IP-ul tău Statusul tău

Termeni și condiții

Recomandă Un Prieten Termeni și Condiții

Adresă de contact

Condiții generale de afaceri pentru Produsele CyberGhost

PRIN ACCESAREA, UTILIZAREA, INSTALAREA SAU DESCĂRCAREA PRODUSELOR CyberGhost, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT ȘI AȚI ÎNȚELES TERMENII ȘI CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU OBLIGAȚIILE CE VĂ REVIN ÎN TEMEIUL ACESTORA ȘI SĂ ÎI RESPECTAȚI PE DEPLIN. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TOATE LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE APLICABILE REFERITOARE LA UTILIZAREA PRODUSELOR CyberGhost ȘI CONFIRMAȚI CĂ ACEȘTI TERMENI CONSTITUIE UN CONTRACT ELECTRONIC LEGAL CU CARACTER OBLIGATORIU ȘI EXECUTORIU ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU ACCESAȚI, INSTALAȚI, DESCĂRCAȚI SAU UTILIZAȚI PRODUSELE CyberGhost, ASTFEL CUM SE DEFINEȘTE MAI JOS.

1. Acord

Acest acord este încheiat între CyberGhost LLC, o entitate din Colorado, și tine, în calitate de utilizator al produselor CyberGhost.

Utilizarea produselor CyberGhost este permisă numai dacă ai vârsta de 18 ani sau peste și ești legal capabil și autorizat să închei un acord cu CyberGhost, iar această încheiere nu îți este interzisă conform legilor aplicabile.

CyberGhost își rezervă dreptul de a atribui acești termeni și condiții oricărei terțe părți la discreția sa, sub rezerva notificării tale.

Dacă aveți rezidența în SUA, se aplică următorii termeni: Termeni și condiții

2. Licență

Prin prezenta, CyberGhost vă acordă o licență personală, neexclusivă, netransferabilă, limitată și revocabilă de a utiliza Produsele CyberGhost exclusiv în conformitate cu termenii din acest Acord de utilizare. CyberGhost își rezervă toate drepturile, titlurile și interesele neacordate în mod expres în temeiul acestei licențe, în cea mai mare măsură posibilă, conform legilor aplicabile. Nu aveți voie să sublicențiați, să cesionați sau să transferați licența care v-a fost acordată prin prezenta și orice încercare de sublicențiere, cesionare sau transfer al vreunei părți din drepturile dumneavoastră în temeiul acestui acord este nulă.

Prin prezenta, declarați și garantați că veți utiliza Produsele CyberGhost sau Serviciul exclusiv pentru nevoile de confidențialitate și de securitate și în deplină conformitate cu toate legile, normele și reglementările locale, de stat, naționale și internaționale aplicabile. Nu vă exprimați acordul și nu autorizați sau încurajați nicio terță parte: (i) să împiedice alte persoane să utilizeze Produsele CyberGhost; (ii) să utilizeze Produsele CyberGhost în orice scop fraudulos, necorespunzător sau ilegal (și anume, activitate cibernetică); sau (iii) să acționeze în vreun mod care încalcă acest Acord.

Ești de acord că tu și orice alt utilizator căruia i-ai furnizat acces nu veți desfășura niciuna dintre următoarele activități:

3. Date

CyberGhost îți respectă intimitatea și se străduiește să o protejeze. Colectăm doar informațiile esențiale pentru furnizarea produselor noastre. CyberGhost colectează și utilizează date personale doar pentru a face produsele CyberGhost disponibile, în afara detaliilor tale de conectare. Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care CyberGhost colectează și utilizează datele, vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate.

CyberGhost nu stochează date în cadrul produselor CyberGhost care permit interferența cu datele tale personale. Pentru toate operațiunile care implică stocarea datelor personale, cum ar fi de exemplu operațiunile de plată, CyberGhost colaborează cu furnizori terți, care se angajează să stocheze datele în mod separat; pentru mai multe informații vă recomandăm să consultați articolul 5 de mai jos și politica noastră de confidențialitate.

Scopul produselor CyberGhost este să îți protejeze intimitatea, dar nu și calculatorul. Produsele CyberGhost nu sunt concepute ca un antivirus sau un instrument antimalware, decât dacă acest lucru este menționat în mod specific.

4. Modificări și actualizări ale Produselor

Periodic, CyberGhost, la latitudinea sa exclusivă, poate modifica Produsele CyberGhost, de exemplu, prin adăugarea sau eliminarea anumitor funcții ale serverelor VPN sau prin actualizarea software-ului.

CyberGhost poate oferi, la latitudinea sa exclusivă, asistență tehnică limitată, upgrade-uri și actualizări pentru Produsele CyberGhost. Periodic, în scopul de a îmbunătăți și a dezvolta în continuare Produsele CyberGhost, putem descărca și instala automat actualizări și upgrade-uri. Prin prezenta, sunteți de acord să primiți astfel de actualizări și upgrade-uri ca parte a utilizării Produselor CyberGhost. Nu avem nicio obligație să vă punem la dispoziție versiuni de asistență ale Produselor CyberGhost. În plus, nu avem nicio obligație de a oferi asistență sau întreținere pentru Servicii în temeiul prezentului Acord.

5. Prestatori externi de servicii

Pentru a face serviciul CyberGhost disponibil, CyberGhost colaborează cu furnizorii terți (cum ar fi furnizorii de comerț digital pentru operațiuni de plată sau centrele de procesare a datelor pentru serverele noastre VPN). Dacă dorești să afli mai multe despre furnizorii terți cu care colaborează CyberGhost, te rugăm să consulți Politica noastră de confidențialitate.

Depunem toate eforturile să monitorizăm și să ne alegem partenerii, precum și să securizăm serviciile pe care vi le oferim. NE DECLINĂM RĂSPUNDEREA FAȚĂ DE TOATE DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL, BUNURILE, SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE PE CARE LE OBȚINEȚI DE LA FRUNIZORI TERȚI. Nu suntem responsabili de disponibilitatea sau conformitatea conținutului oferit de Furnizorii terți.

6. Siguranța contului dumneavoastră de utilizator

Sunteți singurul responsabil de păstrarea în siguranță a parolei dumneavoastră și pentru gestionarea datelor dumneavoastră de utilizator. Vă rugăm să vă schimbați regulat parola de acces. Nu dezvăluiți terților datele dumneavoastră de utilizator (numele de utilizator și parola). Sunteți singurul responsabil de activitățile legate de contul dumneavoastră de utilizator, precum și de activitățile legate de contul dumneavoastră de utilizator pe care le-ați transferat nejustificat terților.

7. Politica de utilizare acceptabilă

Deoarece Produsele CyberGhost pot fi accesate din întreaga lume, vă angajați să vă asigurați că veți utiliza Produsele CyberGhost respectând toate legile și reglementările locale aplicabile. Vă angajați să respectați toate legile, normele și reglementările aplicabile și garantați că nu veți utiliza și nu veți permite niciunui terț să utilizeze serviciul în vreun mod care poate încălca legea aplicabilă sau drepturile terților. Fără a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, vă angajați și garantați că nici dumneavoastră și niciun vreun terț, cu permisiunea dumneavoastră, nu o să: (A) supuneți ingineriei inverse, dezasamblați, decompilați, traduceți, reconstruiți, transformați sau extrageți vreo parte a Produselor CyberGhost (inclusiv, fără limitare, orice semnături malware și rutine de detectare de malware asociate) sau nu o să: (B) schimbați, modificați sau alterați în alt mod Produsele CyberGhost (inclusiv, fără limitare, orice semnături malware și rutine de detectare de malware conexe); (C) publicați, revindeți, distribuiți, difuzați, transmiteți, comunicați, transferați, promiteți, închiriați, partajați sau sublicențiați Produsele CyberGhost; (D) utilizați Produsele CyberGhost pentru a oferi sau a construi un produs sau un serviciu care concurează cu Produsele CyberGhost; (E) utilizați sau încercați să utilizați Produsele CyberGhost pentru a încărca, stoca sau transmite orice date, informații sau materiale care: încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale terților; conțin materiale ilegale, dăunătoare, amenințătoare, abuzive, denigratoare sau inacceptabile în vreun alt fel; sau care deteriorează, întrerup sau afectează în orice fel funcționarea Produselor CyberGhost; (F) obțineți sau încercați să obțineți acces neautorizat la Produsele CyberGhost sau la rețelele conectate la acestea sau la conținut stocat sau livrat prin acestea, prin orice mijloace, inclusiv prin piratare, falsificare sau încercarea de a eluda sau învinge orice firewall sau alte măsuri tehnologice, de protecție sau de securitate.

Ne rezervăm dreptul de a lua măsurile corespunzătoare atunci când Produsele CyberGhost sunt utilizate în moduri care contravin acestor Termeni și legilor aplicabile, inclusiv cooperând cu autoritățile publice sau private, conform legii.

Mai mult, în caz de încălcare a acestui Acord, CyberGhost își rezervă dreptul, printre altele, de a restricționa sau suspenda, total sau parțial, accesul la Produsele CyberGhost fără a acorda o rambursare pentru Serviciile achitate deja, precum și de a iniția acțiuni în justiție.

Titularii de drepturi care ajung la concluzia că, prin intermediul conținuturilor descărcate prin Produsele CyberGhost, interesul lor legal este lezat, de exemplu, proprietatea intelectuală, pot contacta reprezentanții noștri pentru Drepturi de autor (copyright@cyberghost.ro) pentru a împiedica accesul ulterior la un astfel de conținut.

8. Excluderea răspunderii

CyberGhost nu oferă nicio garanție pentru serviciu sau software. CyberGhost nu poartă răspunderea pentru daunele care pot apărea ca urmare a expunerii identității sau adresei IP a utilizatorului sau a defectării serverelor VPN individuale. În plus, CyberGhost nu oferă nicio garanție pentru disponibilitatea anumitor servere din rețeaua CyberGhost și pentru funcționalitatea acestora.

CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIFIC PREVĂZUTE AICI, Produsele CyberGhost SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT" ȘI CYBERGHOST NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚII EXPRES SAU IMPLICITE ȘI, ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGEA PERMITE, RENUNȚĂ LA ORICE ȘI TOATE CONDIȚIILE ȘI GARANȚIILE IMPLICATE DE STATUT, LEGEA COMUNĂ, JURISPRUDENȚA SAU ALTE TEORII ALE LEGII, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE IMPLICATE DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚILOR, COMERCIABILITATE, CALITATE POTRIVITĂ SAU ADECVARE PENTRU ORICE SCOP ANUME. CYBERGHOST NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIONAREA PRODUSELOR CYBERGHOST VA FI FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU FĂRĂ ERORI, CĂ VA FUNCȚIONA CORESPUNZĂTOR PE ORICE DISPOZITIV DAT SAU CU ORICE CONFIGURAȚIE PARTICULARĂ DE HARDWARE ȘI / SAU SOFTWARE, SAU CĂ VA OFERI PROTECȚIE COMPLETĂ PENTRU INTEGRITATEA DATELOR, INFORMAȚIILOR SAU CONȚINUTULUI SELECTAT STOCAT SAU TRANSMIS PRIN INTERNET.

9. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere CyberGhost și filialele sale, afiliații, responsabilii, agenții, co-branderii sau alți parteneri si angajați ai săi, în ceea ce privește orice revendicări sau solicitări ale terților, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, cauzate de sau care decurg din accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră a Produselor CyberGhost. Utilizatorul este singurul responsabil pentru acțiunile sale atunci când utilizează Produsele CyberGhost.

10. Abonamente

Produsele CyberGhost sunt disponibile pentru tine odată ce selectezi abonamentul și te înregistrezi. O listă completă a planurilor de abonament și a prețurilor este disponibilă pe site. CyberGhost își rezervă dreptul de a modifica taxele de abonament sau de a institui noi taxe în orice moment, cu o notificare rezonabil postată pe site sau trimisă prin e-mail. Orice modificări ale prețurilor nu vor afecta abonamentul tău existent și vor deveni efective la reînnoirea abonamentului. Achizițiile de abonamente și rambursările sunt gestionate prin intermediul mai multor companii de plată terțe.

Planurile de abonament se reînnoiesc automat, în mod implicit, la expirarea termenului de facturare, cu condiția să fie acceptat de către cardul tău de credit, cu excepția cazului în care anulezi reînnoirea automată. Termenul de reînnoire va fi stipulat în termenii abonamentului tău la momentul achiziției. Taxa de abonament va fi debitată automat din metoda de plată selectată ultima dată. Poți renunța la reînnoirea automată în orice moment. Dacă dorești să anulezi reînnoirea automată, poți face acest lucru conectându-te la contul tău, făcând clic pe "Verifică abonamentul" în fila "Prezentare generală" și făcând clic pe "Anulează abonamentul" și urmând instrucțiunile ulterioare; de asemenea, poți trimite un e-mail echipei de asistență la support@cyberghost.ro sau support@cyberghost.com. Termenii de anulare și rambursare sunt prezentați în clauza "Anulare și Rambursare" de mai jos.

11. Anulare și rambursare

Poți rezilia un abonament în orice moment urmând pașii de mai jos:

Cum îmi pot anula abonamentul

În cazul în care îți închei abonamentul în intervalul de timp specificat mai jos (în funcție de tipul abonamentului tău) și contactezi suportul (support@cyberghost.ro sau support@cyberghost.com) pentru a solicita o rambursare, îți vom returna suma integrală plătită în conformitate cu garanția noastră de returnare a banilor: Politica de Rambursare 45 Zile Garanție de Returnare a Banilor. Notă: Dacă ai achiziționat un abonament CyberGhost VPN prin App Store sau iTunes, contul tău este supus termenilor și condițiilor Apple. Va trebui să soliciti o rambursare prin intermediul App Store. De asemenea, dacă ai achiziționat un abonament CyberGhost VPN prin intermediul unui vânzător terț, va trebui să contactezi vânzătorul pentru politica lor de rambursare.

Tipul abonamentuluiPerioada de garantare a returnării banilor (rambursare integrală)
Abonament de 6 luni și mai multGaranție de rambursare a banilor (rambursare integrală) în caz de reziliere în decurs de 45 de zile
Abonament de o lunăGaranție de rambursare a banilor (rambursare integrală) în caz de reziliere în decurs de 14 zile

În cazul în care îți închei abonamentul în orice moment după expirarea perioadei de garanție de returnare a banilor, nu vei primi nicio rambursare, dar vei păstra accesul pentru perioada achiziționată (de exemplu, dacă achiziționezi un abonament anual și decizi să-ți anulezi abonamentul după 3 luni, nu vei primi nicio rambursare, dar vei avea acces și vei putea să te bucuri de servicii până la expirarea abonamentului tău anual și la expirarea abonamentului acesta nu va fi reînnoit).

Dacă acordul în ansamblu este reziliat, nu vei putea accesa contul tău de utilizator și nu va exista o licență validă pentru utilizarea aplicațiilor și a produselor software CyberGhost.

În momentul rezilierii acestui Acord, toate licențele acordate în temeiul acestuia vor fi reziliate și nu veți mai avea acces la Produsele CyberGhost.

12. Dreptul de revocare pentru Consumatori

Prevederile clauzei cu numărul 12 se aplică numai Consumatorilor care plasează o comandă dintr-un stat membru al Uniunii Europene:

12.1. Revocare

12.1.1. Consumatorii au dreptul de a revoca acest contract în termen de paisprezece (14) zile fără precizarea unui motiv.

12.1.2. În cazul unui contract de Servicii sau al unui contract de livrare a conținutului digital achiziționat individual sau recurent neinstalat pe un suport fizic de date, perioada de revocare va fi de paisprezece zile de la data încheierii contractului.
În cazul unui contract de cumpărare pentru livrarea de bunuri (de exemplu, CD-uri de back-up), perioada de revocare va fi de paisprezece zile de la data la care Consumatorul – sau un terț desemnat de Consumator care nu este un transportator de marfă – intră în posesia bunurilor.

12.1.3. Potrivit legii în vigoare, dreptul de revocare nu apare sau există

➢ în ceea ce privește contractele de livrare a bunurilor în cazul în care acestea nu sunt livrate de-a gata, dar au fost fabricate în conformitate cu o alegere individuală sau prin hotărârea consumatorului ori clar sunt adaptate nevoilor personale ale consumatorului

➢ în ceea ce privește contractele de livrare a înregistrărilor audio și video sau de programe informatice într-un pachet sigilat în cazul în care sigiliul a fost rupt după livrare.

12.2. Renunțarea la dreptul de revocare

PREVEDERILE ACESTEI CLAUZE 12 SE APLICĂ NUMAI CONSUMATORILOR CARE ÎNCHEIE UN CONTRACT DE LIVRARE A CONȚINUTULUI DIGITAL CARE NU ESTE INSTALAT PE UN SUPORT DE DATE FIZIC.

CONSUMATORUL:

1) ESTE DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ EXECUTAREA ACESTUI CONTRACT SE ÎNCEPE ÎNAINTE DE EXPIRAREA PERIOADEI DE RETRAGERE ȘI

2) ESTE CONȘTIENT DE FAPTUL CĂ EL VA PIERDE DREPTUL DE REVOCARE CÂND EXECUTAREA ACESTUI CONTRACT ÎNCEPE.

Orice garanție de bani înapoi sau altă garanție ori garanție de conținut similar acordate de cleverbridge, prevăzute la clauza 14 nu vor fi afectate de această clauză.

12.3. Exercitarea dreptului de revocare

Pentru a exercita dreptul de revocare, consumatorul trebuie să informeze CyberGhost VPN (prin cleverbridge - cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germania, tel: +49 221-222 45-0, fax: +49 221-222 45 – 19, email: cs@cleverbridge.com sau Crossrider Sports prin https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) dând o declarație clară cu privire la decizia de a revoca contractul (ex. prin scrisoare trimisă prin poștă, fax sau email.) Consumatorul poate folosi modelul de formular de retragere urmând aceste instrucțiuni de revocare în acest scop, dar nu este o cerință.

Pentru a respecta termenul de revocare, este suficient pentru consumator să informeze că își exercită dreptul de revocare înainte de expirarea perioadei de revocare.

12.4 Consecințele juridice ale revocării

12.4.1 Dacă se revocă acest contract de către Consumator, cleverbridge sau Crossrider Sports trebuie să ramburseze prompt toate plățile cleverbridge sau Crossrider Sports primite de la consumator, inclusiv cheltuielile de livrare, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care actul de revocare a contractului a fost primit de cleverbridge sau Crossrider Sports (cu excepția costurilor suplimentare, deoarece consumatorul a ales un mod diferit de livrare decât cel mai rentabil adică modul standard de livrare oferit de cleverbridge sau Crossrider Sports). Pentru această restituire, cleverbridge sau Crossrider Sports recurg la același mijloc de plată care a fost utilizat de către consumator în tranzacția inițială, exceptând situația în care consumatorul a solicitat altceva. În niciun caz, nu i se va percepe o taxă consumatorului pentru restituire.

12.4.2 În cazul unui contract de servicii, se aplică următoarele: în situația în care consumatorul a solicitat ca serviciile să înceapă în timpul perioadei de revocare, consumatorul trebuie să achite cleverbridge/Crossrider Sports o sumă rezonabilă, care corespunde procentului de servicii, date de timpul în care consumatorul informează cleverbridge/Crossrider Sports de exercitarea dreptului de a revoca acest contract, în comparație cu aria totală de servicii avute în vedere de contract.

12.4.3 În cazul în care există un contract de cumpărare pentru livrarea de bunuri, se aplică următoarele: cleverbridge/Crossrider Sports poate refuza să facă o rambursare până când a primit bunurile înapoi sau până când Consumatorul demonstrează că a trimis bunurile înapoi, oricare se întâmplă mai devreme. Consumatorul va returna sau trimite bunurile prompt către cleverbridge/Crossrider Sports nu mai târziu de 14 zile de la data la care consumatorul a informat cleverbridge/Crossrider Sports cu privire la revocarea contractului. Termenul-limită este respectat dacă și Consumatorul trimite bunurile înaintea expirării perioadei de 14 zile. Consumatorul va suporta costurile necesare returnării bunurilor.

Consumatorul trebuie să plătească pentru deteriorarea valorii bunurilor, dacă deteriorarea poate fi atribuită tratamentului aplicat de consumator produselor pentru a le examina în mod inutil calitatea, caracteristicile și funcționalitatea.

13. Modificări

CyberGhost revizuiește periodic acest acord de utilizare, iar versiunea sa actualizată este publicată întotdeauna pe site-ul nostru web. Înțelegeți și sunteți de acord că este obligația dumneavoastră să examinați acești Termeni periodic, pentru a rămâne la curent cu regulile și obligațiile actuale. Notificarea cu privire la modificările semnificative ale Termenilor va fi transmisă printr-o actualizare publicată pe site sau într-un alt mod vizibil. Utilizarea de către dumneavoastră a Conținutului sau a Serviciilor după modificarea acestor Termeni constituie acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor modificați.

14. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea Română și Convenția ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG) este exclusă. În cazul litigiilor care decurg din termenii prezentului acord, prin prezenta, părțile se supun irevocabil jurisdicției exclusive din Londra, Marea Britanie.

15. Dispoziţii finale

Dacă orice prevedere din Acord este considerată invalidă sau inaplicabilă, acea prevedere va fi interpretată în conformitate cu legea aplicabilă pentru a reflecta intenția originală a prevederii, iar celelalte prevederi din Acord vor rămâne în vigoare. Orice nerealizare de a exercita sau a impune orice drept sau prevedere a Acordului nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere, sau va fi considerată o renunțare la orice încălcare sau nerespectare ulterioară.

×

Este Timpul să iti Intensifici Protecția Digitală

Abonamentul de 2 ani este Acum
Disponibil pentru doar /lună

undefined Banii înapoi în 45 de zile garantat