IP-osoitteesi Tilasi

Käyttöehdot

Kaverin suosittelu -ehdot ja -säännöt

Leima

CyberGhost-tuotteita koskevat yleiset liiketoimintaehdot

KÄYTTÄMÄLLÄ, ASENTAMALLA TAI LATAAMALLA CyberGhost-TUOTTEITA ILMOITAT, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EHDOT JA SUOSTUT SITOUTUMAAN NIIHIN JA NOUDATTAMAAN NIITÄ TÄYSIN. LISÄKSI SUOSTUT NOUDATTAMAAN KAIKKIA CyberGhost-TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN SOVELLETTAVIA LAKEJA JA SÄÄNNÖKSIÄ JA TUNNUSTAT, ETTÄ NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT SITOVAN JA TOIMEENPANOKELPOISEN LAILLISEN ELEKTRONISEN SOPIMUKSEN SINUN JA MEIDÄN VÄLILLE. JOS ET SUOSTU TÄHÄN; ÄLÄ KÄYTÄ; ASENNA TAI LATAA CyberGhost-TUOTTEITA ALLA MÄÄRITELLYLLÄ TAVALLA.

1. Sopimus

Tämä sopimus tehdään CyberGhost LLC:n Coloradon yksikön ja sinun, eli CyberGhost Productsin käyttäjän, välillä.

Saat käyttää CyberGhost-tuotteita vain, jos olet yli 18-vuotias, oikeustoimikelpoinen, sinulla on valtuudet tehdä sopimus CyberGhostin kanssa eikä sinua ole kielletty tekemästä niin sovellettavien lakien nojalla.

CyberGhost pidättää oikeuden myöntää nämä ehdot mille tahansa kolmannelle osapuolelle harkintansa mukaan edellyttäen, että saat siitä ilmoituksen.

Jos asut Yhdysvalloissa, sinua koskevat seuraavat ehdot: Käyttöehdot

2. Lisenssi

CyberGhost myöntää sinulle täten henkilökohtaisen, ei-poissulkevan, ei-siirrettävän, rajoitetun ja peruutettavissa olevan oikeiden käyttää CyberGhost-tuotteita ainoastaan tämän käyttösopimuksen ehtojen mukaisesti. CyberGhost pidättää kaikki oikeudet, joita tämän lisenssin nojalla ei ole nimenomaisesti myönnetty sovellettavien lakien sallimassa laajuudessa. Et saa alilisensoida, määrätä tai siirtää sinulle tässä myönnettyä lisenssiä, ja kaikki yritykset alilisensoida, osoittaa tai siirtää tämän sopimuksen alaisia oikeuksia ovat pätemättömiä.

Vakuutat täten, että käytät CyberGhost-tuotteita tai -palvelua ainoastaan yksityisyys- ja tietosuojatarkoituksiin ja noudattaen sovellettavia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, sääntöjä ja säännöksiä kaikilta osin. Et suostu etkä valtuuta tai kannusta kolmansia osapuolia: (i) estämään muita käyttämästä CyberGhost-tuotteita, (ii) käyttämään CyberGhost-tuotteita vilpillisiin, sopimattomiin tai laittomiin tarkoituksiin (eli kybertoimintaan), tai (iii) toimimaan millään tätä sopimusta rikkovalla tavalla.

Hyväksyt, että sinä tai kukaan muu käyttäjä, jolle on annettu käyttöoikeudet, ei harjoita mitään seuraavista toimista:

3. Data

CyberGhost arvostaa yksityisyyttäsi ja pyrkii säilyttämään sen. Keräämme vain minimaalisen määrän tietoja tuotteidemme kehittämiseen. CyberGhost ei kerää tai käytä henkilökohtaisia tietoja kirjautumistietojen lisäksi tuotteidensa tarjoamiseen. Jos haluat lisätietoja tavoista, joilla CyberGhost kerää ja käyttää tietoja, lue yksityisyyskäytäntömme.

CyberGhost ei säilytä CyberGhost-tuotteillaan tietoja, jotka kajoaisivat henkilökohtaisiin tietoihisi. Kaikki toiminnot, joissa viitataan henkilökohtaisten tietojen säilyttämiseen, kuten maksutoiminnoissa, CyberGhost tekee yhteistyötä kolmannen osapuolten kanssa, jotka harjoittavat erillisiä tiedonsäilytyskäytäntöjä. Saadaksesi lisätietoja lue 5. lauseke alta sekä yksityisyyskäytäntömme.

CyberGhost-tuotteiden tavoite on suojata yksityisyyttäsi, mutta ei tietokonettasi. CyberGhost-tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi virus- tai haittaohjelmien torjuntaan, jos niin ei ole erikseen mainittu.

4. Tuotteiden muokkaukset ja päivitykset

CyberGhost voi aika ajoin vapaan harkintansa mukaan muokata CyberGhost-tuotteita esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla tiettyjä VPN-palvelimien toimintoja tai päivittämällä ohjelmistoa.

CyberGhost saattaa oman harkintansa mukaan tarjota rajallista teknistä tukea, laajennuksia ja päivityksiä CyberGhost-tuotteille. CyberGhost-tuotteiden parantamiseksi ja kehittämiseksi edelleen saatamme ladata ja asentaa päivityksiä ja laajennuksia automaattisesti aika ajoin. Suostut täten vastaanottamaan tällaisia päivityksiä ja laajennuksia osana CyberGhost-tuotteiden käyttöä. Meillä ei ole velvoitetta tuoda saatavillesi CyberGhost-tuotteiden tukiversioita. Meillä ei myöskään ole velvollisuutta tarjota tukea tai ylläpitoa tämän sopimuksen alaisille palveluille.

5. Ulkoiset palveluntarjoajat

CyberGhost-tuotteiden tarjoamiseksi CyberGhost-tuotteet tekevät yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa (kuten verkkomaksupalvelut maksutoimintoja varten tai tiedonkäsittelykeskukset VPN-palvelimiamme varten). Jos haluat lisätietoja niistä kolmansista osapuolista, joiden kanssa CyberGhost tekee yhteistyötä, lue yksityisyyskäytäntömme.

Pyrimme parhaamme mukaan valitsemaan kumppanimme ja valvomaan niitä sekä suojaamaan sinulle tarjoamamme palvelut. KIISTÄMME KAIKKI VÄITTEET JA TAKUUT KOSKIEN SISÄLTÖÄ, TUOTTEITA, OHJELMISTOJA TAI PALVELUJA, JOITA SAAT KOLMANSILTA OSAPUOLILTA. Emme vastaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tarjoaman sisällön saatavuudesta tai vaatimustenmukaisuudesta.

6. Käyttäjätilin turvallisuus

Olet yksin vastuussa salasanasi pitämisestä turvassa sekä käyttäjätietojesi käsittelystä. Vaihdathan salasanasi säännöllisesti. Älä luovuta käyttäjätietojasi (käyttäjänimeä ja salasanaa) kolmansille osapuolille. Olet yksin vastuussa käyttäjätiliisi liittyvästä toiminnasta sekä sellaiseen käyttäjätiliin liittyvästä toiminnasta, jonka olet oikeudettomasti siirtänyt kolmansille osapuolille.

7. Loppukäyttäjän käyttösäännöt

Koska CyberGhost-tuotteita voidaan käyttää mistä päin maailmaa tahansa, sitoudut varmistamaan, että käytät CyberGhost-tuotteita kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä ja takaat, että et itse käytä palvelua tai salli kolmansien osapuolten käyttää palvelua tavalla, joka saattaa rikkoa sovellettavia lakeja tai loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Rajoittamatta edellä mainitun yleisluontoisuutta sitoudut siihen ja takaat sen, että et (A) takaisinmallinna, pura, takaisinkäännä, käännä, rekonstruoi tai muunna CyberGhost-tuotteita tai poimi osia niistä (esimerkiksi haittaohjelmien allekirjoituksia ja haittaohjelmien tunnistusrutiineja), (B) muuta tai muokkaa CyberGhost-tuotteita (esimerkiksi haittaohjelmien allekirjoituksia ja haittaohjelmien tunnistusrutiineja); (C) julkaise, myy edelleen, jakele, lähetä, välitä, siirrä, panttaa, vuokraa, jaa tai alilisensoi CyberGhost-tuotteita; (D) käytä CyberGhost-tuotteita sellaisen tuotteen tai palvelun tarjoamiseen tai kehittämiseen, joka kilpailee CyberGhost-tuotteiden kanssa; (E) käytä tai yritä käyttää CyberGhost-tuotteita sellaisten tietojen tai aineistojen lataamiseen, tallentamiseen tai lähettämiseen, jotka: rikkovat kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia; sisältävät laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, halventavaa tai muulla tavoin paheksuttavaa materiaalia; tai muulla tavoin vahingoittavat, estävät tai heikentävät CyberGhost-tuotteiden toimintaa; (F) hanki tai yritä hankkia luvatonta pääsyä CyberGhost-tuotteisiin tai niihin liitettyihin verkkoihin tai niiden kautta tallennettavan tai toimitettavaan sisältöön millään tavalla, mukaan lukien hakkeroimalla, huijaamalla tai yrittämällä kiertää tai mitätöidä palomuurit tai muut tekniset tai muunlaiset suojaukset ja tietoturvakeinot, etkä salli kolmansien osapuolten tehdä niin.

Pidätämme oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimiin, kun CyberGhost-tuotteita käytetään näiden ehtojen ja sovellettavien lakien vastasesti, mukaan lukien yhteistyöhön julkisten ja yksityisten viranomaisten kanssa lain mukaisesti.

Lisäksi CyberGhost pidättää oikeuden tämän sopimuksen rikkomuksissa inter alia rajoittaa CyberGhost-tuotteiden käyttöoikeutta tai keskeyttää sen kokonaan tai osittain myöntämättä hyvitystä jo maksetuista palveluista sekä ryhtyä oikeustoimiin.

Oikeudenhaltijat, jotka tekevät sen johtopäätöksen, että sisällön lataaminen CyberGhost-tuotteiden kautta rikkoo heidän oikeudellisia intressejään, voivat ottaa yhteyttä tekijänoikeusedustajiimme (copyright@cyberghost.ro), jotta voimme ehkäistä pääsyn sellaiseen sisältöön jatkossa.

8. Vastuuvapauslauseke

CyberGhost ei anna palvelulle tai ohjelmistolle minkäänlaisia takuuta. CyberGhost ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua käyttäjän henkilöllisyyden tai IP-osoitteen paljastumisen tai yksittäisten VPN-palvelimien käyttöhäiriöiden seurauksena. CyberGhost ei myöskään takaa tiettyjen palvelimien käytettävyyttä CyberGhost-verkostossa eikä sen toimintaa.

ELLEI ERIKSEEN MUUTA MAINITA, CyberGhost-tuotteet TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” EIKÄ CYBERGHOST MYÖNNÄ MITÄÄN ILMOITETTUJA TAI ILMOITTAMATTOMIA TAKUITA TAI EHTOJA, JA SE KIISTÄÄ LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKKI LAINSÄÄDÄNNÖN, COMMON LAW -OIKEUDEN, OIKEUSKÄYTÄNNÖN TAI MUIDEN LAKITEORIOIDEN MUKAISET EHDOT JA TAKUUT, ESIMERKIKSI MUTTA EI AINOASTAAN ILMOITTAMATTOMAT TAKUUT TAI EHDOT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, ASIANMUKAISESTA LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. CYBERGHOST EI TAKAA, ETTÄ CYBERGHOST-TUOTTEIDEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ NE TOIMIVAT ASIANMUKAISESTI MILLÄ TAHANSA LAITTEELLA TAI LAITTEISTO- JA/TAI OHJELMISTOKOKOONPANOLLA TAI ETTÄ NE ANTAVAT TÄYDELLISEN SUOJAN SELLAISTEN VALITTUJEN TIETOJEN, TIEDON TAI SISÄLLÖN EHEYDELLE, JOKA ON TALLENNETTU TAI LÄHETETTY INTERNETIN KAUTTA.

9. Vahingonkorvaukset

Suostut maksamaan CyberGhostille korvauksia ja vapauttamaan CyberGhostin ja sen tytäryhtiöt, virkailijat, edustajat, yhteisbrändäys- ja muut kumppanit sekä työntekijät vastuusta koskien kaikkia sellaisia kolmannen osapuolen esittämiä väitettyjä vaateita tai vaatimuksia, kohtuulliset asianajomaksut mukaan lukien, jotka johtuvat tai aiheutuvat siitä, että käytät CyberGhost-tuotteita. Käyttäjä yksin on vastuussa toiminnastaan hänen käyttäessään CyberGhost-tuotteita.

10. Tilaukset

Saat CyberGhost-tuotteet käyttöösi valitsemalla tilauksen ja rekisteröitymällä. Täydellinen luettelo tilauksista ja hinnoittelusta on saatavilla sivustolla. CyberGhost pidättää oikeuden muuttaa tilausmaksuja tai asettaa uusia maksuja milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kohtuullisesti ennakkoon sivustolla tai sähköpostitse. Hinnoittelun muutokset eivät vaikuta meneillään olevaan tilaukseen ja tulevat voimaan tilauksen uusimisen yhteydessä. Tilausostoksia ja -hyvityksiä käsittelevät useat kolmannen osapuolen maksuyritykset.

Tilaukset uusiutuvat automaattisesti oletuksena laskutuskauden päätyttyä tämän ollessa sallittua luottokortillasi, jos et peruuta automaattista uusiutumista. Uusi tilausjakso määritetään ostohetken tilausehtojesi mukaisesti. Tilausmaksu veloitetaan automaattisesti viimeisimpänä valitsemasi maksutavan mukaan. Voit ottaa automaattisen uusiutumisen pois käytöstä milloin tahansa. Jos haluat peruuttaa automaattisen uusiutumisen, tee niin kirjautumalla tilillesi, klikkaamalla "Tarkista tilaus" osiossa "Yleisnäkymä" ja klikkaamalla "Peru tilaus". Sen jälkeen seuraa annettuja ohjeita. Voit myös ottaa yhteyttä asiakastukeen osoitteessa support@cyberghost.ro tai support@cyberghost.com. Peruuttamisen ja palautusten ehdot on määriteltty lausekkeessa "Peruutukset ja palautukset" alla.

11. Peruutukset ja palautukset

Voit lopettaa tilauksen milloin vain noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tilauksen peruuttaminen

Jos irtisanot tilauksesi alla määritellyn aikataulun mukaisesti (tilauksesi tyypistä riippuen) ja otat yhteyttä tukeen (support@cyberghost.ro tai support@cyberghost.com) pyytääksesi hyvitystä, hyvitämme täyden maksamasi summan rahat takaisin -takuumme mukaisesti: Hyvityskäytäntö 45 päivän rahat takaisin -takuu. Huomaa: Jos ostit CyberGhost VPN -tilauksen App Storen tai iTunesin kautta, tilisi on Applen käyttöehtojen alainen. Sinun on pyydettävä hyvitystä App Storesta. Samoin, jos ostit CyberGhost VPN -tilauksen kolmannen osapuolen myyjältä, sinun on otettava yhteyttä myyjään heidän hyvityskäytäntönsä osalta.

TilaustyyppiTyytyväisyystakuu (täysi palautus)
Vähintään 6 kk:n tilauksetTyytyväisyystakuu (täysi palautus), kun tilaus peruutetaan 45 päivän sisällä
1 kk:n tilausTyytyväisyystakuu (täysi palautus), kun tilaus peruutetaan 14 päivän sisällä

Jos lopetat tilauksesi milloin tahansa tilauksellesi pätevän tyytyväisyystakuujakson päätyttyä, et saa rahojen palautusta mutta voit käyttää palvelua tilausjakson loppuun asti (esim. jos ostit vuoden pituisen tilauksen ja perut tilauksen 3 kuukauden päästä, et saa rahojen palautusta mutta voit käyttää palveluita vuositilauksesi päättymiseen asti, eikä tilaus uusiudu enää sen päätyttyä).

Jos sopimus kokonaisuudessaan irtisanotaan, et pääse käyttäjätilillesi eikä sinulla ole voimassa pätevää lisenssiä CyberGhost-tuotteiden sovelluksien tai asiakassovelluksen käyttämiseen.

Kun tämä sopimus päättyy, kaikki siinä myönnetyt lisenssit päättyvät, etkä voi enää käyttää CyberGhost-tuotteita.

12. Kuluttajien peruutusoikeus

Tämän 12. lausekkeen ehdot koskevat vain kuluttajia, jotka tekevät tilauksensa jostakin Euroopan unionin jäsenvaltiosta:

12.1. Peruuttaminen

12.1.1. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

12.1.2. Palvelusopimuksen tai sellaisen yksittäisesti hankitun tai toistuvan digitaalisen sisällön toimitussopimuksen, jota ei ole asennettu fyysiselle tietovälineelle, peruuttamisaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä.
Tavaroiden (esim. varmuuskopio-CD -levyjen) toimittamista koskevan ostosopimuksen peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona kuluttaja – tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja – saa tavaran haltuunsa.

12.1.3. Sovellettavan lain mukaisesti peruutusoikeutta ei synny tai ole seuraavissa tilanteissa

➢ Sopimukset tuotteiden toimittamisesta, jos tuotteet eivät ole valmistuotteita vaan valmistetaan kuluttajan valintojen tai päätösten mukaisesti tai on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin.

➢ Sopimukset ääni- ja videotallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittamisesta sinetöidyssä pakkauksessa, jos sinetti on rikottu toimituksen jälkeen.

12.2. Peruutusoikeudesta luopuminen

TÄMÄN 12. LAUSEKKEEN EHDOT KOSKEVAT VAIN KULUTTAJIA, JOTKA TEKEVÄT SOPIMUKSEN SELLAISEN DIGITAALISEN SISÄLLÖN TOIMITTAMISESTA, JOTA EI OLE ASENNETTU FYYSISELLE TIETOVÄLINEELLE.

KULUTTAJA:

1) SUOSTUU NIMENOMAISESTI SIIHEN, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN TOIMEENPANO ALKAA ENNEN PERUUTUSAJAN PÄÄTTYMISTÄ, JA

2) ON TIETOINEN SIITÄ, ETTÄ MENETTÄÄ PERUUTUSOIKEUTENSA, KUN TÄMÄ SOPIMUS PANNAAN TÄYTÄNTÖÖN.

Tämä lauseke ei vaikuta tyytyväisyystakuuseen tai muihin vastaaviin cleverbridgen myöntämiin takuisiin, joista säädetään lausekkeessa 14.

12.3. Käytä peruutusoikeutta

Peruutusoikeutensa käyttämiseksi kuluttajan on ilmoitettava CyberGhost VPN:lle (cleverbridgen kautta (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Saksa, puh: +49 221 222 45 0, faksi: +49 221 222 45 19, sähköposti: cs@cleverbridge.com) tai Crossrider Sportsin kautta osoitteessa https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) ilmoittamalla selvästi päätöksestään peruuttaa sopimus (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetettävällä kirjeellä). Kuluttaja voi käyttää näiden peruutusohjeiden perässä olevaa peruutuslomakemallia tähän tarkoitukseen, mutta se ei ole pakollista.

Peruutuksen määräajan täyttämiseksi riittää, että kuluttaja lähettää ilmoituksen peruutusoikeutensa käyttämisestä ennen peruutusajan päättymistä.

12.4 Peruutuksen oikeudelliset seuraukset

12.4.1 Jos kuluttaja peruuttaa tämän sopimuksen, cleverbridgen tai Crossrider Sportsin on viipymättä hyvitettävä kaikki maksut, jotka cleverbridge tai Crossrider Sports on vastaanottanut kuluttajalta, mukaan lukien toimituskulut, viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun cleverbridge tai Crossrider Sports vastaanotti ilmoituksen sopimuksen peruuttamisesta (poikkeuksena lisäkulut siitä, jos kuluttaja valitsi muun kuin kustannustehokkaimman toimitustavan eli cleverbridgen tai Crossrider Sportsin tarjoaman perustoimitustavan). Cleverbridge tai Crossrider Sports käyttää tämän hyvityksen maksamiseen samaa maksutapaa kuin asiakas käytti alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kuluttajan kanssa nimenomaisesti muuta sovita. Kuluttajalta ei missään tapauksessa veloiteta maksua hyvityksestä.

12.4.2 Palvelusopimuksia koskee seuraava: Jos asiakas on pyytänyt palveluiden alkamista peruutusaikana, asiakkaan tulee maksaa cleverbridgelle / Crossrider Sportsille kohtuullinen summa, joka vastaa tarjottujen palvelujen prosenttiosuutta siihen ajankohtaan mennessä, kun asiakas ilmoittaa cleverbridgelle / Crossrider Sportsille käyttävänsä oikeuttaan peruuttaa sopimus, verrattuna sopimukseen sisältyvien palveluiden kokonaislaajuuteen.

12.4.3 Tuotteiden toimittamiseen liittyviä ostosopimuksia koskee seuraava: cleverbridge/Crossrider Sports voi kieltäytyä maksamasta hyvitystä, kunnes se on saanut tuotteet takaisin tai kunnes kuluttaja todistaa lähettäneensä tuotteet takaisin, sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin. Kuluttajan on palautettava tai lähetettävä tuotteet cleverbridgelle / Crossrider Sportsille viipymättä viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoitti cleverbridgelle / Crossrider Sportsille sopimuksen peruuttamisesta. Määräaika täyttyy, jos kuluttaja lähettää tuotteet takaisin ennen 14 päivän jakson päättymistä. Kuluttaja maksaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat suorat kustannukset.

Kuluttajan on maksettava tuotteiden arvon alentumisesta, jos arvonalennus johtuu tuotteiden tarpeettomasta käsittelystä niiden laadun, ominaisuuksien tai toiminnan tarkastamiseksi.

13. Muutokset

CyberGhost tarkistaa tämän käyttösopimuksen aika ajoin, ja päivitetty versio on aina julkaistuna sivustollamme. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että on velvollisuutesi lukea nämä ehdot aika ajoin, jotta pysyt ajan tasalla voimassa olevista säännöistä ja velvoitteista. Ehtojen merkittävistä muutoksista ilmoitetaan sivuston päivityksellä tai muulla näkyvällä tavalla. Käyttämällä sisältöä tai palveluja sen jälkeen, kun näitä ehtoja on muutettu, hyväksyt muutetut ehdot.

14. Sovellettava laki

Sovellettava laki on Englannin laki, ja YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista suljetaan pois. Tämän sopimuksen ehtoja koskevissa kiistoissa osapuolet hyväksyvät täten peruuttamattomasti Lontoon tuomioistuimen (Yhdistynyt kuningaskunta) toimivallan.

15. Loppulausekkeet

Jos jotakin sopimuksen lauseketta pidetään virheellisenä tai epäpätevänä täytäntöönpanoon, lauseke uudelleenrakennetaan siihen soveltuvan lain mukaisesti niin, että se säilyttää alkuperäisen lausekkeen tarkoituksen, ja loput sopimuksen lausekkeet säilyvät täysin pätevinä ja voimassa. Sopimuksen oikeuksien tai lausekkeiden noudattamatta tai täytäntöönpanematta jättäminen ei oikeuta kyseisen oikeuden tai lausekkeen kumoamiseen eikä myöskään siitä seuraavien rikkomusten tai laiminlyöntien vastuusta vapauttamiseen.

×

On aika laajentaa tietoturvaasi netissä

2 vuoden tilaus nyt
saatavilla alehintaan /kk

undefined 45 päivän tyytyväisyystakuu