IP adresa Stav

Tady v CyberGhost

vždy následujeme soukromí prostřednictvím

„Principu návrhu".

TIMO BEYEL
CTO, CYBERGHOST VPN

Zásady ochrany soukromí

CyberGhost má jasnou firemní politiku: nejsilnější dodržování ochrany údajů a nekompromisní ochranu soukromí uživatelů.

Při používání VPN CyberGhost, nemáme žádnou představu o datech vašeho provozu, jako je historie prohlížení, místo provozu, datový obsah a předvolby vyhledávání. Nic z toho NENÍ monitorováno, zaznamenáváno, zapsáno nebo ukládáno.

Navíc při používání VPN CyberGhost, NEukládáme protokoly připojení. To znamená, že NEmáme žádné protokoly vázané na vaši IP adresu, časovou značku připojení nebo dobu trvání relace. NEmáme žádný přístup k informacím o kreditní kartě, které jste vložili do našeho platebního procesoru, a NEpřipojujeme Vaši platbu nebo informace s jakoukoli online aktivitou, kterou jste vykonali v tunelu CyberGhost VPN.

Poskytujeme službu, která chrání soukromí. Vaše údaje bereme velmi vážně a vyvíjíme značné úsilí, abychom zajistili bezpečné ukládání a ochranu vašich údajů. Domníváme se, že byste vždy měli vědět, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Dokument (Zásady ochrany osobních údajů) definuje a informuje o všech případech, ve kterých jsou vaše údaje a informace shromažďovány a používány.

Co tato politika zahrnuje?

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů" nebo „Zásady"stanoví zásady ochrany osobních údajů společnosti CyberGhost S..L. (dále jen „ CyberGhost" nebo „společnost") a vztahuje se na uživatele (uživatel„(s)" nebo „Vy") z VPN Software VPN, který je v současné době známý jako „CyberGhost VPN" („CyberGhost VPN") k dispozici na webových stránkách společnosti na: cyhostvpn.com („Webová stránka")

Pokud máte bydliště v USA, platí následující smluvní podmínky

Tato politika se vztahuje na všechny služby, které nabízíme prostřednictvím celé řady aplikací, a vztahuje se také na webovou stránku a také na vaše používání sítě CyberGhost VPN („Služby"). Toto pravidlo se nevztahuje na žádné webové stránky, produkty nebo služby jakékoli třetí strany, a to ani v případě, že webové stránky odkazují na naše webové stránky (nebo z nich). Před tím, než se rozhodnete, zda poskytnete nějaké informace, si prosím vždy prohlédněte praktiky ochrany osobních údajů třetích stran. Používáním našich webových stránek nebo služeb přijímáte postupy popsané v těchto Zásadách. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše webové stránky nebo služby. Vaše další používání našich webových stránek nebo služeb bude znamenat vaše přijetí těchto Zásad.

Jaká data shromažďujeme?

Informace týkající se vašeho účtu („Osobní údaje"):

Při registraci prostřednictvím našich webových stránek budete vyzváni k zaslání vašeho jména, adresy, e-mailové adresy, uživatelského jména a platební informace, které nám odesíláte dobrovolně při objednávce nebo odběru našich služeb, stejně jako při vyplňování kontaktních formulářů na webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány pro řádnou správu vašeho účtu a/nebo předplatného a pro nabídku zákaznické podpory v míře, kterou si tak vyberete, abyste vám poskytli náš newsletter a příležitostné propagační nabídky. Kromě toho v rámci našich opatření k odhalování podvodů shromažďujeme údaje týkající se i) informací o používání webových stránek. jako IP adresa (zachycená a uložená v anonymizovaném formátu), přibližné umístění (pouze země), ii) informace o transakcích, zakoupeném zboží, zaplacených cenách, způsob fakturace, částečné informace o kreditní kartě, žádosti o zpětné vyúčtování a zrušené objednávky. Výše uvedené osobní údaje nejsou v žádném okamžiku spojeny s jakoukoli činností uživatele uvnitř tunelu CyberGhost VPN, která NENÍ zaznamenávána, protokolována ani ukládána.

Anonymní informace („neosobní údaje"):

Kromě toho shromažďujeme a/nebo přijímáme a ukládáme určité neosobní údaje („neosobní údaje"), kdykoliv s námi komunikujete. Tato výměna informací probíhá mezi vaším prohlížečem a našimi přidruženými společnostmi nebo k našemu serveru automaticky při vstupu na naše stránky. Takovou výměnou dostáváme neosobní údaje, včetně těch „bez omezení", údaje týkající se prohlížeče, který používáte, mobilní/stolní zařízení, obecné vlastnosti a metadata, preferovaný jazyk, datum a čas vaší návštěvy, nabíjení baterie, rozlišení obrazovky, Google Advertising ID, Gyro-senzory, velikosti obrazovky, konektivity (WLAN), poskytovateli mobilních služeb, odkazující webové stránky a vaše preference na našich webových stránkách během vaší návštěvy. Tyto statistické informace o používání jako souhrnná data, která shromažďujeme jak z webových stránek, tak z služeb pro jejich zkvalitnění a zajištění vysoké úrovně služeb.

Pokud jde o CyberGhost VPN, neosobní údaje nejsou spojeny s vašimi osobními údaji ani s nimi nejsou propojeny. Neosobní údaje tedy neumožňují identifikaci jednotlivých osob. Kromě toho Neosobní údaje nezahrnují žádné informace o činnosti prováděné uživatelem uvnitř tunelu CyberGhost VPN, jako je historie procházení, přístup k webovému obsahu, cíle provozu VPN, dotazy DNS a IP adresy. Tyto informace používáme pro interní monitorování, analýzu a zlepšování našich služeb způsobem popsaným v těchto zásadách. Kromě toho můžete podle vlastního uvážení schválit diagnostiku připojení VPN, která umožňuje, aby uživatel odeslal údaje o aplikaci týmu zákaznické podpory, podobně jako funkce "nahlásit chybu". Záznam o připojení může být také odeslán spolu s tiketem, který je vznesen na naší zákaznické podpoře, aby náš tým mohl odstranit případné závady, které se mohou objevit a vést ke špatné zkušenosti uživatele.

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Naše webové stránky obsahují registrační formuláře (např. během procesu platby nebo během zákaznické podpory a hodnocení), které uživatele podle jeho uvážení požádají, aby nám poskytli určité informace, jako je jeho e-mailová adresa, jak je uvedeno výše. Tyto informace používáme k vytvoření účtu, poskytování služeb, zasílání novinek a aktualizací a propagačních materiálů o našich produktech nebo od některých našich partnerů. Tyto informace nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů uvedených níže a s výjimkou osob/společníků pracujících se službou nebo webovými stránkami. Dále můžeme používat technologie, jako jsou soubory cookie, majáky, značky a skripty. Další informace k tomuto bodu naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Uživatelé se mohou odhlásit z jakýchkoliv nežádoucích e-mailů odhlášením v e-mailu nebo nás kontaktovat přímo na support@cyberghost.ro.

Pro udržení vysoce kvalitního stupne naší služby a také výbornou zákaznickou podporu používá CyberGhost k shromažďování a zpracovávání následujících souhrnných údajů některé třetí strany:

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Anonymní neosobní informace shromažďujeme automaticky prostřednictvím různých technologií (viz níže).

A. Webstránka:

Naše webové stránky mohou používat analytické nástroje třetích stran, mimo jiné Google Analytics, Mouseflow a AppsFlyer. Tyto nástroje používáme, abychom lépe porozuměli tomu, jak webové stránky používáte, a způsobům, jak můžeme zlepšit vaše zkušenosti. Prostřednictvím těchto nástrojů můžeme sledovat trendy používání našich Webových stránek, jako je celkový počet jedinečných uživatelů, kliknutí, oblíbené webové stránky nebo články podle počtu celkových zobrazení, čas strávený na webových stránkách atd. Tyto údaje jsou anonymní a nikdy nejsou spojeny s vaším účtem nebo osobními údaji. Tyto třetí strany používají pixely nebo soubory cookie k měření takových věcí, jako je průměrný čas strávený uživateli na webu nebo navštívené stránky, abychom se dozvěděli, jak pro vás Web vylepšit. Více informací o tom naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie https://www.cyberghostvpn.com/en_US/cookiepolicy .

Appsflyer:Analytické nástroje třetích stran, jako je například Appsflyer, se používají také ke sledování a měření používání stránek, abychom mohli i nadále poskytovat zajímavý obsah. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše používání Webu, mimo jiné včetně toho, jak dlouho jste na Webu strávili nebo jaké konkrétní stránky jste navštívili, což nám pomáhá pochopit, jak můžeme Web vylepšit. Appsflyer:https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy

Tyto webové stránky používají Mouseflow: Nástroj pro analýzu webových stránek, který nabízí přehled o jednotlivých zkušenostech nebo možnost přiblížení k identifikaci vzorců a zároveň umožňuje zachytit skutečnou zpětnou vazbu, která odhalí možnosti optimalizace. Nástroj Mouseflow neshromažďuje žádné informace na stránkách, kde není nainstalován, ani nesleduje nebo neshromažďuje informace mimo webový prohlížeč.

Mouseflow nenastavuje žádné soubory cookie.

V neposlední řadě používáme službu Zendesk, abychom vám mohli poskytnout podporu prostřednictvím online chatu, jak je uvedeno výše. Zendesk shromažďuje osobní i anonymní informace. Shromažďuje anonymní informace prostřednictvím souborů cookie ve vašem prohlížeči.

Další informace naleznete v našich Zásadách Cookie.

B. Služba:

Výkonnost služby se měří prostřednictvím řady událostí anonymně odesílaných službám třetích stran, které vytvářejí souhrnné údaje na základě určitých trendů. Několik příkladů událostí je orientačně uvedeno níže:

Pokus o připojení: Tyto informace shromažďujeme, abychom věděli, jaký počet požadavků na připojení směřuje k naší službě v určitém hodinovém/denním/týdenním/měsíčním intervalu, z jaké země pochází (nikoli však z vaší zdrojové IP adresy), jaká je vaše verze CyberGhost VPN atd. Tato metrika nám umožňuje správně přizpůsobit naši infrastrukturu podle poptávky.

Připojení bylo úspěšné: Tyto informace shromažďujeme, abychom věděli, kolik uživatelů v hodinových/denních/týdenních/měsíčních intervalech úspěšně navázalo připojení k naší službě VPN. Tyto informace v korelaci s výše uvedenými výsledky událostí pomáhají našim inženýrům zjistit, zda existují nějaké problémy se sítí, které by mohly uživatelům bránit ve spuštění služby, identifikovat intervaly špiček pro naši službu, abychom mohli mít infrastrukturu škálovanou tak, aby vyhovovala požadavkům, atd.

Objednávka naší služby

Chcete-li si objednat naši službu, musíte si na naší cenové stránce vybrat, která možnost je pro vás nejvhodnější, a jakmile kliknete na „objednat", budete vyzváni k registraci a vytvoření zabezpečeného účtu vložením svého e-mailového účtu. Poté budete vyzváni k výběru způsobu platby mezi kreditní kartou, paypalem a bitcoinem. Konkrétní shromažďované informace se liší v závislosti na zvoleném způsobu platby. Abychom minimalizovali množství osobních údajů, které nám předáváte, doporučujeme při přihlášení k odběru naší služby používat platby bitcoiny.

Upozorňujeme, že společnost CyberGhost sama nezpracovává žádné objednávky ani platby. Spolupracujeme výhradně se zpracovateli plateb, jako je Cleverbridge (cleverbridge AG, 2-4 Brabanter Str., 50674 Kolín nad Rýnem, Německo) a/nebo Stripe a/nebo Paypal. Informace o zásadách a postupech ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb naleznete na https://grow.cleverbridge.com/privacy-policy and https://stripe.com/privacy.

Jakmile zvolíte vybraný způsob platby a kliknete na „pokračovat k platbě" (nebo podobnou formulaci), budete přesměrováni na doménu našich platebních bran třetích stran. Přestože tato stránka může mít vzhled webových stránek, ujistěte se, že jste si vědomi, že se nyní nacházíte na stránkách našeho zpracovatele plateb třetích stran, abyste mohli dokončit transakci. Jméno, adresa, číslo karty, datum ukončení platnosti a e-mailová adresa budou shromážděny příslušným zpracovatelem plateb třetí strany za účelem zpracování vašeho požadavku. Vaše jméno a e-mailová adresa budou sdíleny zpět s námi, abychom vám mohli poskytnout předplatné služby CyberGhost VPN.

Nemáme žádný přístup k údajům o kreditní kartě, které jste odeslali našemu zpracovateli plateb. Vaše osobní údaje nespojujeme s žádnou online aktivitou, kterou jste provedli uvnitř tunelu CyberGhost VPN, jako je historie procházení, cíl přenosu, obsah dat, IP adresy nebo dotazy DNS. Zásady ochrany osobních údajů zpracovatele plateb upravují shromažďování a používání informací shromážděných během procesu odhlášení, které doporučujeme prostudovat před zadáním objednávky nebo poskytnutím jakýchkoli informací.

Proč shromažďujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme za účelem:

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani s nimi neobchodujeme s třetími stranami jinak, než jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pro účely umožnění činnosti zaměstnanců s odpovědností napříč skupinou můžeme vaše osobní údaje předat členu naší skupiny společností (tím se rozumí naše dceřiné společnosti, naše hlavní holdingová společnost KAPE TECHNOLOGIES PLC a všechny její dceřiné společnosti, pokud se nacházejí v EU nebo jiné jurisdikci, která nabízí rovnocenné standardy ochrany údajů), přičemž vždy zajišťujeme stejné standardy ochrany a pouze v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný pro účely stanovené v těchto Zásadách.

Dále můžeme sdílet určité osobní údaje s důvěryhodnými prodejci, abychom mohli provést vámi požadovanou transakci (např. sdílení informací o platbě kartou s naším zpracovatelem kreditních karet za účelem získání platby poplatků a aktivace vašeho předplatného Služby). Informace o zásadách a postupech ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb naleznete na https://grow.cleverbridge.com/privacy-policy, Braintree Prohlášení o ochraně osobních údajů | Braintree platby , Zásady ochrany osobních údajů (paddle.com), https://bitpay.com/about/privacy/, https://pay.amazon.com/help/201751600 (pro nákupy v aplikaci) a https://stripe.com/privacy.

Za účelem pomoci vám v případě dotazů při používání našich webových stránek nebo ohledně vaší objednávky a poskytnutí komplexní zákaznické podpory nabízíme možnost online chatu. Pro použití takového online chatu budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je jméno a e-mail. Náš online chat je nabízen prostřednictvím služby Zendesk, která bude mít přístup ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů výhradně za účelem usnadnění komunikace s vámi a vedení záznamů (https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/). Kromě toho v rámci našich zásad spokojenosti vás můžeme požádat, abyste odpověděli na některé otázky týkající se našich stránek a vašeho rozhodnutí o zakoupení našich produktů, je tento průzkum pořádán VWO a/nebo Iterable. Pokud se podle svého uvážení rozhodnete na takové otázky odpovědět a navíc se rozhodnete vložit svou e-mailovou adresu, budou tyto informace zpracovány a shromážděny prostřednictvím společností VWO a Iterable. Tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní údaje k jiným účelům, než jak je stanoveno v jejich zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů VWO jsou k dispozici na adrese: https://vwo.com/privacy-policy/, Iterable https://iterable.com/trust/privacy-policy/.

Vaše osobní údaje můžeme dále shromažďovat a případně sdílet za účelem vymáhání dodržování podmínek služby. Může se tak stát, abychom zabránili trestnému činu nebo porušení našich podmínek služby nebo abychom pomohli vyřešit spáchaný přestupek.

Vyhrazujeme si také právo zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon a pokud se domníváme, že je to nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro splnění soudního řízení, soudního příkazu nebo právního postupu doručeného na naše webové stránky.

Nakonec můžeme sdílet neosobní údaje související s používáním našich webových stránek a služeb s dodavateli třetích stran za účelem optimalizace našich webových stránek a služeb, jakož i analýzy zákazníků a prevence podvodů (např. VWO, Appsflyer, Google atd.). Tyto třetí strany budou používat neosobní údaje a/nebo osobní údaje související s vaším používáním našich Webových stránek k vyhodnocování vašeho používání Webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a na internetu, a to vše v souladu s jejich platnými zásadami ochrany osobních údajů. Další informace o používání neosobních údajů našimi poskytovateli služeb třetích stran naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Při ochraně osobních údajů, které nám byly poskytnuty, se řídíme obecně uznávanými průmyslovými standardy, a to jak během přenosu, tak po jejich obdržení. V březnu 2012 společnost CyberGhost úspěšně absolvovala audit a ověření provedené společností QSCert pro zavedený systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle mezinárodních průmyslových norem ISO27001 a ISO9001. Certifikace potvrzuje vysokou kvalitu interních bezpečnostních procesů a od té doby je každoročně obnovována. Žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání však není stoprocentně bezpečný. Proto, i když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s webovými stránkami již není bezpečná (například pokud máte pocit, že bezpečnost vašeho účtu byla ohrožena), neprodleně nás kontaktujte.

Společnost CyberGhost při vývoji služby a výběru poskytovatelů služeb dbala na zajištění vysokého stupně bezpečnosti:

Všechna centra pro zpracování dat, se kterými CyberGhost spolupracuje, procházejí procesem shody. Společnost CyberGhost má obecně přístup ke všem svým serverům a spravuje je sama.

Pokud máte pocit, že s vaším soukromím nebylo zacházeno v souladu s našimi zásadami, nebo pokud se některá osoba pokusila zneužít naši službu nebo jednala nevhodným způsobem, kontaktujte nás prosím přímo na adrese support@cyberghost.ro. V případě porušení ochrany osobních údajů, kdy zjistíme, že jsou vaše osobní údaje ohroženy, vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím vašeho účtu nebo webových stránek, nebo, pokud to bude technicky možné, zasláním e-mailu.

Vaše práva a kontrola:

Vaše hlavní práva na základě zákona o ochraně údajů ve vztahu k vašim osobním údajům:

Pro usnadnění výkonu těchto práv jsme připravili specializovaný formulář, který můžete vyplnit při podání žádosti, abychom urychlili naši reakci.

V souvislosti s naším nakládáním s vašimi osobními údaji vám poskytujeme možnost využít určité volby a kontroly. V závislosti na vašem vztahu s námi mohou tyto možnosti volby a kontroly zahrnovat přístup k osobním údajům, které o vás shromažďujeme, opravu, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás uchováváme, a v případě, že si přejete odhlásit se ze shromažďování údajů nebo nemůžete uplatnit svá práva prostřednictvím svého účtu, kontaktujte nás na: support@cyberghost.ro. V případě, že takovou žádost podáte, vezměte na vědomí, že od vás můžeme požadovat určité informace za účelem ověření vaší totožnosti a nalezení vašich údajů a že proces nalezení a odstranění údajů může trvat přiměřenou dobu a úsilí. Zákony o ochraně osobních údajů a související zákony ve vaší jurisdikci vám mohou poskytovat jiná nebo další práva související s údaji, které od vás shromažďujeme, a která se na vás mohou rovněž vztahovat.

Data o výkonnosti služby a Shrnutí statistik připojení CyberGhost

Díky naší přísné politice zákazu záznamů zajišťujeme, že NEsledujeme uživatelský provoz prováděný uvnitř tunelu CyberGhost VPN, například: historii procházení, cíl provozu, preference vyhledávání, obsah dat, IP adresy nebo dotazy DNS. Proto:

Společnost CyberGhost se stoprocentně drží zásady neukládání záznamů. Záznamy mohou jednoduše propojovat akce s vámi, a proto CyberGhost nemůže v žádném případě takové záznamy zveřejnit z důvodu jejich neshromažďování.

Ochrana soukromí dětí

Prohlašujete a zaručujete, že jste starší 16 let a jste způsobilí k používání naší služby. Pokud je vám méně než 18 let, nezapomeňte si tuto smlouvu přečíst se svými rodiči nebo zákonnými zástupci. Službu nepoužíváme k vědomému získávání údajů od dětí mladších šestnácti (16) let ani k jejich prodeji. Žádáme, aby tyto osoby neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím našich služeb. Pokud zjistíte nebo máte důvod se domnívat, že nám dítě mladší 13 let poskytlo jakékoli údaje, kontaktujte nás prosím na: support@cyberghost.ro a přijmeme přiměřená opatření, abychom zajistili, že tyto informace budou z našich souborů vymazány.

Jak zpracovává naše stránka signály „nesledování"?

Respektujeme „Nesledování signálů" a „Nesledování", nevkládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamu, pokud je v prohlížeči nastaven mechanismus „Nesledování" (DNT).

Umožňuje naše stránka online sledování chování třetí strany?

Je důležité poznamenat, že povolujeme sledování chování třetích stran

Uchovávání údajů

Neúplné nebo nepřesné informace můžeme kdykoli opravit, doplnit nebo odstranit podle vlastního uvážení, jak je uvedeno výše. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedáte jiný pokyn, uchováváme shromážděné informace po dobu nezbytnou k poskytování služby a k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

Aktualizace zásad

Pokud se rozhodneme provést změny našich Zásad ochrany osobních údajů, budou tyto změny a aktualizace účinné okamžitě po zobrazení revidovaných Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste byli plně informováni o tom, jak společnost shromažďuje a používá vaše údaje, a o vašich souvisejících právech. Datum poslední revize bude uvedeno v záhlaví „Naposledy změněno". Vaše další používání služeb po zobrazení takových změn představuje vaše potvrzení a souhlas s takovými změnami Zásad ochrany osobních údajů a váš souhlas s tím, že se budete řídit podmínkami těchto změněných zásad.

Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, upozorníme vás na ně prostřednictvím účtu nebo webových stránek a vynaložíme maximální úsilí, abychom vás informovali e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce předtím, než změna vstoupí v platnost.

Naše údaje

Tyto služby jsou vlastněny a provozovány společností CyberGhost S.R.L.

Naše společnost je registrována v Rumunsku pod číslem J40/1278/2011 a sídlí na adrese: 68 Polona St., District 1, 010494 Bukurešť, Rumunsko.

Kontaktujte nás:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje našeho pracovníka pro ochranu údajů jsou: [Venetia Argyropoulou – venetia.argyropoulou@cyberghost.ro]

Poslední aktualizace: 18. 3. 2024

×

Nechť Prší Úsporami

Užívejte 2 roky
+ 4 měsíce zdarma

undefined 45denní záruka vrácení peněz

×

JARNÍ VÝPRODEJ

SLEVA

Tato nabídka je příliš dobrá na to, abyste si ji nechali ujít:
4 měsíce ZDARMA!

undefined 45denní záruka vrácení peněz