DIN IP Din Status

Vi på CyberGhost har

alltid följt principen om

inbyggd sekretess.

TIMO BEYEL
IT-CHEF, CYBERGHOST VPN

Sekretesspolicy

CyberGhost har en entydig företagspolicy: största möjliga hänsyn till dataskydd och kompromisslöst skydd av användarintegritet.

När du använder CyberGhost VPN har vi ingen koll på din trafikdata, som surfhistorik, trafikdestination, datainnehåll och sökpreferenser. Dessa övervakas, registreras, loggas eller lagras INTE av oss.

När du använder CyberGhost VPN lagrar vi INTE några anslutningsloggar, vilket innebär att vi INTE har några loggar knutna till din IP-adress, tidsstämplar för anslutning eller sessionslängd. Vi har INGEN åtkomst till den kortinformation du skickat till vår betalningsbehandlare och vi kopplar INTE din betalning eller information till någon internetaktivitet i CyberGhosts VPN-tunnel.

Vi tillhandahåller en tjänst för sekretesskydd. Vi tar dina data på mycket stort allvar och lägger mycket omsorg på säker lagring och säkert skydd av dina data. Vi anser att du alltid ska veta vilka data vi samlar in och hur vi använder den. Det här dokumentet (Sekretesspolicy) definierar och informerar dig om de tillfällen då dina data och din information samlas in och används.

Vad täcker den här sekretesspolicyn?

Den här sekretesspolicyn ("sekretesspolicyn" eller "policyn") anger sekretessrutinerna hos CyberGhost S.R.L. (hädanefter kallat "CyberGhost" eller "företaget") och gäller användare ("användaren" eller "du") av VPN-programvaran som för närvarande är känd som "CyberGhost VPN" ("CyberGhost VPN") tillgänglig via företagets webbplats på: cyberghostvpn.com ("webbplatsen")

Om du bor i USA gäller följande villkor: Sekretesspolicy

Den här policyn gäller alla tjänster vi erbjuder via hela vårt utbud av appar, och gäller även webbplatsen såväl som din användning av CyberGhost VPN ("tjänsterna"). Den här policyn gäller ingen annan webbplats, produkt eller tjänst från något tredjepartsföretag även om webbplatsen länkar till (eller från) vår webbplats. Var god granska alltid sekretessrutinerna från eventuellt tredjepartsföretag innan du bestämmer dig för att tillhandahålla någon information. När du använder vår webbplats eller våra tjänster godkänner du rutinerna som beskrivs i den här policyn. Om du inte godkänner policyn ber vid dig att inte besöka eller använda vår webbplats eller våra tjänster. Din fortsatta användning av vår webbplats eller våra tjänster kommer att utgöra ditt godkännande av den här policyn.

Vilka data samlar vi in?

Information kopplad till ditt konto ("personliga data"):

När du registrerar dig via vår webbplats kommer du behöva uppge namn, adress, e-postadress, användarnamn och betalningsuppgifter som du skickar in till oss frivilligt när du beställer eller börjar prenumerera på våra tjänster och när du fyller i något av kontaktformulären på webbplatsen. Den här informationen samlas in för korrekt hantering av ditt konto och/eller din prenumeration och för att erbjuda dig kundsupport och, i den utsträckning du önskar, tillhandahålla dig vårt nyhetsbrev och enstaka kampanjerbjudanden. Som en del av våra insatser för att upptäcka bedrägerier kan vi dessutom samla in data kopplad till (i) information om användning av webbplatsen, till exempel IP-adress (registreras och lagras i anonymiserat format), ungefärliga plats (endast land), (ii) transaktionsinformation, köpta varor, betalt pris, faktureringsmetod, partiell betalkortsinformation, återbetalningsförfrågningar, avbeställningar. Den ovan nämnda personliga datan är inte vid någon tidpunkt knuten till någon form av aktivitet utförd av användaren i CyberGhost VPN-tunneln som överhuvudtaget inte registreras loggas eller lagras.

Anonym information ("icke-personliga data"):

Utöver det samlar vi in och/eller tar emot och lagrar viss icke-personlig information ("icke-personliga data") närhelst du interagerar med oss. Det här utbytet av information mellan din webbläsare och våra dotterbolag eller vår server sker automatiskt när du går in på våra sidor. Via sådant utbyte tar vi emot icke-personliga data inklusive men inte begränsat till data kopplade till den webbläsare du använder, din mobila/stationära enhet, allmänna egenskaper och metadata, OS-version, ditt föredragna språk, datum och tid för ditt besök, batteriladdning, skärmupplösning, Google Reklam-ID, gyroskopsensordata, skärmstorlek, anslutningskapacitet (WLAN), mobiloperatör, hänvisande webbplats och dina preferenser på våra webbplatser under ditt besök. Vi samlar in sådan statistisk information om användning som aggregerad data från både webbplatsen och tjänsten i syfte att kunna tillhandahålla en bättre kundupplevelse och en hög kvalitetsnivå på tjänsten.

Med avseende på CyberGhost VPN är icke-personliga data inte associerade med eller länkade till din personliga information. Således tillåter icke-personliga data inte identifiering av enskilda personer. Dessutom inkluderar icke-personliga data ingen information om den aktivitet som utförs av användaren inuti CyberGhost VPN-tunneln, som surfhistorik, webbinnehåll, VPN-trafikdestinationer, DNS-förfrågningar och IP-adresser. Vi använder den här informationen för intern övervakning, analys och förbättring av våra tjänster på det sätt som beskrivs i den här policyn. Utöver det kan du efter eget gottfinnande godkänna VPN-anslutningsdiagnostik vilket låter appdata skickas från användaren till kundsupportteamet, på ett sätt som liknar en "rapportera en bugg"-funktion. En anslutningslogg kan också skickas tillsammans med ett ärende som tas upp med vår kundsupport, så att vårt team kan rätta till eventuella fel som uppstår och resultera i en undermålig upplevelse för användaren.

Hur samlar vi in personliga data?

Vår webbplats innehåller registreringsformulär (t.ex. under betalningsprocesser eller vid kundsupport och omdömen) som ber användare att efter eget gottfinnande tillhandahålla oss viss information, till exempel sin e-postadress enligt vad som angivits ovan. Vi använder den här informationen för att skapa ett konto, tillhandahålla tjänsten, skicka dig nyheter och uppdateringar och marknadsföringsmaterial om våra produkter eller från någon av våra samarbetspartners. Vi delar inte den här informationen med tredje part, förutom som angivet nedan och bara med personer eller medarbetare som arbetar med tjänsten eller webbplatsen. Utöver det kan vi använda tekniker som cookies, spårpixlar, taggar och skript. Var god läs vår cookiepolicy för ytterligare information på den här punkten.

Användare kan välja bort eventuella oönskade mejl via avprenumerationsalternativet i mejlen eller genom att kontakta oss direkt på support@cyberghost.ro.

För att bibehålla den höga graden av kvalitet i vår tjänst och dessutom en utmärkt kundsupport använder CyberGhost vissa tredjeparter för att samla in och behandla följande samlade data:

Hur samlar vi in icke-personliga data?

Vi samlar automatiskt in anonym icke-personlig information via olika tekniker enligt vad som beskrivs nedan.

A. Webbplats:

Vår webbplats kan använda tredjeparts analysverktyg, inklusive men inte begänsat till Google Analytics, Mouseflow och AppsFlyer. Vi använder sådana verktyg för att bättre förstå hur du använder webbplatsen och sätt på vilka vi kan förbättra din upplevelse. Med hjälp av de här verktygen kan vi se användningstrender för vår webbplats som antalet unika användare, klick, populära sidor eller artiklar efter antal unika exponeringar, tid tillbringad på webbplatsen etc. Den här datan är anonym och länkas aldrig till ditt konto eller dina personliga data. De här tredjepartsaktörerna använder pixlar eller cookies för att mäta sådant som den genomsnittliga tid användare tillbringar på webbplatsen eller besökta sidor så att vi vet hur vi kan göra webbplatsen bättre för dig. Se mer information om detta i vår cookiepolicy https://www.cyberghostvpn.com/en_US/cookiepolicy .

Appsflyer: Tredepartsstatistik, som Appsflyer, används för att spåra och mäta användningen av webbplatsen så att vi kan fortsätta tillhandahålla engagerande innehåll. Dessa cookies kan spåra din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till hur lång tid du tillbringar på webbplatsen eller specifika sidor du besöker, vilket hjälper oss förstå hur vi kan förbättra webbplatsen. Appsflyer: https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy

Denna webbplats använder Mouseflow: ett statistikverktyg för webbplatser som erbjuder en genomgång av individuella upplevelser eller sammanfattning för att identifiera mönster, samtidigt som det fångar verklig feedback för att hitta optimeringsmöjligheter. Mouseflow samlar inte in någon som helst information på sidor där det inte är installerat, och inte heller spårar det eller samlar in information utanför din webbläsare

Mouseflow skapar inga cookies.

Slutligen, enligt vad som stipuleras ovan, gäller att vi använder Zendesk för att förse dig med chattsupport online. Zendesk samlar in både personlig och anonym information. Det samlar in anonym information genom att placera ut cookies i din webbläsare.

Se vår cookiepolicy för mer information.

B. Tjänst:

Tjänstens prestanda mäts via en serie händelser som skickas anonymt till tredjepartstjänser som bygger aggregerade data baserat på vissa trender. Några exempel på händelser nämns indikativt nedan:

Anslutningsförsök: Vi samlar in den här informationen för att få reda på användningsefterfrågan för vår tjänst under ett visst tim-, dag-, vecko- eller månadsintervall, ursprungsland (men inte din käll-IP-adress), din version av CyberGhost etc. De här måtten hjälper oss att anpassa vår infrastruktur enligt efterfrågan.

Lyckad anslutning: Vi samlar in den här informationen för att veta hur många användare som upprättat lyckade anslutningar till vår tjänst för varje tim-, dag-, vecko- eller månadsintervall. Den här informationen korrelerad med händelseresultaten ovan hjälper våra ingenjörer att avgöra ifall det finns några nätverksproblem som kan hindra användare från att starta tjänsten, identifiera tidsintervaller med högst belastning så att vi kan anpssa infrastrukturen enligt efterfrågan etc.

Beställa vår tjänst

För att beställa vår tjänst behöver du välja det alternativ som fungerar bäst för dig på vår prissida, och när du klickar för att beställa kommer du bli ombedd att registrera dig för att skapa ett säkert konto genom att fylla i din e-post. Därefter kommer du bli ombedd att välja ifall du vill betala med kort, Paypal eller bitcoin. Exakt vilken information som samlas in varierar beroende på vilken betalningsmetod du väljer. För att minimera mängden personliga data du skickar till oss rekommenderar vi att du betalar med bitcoin när du registrerar dig för vår tjänst.

Observera att CyberGhost självt inte behandlar några beställningar eller betalningar. Vi arbetar exklusivt med betaltjänstleverantörer som Cleverbridge (cleverbridge AG, 2-4 Brabanter Str., 50674 Cologne, Germany) och/eller Stripe och/eller Paypal. Du hittar information om betaltjänstleverantörernas sekretesspolicyer och rutiner på https://grow.cleverbridge.com/privacy-policy och https://stripe.com/privacy.

När du valt betalningsmetod och klickat på "Fortsätt till betalning" (eller liknande formulering) kommer du att omdirigeras till domänen för vår tredjeparts betalningsgateway. Även om den här sidan kan se ut och kännas som vår webbplats behöver du vara medveten om att du nu befinner dig på en webbplats som tillhör vår tredjeparts betaltjänstleverantör för att kunna slutföra transaktionen. Namn, adress, kortnummer, utgångsdatum och e-postadress kommer att samlas in av den aktuella betaltjänstleverantören för att behandla din förfrågan. Ditt namn och din e-postadress kommer att delas tillbaka med oss för att vi ska kunna tillhandahålla dig prenumerationen på CyberGhost VPN.

Vi har inte tillgång till kortinformationen du skickat till betaltjänstleverantören. Vi kopplar inte din personliga information till någon onlineaktivitet du utför inuti CyberGhost VPN-tunneln, exempelvis: surfhistorik, trafikdestination, datainnehåll, IP-adresser eller DNS-förfrågningar. Betaltjänstleverantörernas sekretesspolicyer styr insamlingen och användningen av informayion under betalningsprocessen, så vi rekommenderar att läsa dessa innan du lägger en beställning eller tillhandahåller någon information.

Varför samlar vi in dina personliga data?

Vi samlar in personliga data i följande syften:

Delning av dina personliga data

Vi delar inte, säljer inte, hyr inte ut och bedriver inte handel med dina personliga data med tredjepartsaktörer annat än dem som anges i denna sekretesspolicy. För att anställda med ansvar över flera grupper ska kunna arbeta kan vi komma att kommunicera dina personliga data till en medlem i vår företagsgrupp (vilket innebär våra dotterbolag, vårt yttersta moderbolag KAPE TECHNOLOGIES PLC och alla dess dotterbolag, så länge de är belägna inom EU eller annan jurisdiktion med likvärdiga dataskyddsstandarder) under försäkran om samma skyddsstandarder vid alla tidpunkter och och endast i sådan utsträckning som är nödvändigt för de syften som anges i den här policyn.

Utöver det kan vi dela vissa personliga data med betrodda försäljare för att genomföra en transaktion du har begärt (t.ex. dela kortuppgifter med vår kortbehandlare för att erhålla betalningar av avgifter och för att aktivera din prenumeration på tjänsten). Du hittar information om betaltjänstleverantörernas sekretesspolicyer och rutiner på https://grow.cleverbridge.com/privacy-policy, Braintree Privacy Statement | Braintree Payments, Privacy Policy (paddle.com), https://bitpay.com/about/privacy/, https://pay.amazon.com/help/201751600 (för köp i appen) och https://stripe.com/privacy.

För att kunna hjälpa dig om du har några frågor om vår webbplats eller om din beställning och ge god kundsupport erbjuder vi möjlighet till online-chatt. För att använda sådan online-chatt kommer du uppmanas att ange personliga data som namn och e-post. Vår online-chatt erbjuds via Zendesk som kommer kunna samla in och behandla sådana personliga data enbart i syfte att underlätta kommunikationen med dig och för registerföring (https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/). Som en del av vår kundnöjdhetspolicy kan vi komma att be dig svara på några frågor om vår webbplats och ditt val att köpa våra produkter. Sådan undersökning sköts av VWO och/eller Iterable. Skulle du, efter eget gottfinnande, välja att svara på sådana frågor och dessutom välja att ange din e-postadress, kommer sådan information att behandlas och samlas in via VWO och Iterable. Dessa tredjepartsaktörer är förbjudna att använda dina personliga data i andra syften än dem som stipuleras i deras sekretesspolicy. VWO:s sekretesspolicy finns att läsa på: https://vwo.com/privacy-policy/, Iterable https://iterable.com/trust/privacy-policy/.

Vidare kan vi samla in och eventuellt dela dina personliga data för att efterleva användarvillkoren. Det kan göras för att förhindra en lagöverträdelse eller ett brott mot våra användarvillkor eller för att hjälpa till att lösa en överträdelse som begåtts.

Vi förbehåller oss även rätten att dela dina personliga data efter vad som krävs enligt lag och när vi tror att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller efterleva ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process som hanteras på vår webbplats.

Slutligen kan vi dela icke-personliga data kopplade till användningen av vår webbplats och tjänsterna med tredjepartsleverantörer i syfte att optimera vår webbplats och våra tjänster såväl som för kundstatistik och bedrägeriförebyggande (t.ex. VWO, Appsflyer, Google etc). Dessa tredjepartsaktörer använder icke-personliga data och/eller personliga data kopplade till din användning av vår webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster kopplade till webbplatsaktivitet och internet, allt i överensstämmelse med deras tillämpliga sekretesspolicy. Var god läs vår cookie-policy för mer information om användningen av icke-personliga data av våra tredjeparts tjänsteleverantörer.

Säkerhet hos dina personliga data

Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda de personliga data som skickas in till oss, både under överföringen och efter att vi tagit emot den. I mars 2012 genomgick CyberGhost en godkänd granskning och verifiering som genomfördes av QSCert för implementeringen av Information Safety Management System (ISMS) enligt de internationella branschstandarderna ISO27001 och ISO9001. Certifieringen bekräftar den höga kvaliten på de interna säkerhetsprocesserna och har förnyats årligen sedan dess. Ingen metod för överföring via internet eller elektronisk lagring är emellertid 100 % säker. Medan vi strävar efter att använda kommsersiellt godkända medel för att skydda dina personliga data kan vi därför inte garantera absolut säkerhet. Om du har anledning att tro att din interaktion med webbplatsen inte längre är säker (om du exempelvis tror att ditt kontos säkerhet har äventyrats), var god kontakta oss omedelbart.

Under utvecklingen av tjänsten och valet av tjänsteleverantörer har CyberGhost beaktat följande för att kunna tillhandahålla en hög grad av säkerhet:

Alla datahanteringscenter CyberGhost samarbetar med genomgår en efterlevnadsprocess. CyberGhost har i allmänhet rotåtkomst till alla sina servrar och administrerar dem själva.

Om du upplever att din integritet inte har hanterats i enlighet med vår policy, eller om någon har försökt missbruka vår tjänst och handlat på ett olämpligt sätt, var god kontakta oss direkt på support@cyberghost.ro. Om vi vidare, i händelse av dataintrång, skulle upptäcka att dina personliga data är utsatta för risk, kommer vi meddela dig omedelbart via ditt konto eller webbplatsen eller, om tekniskt möjligt, via e-post.

Dina rättigheter och kontroll:

Dina huvudsakliga rättigheter under dataskyddslag i relation till dina personliga data är:

För att underlätta utövandet av dessa rättigheter har vi förberett ett särskilt formulär där du kan fylla i din förfrågan för att påskynda vår svarstid.

Vi ger dig möjligheten att använda vissa val och kontroller i samband med vår behandling av dina personliga data. Beroende på din relation med oss kan de här valen och kontrollerna inkludera tillgång till dina personliga data som vi innehar; rätta, uppdatera eller radera information kopplad till dig som vi innehar; och ifall du vill välja bort datainsamlingen eller du inte har möjlighet att utöva dina rättigheter via ditt konto, var god kontakta oss på: support@cyberghost.ro. Om du gör en sådan förfrågan, observera att vi kan behöva viss information från dig för att kunna verifiera din identitet och lokalisera dina data och att lokaliserings- och raderingsprocessen kan ta skälig tid och ansträngning i anspråk. Datasekretess och relaterde lagar i din jurisdiktion kan ge dig olika och ytterligare rättigheter angående de data vi samlar in från dig, vilka också kan gälla.

Sammanfattande statistik över tjänstekvalitetsdata och CyberGhost VPN-anslutning

Genom vår strikta policy att inte spara loggar försäkrar vi att vi INTE spårar användartrafik som äger rum inuti CyberGhost VPN-tunneln såsom: surfhistorik, trafikdestination, sökpreferenser, datainnehåll, IP-adresser eller DNS-förfrågningar. Därför:

CyberGhost följer till 100 % policyn att inte spara loggar, och vi lagrar dem inte. Loggar kan enkelt länka åtgärder tillbaka till dig, och därför kan CyberGhost inte vid någon tidpunkt släppa sådana loggar, eftersom vi inte samlar några.

Barnsekretess

Du företräder och garanterar att du är minst 16 år gammal och har juridisk kompetens att använda vår tjänst. Om du är under 18 år, var god läs avtalet tillsammans med dina föräldrar eller vårdnadshavare. Vi använder inte tjänsten för att medvetet begära data från eller rikta marknadsföring mot barn under sexton (16) år. Vi ber att berörda individer inte tillhandahåller några personliga data via våra tjänster. Ifall du får reda på eller har någon anledning att tro att ett barn under 13 år har delat någon information med oss, var god kontakta oss på: support@cyberghost.ro så vidtar vi rimliga åtgärder för att se till att den informationen raderas från våra register.

Hur hanterar vår webbplats spåra inte-signaler?

Vi respekterar spåra inte- signalarer och spårar inte, placerar inga cookies och använder inga annonser när en spåra inte-mekanism (DNT) finns på plats.

Tillåter vår webbplats beteendespårning av tredje part?

Det är också viktigt att notera att vi tillåter beteendespårning av tredje part

Datalagring

Vi kan rätta, fylla på eller ta bort ofullständig eller felaktig information, när som helst och efter eget gottfinnande enligt vad som angivits ovan. Observera att såvida du inte ger andra anvisningar lagrar vi den information vi samlar in så länge som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten och efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och övervaka efterlevnad av våra avtal.

Policy-uppdateringar

Ifall vi, efter eget gottfinnande, beslutar att göra ändringar i vår sekretesspolicy kommer sådana ändringar och uppdateringar att träda i kraft omedelbart när den reviderade sekretesspolicyn publiceras. Således uppmuntrar vi dig att regelbundet kolla efter uppdateringar i sekretesspolicyn så att du håller dig informerad om hur dina data samlas in och används av företaget och dina rättigheter i relation till det. Det senaste revisionsdatumet kommer att visas i rubriken "Senast modifierad". Din fortsatta användning av tjänsterna efter att sådana ändringar publicerats utgör din bekräftelse och ditt samtycke till ändringarna av sekretesspolicyn och ditt godkännande att vara bunden av villkoren i sådan ändrad policy.

Ifall vi gör materiella ändringar av denna sekretesspolicy kommer vi meddela dig via ditt konto eller via webbplatsen och göra vårt bästa för att meddela dig via e-post eller genom en notis på vår startsida innan ändringen träder i kraft.

Vår information

Tjänsterna ägs och drivs av CyberGhost S.R.L.

Vi är registrerade i Rumänien under regsitreringsnummer J40/1278/2011, och vårt kontor är registrerat på 68 Polona St., District 1, 010494 Bukarest, Rumänien.

Du kan kontakta oss:

Dataskyddsansvarig

Vår dataskyddsansvariga har följande kontaktuppgifter: [Venetia Argyropoulou - venetia.argyropoulou@cyberghost.ro]

Senast uppdaterad den: 18 mars 2024

×

Dags att utöka ditt digitala skydd

2-årsplanen finns nu
tillgänglig för endast /mån

undefined 45-dagars pengarna tillbaka-garanti