Din IP Din status

Vilkår og betingelser

Henvis en Ven Vilkår og Betingelser

Impressum

Generelle forretningsvilkår for CyberGhost Produkter

NÅR DU ÅBNER, BRUGER, INSTALLERER ELLER DOWNLOADER CyberGhost PRODUKTER, ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET VILKÅRENE OG ACCEPTERER, AT DU ER BUNDET AF DEM, OG AT DU TIL FULDE VIL OVERHOLDE DEM. DU ACCEPTERER TILLIGE AT OVERHOLDE ALLE GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER VEDRØRENDE DIN BRUG AF CyberGhost PRODUKTERNE, OG DU ANERKENDER, AT DISSE VILKÅR UDGØR EN BINDENDE OG HÅNDHÆVELIG JURIDISK ELEKTRONISK KONTRAKT MELLEM DIG OG OS. HVIS DU IKKE ER ENIG, MÅ DU IKKE ÅBNE, INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER BRUGE CyberGhost PRODUKTERNE SOM DEFINERET HERUNDER.

1. Aftale

Denne aftale er indgået mellem CyberGhost LLC, en virksomhed fra Colorado, og dig, som bruger af CyberGhost-produkter.

Du kan kun bruge CyberGhost-produkter, hvis du er mindst 18 år gammel og har lovlig ret til at indgå en aftale med CyberGhost. Derudover skal en sådan aftale være lovlig for dig i henhold til gældende lovgivning.

CyberGhost forbeholder sig retten til at overdrage disse vilkår og betingelser til en tredjepart efter eget skøn, forudsat at du bliver informeret herom.

Hvis du bor i USA, er følgende vilkår gældende: Vilkår og betingelser

2. Licens

CyberGhost tildeler dig hermed en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset og tilbagekaldelig licens udelukkende til brug af CyberGhost Produkter i henhold til vilkårene i denne Brugsaftale. CyberGhost forbeholder sig enhver rettighed, ethvert ejerskab og enhver interesse, som ikke udtrykkeligt er omfattet af denne licens i det videst mulige omfang i henhold til gældende lov. Du må ikke viderelicensere, overdrage eller overføre den til dig heri tildelte licens, og ethvert forsøg på at viderelicensere, overdrage eller overføre en hvilken som helst del af dine rettigheder i henhold til denne Aftale er ugyldigt.

Du angiver og garanterer hermed, at du udelukkende vil bruge CyberGhost Produkterne eller tjenesten til opfyldelse af databeskyttelses- og sikkerhedsbehov og under fuld overholdelse af alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og bestemmelser. Du må ikke acceptere, og du må ikke hverken godkende eller opfordre til at tredjeparter: (i) forhindrer andre i at bruge CyberGhost Produkterne; (ii) bruge CyberGhost Produkterne til svigefulde eller upassende eller ulovlige formål (f.eks. cyberaktivitet); eller (iii) agere på nogen måde, som vil være et brud på denne Aftale.

Du accepterer, at du og alle andre brugere, som du har givet adgang til, ikke deltager i følgende aktiviteter:

3. Data

CyberGhost værdsætter dit privatliv og bestræber sig på at opretholde det. Vi indsamler kun de absolut nødvendige oplysninger for at kunne levere vores produkter. CyberGhost indsamler og bruger ingen personlige data til at gøre CyberGhosts produkter tilgængelige, bortset fra dine login-oplysninger. Hvis du vil vide mere om, hvordan CyberGhost indsamler og bruger data, kan du læse vores Privatlivspolitik.

CyberGhost gemmer ikke data i CyberGhost-produkter, dertillader indblanding i dine personlige data. I forbindelse med alle handlinger, der indebærer lagring af personlige data, som f.eks. betalingstransaktioner, samarbejder CyberGhost med tredjepartsudbydere, som varetager den separate lagring af data. For mere information anbefaler vi, at du gennemgår paragraf 5 nedenfor samt vores privatlivspolitik.

Målet med CyberGhosts produkter er at beskytte dit privatliv, men ikke din computer. CyberGhost-produkterne er ikke ment som et antivirus eller antimalware-værktøj, medmindre det udtrykkeligt er nævnt.

4. Produktændringer og opdateringer

Fra tid til anden kan CyberGhost helt og holdent efter eget skøn ændre CyberGhost Produkter, for eksempel ved at tilføje eller fjerne visse funktioner på VPN-servere eller ved at opdatere softwaren.

CyberGhost kan efter eget skøn yde begrænset teknisk support til, opgraderinger og opdateringer af CyberGhost Produkterne. Med henblik på forbedring og yderligere udvikling af CyberGhost Produkterne, kan vi fra tid til anden automatisk downloade og installere opdateringer og opgraderinger. Du accepterer hermed at modtage sådanne opdateringer og opgraderinger som en del af din brug af CyberGhost Produkterne. Vi har ingen forpligtelse til at stille nogen form for supportversioner af CyberGhost Produkterne til rådighed for dig. Derudover har vi ingen forpligtelse til at yde support til eller vedligeholdelse af tjenesterne i henhold til denne Aftale.

5. Eksterne tjenesteudbydere

For at gøre produkterne fra tjenesten CyberGhost tilgængelig, samarbejder CyberGhost med tredjepartsudbydere (som f.eks. digitale handelsudbydere til betalingstransaktioner eller datacentre for vores VPN-servere). Hvis du vil have mere at vide om de tredjepartsudbydere, som CyberGhost samarbejder med, kan du læse vores Privatlivspolitik.

Vi gør vores bedste for at overvåge og udvælge vores partnere og sikre tjenesterne, som ydes til dig. VI FRASKRIVER OS ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER VEDRØRENDE INDHOLD, VARER, SOFTWARE ELLER TJENESTER, DU FÅR FRA TREDJEPARTYDBYDERE. Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden af indhold, som tilvejebringes af tredjepartsudbydere, eller dettes overholdelse.

6. Sikkerhed på din brugerkonto

Du er den eneste, der er ansvarlig for sikker opbevaring af din adgangskode og for håndteringen din brugerdata. Du skal skifte din adgangskode regelmæssigt. Du må ikke afsløre dine brugeroplysninger (brugernavn og adgangskode) til tredjeparter. Du er den eneste, der er ansvarlig for aktiviteter på din brugerkonto samt for aktiviteter relateret til din brugerkonto, som skyldes, at du uberettiget har videregivet til tredjeparter.

7. Politik for acceptable brug

Da CyberGhost Produkter kan tilgås fra hele verden, forpligter du dig til at sikre, at din brug af CyberGhost Produkterne er i overensstemmelse med alle gældende lokale love og bestemmelser. Du forpligter dig til at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser og garanterer at du ikke vil bruge og ikke vil tillade, at en tredjepart bruger tjenesten på nogen måde, som kan være i modstrid med gældende lov eller krænke tredjeparts rettigheder. Uden at begrænse det almengyldige i ovenstående, forpligter du dig til og garanterer, at du ikke vil, og ikke vil tillade en tredjepart at, (A) udføre revers engineering, adskille, dekompilere, oversætte, rekonstruere, transformere eller udtrække nogen del af CyberGhost Produkterne (herunder, uden begrænsning, eventuelle relaterede malware-signaturer og malware-detektionsrutiner), eller (B) ændre, redigere eller på en anden måde modificere CyberGhost Produkter (herunder, uden begrænsning, eventuelle relaterede malware-signaturer og malware-detektionsrutiner); (C) offentliggøre, videresælge, distribuere, udsende, transmittere, kommunikere, overføre, pantsætte, leje, dele eller viderelicensere CyberGhost Produkter; (D) bruge CyberGhost Produkter til at levere eller bygge en produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med CyberGhost Produkter; (E) bruge eller prøve at bruge CyberGhost Produkter til at uploade, bevare, overføre data, oplysninger eller materialer, som krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder; som indeholder ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, ærekrænkende, eller på anden måde stødende materiale af enhver art; eller på anden måde beskadige, deaktivere eller forringe CyberGhost Produkters drift; (F) opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til CyberGhost Produkter eller til netværk, der er tilsluttet dem, eller til indhold, som er lagret eller leveret gennem det, på nogen måde, herunder ved at hacke, spoofe eller søge at omgå eller overvinde firewalls eller andre teknologiske eller andre beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltninger.

Vi forbeholder os retten til at træffe passende foranstaltninger, når CyberGhost Produkter bruges i strid med disse vilkår og gældende love, herunder samarbejde med offentlige eller private myndigheder som fastsat ved lov.

Yderligere forbeholder CyberGhost sig retten til blandt andre tiltag at begrænse eller suspendere, helt eller delvist, adgangen til CyberGhost Produkter uden at yde refusion for allerede betalte tjenester, samt at tage retsmæssige skridt i tilfælde af misligholdelse af denne aftale.

Rettighedshavere, som konkluderer at deres juridiske interesser, f.eks. deres intellektuelle ejendomsret, krænkes på grund af det indhold der downloades via CyberGhost Produkter, kan kontakte vores Copyright-repræsentanter (copyright@cyberghost.ro) så vi kan forhindre yderligere adgang til sådant indhold.

8. Ansvarsfraskrivelse

CyberGhost giver ikke nogen garanti for tjenesten eller softwaren. CyberGhost er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå efter afsløring af brugerens identitet eller IP-adresse eller nedbrud af individuelle VPN-servere. Ydermere giver CyberGhost ingen garanti for tilgængeligheden af specifikke servere inden for CyberGhost netværket og for disses ydeevne.

MED UNDTAGELSE AF HVAD DER SPECIFIKT FREMGÅR HERI, LEVERES CyberGhost-produkter ”SOM DE ER”, OG CYBERGHOST GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OG FRALÆGGER SIG, I DET MAKSIMALE OMFANG MULIGT EFTER GÆLDENDE LOV, ENHVER OG ALLE BETINGELSER OG GARANTIER. DET GÆLDER GARANTIER OG BETINGELSER, DER ER UNDERFORSTÅET I HENHOLD TIL LOV, LOVLIG DOMSPRÆCISERING ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. CYBERGHOST GARANTERER IKKE, AT CYBERGHOST-PRODUKTERS DRIFT VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, AT DE VIL FUNGERE KORREKT PÅ ENHVER ENHED ELLER MED EN SPECIFIK KONFIGURATION AF HARDWARE OG/ELLER SOFTWARE, ELLER AT DE VIL GIVE KOMPLET BESKYTTELSE AF UDVALGTE DATAS INTEGRITET, OPLYSNINGER ELLER INDHOLD LAGRET ELLER SENDT VIA INTERNETTET.

9. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde CyberGhost og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, medarbejdere, agenter, co-branders eller andre partnere og medarbejdere skadesløse i forbindelse med ethvert påstået krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af et tredjeparti, der skyldes eller opstår på grund af din adgang til eller brug af CyberGhost Produkterne. Brugeren er eneansvarlig for sine handlinger ved brug af CyberGhost Produkterne.

10. Abonnementer

CyberGhosts produkter er tilgængelige for dig, når du har valgt dit abonnement og har tilmeldt dig. Du finder en komplet liste over abonnementer og priser på hjemmesiden. CyberGhost forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre abonnementsgebyrer eller indføre nye gebyrer efter rimelig forudgående varsel, som bliver offentliggjort på hjemmesiden eller sendt via e-mail. Eventuelle ændringer i priserne påvirker ikke dit eksisterende abonnement, og træder først i kraft ved fornyelse af abonnementet. Køb af abonnementer og tilbagebetalinger håndteres via flere tredjepartners betalingsvirksomheder.

Som standard fornys abonnementer automatisk ved udgangen af faktureringsperioden, forudsat at dit betalingskort understøtter dette, medmindre du annullerer automatisk fornyelse. Fornyelsesperioden vil være angivet i dine abonnementbetingelser på købstidspunktet. Abonnementsgebyret opkræves automatisk ved hjælp af den betalingsmetode, du sidst har valgt. Du kan til enhver tid annulere automatisk fornyelse. Hvis du ønsker at annulere automatisk fornyelse, kan du gøre det ved at logge på din konto, klikke på "Tjek abonnement" i fanen "Oversigt", og klikke på "Annuller abonnement" og følge de efterfølgende vejledninger. Du kan også sende en e-mail til support på support@cyberghost.ro eller support@cyberghost.com. Betingelserne for annullering og refusion er beskrevet paragraffen “Annullering og refusion” nedenfor.

11. Annullering og refusion

Du kan til enhver tid opsige et abonnement ved at gå frem som beskrevet herunder:

Hvordan kan jeg opsige mit abonnement

Hvis du opsiger dit abonnement inden for den nedenfor angivne tidsramme (afhængig af typen af dit abonnement) og kontakter support (support@cyberghost.ro eller support@cyberghost.com) for at anmode om en refusion, vil vi refundere det fulde beløb betalt i overensstemmelse med vores pengene-tilbage-garanti: Refusionspolitik 45 dages pengene tilbage garanti. Bemærk: Hvis du har købt et CyberGhost VPN-abonnement via App Store eller iTunes, er din konto underlagt Apples servicevilkår. Du skal anmode om en refusion gennem App Store. Ligeledes, hvis du har købt et CyberGhost VPN-abonnement gennem en tredjeparts sælger, skal du kontakte sælgeren for deres respektive refusionspolitik.

AbonnementstypeGyldig periode for tilfredshedsgaranti (fuld refusion)
Abonnement på 6 måneder og deroverTilfredshedsgaranti (fuld refusion) ved opsigelse inden for 45 dage
Abonnement på 1 månedTilfredshedsgaranti (fuld refusion) ved opsigelse inden for 14 dage

I tilfælde af at du opsiger dit abonnement på et hvilket som helst tidspunkt efter garantiperioden for returretten udløber, vil du blive opkrævet for den resterende abonnementsperiode. Hvis du f.eks. køber et årsabonnement og beslutter dig for at annullere dit abonnement efter 3 måneder, vil du blive opkrævet det fulde årlige abonnementsgebyr. Abonnementet fornys dog ikke, når det udløber. Du beholder adgang til og kan bruge tjenesterne, indtil dit årsabonnement udløber.

Hvis aftalen som helhed ophører, kan du ikke længere få adgang til din brugerkonto, og der vil ikke være nogen gyldig licens til brugen af CyberGhost Products Apps og CyberGhost Products Client-Software.

Ved opsigelse af denne Aftale, vil alle licenser, der er tildelt heri, blive opsagt, og du vil ikke længere have adgang til CyberGhost Produkter.

12. Fortrydelsesret for forbrugere

Bestemmelserne i paragraf 12 gælder kun for forbrugere, der afgiver en ordre fra en medlemsstat i Den Europæiske Union:

12.1. Tilbagekaldelse

12.1.1. Forbrugere har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten (14) dage uden at angive en grund.

12.1.2. I tilfælde af en kontrakt om Tjenester eller en kontrakt om levering individuelt erhvervet eller tilbagevendende digitalt indhold, der ikke er installeret på en fysisk databærer, er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dato, kontrakten blev indgået. I tilfælde af en købekontrakt om levering af varer (f.eks. backup CDer), er fortrydelsesfristen fjorten dagen fra den dato, hvor forbrugeren- eller en tredjepart udpeget af forbrugeren, der ikke er fragtmand, tager varerne i besiddelse.

12.1.3. I henhold til gældende lov, opstår eller eksisterer fortrydelsesret ikke

➢ for så vidt angår kontrakter om levering af varer, hvis de ikke er færdiglavet men de er blevet fremstillet i overensstemmelse med et individuelt valg eller beslutning fra Forbrugeren eller er klart skræddersyet til Forbrugerens personlige behov, og

➢ for så vidt angår kontrakter om levering af lyd- og videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen blev brudt efter leveringen.

12.2. Afkald på fortrydelsesret

BESTEMMELSERNE I PARAGRAF 12 ER UDELUKKENDE GÆLDENDE FOR FORBRUGERE, SOM INDGÅR EN AFTALE OM LEVERING AF DIGITALT INDHOLD, SOM IKKE ER INSTALLERET PÅ EN FYSISK DATABÆRER.

FORBRUGEREN:

1) ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT EFFEKTUERINGEN AF DENNE KONTRAKT VIL BLIVE IGANGSAT FØR FORTRYDELSESPERIODEN UDLØBER, OG

2) ER BEVIDST OM AT HAN/HUN MISTER SIN FORTRYDELSESRET, NÅR EFFEKTUERINGEN AF DENNE KONTRAKT IGANGSÆTTES.

Enhver pengene tilbage-garanti eller andre garantier eller garanti for lignede indhold, givet af cleverbridge, som fastsat i Paragraf 14 påvirkes ikke af denne Paragraf.

12.3. Udøvelse af fortrydelsesret

For at udøve sin fortrydelsesret, skal Forbrugeren informere CyberGhost VPN (via cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Tyskland, tlf.: +49 221 222 45 0, fax: +49 221 222 45 19, e-mail: cs@cleverbridge.com) eller Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) ved at afgive en klar erklæring om sin beslutning om at fortryde kontrakten (f.eks. med brev sendt med almindelig post, fax, eller e-mail). Til dette formål kan Forbrugeren benytte fortrydelsesformularmodellen ved at følge disse fortrydelsesinstruktioner, men det er ikke et krav.

For at overholde fortrydelsesfristen, er det tilstrækkeligt at Forbrugeren inden fortrydelsesperiode udløb sender meddelelse om at han/hun udnytter sin fortrydelsesret.

12.4 Juridiske konsekvenser af fortrydelse

12.4.1 Hvis Forbrugeren fortryder denne kontrakt, skal cleverbridge eller Crossrider Sports omgående refundere alle de betalinger, som cleverbridge eller Crossrider Sports har modtaget fra Forbrugeren, herunder leveringsomkostninger, senest fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om fortrydelsen blev modtaget af cleverbridge eller Crossrider Sports (med undtagelsen af yderligere omkostninger, der er påløbet, fordi Forbrugeren har valgt en anden leveringsmetode end den mest omkostningseffektive, dvs. den standardleveringmetode, der tilbydes af cleverbridge eller Crossrider Sports). Til denne refusion vil cleverbridge eller Crossrider Sports bruge den same betalingsmetode, som blev brugt af Forbrugeren ved den oprindelige transaktion, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med Forbrugeren. I intet tilfælde vil Forbrugeren blive opkrævet et gebyr for refusionen.

12.4.2 I tilfælde af en kontrakt om Tjenester skal det følgende være gældende: Hvis Forbrugeren har anmodet om at Tjenesterne igangsættes under fortrydelsesperioden, skal Forbrugeren betale cleverbridge/Crossrider Sports et rimeligt beløb, som svarer til den procentandel af Tjenester, der er leveret på det tidspunkt, hvor Forbrugeren informerer cleverbridge/Crossrider Sports om udøvelsen af sin ret til at fortryde kontrakten, sammenlignet med det samlede omfang af tjenester, der er påtænkt i kontrakten.

12.4.3 Hvis der foreligger en købekontrakt om levering af varer, skal det følgende være gældende: cleverbridge/Crossrider Sports kan nægte at udbetale refusion, indtil varerne er modtaget retur eller Forbrugeren beviser, at han/hun har sendt varerne retur, alt efter hvad det sker først. Forbrugeren skal omgående, og ikke senere end 14 dage fra den dato, hvor Forbrugeren har informeret cleverbridge/Crossrider Sports om fortrydelsen af kontrakten, returnere eller sende varerne til cleverbridge/Crossrider Sports. Fristen er overholdt hvis Forbrugeren sender varerne før udløbet af perioden på de fjorten dage. Forbrugeren skal betale de direkte omkostninger ved returneringen af varerne.

Forbrugeren skal betale for varernes værdiforringelse, hvis denne værdiforringelse skyldes, at Forbrugeren har behandlet varerne på en uhensigtsmæssig måde for at undersøge deres kvalitet, egenskaber og funktionalitet.

13. Ændringer

CyberGhost gennemgår fra tid til anden denne aftale og den opdaterede version offentliggøres altid på vores webside. Du forstår og accepterer, at det er din forpligtelse at gennemgå disse Vilkår fra tid til anden for at holde dig opdateret om gældende regler og forpligtelser. Meddelelse om væsentlige ændringer af disse Vilkår vil blive givet gennem en opdatering af Websiden eller på anden fremtrædende vis. Din brug af Indholdet eller Tjenesterne efter ændringerne af disse Vilkår udgør din accept af de ændrede Vilkår.

14. Gældende lov

Den gældende lov er engelsk lov, og FN's Konvention om kontrakter om internationalt salg (CISG) af varer er undtaget. I tilfælde af uenighed, der opstår med udgangspunkt i vilkårene i denne Aftale, underkaster parterne sig hermed uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion i London, UK.

15. Afsluttende bestemmelser

Hvis en bestemmelse i aftalen erklæres ugyldig eller uigennemførlig, skal bestemmelsen fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning for at afspejle bestemmelsens oprindelige hensigt. De øvrige bestemmelser i aftalen forbliver gældende i fuld omfang. Hvis der ikke gøres brug af eller håndhæves en rettighed eller bestemmelse i aftalen, udgør det ikke en fraskrivelse af denne rettighed eller bestemmelse, og det skal heller ikke anses for at være en fraskrivelse af efterfølgende brud eller misligholdelse.

×

Lad det regne med besparelser

Få 2 år
+ 4 måneder gratis

undefined 45 dages fuld returret

×

FORÅRSUDSALG

I RABAT

Dette tilbud er for godt til at gå glip af:
4 måneder GRATIS!

undefined 45 dages fuld returret