DIN IP Din Status

Rekommendera en vän - Villkor och bestämmelser

Cyberghost S.R.L. ("vi", "Cyberghost" eller "Företaget") kan, då och då och efter eget gottfinnande, erbjuda köpare av sina VPN-tjänster ("Tjänst") möjligheten att tjäna belöningar genom att hänvisa vänner att prenumerera på Tjänsten ("Värvningsprogram" eller "Program"). Tjänstebeskrivning och priser på CyberGhost Produkter.

Remissvillkor.

Dessa villkor för remissprogrammet (dessa "Remissvillkor") fastställer villkoren för ditt deltagande i vårt remissprogram (det 'Remissprogrammet') och införlivas härmed genom hänvisning i våra användarvillkor. Kapitaliserade termer som inte definieras i dessa Remissvillkor definieras i våra användarvillkor. Genom att delta i Remissprogrammet på något sätt; du samtycker till att vara bunden av dessa Remissvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och förhållanden i dessa Remissvillkor får du inte delta i Remissprogrammet. Vi kan revidera dessa Remissvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande, med förbehåll för tillämplig lag. När vi reviderar dessa Remissvillkor kommer vi att publicera den reviderade versionen på webbplatsen. Du är fri att bestämma om du ska acceptera en reviderad version av dessa Remissvillkor, men att acceptera dessa Remissvillkor, som reviderade, krävs för att du ska fortsätta delta i Remissprogrammet. Om du inte godkänner dessa Remissvillkor eller någon reviderad version av dessa Remissvillkor är ditt enda rättsmedel att avsluta ditt deltagande i Remissprogrammet. Utom som annars uttryckligen anges, är ditt deltagande i Remissprogrammet föremål för, och utgör ditt godkännande av, versionen av dessa Remissvillkor som gäller vid tidpunkten för ditt deltagande i Remissprogrammet.

Behörighet.

För att delta i remissprogrammet måste du acceptera och godkänna våra användarvillkor, inklusive dessa remissvillkor och vår sekretesspolicy, och ha och upprätthålla en betald prenumeration på tjänsten.

Tjäna remissbelöningar.

När du prenumererar på en CyberGhost VPN-plan eller från tid till annan därefter kommer vi att ge dig en inbjudan i form av en hyperlänk eller textlänk eller märke eller knapp, eller annan kod via e-post eller på annat sätt (en "Referral Link"). Du kan dela eller vidarebefordra referenslänken till upp till tre av dina vänner som är kvalificerade remisser. Under förutsättning att dessa remissvillkor uppfylls, om någon av dina kvalificerade remissers vänner accepterar remisslänken och prenumererar på någon CyberGhost VPN-plan, kommer du och din nyligen prenumererade vän att få ytterligare 30 dagars prenumeration tillagd till din befintliga CyberGhost VPN-plan, utan extra kostnad ("Referral Rewards"). De remissbelöningar som beviljas dig kommer att fortsätta, trots att din hänvisade vän därefter kan avsluta eller avbryta sin prenumeration, även om en sådan avbokning sker inom 45-dagars pengarna-tillbaka-garantiperioden. Särskilt om din vän avbryter sin betalda prenumeration inom 45-dagars pengarna tillbaka-garantiperioden, kommer hans konto att frysas och hans remissbelöningar kommer att förverkas. För ändamål med dessa remissvillkor innebär en "Qualifying Referral" en person som för närvarande inte har, och aldrig har haft, en CyberGhost VPN-plan. Vi kommer att avgöra, efter eget gottfinnande, om en kvalificerad remiss slutför prenumerationsprocessen till en CyberGhost VPN-plan med din remisslänk i enlighet med dessa remissvillkor och om du är berättigad att få en remissbelöning.

Begränsningar och Restriktioner.

Vi förbehåller oss rätten att undersöka alla misstänkta eller olämpliga aktiviteter relaterade till rekommendationsprogrammet. Oavsett någon bestämmelse i dessa rekommendationsvillkor, är vi inte skyldiga att bevilja några rekommendationsbelöningar om vi bestämmer, efter eget gottfinnande, att (a) prenumerationen som slutförts av en kvalificerad rekommendation inte är en äkta transaktion, inklusive, utan begränsning; eller (b) du har deltagit i något bedrägligt eller vilseledande beteende i samband med rekommendationsprogrammet.

Icke-exklusiv.

Henvisningsprogrammet är icke-exklusivt. Du erkänner och godkänner att vi när som helst kan efterfråga kundreferenser via vilken metod som helst enligt vårt eget gottfinnande.

Avslutning eller upphävning av remissprogram.

Vi kan, efter eget gottfinnande, avbryta, begränsa eller avsluta remissprogrammet och avsluta dessa remissvillkor av vilken anledning som helst när som helst genom att ge dig meddelande (inklusive meddelande via e-post till den e-postadress vi har för dig i våra register). Avslutning av remissprogrammet och dessa remissvillkor kommer inte automatiskt att resultera i avslutning av våra användarvillkor eller din prenumeration, om inte annat anges av oss. Dock kommer uppsägning av våra användarvillkor eller uppsägning av din prenumeration att resultera i automatisk uppsägning av ditt deltagande i remissprogrammet och uppsägning av dessa remissvillkor. Bestämmelser i dessa remissvillkor som, till sin natur, bör överleva uppsägning av dessa remissvillkor kommer att överleva uppsägning av dessa remissvillkor.

Kontakta Oss.

Om du har några frågor, kommentarer eller bekymmer angående dessa remissvillkor eller remissprogrammet, vänligen kontakta oss på support@cyberghost.ro

×

Dags att utöka ditt digitala skydd

2-årsplanen finns nu
tillgänglig för endast /mån

undefined 45-dagars pengarna tillbaka-garanti