Trustpilot Rating 4.2 trên 5

Khám phá các máy chủ VPN tốt nhất

Lựa chọn từ một đội tàu toàn cầu nhanh chóng trong 100 quốc gia và duyệt web ẩn danh

100
Quốc gia
126
Vị trí
21
Vị trí IP chuyên dụng
100 Quốc gia 126 Vị trí 10400 Máy chủ

Danh sách toàn bộ các máy chủ VPN của chúng tôi

Vị trí
Dịch vụ
Khu vực
Châu Âu
Châu Mỹ
Châu Á / Thái Bình Dương
Châu Phi / Trung Đông

Không thể tìm thấy máy chủ VPN bạn cần?

Hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng mạng toàn cầu của mình để bổ sung.

Yêu cầu máy chủ

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn.

Bộ phận Cơ sở hạ tầng của chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét vấn đề này.

Quốc gia (thành phố)
Máy chủ
P2P ? Các máy chủ CyberGhost VPN này được tối ưu hóa để tải torrent nhanh như chớp
Thực đặt ? Các máy chủ CyberGhost VPN này được đặt thực tế trong biên giới của quốc gia nhất định.
Albania (1 thành phố)
34
Checkmark
Checkmark
Tirana
34
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 34
Thành phố: Tirana (34)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Algeria (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Algiers
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Algiers (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Andorra (1 thành phố)
50
Checkmark
Checkmark
Andorra
50
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 50
Thành phố: Andorra (50)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Argentina (1 thành phố)
48
Checkmark
Checkmark
Buenos Aires
48
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 48
Thành phố: Buenos Aires (48)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Armenia (1 thành phố)
26
Checkmark
Checkmark
Yerevan
26
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 26
Thành phố: Yerevan (26)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Australia (3 thành phố)
273
Checkmark
Checkmark
Brisbane
28
Checkmark
Checkmark
Melbourne
95
Checkmark
Checkmark
Sydney (mới)
150
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 273
Thành phố: Brisbane (28) Melbourne (95) Sydney (150)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Austria (1 thành phố)
499
Checkmark
Checkmark
Vienna
499
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 499
Thành phố: Vienna (499)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Bahamas (1 thành phố)
35
Checkmark
Checkmark
Nassau
35
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 35
Thành phố: Nassau (35)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Bangladesh (1 thành phố)
57
Checkmark
Checkmark
Dhaka
57
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 57
Thành phố: Dhaka (57)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Belarus (1 thành phố)
36
Checkmark
Checkmark
Minsk
36
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 36
Thành phố: Minsk (36)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Belgium (1 thành phố)
206
Checkmark
Checkmark
Brussels
206
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 206
Thành phố: Brussels (206)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Bolivia (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Lapaz
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Lapaz (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Bosnia and Herzegovina (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Travnik
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Travnik (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Brazil (1 thành phố)
60
Checkmark
Checkmark
Sao Paulo
60
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 60
Thành phố: Sao Paulo (60)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Bulgaria (1 thành phố)
29
Checkmark
Checkmark
Sofia
29
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 29
Thành phố: Sofia (29)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Bắc Macedonia (1 thành phố)
9
Checkmark
Checkmark
Skopje
9
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 9
Thành phố: Skopje (9)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Cambodia (1 thành phố)
23
Checkmark
Checkmark
Phnom Penh
23
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 23
Thành phố: Phnom Penh (23)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Canada (3 thành phố)
317
Checkmark
Checkmark
Montreal (mới)
231
Checkmark
Checkmark
Toronto
56
Checkmark
Checkmark
Vancouver
30
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 317
Thành phố: Montreal (231) Toronto (56) Vancouver (30)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Chile (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Santiago
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Santiago (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
China (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Shenzhen
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Shenzhen (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Colombia (1 thành phố)
52
Checkmark
Checkmark
Bogota
52
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 52
Thành phố: Bogota (52)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Costa Rica (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
San Jose
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: San Jose (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Croatia (1 thành phố)
52
Checkmark
Checkmark
Zagreb
52
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 52
Thành phố: Zagreb (52)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Cyprus (1 thành phố)
14
Checkmark
Checkmark
Nicosia
14
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 14
Thành phố: Nicosia (14)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Czech Republic (1 thành phố)
50
Checkmark
Checkmark
Prague
50
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 50
Thành phố: Prague (50)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Denmark (1 thành phố)
84
Checkmark
Checkmark
Copenhagen
84
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 84
Thành phố: Copenhagen (84)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Dominican Republic (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Santo Domingo
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Santo Domingo (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Ecuador (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Quito
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Quito (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Egypt (1 thành phố)
40
Checkmark
Checkmark
Cairo
40
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 40
Thành phố: Cairo (40)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Estonia (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Tallinn
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Tallinn (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Finland (1 thành phố)
68
Checkmark
Checkmark
Helsinki
68
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 68
Thành phố: Helsinki (68)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
France (3 thành phố)
938
Checkmark
Checkmark
Marseille
84
Checkmark
Checkmark
Paris
740
Checkmark
Checkmark
Strasbourg
114
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 938
Thành phố: Marseille (84) Paris (740) Strasbourg (114)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Georgia (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Tbilisi
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Tbilisi (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Germany (4 thành phố)
1348
Checkmark
Checkmark
Berlin
220
Checkmark
Checkmark
Düsseldorf
12
Checkmark
Checkmark
Dusseldorf
11
Checkmark
Checkmark
Frankfurt
1105
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 1348
Thành phố: Berlin (220) Düsseldorf (12) Dusseldorf (11) Frankfurt (1105)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Greece (1 thành phố)
36
Checkmark
Checkmark
Athens
36
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 36
Thành phố: Athens (36)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Greenland (1 thành phố)
15
Checkmark
Checkmark
Nuuk
15
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 15
Thành phố: Nuuk (15)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Guatemala (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Guatemala City
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Guatemala City (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Hong Kong SAR China (1 thành phố)
74
Checkmark
Checkmark
Hong Kong
74
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 74
Thành phố: Hong Kong (74)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Hungary (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Budapest
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Budapest (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Iceland (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Reykjavik
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Reykjavik (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
India (1 thành phố)
37
Checkmark
Checkmark
Mumbai
37
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 37
Thành phố: Mumbai (37)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Indonesia (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Jakarta
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Jakarta (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Iran (1 thành phố)
26
Checkmark
Checkmark
Tehran
26
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 26
Thành phố: Tehran (26)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Ireland (1 thành phố)
129
Checkmark
Checkmark
Dublin
129
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 129
Thành phố: Dublin (129)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Isle of Man (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Douglas
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Douglas (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Israel (1 thành phố)
97
Checkmark
Checkmark
Jerusalem
97
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 97
Thành phố: Jerusalem (97)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Italy (2 thành phố)
210
Checkmark
Checkmark
Milano
142
Checkmark
Checkmark
Rome
68
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 210
Thành phố: Milano (142) Rome (68)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Japan (1 thành phố)
201
Checkmark
Checkmark
Tokyo
201
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 201
Thành phố: Tokyo (201)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Kazakhstan (1 thành phố)
29
Checkmark
Checkmark
Astana
29
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 29
Thành phố: Astana (29)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Kenya (1 thành phố)
10
Checkmark
Checkmark
Nairobi
10
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 10
Thành phố: Nairobi (10)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Laos (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Vientiane
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Vientiane (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Latvia (1 thành phố)
36
Checkmark
Checkmark
Riga
36
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 36
Thành phố: Riga (36)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Liechtenstein (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Vaduz
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Vaduz (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Lithuania (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Vilnius
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Vilnius (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Luxembourg (1 thành phố)
31
Checkmark
Checkmark
Luxembourg
31
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 31
Thành phố: Luxembourg (31)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Macau SAR China (1 thành phố)
15
Checkmark
Checkmark
Macau
15
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 15
Thành phố: Macau (15)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Malaysia (1 thành phố)
37
Checkmark
Checkmark
Kuala Lumpur
37
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 37
Thành phố: Kuala Lumpur (37)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Malta (1 thành phố)
15
Checkmark
Checkmark
Valletta
15
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 15
Thành phố: Valletta (15)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Mexico (1 thành phố)
50
Checkmark
Checkmark
Mexico City
50
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 50
Thành phố: Mexico City (50)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Moldova (1 thành phố)
17
Checkmark
Checkmark
Chisinau
17
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 17
Thành phố: Chisinau (17)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Monaco (1 thành phố)
26
Checkmark
Checkmark
Monaco
26
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 26
Thành phố: Monaco (26)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Mongolia (1 thành phố)
11
Checkmark
Checkmark
Ulaanbaatar
11
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 11
Thành phố: Ulaanbaatar (11)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Montenegro (1 thành phố)
15
Checkmark
Checkmark
Podgorica
15
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 15
Thành phố: Podgorica (15)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Morocco (1 thành phố)
26
Checkmark
Checkmark
Rabat
26
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 26
Thành phố: Rabat (26)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Myanmar [Burma] (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Naypyidaw
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Naypyidaw (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Nepal (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Kathmandu
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Kathmandu (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Netherlands (1 thành phố)
386
Checkmark
Checkmark
Amsterdam
386
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 386
Thành phố: Amsterdam (386)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
New Zealand (1 thành phố)
13
Checkmark
Checkmark
Auckland
13
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 13
Thành phố: Auckland (13)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Nigeria (1 thành phố)
13
Checkmark
Checkmark
Lagos
13
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 13
Thành phố: Lagos (13)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Norway (1 thành phố)
34
Checkmark
Checkmark
Oslo
34
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 34
Thành phố: Oslo (34)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Pakistan (1 thành phố)
11
Checkmark
Checkmark
Karachi
11
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 11
Thành phố: Karachi (11)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Panama (1 thành phố)
15
Checkmark
Checkmark
Panama City
15
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 15
Thành phố: Panama City (15)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Peru (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Lima
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Lima (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Philippines (1 thành phố)
70
Checkmark
Checkmark
Manila
70
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 70
Thành phố: Manila (70)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Poland (1 thành phố)
150
Checkmark
Checkmark
Warsaw
150
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 150
Thành phố: Warsaw (150)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Portugal (1 thành phố)
50
Checkmark
Checkmark
Lisbon
50
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 50
Thành phố: Lisbon (50)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Qatar (1 thành phố)
14
Checkmark
Checkmark
Doha
14
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 14
Thành phố: Doha (14)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Romania (2 thành phố)
151
Checkmark
Checkmark
Bucharest
131
Checkmark
Checkmark
NoSpy Bucharest
20
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 151
Thành phố: Bucharest (131) NoSpy Bucharest (20)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Russia (1 thành phố)
60
Checkmark
Checkmark
Moscow
60
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 60
Thành phố: Moscow (60)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Saudi Arabia (1 thành phố)
14
Checkmark
Checkmark
Riyadh
14
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 14
Thành phố: Riyadh (14)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Serbia (1 thành phố)
15
Checkmark
Checkmark
Belgrade
15
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 15
Thành phố: Belgrade (15)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Singapore (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Singapore
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Singapore (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Slovakia (1 thành phố)
52
Checkmark
Checkmark
Bratislava
52
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 52
Thành phố: Bratislava (52)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Slovenia (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Ljubljana
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Ljubljana (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
South Africa (1 thành phố)
29
Checkmark
Checkmark
Johannesburg
29
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 29
Thành phố: Johannesburg (29)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
South Korea (1 thành phố)
24
Checkmark
Checkmark
Seoul
24
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 24
Thành phố: Seoul (24)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Spain (3 thành phố)
206
Checkmark
Checkmark
Barcelona
108
Checkmark
Checkmark
Madrid
60
Checkmark
Checkmark
Valencia
38
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 206
Thành phố: Barcelona (108) Madrid (60) Valencia (38)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Sri Lanka (1 thành phố)
44
Checkmark
Checkmark
Colombo
44
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 44
Thành phố: Colombo (44)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Sweden (1 thành phố)
100
Checkmark
Checkmark
Stockholm
100
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 100
Thành phố: Stockholm (100)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Switzerland (2 thành phố)
182
Checkmark
Checkmark
Huenenberg
95
Checkmark
Checkmark
Zurich
87
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 182
Thành phố: Huenenberg (95) Zurich (87)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Taiwan (1 thành phố)
46
Checkmark
Checkmark
Taipei
46
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 46
Thành phố: Taipei (46)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Thailand (1 thành phố)
25
Checkmark
Checkmark
Bangkok
25
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 25
Thành phố: Bangkok (25)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Turkey (1 thành phố)
26
Checkmark
Checkmark
Istanbul
26
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 26
Thành phố: Istanbul (26)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Ukraine (1 thành phố)
30
Checkmark
Checkmark
Kyiv
30
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 30
Thành phố: Kyiv (30)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
United Arab Emirates (1 thành phố)
12
Checkmark
Checkmark
Dubai
12
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 12
Thành phố: Dubai (12)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
United Kingdom (3 thành phố)
793
Checkmark
Checkmark
Berkshire
82
Checkmark
Checkmark
London
525
Checkmark
Checkmark
Manchester
186
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 793
Thành phố: Berkshire (82) London (525) Manchester (186)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
United States (11 thành phố)
1823
Checkmark
Checkmark
Atlanta
181
Checkmark
Checkmark
Chicago
179
Checkmark
Checkmark
Dallas
146
Checkmark
Checkmark
Las Vegas
62
Checkmark
Checkmark
Los Angeles
172
Checkmark
Checkmark
Miami
113
Checkmark
Checkmark
New York
453
Checkmark
Checkmark
Phoenix
25
Checkmark
Checkmark
San Francisco
45
Checkmark
Checkmark
Seattle
50
Checkmark
Checkmark
Washington
397
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 1823
Thành phố: Atlanta (181) Chicago (179) Dallas (146) Las Vegas (62) Los Angeles (172) Miami (113) New York (453) Phoenix (25) San Francisco (45) Seattle (50) Washington (397)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Uruguay (1 thành phố)
28
Checkmark
Checkmark
Montevideo
28
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 28
Thành phố: Montevideo (28)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Venezuela (1 thành phố)
14
Checkmark
Checkmark
Caracas
14
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 14
Thành phố: Caracas (14)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark
Vietnam (1 thành phố)
46
Checkmark
Checkmark
Hanoi
46
Checkmark
Checkmark
Máy chủ: 46
Thành phố: Hanoi (46)
P2P:
Checkmark
Thực đặt:
Checkmark

Máy chủ bạn đang tìm kiếm chưa thuộc mạng lưới toàn cầu của CyberGhost VPN.

Nhưng bạn có thể cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung.

Sử dụng Yêu cầu máy chủ!

Bỏ chặn*
Quốc gia
Netflix FR
France
Netflix DE
Germany
Netflix UK
United Kingdom
United States
United Kingdom
United States
CBC
Canada
United States
United Kingdom
Fox Sport
Brazil
FoX
United States
NBC
United States
TF1
France
United Kingdom
France
Spain
Yle
Finland
10Play AU
Australia
9Now AU
Australia
Netflix AU
Australia
Stan AU
Australia
ORF
Austria
Servus TV
Austria
RTBF Auvio BE
Belgium
RTL Play BE
Belgium
Netflix BR
Brazil
DAZN CA
Canada
Netflix CA
Canada
Amazon Prime DK
Denmark
DRTV
Denmark
HBO Max DK
Denmark
Netflix DK
Denmark
Test - Denmark channels
Denmark
HBO Max FI
Finland
MTV Finland
Finland
ruutu
Finland
6play
France
Amazon Prime FR
France
Europe1
France
France TV
France
HBO Max FR
France
MolotovTV
France
Netflix FR Android TV
France
Netflix FR Firestick
France
RTL FR
France
Radio France
France
ARD
Germany
Amazon Prime DE
Germany
Comedy Central DE
Germany
DAZN DE
Germany
Netflix DE Android TV
Germany
Netflix DE Firestick
Germany
RTL+ DE
Germany
YouTube DE
Germany
ZDF
Germany
Zattoo DE
Germany
Disney+ Hotstar
India
Netflix IN
India
RTE IE
Ireland
Amazon Prime IT
Italy
DAZN IT
Italy
Disney+ IT
Italy
Netflix IT
Italy
Netflix IT Android TV
Italy
Netflix IT Firestick
Italy
Rai Play
Italy
Netflix JP
Japan
Netflix NL
Netherlands
HBO Max NO
Norway
Digi Online
Romania
Digi Sport
Romania
Voyo RO
Romania
Netflix SG
Singapore
Netflix KR
South Korea
HBO Max ES
Spain
Netflix ES
Spain
RTVE ES
Spain
HBO Max SE
Sweden
Netflix SE
Sweden
TV4Play
Sweden
YouTube SE
Sweden
Play SRF
Switzerland
RTS CH
Switzerland
Netflix TR
Turkey
Amazon Prime UK
United Kingdom
ITV
United Kingdom
Netflix UK Android TV
United Kingdom
Netflix UK Firestick
United Kingdom
Now TV UK
United Kingdom
Amazon Prime US
United States
Comedy Central US
United States
DAZN US
United States
Disney+ US
United States
ESPN+
United States
Hulu Android TV
United States
Hulu Firestick
United States
Max US
United States
NFL+ US
United States
Netflix US Android TV
United States
Netflix US Firestick
United States
Paramount+ US
United States
PeacockTV US
United States
Sling TV
United States
YouTube US
United States
YoutubeTV US
United States

Dịch vụ bạn đang tìm kiếm chưa thuộc mạng lưới toàn cầu của CyberGhost VPN.

Nhưng bạn có thể cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung.

Sử dụng Yêu cầu máy chủ!

servers map
1
2

Chúng tôi có các máy chủ hoàn hảo dành cho bạn

Chọn máy chủ của bạn. Nhấp vào Kết nối. Bảo vệ tức thì thiết bị của bạn.

Hôm nay bạn nghĩ gì: Bỏ chặn nội dung toàn cầu, tải torrent về hay duyệt Internet ẩn danh? Nhấp vào bên dưới và chúng tôi sẽ đề xuất máy chủ tốt nhất cho bạn.

Chọn điều bạn đang tìm kiếm:
Phát trực tuyến không gián đoạn
Tối ưu hóa cho
 • Tối ưu hóa cho Netflix DE
 • Tối ưu hóa cho Netflix US
 • Tối ưu hóa cho Netflix FR
 • Tối ưu hóa cho BBC-iPlayer
 • Tối ưu hóa cho Hulu
 • Tối ưu hóa cho YouTube
 • Tối ưu hóa cho Crunchyroll
Ẩn danh tuyệt đối
Thành phố
Ping
Tải người dùng
Khoảng cách
Tải xuống nhanh & an toàn
Thành phố
Ping
Tải người dùng
Khoảng cách

Chọn ít nhất một tùy chọn máy chủ

1
2

You’re going to love these servers

The recommendations are customized based on your selected preferences

Oops! We are unable to connect to a streaming server at this time

Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều dịch vụ phát trực tuyến khác để bạn sử dụng – xem bên dưới

Tối ưu hóa cho

Phát trực tuyến 

Optimized for Streaming
Ping
Tải người dùng
Khoảng cách

Tối ưu hóa cho

Ẩn danh vô song

Ping 77ms
Tải người dùng
Khoảng cách

Tối ưu hóa cho

Tải xuống nhanh & an toàn

Ping 77ms
Tải người dùng
Khoảng cách

Kiểm tra các gói của chúng tôi và tận hưởng các máy chủ được đề xuất này!

Private and Secure File Sharing

Chia sẻ tệp riêng tư và an toàn

Tại CyberGhost, chúng tôi không cho phép tải về các tệp P2P được bảo vệ bản quyền. Nhưng chúng tôi thực sự tin rằng tất cả mọi người nên có quyền truy cập an toàn và ẩn danh vào các trang web tải torrent để tải về hợp pháp.

Các máy chủ VPN của chúng tôi được thiết kế để có tốc độ cực nhanh. Chúng tôi không bao giờ áp bất kỳ giới hạn băng thông nào, vì vậy thời gian chờ luôn hợp lý. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn tải về nhanh với thời gian chờ đợi tối thiểu.

Stream Your Favorite Content

Phát trực tuyến nội dung yêu thích của bạn

Bạn đi du lịch và cần truy cập các trang web yêu thích để cập nhật những chương trình truyền hình mới nhất? Các nền tảng phát trực tuyến bị chặn trên mạng Wi-Fi công cộng, cơ quan hoặc trường học của bạn? Bạn gặp phải tình trạng dừng hình hoặc điều tiết kết nối? Hãy truy cập các trang web phát trực tuyến yêu thích của bạn bằng máy chủ VPN được tối ưu hóa cho phát trực tuyến của chúng tôi.

CyberGhost VPN cho phép bạn vượt qua mọi tường lửa cục bộ để khám phá thế giới qua Netflix, Prime Video, HBO Max và nhiều gói đăng ký khác! Các máy chủ tốc độ của chúng tôi ngăn chặn tình trạng dừng hình và giúp bạn giải quyết vấn đề điều tiết.

Phát trực tiếp các trò chơi mà không gặp phải sự cố mất điện và cập nhật những chương trình mới nhất ở chế độ Full HD.

Public Wi-Fi Protection

Bảo vệ Wi-Fi công cộng

Các nhà quảng cáo, chính phủ và tội phạm mạng sử dụng Wi-Fi công cộng để xem trộm và lấy cắp dữ liệu của bạn. CyberGhost VPN giữ an toàn cho bạn với mã hóa AES 256-bit và các giao thức bảo mật mạnh mẽ.

Kill Switch tự động của chúng tôi sẽ ngắt lưu lượng truy cập Internet của bạn nếu chẳng may kết nối máy chủ của bạn bị mất. Bằng cách này, bạn không bao giờ phải lo bị rò rỉ dữ liệu trên mạng không an toàn.

Bypass Internet Censorship

Vượt qua kiểm duyệt Internet

Kiểm duyệt Internet là một vấn đề toàn cầu. Hãy vượt qua kiểm duyệt trực tuyến chỉ với vài cú nhấp chuột. CyberGhost VPN thay thế địa chỉ IP và mã hóa dữ liệu của bạn, vì vậy chỉ bạn mới kiểm soát được những gì bạn xem và làm trực tuyến.

Chúng tôi toàn quyền sở hữu và quản lý các máy chủ NoSpy của mình, vì vậy bạn có thể tận hưởng trải nghiệm trực tuyến thực sự tự do và ẩn danh.

Impenetrable Security

Bảo mật không thể xuyên thủng

Khi bạn kết nối với máy chủ CyberGhost VPN, sẽ không ai chạm tới dữ liệu của bạn được. Chúng tôi tuân thủ chính sách Không lưu nhật ký cứng rắn, bắt buộc chúng tôi không bao giờ được theo dõi hoặc lưu trữ dữ liệu của bạn.

Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại đất nước Rumani, Châu Âu. Với luật quyền riêng tư mạnh mẽ, Rumani không phải là thành viên của bất kỳ liên minh giám sát quốc tế nào. Chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải theo dõi danh tính số của bạn.

Bạn muốn biết thêm về cách chúng tôi xử lý bất kỳ yêu cầu dữ liệu nào? (Bật mí: Chúng tôi tuân thủ nhưng chúng tôi không có dữ liệu nào để đưa ra.) Hãy xem qua Báo cáo minh bạch mới nhất của chúng tôi.

Không chọn được cái nào?

Bất kể bạn đang muốn tải về, phát trực tuyến hay chơi game, chúng tôi đều có một máy chủ được tối ưu hóa cho bạn. Bạn đang tìm một kết nối đa mục đích?Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của CyberGhost VPN bất cứ lúc nào. Chúng tôi thường trực 24/7 để giúp bạn tìm máy chủ tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

CyberGhost VPN
Liên hệ bộ phận Hỗ trợ

Bên trong các máy chủ VPN của CyberGhost

Quyền riêng tư và bảo mật của bạn là tất cả đối với chúng tôi. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi đảm bảo các máy chủ của mình không chỉ hiệu quả, mà còn bảo vệ bạn. Mọi máy chủ đều được mã hóa hoàn toàn. Nếu ai đó lấy máy chủ của chúng tôi, họ sẽ không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi sử dụng kết hợp mã hóa và các khóa để ẩn toàn bộ thông tin của bạn trong tầm mắt.

Nhưng kể cả các máy chủ có bị lấy, thì cũng không thông tin nào bị lấy. Chúng tôi có một tầng bảo vệ bổ sung. Các máy chủ của Cyberghost VPN chỉ có RAM. Điều này nghĩa là gì? Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ bằng bộ nhớ khả biến, thay vì lưu trên các ổ cứng. Nếu ai đó, chẳng hạn như cơ quan chính phủ hay gián điệp, đến cơ sở nơi thực đặt các máy chủ và cố đưa các máy chủ ra ngoài, thì họ sẽ gặp phải một vấn đề khá lớn. Một khi máy chủ bị rút nguồn, toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên máy chủ sẽ bị xóa hoàn toàn. Mọi thứ mất sạch.

Với các máy chủ chỉ có RAM, khách hàng của chúng tôi được đảm bảo sự bảo mật cao hơn vì các bên trái phép không thể truy cập vào dữ liệu, các lớp bảo mật bổ sung hậu thuẫn cho chính sách không lưu nhật ký của chúng tôi và hiệu suất tổng thể được cải thiện.

CyberGhost VPN

"Các máy chủ của chúng tôi chỉ chạy trên RAM; chúng được mã hóa hoàn toàn và không liên quan gì đến cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở hạ tầng quản lý của chúng tôi. Mỗi lần khởi động lại đều xóa sạch chúng, và ngay cả khi bị tháo khỏi giá đỡ, chúng cũng hoàn toàn vô dụng và không thể truy cập được."

Tudor Fulga
Head of Infrastructure, CyberGhost VPN

Trên hết, nhiều máy chủ của chúng tôi được đặt tại các trung tâm dữ liệu. Các máy chủ được đặt tại trung tâm dữ liệu mang lại cho chúng tôi thêm một lợi thế – chúng tôi sở hữu các máy chủ của riêng mình và do đó không thuê phần cứng. Chúng tôi là những người duy nhất có quyền truy cập từ xa vào các máy chủ này, điều này giúp tăng sự bảo mật cho bạn. Hơn nữa, bởi vì chúng tôi sở hữu các thiết bị, chúng tôi có thể thiết lập chúng để kết nối ngang hàng được tối ưu hóa.

Chúng tôi có các máy chủ đặt tại những trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, bao gồm các thành phố lớn như New York, Luân Đôn và Paris.

Chúng tôi không lưu giữ bất kỳ nhật ký nào

Quan điểm lưu giữ dữ liệu của chúng tôi đã rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi không theo dõi những gì bạn làm đằng sau kết nối được mã hóa của chúng tôi.

Năm 2022, Deloitte, một công ty kiểm toán độc lập, đã kiểm tra tính liêm chính của chính sách Không ghi nhật ký của chúng tôi. Kết quả xác nhận các tuyên bố của chúng tôi và tiếp tục cam kết về quyền riêng tư. (Bạn có thể đọc báo cáo đầy đủ ở đây.)

Do đó, bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi không ghi lại bất kỳ điều gì liên quan đến thông tin lưu lượng truy cập đến và đi của bạn. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP của người dùng và địa chỉ IP đích, lịch sử duyệt web, lượng dữ liệu được truyền, máy chủ VPN được sử dụng và các truy vấn DNS hoặc tập tin được tải xuống.

Chúng tôi cũng không lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến phiên VPN của bạn, bao gồm cả phần mềm được sử dụng, ngày kết nối hoặc thời lượng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các máy chủ VPN của chúng tôi?

Mời bạn xem cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Gheorghe - Kiến trúc sư trưởng để tìm hiểu cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoạt động như thế nào!

Trang bị CyberGhost VPN không rủi ro

CyberGhost VPN đi kèm với đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày ấn tượng. Dùng thử trong thời gian dài hơn trước khi quyết định mua. Trực tiếp khám phá điều gì khiến CyberGhost VPN trở thành dịch vụ tốt nhất.

Trang bị CyberGhost VPN

Câu hỏi thường gặp

Máy chủ VPN (mạng riêng ảo) quản lý lưu lượng truy cập web một cách an toàn. Máy chủ VPN là máy tính thực hoặc máy tính ảo đóng vai trò trung gian giữa bạn và internet. Hầu hết các máy chủ VPN có cấu hình phần cứng và phần mềm đặc biệt giúp chúng xử lý tốt hơn việc truyền dữ liệu được mã hóa. Nhiều máy chủ VPN thậm chí còn không có thiết bị lưu trữ dữ liệu. Một số dịch vụ, như CyberGhost VPN, có các máy chủ đặc biệt cho nhiều loại lưu lượng khác nhau như phát trực tuyến, tải torrent, v.v.
Điều đó tùy thuộc vào VPN bạn đang sử dụng. Với CyberGhost VPN, việc thay đổi máy chủ VPN của bạn rất dễ dàng. Chỉ cần mở ứng dụng, nhấp vào “Vị trí máy chủ tốt nhất” dưới nút nguồn và chọn “Máy chủ khác”. Bạn sẽ đến danh sách toàn bộ các máy chủ hiện có để chọn bất kỳ máy chủ nào bạn muốn.
Đường hầm VPN tốt nhất được thiết lập với các máy chủ gần vị trí của bạn nhất. Khoảng cách giữa bạn và máy chủ VPN càng ngắn thì kết nối càng tốt. Nếu bạn chỉ muốn giữ ẩn danh, tốt nhất bạn nên chọn một máy chủ VPN gần đó. Đôi khi, các máy chủ ở xa hơn có thể tốt hơn nếu các máy chủ ở gần thực sự bận. Nhiều dịch vụ VPN cũng có các máy chủ đặc biệt. Bất kể bạn muốn phát trực tuyến, tải torrent hay chơi game trực tuyến, thì CyberGhost VPN cũng đều có các máy chủ được tối ưu hóa cho từng hoạt động này.
VPN hợp pháp ở hầu hết các nơi, nhưng một số quốc gia cấm VPN hoàn toàn. Nga, Iraq và Belarus đã cấm VPN, trong khi một vài nước khác như Trung Quốc, các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và Iran quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng VPN. Hầu hết các quốc gia không hạn chế hoặc trừng phạt việc sử dụng VPN. Tuy nhiên, luật thay đổi liên tục, vì vậy chúng tôi luôn khuyên bạn nên kiểm tra kỹ luật pháp địa phương.
Các VPN miễn phí không có nhiều vị trí máy chủ vì chi phí đắt đỏ. Duy trì một mạng máy chủ toàn cầu đòi hỏi các khoản chi phí lớn cho cơ sở hạ tầng, nhân lực và các chi phí khác. Thay vì trả tiền để duy trì một mạng chất lượng, nhiều VPN miễn phí chỉ cung cấp vài máy chủ chất lượng thấp bằng cách sử dụng mô hình kinh doanh freemium (vừa miễn phí, vừa tính phí). Điều đó có nghĩa là nhà cung cấp miễn phí bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để đổi lại việc bạn có quyền truy cập “miễn phí”. Các VPN trả phí như CyberGhost VPN tập trung vào chất lượng và số lượng. Bạn có quyền truy cập vào mạng lưới toàn cầu gồm các máy chủ VPN cao cấp và có thể yên tâm rằng dữ liệu của bạn tuyệt đối an toàn.

Đừng vội tin lời chúng tôi! Hãy xem những gì khách hàng của chúng tôi chia sẻ:

Với một đội ngũ máy chủ hàng đầu tại 100 quốc gia, chúng tôi mang lại cho bạn tốc độ tia chớp và băng thông không giới hạn. Không còn bị dừng hình, điều tiết từ nhà cung cấp dịch vụ Internet hay lỗi proxy với kết nối VPN của chúng tôi!

Chuyên gia
Người dùng ẩn danh
1/6
Với băng thông và lưu lượng truy cập không giới hạn, CyberGhost nổi bật so với nhiều VPN khác.
TechRadar đánh giá của
Impressive security and an easy-to-use client
Best VPN đánh giá của
CyberGhost cung cấp một dịch vụ dễ sử dụng, nhanh và đáng tin cậy. Nó có rất nhiều máy chủ để cung cấp cho bạn các tùy chọn như lướt web ẩn danh, phát trực tuyến không bị chặn và tải torrent ẩn danh.
Comparitech đánh giá của
CyberGhost là một VPN không lưu nhật ký với tốc độ cực cao và nhiều tính năng bảo mật mạnh mẽ. Với CyberGhost, bạn có thể truy cập nhanh vào Netflix cùng những trang web phát trực tuyến khác trên các máy chủ tối ưu hóa để...
TOP10VPN đánh giá của
CyberGhost là một dịch vụ VPN cực tốt. Phần mềm của nó dễ sử dụng trong khi vẫn đầy đủ tính năng. Nó dùng mã hóa rất mạnh và bảy kết nối đồng thời thật rộng rãi.
ProPrivacy đánh giá của
Cốt lõi của dịch vụ thật xuất sắc. CyberGhost đã mở rộng bộ tính năng và cải thiện trải nghiệm người dùng với phiên bản 7, đồng thời duy trì tốc độ cao và khả năng bảo vệ tuyệt vời.
Cloudwards đánh giá của

Hãy chọn một gói phù hợp với bạn

1 Tháng, $12.99/th
Bạn đã chọn: Gói 1 tháng giá $12.99/th
Thanh toán $12.99 hàng tháng
Nhận gói 1 tháng Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày
QUAN TRỌNG!
Gói 26 THÁNG giúp bạn tiết kiệm được nhiều nhấtđược hoàn tiền toàn bộ trong 45 ngày.
2 Năm
2 Năm + 2 Tháng ,
$2.19/th
Thanh toán $56.94 trong 2 năm
đầu, sau đó thanh toán hàng năm
Nhận gói 26 tháng Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày
Lựa chọn thông minh!
Giao dịch này giúp bạn tiết kiệm nhiều nhất và được hoàn tiền toàn bộ trong 45 ngày!
6 Tháng , $6.99/th
Bạn đã chọn: Gói 6 tháng giá $6.99/th
6 tháng một lần thanh toán $41.94
Nhận gói 6 tháng Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày
QUAN TRỌNG!
Gói 26 THÁNG giúp bạn tiết kiệm được nhiều nhấtđược hoàn tiền toàn bộ trong 45 ngày.
*Tất cả số tiền được hiển thị đều là Đô la Mỹ

Tất cả những gì bạn cần từ một giải pháp VPN thực sự hoàn chỉnh

 • Checkmark
  Các máy chủ VPN ở 100 quốc gia trên toàn thế giới
 • Checkmark
  Bảo vệ chống rò rỉ DNS và IP
 • Checkmark
  Kill switch tự động
 • Checkmark
  Các giao thức OpenVPN, IKEv2, WireGuard®
 • Checkmark
  Băng thông và lưu lượng truy cập không giới hạn
 • Checkmark
  Lên đến 7 thiết bị được bảo vệ đồng thời