Twój IP Twój status

Poleć znajomemu Zasady i warunki umowy

Spółka Cyberghost S.R.L. (dalej zwana „my”, „Cyberghost” lub „Spółka”) może okresowo według swojego wyłącznego uznania oferować nabywcom usługi VPN (dalej zwanej „Usługą”) możliwość zdobywania nagród w zamian za polecanie Usługi znajomym (dalej zwane „Programem Referencyjnym” lub „Programem”). Opis Usługi i ceny produktów CyberGhost.

Warunki Programu Referencyjnego

Niniejsze Warunki Programu Referencyjnego (dalej zwane „Warunkami Programu Referencyjnego”) określają warunki udziału w naszym Programie Referencyjnym (dalej zwanym „Programem Referencyjnym”) i zostają niniejszym wprowadzone do naszych Warunków Użytkowania. Terminy zapisane wielką literą określone w tych Warunkach Programu Referencyjnego zostały określone w naszych Warunkach Użytkowania. Uczestnicząc w dowolny sposób w Programie Referencyjnym, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, nie możesz uczestniczyć w Programie Referencyjnym. Możemy okresowo zmieniać niniejsze Warunki Programu Referencyjnego według naszego wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Po zmianie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, opublikujemy zmienioną wersję na naszej Stronie Internetowej. Masz prawo zdecydować, czy akceptujesz zmienioną wersję niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, ale zaakceptowanie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego w zmienionej wersji jest wymagane, aby kontynuować uczestnictwo w Programie Referencyjnym. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia niniejszych Warunków Programu Referencyjnego lub dowolnej wersji Warunków Programu Referencyjnego, będziesz uprawniony wyłącznie do zakończenia uczestnictwa w Programie Referencyjnym. Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków, Twoje uczestnictwo w Programie Referencyjnym będzie podlegać wersji niniejszych Warunków Programu Referencyjnego obowiązującej w momencie Twojego uczestnictwa w Programie Referencyjnym, i równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na tę wersję Warunków Programu Referencyjnego.

Zasady kwalifikacji.

Aby wziąć udział w Programie Referencyjnym, musisz zaakceptować nasze Warunki Użytkowania i wyrazić zgodę na ich przestrzeganie, w tym niniejszych Warunków Programu Referencyjnego oraz naszej Polityki Prywatności oraz utrzymać płatną subskrypcję Usługi.

Zdobywanie Nagród za Polecenia

Gdy zasubskrybujesz plan CyberGhost VPN lub od czasu do czasu potem, dostarczymy Ci zaproszenie w formie hiperłącza, linku tekstowego, odznaki, przycisku lub innego kodu za pośrednictwem e-maila lub inaczej (tzw. "Link Referral"). Możesz udostępnić lub przesłać Link Referral do trzech swoich znajomych, którzy są Kwalifikującymi Referralami. Zgodnie z tymi Warunkami Referral, jeśli którekolwiek z twoich Kwalifikujących Referralów przyjmie Link Referral i zasubskrybuje dowolny plan CyberGhost VPN, ty i twój nowo zasubskrybowany przyjaciel otrzymacie dodatkowe 30 dni subskrypcji dodane do waszego istniejącego planu CyberGhost VPN, bez dodatkowych kosztów ("Nagrody Referral"). Nagrody Referral przyznane Ci będą kontynuowane, pomimo faktu, że twój polecony przyjaciel może potem zakończyć lub anulować swoją subskrypcję, nawet jeśli takie anulowanie nastąpi w ciągu 45-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczególnie w przypadku, gdy twój przyjaciel anuluje swoją płatną subskrypcję w ciągu 45-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, jego konto zostanie zamrożone, a jego Nagrody Referral zostaną utracone. W ramach tych Warunków Referral, "Kwalifikujący Referral" oznacza osobę, która obecnie nie ma i nigdy nie miała planu CyberGhost VPN. Sami zdecydujemy, czy Kwalifikujący Referral zakończy proces subskrypcji do planu CyberGhost VPN za pomocą twojego Linku Referral zgodnie z tymi Warunkami Referral i czy jesteś uprawniony do otrzymania Nagrody Referral.

Ograniczenia.

Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych lub nieodpowiednich działań związanych z Programem Referencyjnym. Niezależnie od postanowień niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, nie jesteśmy zobowiązani do przyznawania, żadnych Nagród za Polecenie, jeśli ustalimy według naszego wyłącznego uznania, że (a) subskrypcja wykupiona przez Kwalifikującą się Osobę nie jest transakcją przeprowadzoną w dobrej wierze, w tym bez ograniczeń; lub (b) jeśli Twoje działania w odniesieniu do Programu Referencyjnego mają oszukańczy charakter.

Niewyłączność.

Program referencyjny ma charakter niewyłączny. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że możemy w dowolnym momencie zwrócić się o polecenie klientów w dowolny sposób według naszego wyłącznego uznania.

Wygaśnięcie lub zawieszenie Programu Referencyjnego.

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zawiesić, ograniczyć lub wycofać ten Program Referencyjny oraz wycofać niniejsze Warunki z dowolnego powodu i w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Cię o tym (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym zapisanym w naszym systemie). Wygaśnięcie Programu Referencyjnego i niniejszych Warunków Programu Referencyjnego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia Warunków Użytkowania subskrypcji, chyba że sami określimy inaczej. Wygaśnięcie naszych Warunków Użytkowania lub wygaśnięcie Twojej subskrypcji spowoduje jednak automatyczne wygaśnięcie uczestnictwa w Programie Referencyjnymi oraz wygaśnięcie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego. Postanowienia Warunków Programu Referencyjnego, które ze swojej natury powinny obowiązywać po wygaśnięciu Warunków Programu Referencyjnego, będą obowiązywać po wygaśnięciu Warunków Programu Referencyjnego.

Kontakt.

W razie pytań, komentarzy lub obaw dotyczących niniejszych Warunków Programu Referencyjnego lub Programu Referencyjnego, prosimy o kontakt: support@cyberghost.ro

×

Czas ulepszyć swoją ochronę cyfrową

Plan 2-letni jest teraz
dostępny za jedyne /mies.

undefined 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy