đưa ra yêu cầu như vậy, hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin nhất định từ bạn để xác minh danh tính và định vị dữ liệu của bạn, đồng thời quá trình định vị và xóa dữ liệu có thể mất thời gian và công sức có căn cứ. Quyền riêng tư dữ liệu và các luật liên quan ở khu vực pháp lý của bạn có thể cung cấp cho bạn các quyền khác hoặc quyền bổ sung liên quan đến dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn, các quyền này cũng có thể được áp dụng.

Dữ liệu hiệu suất dịch vụ và Thống kê tóm tắt kết nối CyberGhost VPN

Thông qua chính sách không lưu nhật ký nghiêm ngặt của mình, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi KHÔNG theo dõi lưu lượng truy cập của người dùng được thực hiện bên trong đường hầm CyberGhost VPN chẳng hạn như: lịch sử duyệt web, đích đến của lưu lượng truy cập, sở thích tìm kiếm, nội dung dữ liệu, địa chỉ IP hoặc truy vấn DNS. Vì thế:

CyberGhost cam kết 100% với chính sách không ghi lại nhật ký và chúng tôi không lưu trữ chúng. Nhật ký có thể dễ dàng liên kết giữa bạn và hành động của bạn và do đó, CyberGhost không bao giờ có thể phát hành những nhật ký này vì chúng tôi không thu thập bất kỳ nhật ký nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn ít nhất 16 tuổi và có đủ năng lực pháp lý để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng nhớ đọc Thỏa thuận cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Chúng tôi không sử dụng Dịch vụ để cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới mười sáu tuổi (16). Chúng tôi yêu cầu những cá nhân này không cung cấp Dữ liệu Cá nhân thông qua các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn biết hoặc có bất kỳ lý do nào để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã chia sẻ bất kỳ thông tin nào với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: support@cyberghost.ro và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin sẽ bị xóa khỏi hồ sơ.

Trang web của chúng tôi xử lý tín hiệu Không theo dõi (Do Not Track) như thế nào?

Chúng tôi tôn trọng tín hiệu Do Not Track và Không theo dõi, tạo cookie hoặc sử dụng quảng cáo khi trình duyệt áp dụng cơ chế Do Not Track (DNT).

Trang web của chúng tôi có cho phép theo dõi hành vi của bên thứ ba không?

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi cho phép theo dõi hành vi của bên thứ ba

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi có thể chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi như đã nêu chi tiết ở trên. Xin lưu ý rằng trừ khi bạn có hướng dẫn khác, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin mà chúng tôi thu thập trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Cập nhật Chính sách

Nếu chúng tôi quyết định thực hiện thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư, theo quyết định của riêng chúng tôi, những thay đổi và cập nhật đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi hiển thị Chính sách Quyền riêng tư đã sửa đổi. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Chính sách Quyền riêng tư này thường xuyên để biết các cập nhật, nhằm được thông báo đầy đủ về cách Công ty thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn cũng như các quyền liên quan của bạn. Ngày sửa đổi cuối cùng sẽ được phản ánh trong tiêu đề "Sửa đổi lần cuối". Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các sửa đổi đó xuất hiện đồng nghĩa với bạn thừa nhận và đồng ý với các sửa đổi đó đối với Chính sách Quyền riêng tư và sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách sửa đổi đó.

Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua tài khoản hoặc Trang Web và cố gắng hết sức để thông báo cho bạn qua email hoặc bằng thông báo trên trang chủ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực.

Thông tin chi tiết của chúng tôi

Dịch vụ này được sở hữu và vận hành bởi CyberGhost S.R.L.

Chúng tôi được đăng ký tại Romania theo số đăng ký J40/1278/2011 và đăng ký văn phòng tại 68 Polona St., District 1, 010494 Bucharest, Romania.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Chuyên về viên bảo vệ dữ liệu

Thông tin liên hệ của chuyên viên về bảo vệ dữ liệu của chúng tôi là: [Venetia Argyropoulou - venetia.argyropoulou@cyberghost.ro]

Cập nhật lần cuối vào: ngày 18 tháng 3 năm 2024

×

Đã đến lúc tăng cường bảo vệ kỹ thuật số của bạn

Gói 2 năm hiện có
sẵn chỉ với /tháng

undefined Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày