IP Adresin Durumunuz

Şart ve Koşullar

Bir Arkadaşı Tavsiye Et Şartlar ve Koşulları

Şirket Bilgileri

CyberGhost Ürünleri için Genel Ticari Koşullar

CyberGhost ÜRÜNLERİNE ERİŞEREK, ONLARI KULLANARAK, YÜKLEYEREK VEYA İNDİREREK, KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BU KOŞULLARA TÂBİ OLDUĞUNUZU VE BU KOŞULLARA TAMAMEN UYDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. AYRICA, CyberGhost ÜRÜNLERİNİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ TÜM GEÇERLİ YASA VE DÜZENLEMELERE UYMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ VE BU KOŞULLARIN SİZ VE BİZ ARASINDA BAĞLAYICI VE UYGULANABİLİR BİR YASAL ELEKTRONİK SÖZLEŞME OLUŞTUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. KABUL ETMİYORSANIZ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN CyberGhost ÜRÜNLERİNE ERİŞMEYİN, ONLARI YÜKLEMEYİN, İNDİRMEYİN VEYA KULLANMAYIN.

1. Sözleşme

Bu sözleşme, bir Colorado kuruluşu olan CyberGhost LLC ile CyberGhost Ürünlerinin Kullanıcısı olan siz arasında imzalanmıştır.

CyberGhost Ürünlerini yalnızca 18 yaş veya üzerindeyseniz, yasal olarak yetkiniz varsa ve CyberGhost ile bir sözleşme akdetme yetkisine sahipseniz ve bu tür bir akdin yürürlükteki yasalara göre sizin için yasak olmadığı durumlarda kullanabilirsiniz.

CyberGhost, bu hüküm ve koşulları, size bildirimde bulunmak kaydıyla, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir üçüncü tarafa devretme hakkını saklı tutar.

ABD'de ikamet ediyorsanız aşağıdaki şartlar geçerlidir: Şartlar ve Koşullar

2. Lisans

CyberGhost, CyberGhost Ürünlerini yalnızca bu Kullanım Sözleşmesinin koşullarına uygun olarak kullanmanız için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı ve iptal edilebilir bir lisans verir. CyberGhost, bu lisans kapsamında burada açıkça belirtilmemiş tüm hakları, mülkiyeti ve menfaatleri geçerli yasalar uyarınca mümkün olan en geniş ölçüde saklı tutar. Burada size verilen lisansa alt lisans veremez, başkasına atayamaz veya aktaramazsınız ve bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın herhangi bir kısmını alt lisanslama, atama veya aktarma girişimleri geçersizdir.

CyberGhost Ürünlerini veya Hizmetini yalnızca gizlilik ve güvenlik ihtiyaçları için ve geçerli tüm yerel, eyalet düzeyinde, ulusal ve uluslararası yasa, kural ve düzenlemelere tamamen uygun şekilde kullanacağınızı beyan ve garanti edersiniz. Aşağıdakileri kabul etmeyecek veya herhangi bir üçüncü tarafa yetki vermeyecek veya onları bu konuda teşvik etmeyeceksiniz: (i) başkalarının CyberGhost Ürünlerini kullanmasını engellemek; (ii) CyberGhost Ürünlerini herhangi bir sahtekarlık veya uygunsuz veya yasa dışı amaç (yani siber faaliyet) için kullanmak; veya (iii) bu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde hareket etmek.

Sizin ve erişim sağladığınız diğer herhangi bir kullanıcının aşağıdaki faaliyetlerden hiçbirinde yer almayacağını kabul edersiniz:

3. Veri

CyberGhost gizliliğinize değer verir ve korumaya çalışır. Ürünlerimizin sağlanması için yalnızca minimum düzeyde bilgi topluyoruz. CyberGhost, CyberGhost Ürünlerini kullanıma sunmak için oturum açma bilgileriniz dışında hiçbir kişisel veri toplamaz ve kullanmaz. CyberGhost'un verileri toplama ve kullanma şekli hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

CyberGhost, CyberGhost Ürünleri içerisinde kişisel verilerinize müdahale edilmesine izin veren verileri saklamaz. Ödeme işlemleri gibi kişisel verilerin saklanmasını gerektiren tüm işlemler için CyberGhost, verilerin ayrı saklanması hizmetini üstlenen üçüncü taraf sağlayıcılarla işbirliği yapar; daha fazla bilgi için 5. Madde ve Gizlilik Politikamızı incelemenizi öneririz.

CyberGhost Ürünlerinin amacı, bilgisayarınızı değil, gizliliğinizi korumaktır. CyberGhost Ürünleri, özellikle belirtilmediği sürece, bir antivirüs veya kötü amaçlı yazılımdan koruma aracı olarak tasarlanmamıştır.

4. Ürün Değişiklikleri ve Güncellemeleri

Zaman zaman CyberGhost, tamamen kendi takdirine bağlı olarak CyberGhost Ürünlerini değiştirebilir, örneğin VPN sunucularına belirli işlevler ekleyerek veya kaldırarak ya da yazılımı güncelleyerek bunu yapabilir.

CyberGhost, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, CyberGhost Ürünleri için sınırlı teknik destek, yükseltmeler ve güncellemeler sağlayabilir. CyberGhost Ürünlerini geliştirmek ve daha da büyütmek amacıyla zaman zaman güncellemeleri ve yükseltmeleri otomatik olarak indirip yükleyebiliriz. Kullanımınızın bir parçası olarak CyberGhost Ürünlerinden bu tür güncellemeleri ve yükseltmeleri almayı kabul edersiniz. CyberGhost Ürünlerinin herhangi bir destek sürümünü kullanımınıza sunma yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler için destek veya bakım sağlama yükümlülüğümüz olmayacaktır.

5. Harici servis sağlayıcıları

CyberGhost Ürünler hizmetini kullanılabilir kılmak için CyberGhost üçüncü taraf sağlayıcılarla (ödeme işlemleri için Dijital Ticaret Sağlayıcıları veya VPN sunucularımız için Veri İşleme Merkezleri gibi) işbirliği yapar. CyberGhost'un işbirliği yaptığı üçüncü taraf sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Ortaklarımızı izlemek ve seçmek ve size sağlanan hizmetleri güvence altına almak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARDAN ALDIĞINIZ İÇERİK, ÜRÜN, YAZILIM VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ REDDEDİYORUZ. Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriğin kullanılabilirliğinden veya uyumluluğundan sorumlu değiliz.

6. Kullanıcı hesabınızın güvenliği

Parolanızın güvenliğinden ve kullanıcı verilerinizin işlenmesinden yalnızca siz sorumlusunuz. Lütfen parolanızı düzenli aralıklarla değiştirin. Kullanıcı bilgilerinizi (Kullanıcı adı ve parola) üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Kullanıcı hesabınıza ilişkin faaliyetlerin yanı sıra, haksız yere üçüncü kişilere devrettiğiniz kullanıcı hesabınızla ilgili faaliyetlerin de sorumlusu yalnızca sizsiniz.

7. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

CyberGhost Ürünleri dünyanın her yerinden erişilebildiğinden, CyberGhost Ürünlerini kullanımınızın geçerli tüm yerel yasa ve düzenlemelere uygun olduğunu kabul ettiğinizi taahhüt edersiniz. Geçerli tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymayı taahhüt edersiniz ve herhangi bir üçüncü tarafın, yürürlükteki yasaları ihlal edebilecek veya üçüncü taraf haklarını ihlal edebilecek herhangi hizmeti kullanmayacağınızı ve bunlara izin vermeyeceğinizi taahhüt edersiniz. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, üçüncü bir tarafın CyberGhost Ürünlerinin herhangi bir bölümü için (A) tersine mühendislik yapmak, parçalarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek, tercüme etmek, yeniden yapılandırmak, dönüştürmek veya çıkarmak (ilgili kötü amaçlı yazılım imzalarını ve kötü amaçlı yazılım tespit rutinlerini sınırlamak da dahil olmak üzere) veya (B) CyberGhost Ürünlerini değiştirmek, tadil etmek veya başka şekilde farklılaştırmak (ilgili kötü amaçlı yazılım imzaları ve kötü amaçlı yazılım tespit rutinleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); (C) CyberGhost Ürünlerini piyasaya sürmek, yeniden satmak, dağıtmak, yayınlamak, iletmek, aktarmak, taahhüt etmek, kiralamak, paylaşmak veya alt lisanslamak; (D) CyberGhost Ürünlerini, CyberGhost Ürünleri ile rekabet eden bir ürün veya hizmet sağlamak veya oluşturmak için kullanmak; (E) CyberGhost Ürünlerine aşağıdaki durumlarda herhangi bir veri, bilgi veya materyali yüklemek, depolamak veya iletmek için kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek: üçüncü tarafların fikri mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal eden; herhangi bir türde yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, iftira niteliğinde veya başka şekilde sakıncalı materyal içeren; veya başka bir şekilde CyberGhost Ürünlerinin çalışmasına zarar verme, devre dışı bırakma veya bozma; (F) bilgisayar korsanlığı yapmak, sahtekarlık yapmak veya güvenlik duvarlarını veya diğer teknolojik önlemleri ya da başka korumaları veya güvenlik önlemlerini atlatmaya veya bertaraf etmeye çalışmak da dahil olmak üzere herhangi bir yolla CyberGhost Ürünlerine veya bunlara bağlı ağlara veya bunlar aracılığıyla depolanan veya iletilen içeriğe yetkisiz erişim kazanmak veya elde etme girişiminde bulunmak gibi eylemleri yapmayacağınızı ve yapılmasına izin vermeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

CyberGhost Ürünleri bu Koşullara ve yürürlükteki yasalara aykırı olarak kullanıldığında, yasaların öngördüğü şekilde kamu veya özel makamlarla işbirliği yapmak da dahil olmak üzere uygun önlemleri alma hakkını saklı tutuyoruz.

Ayrıca CyberGhost, bu Sözleşmenin ihlali durumunda, diğerlerinin yanı sıra, önceden ödenmiş olan Hizmetler için geri ödeme yapmadan CyberGhost Ürünlerine erişimi tamamen veya kısmen kısıtlama veya askıya alma ve ayrıca gerekli kanuni işlemleri başlatma hakkını saklı tutar.

Hak sahipleri CyberGhost Ürünleri aracılığıyla indirilen içerikler yoluyla Fikri mülkiyet gibi yasal çıkarlarının ihlal edildiği sonucuna varırsa bu tür içeriklere daha fazla erişimi engelleyebilmemiz için Telif Hakkı temsilcilerimizle (copyright@cyberghost.ro) iletişime geçebilir.

8. Sorumluluk Reddi

CyberGhost, hizmet veya yazılıma ilişkin hiçbir taahhüt vermez. CyberGhost, kullanıcının kimliğinin veya IP adresinin açığa çıkmasından veya bireysel VPN sunucularının bozulmasından sonra meydana gelebilecek zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca CyberGhost, CyberGhost ağı içindeki belirli sunucuların kullanılabilirliği ve bunların performansı konusunda hiçbir taahhüt vermez.

BURADA ÖZEL OLARAK AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, CyberGhost Ürünleri “OLDUĞU GİBİ" SUNULUR VE CYBERGHOST AÇIK, ZİMNİ HİÇBİR TAAHHÜT VEYA KOŞUL BELİRTMEZ VE YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, TÜZÜK, GENEL HUKUK, İÇTİHAT VEYA DİĞER HUKUK TEORİLERİ TARAFINDAN İMA EDİLEN, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, UYGUN KALİTE VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL TÜM KOŞUL VE TAAHHÜTLERİ REDDEDER. CYBERGHOST, CYBERGHOST ÜRÜNLERİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI, HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA BELİRLİ BİR DONANIM VE / VEYA YAZILIM YAPILANDIRMASIYLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI VEYA DEPOLANAN YA DA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN SEÇİLİ VERİLERİN, BİLGİLERİN VEYA İÇERİĞİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN TAM KORUMA SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT ETMEZ.

9. Tazminat

CyberGhost Ürünlerine erişiminizden veya kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir üçüncü tarafça ileri sürülen veya ortaya çıkan herhangi bir iddia veya talebe karşı CyberGhost'u ve onun yan kuruluşlarını, iş ortaklarını, yetkililerini, acentelerini, ortak marka temsilcilerini veya diğer ortaklarını ve çalışanlarını, makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tazmin etmeyi ve zarardan korumayı kabul edersiniz. Kullanıcı CyberGhost Ürünlerini kullanırken yaptığı işlemlerden sadece kendisi sorumludur.

10. Abonelikler

Aboneliğinizi seçip kaydolduğunuzda CyberGhost Ürünleri kullanımınıza sunulur. Abonelik planlarının ve fiyatlandırmanın tam listesi Sitede mevcuttur. CyberGhost, makul bir süre öncesinde bildirim yoluyla herhangi bir zamanda Sitede yayınlama veya e-posta gönderme yoluyla abonelik ücretlerini değiştirme veya yeni ücretler uygulama hakkını saklı tutar. Fiyatlandırmada yapılacak herhangi bir değişiklik mevcut aboneliğinizi etkilemeyecek ve aboneliğin yenilenmesiyle geçerlilik kazanacaktır. Abonelik satın almaları ve geri ödemeleri birden fazla üçüncü taraf ödeme şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir.

Abonelik planları, otomatik yenilemeyi iptal etmediğiniz sürece, kredi kartınız tarafından desteklenmesi koşuluyla, fatura döneminin sonunda varsayılan olarak otomatik olarak yenilenir. Yenileme süresi, satın alma sırasında abonelik koşullarınızda belirtilecektir. Abonelik ücreti en son seçtiğiniz ödeme yönteminden otomatik olarak tahsil edilecektir. Otomatik yenilemeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Otomatik yenilemeyi iptal etmek istiyorsanız, hesabınıza giriş yapıp, "Genel Bakış" sekmesindeki "Aboneliği kontrol et" seçeneğine ve ardından "Aboneliği iptal et" seçeneğine tıklayarak ve sonraki yönlendirmeleri takip ederek yapabilirsiniz; Ayrıca support@cyberghost.ro veya support@cyberghost.com adresinden destek ekibine e-posta gönderebilirsiniz. İptal ve iade koşulları aşağıdaki “İptal ve İade” maddesinde açıklanmıştır.

11. İptal ve İade

Aşağıdaki işlemi takip ederek aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz:

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim

Aşağıda belirtilen süre zarfında (aboneliğinizin türüne bağlı olarak) aboneliğinizi sonlandırırsanız ve bir geri ödeme talep etmek için destek ile iletişime geçerseniz (support@cyberghost.ro veya support@cyberghost.com), ödenen tam tutarı para iade garantimiz doğrultusunda geri ödeyeceğiz: İade Politikası 45 Gün Para İade Garantisi. Not: Eğer bir CyberGhost VPN aboneliği App Store veya iTunes üzerinden satın aldıysanız, hesabınız Apple'ın hizmet şartlarına tabidir. Geri ödeme talebinizi App Store üzerinden yapmanız gerekecektir. Benzer şekilde, eğer bir CyberGhost VPN aboneliğini üçüncü taraf bir satıcıdan satın aldıysanız, ilgili geri ödeme politikası için satıcı ile iletişime geçmeniz gerekecektir.

Abonelik TürüPara iade garantisi süresi (tam para iadesi)
6 ay ve üzeri abonelik45 gün içinde iptal etme durumunda Para İade garantisi (tam iade)
1 aylık abonelik14 gün içinde iptal etme durumunda Para İade garantisi (tam iade)

Aboneliğinizi ilgili Para İade garantisi süresinin bitiminden sonra herhangi bir zamanda sonlandırmanız durumunda, herhangi bir geri ödeme almayacaksınız ancak satın aldığınız süre boyunca erişime devam edeceksiniz (örneğin yıllık bir abonelik satın aldıysanız ve aboneliğinizi iptal etmeye karar verdiyseniz 3 ay sonra herhangi bir geri ödeme almayacaksınız, ancak yıllık aboneliğinizin sona ermesine kadar hizmetlere erişebilecek ve hizmetlerden yararlanabileceksiniz. Aboneliğinizin sona ermesi durumunda aboneliğiniz yenilenmeyecektir).

Sözleşmenin bir bütün olarak feshedilmesi durumunda kullanıcı hesabınıza erişemeyeceksiniz ve CyberGhost Ürünleri Uygulamaları ve CyberGhost Ürünleri İstemci Yazılımının kullanımına ilişkin geçerli bir lisans olmayacaktır.

Bu Sözleşmenin sonlanması üzerine burada verilen tüm lisanslar sonlanacak ve artık CyberGhost Ürünlerine erişemeyeceksiniz.

12. Tüketiciler için Cayma Hakkı

İşbu 12. Maddenin hükümleri yalnızca Avrupa Birliği'ne üye bir ülkeden sipariş veren Tüketiciler için geçerli olacaktır:

12.1. Cayma

12.1.1. Tüketiciler on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

12.1.2. Hizmetler için bir sözleşme veya fiziksel bir veri taşıyıcısına kurulmamış, bireysel olarak edinilen veya yinelenen dijital içeriğin teslimi için bir sözleşme olması durumunda, iptal süresi sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren on dört gündür.
Malların teslimi için bir satın alma sözleşmesi olması durumunda (örneğin, yedek CD'ler), iptal süresi, Tüketicinin - veya Tüketici tarafından belirlenen, nakliyeci olmayan üçüncü bir kişinin - malları aldığı tarihten itibaren on dört gün olacaktır.

12.1.3. Aşağıdaki durumlarda yürürlükteki yasaya göre cayma hakkı doğmaz veya mevcut değildir:

➢ malların teslimine ilişkin sözleşmeler açısından, eğer mallar hazır değilse ancak Tüketicinin kişisel tercihi veya kararına uygun olarak üretilmişse veya açıkça Tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre tasarlanmışsa ve

➢ ses ve video kayıtlarının veya bilgisayar yazılımının kapalı bir pakette teslimine ilişkin, eğer mühür teslimatın ardından bozulmuşsa.

12.2. Cayma Hakkından Feragat Edilmesi

BU 12. MADDE HÜKÜMLERİ YALNIZCA FİZİKSEL VERİ TAŞIYICISINA YÜKLÜ OLMAYAN DİJİTAL İÇERİĞİN TESLİMİ İÇİN SÖZLEŞME YAPAN TÜKETİCİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR.

TÜKETİCİ:

1) BU SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN CAYMA SÜRESİ BİTMEDEN ÖNCE BAŞLAYACAĞINI AÇIKÇA KABUL EDER VE

2) BU SÖZLEŞME YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE CAYMA HAKKINI KAYBEDECEĞİNİ BİLİR.

14. Maddede düzenlendiği gibi cleverbridge tarafından verilen herhangi bir para iade garantisi veya benzer içeriğe ilişkin diğer garanti veya taahhütler bu Maddeden etkilenmez.

12.3. Cayma Hakkının Kullanılması

Cayma hakkını kullanmak için Tüketici, CyberGhost VPN'i (cleverbridge aracılığıyla (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Almanya, tel: +49 221 - 222 45 – 0, faks: +49 221 - 222 45) – 19, e-posta: cs@cleverbridge.com) veya Crossrider Sports'i https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support aracılığıyla.) sözleşmeden cayma kararını açıkça beyan ederek bilgilendirmelidir (normal posta ile mektup, faks, e-posta gönderilmesi gibi.) Tüketici bu amaçla bu cayma talimatlarını takip ederek cayma model formunu kullanabilir ancak zorunlu değildir.

Cayma süresinin bitiş tarihi konusunda bilgilendirilmesi için Tüketicinin, cayma süresi dolmadan önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimde bulunması yeterlidir.

12.4 Caymanın Hukuki Sonuçları

12.4.1 Tüketici bu sözleşmeden cayarsa, cleverbridge veya Crossrider Sports, teslimat masrafları da dahil olmak üzere cleverbridge veya Crossrider Sports'un Tüketiciden aldığı tüm ödemeleri, Crossrider Sports tarafından (Tüketicinin en uygun maliyetli olandan farklı bir teslimat şekli, yani cleverbridge veya Crossrider Sports tarafından sunulan standart teslimat modunu seçmesi nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetler hariç) yapılan sözleşmeden cayma bildiriminin alındığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde derhal iade etmelidir. Bu geri ödeme için cleverbridge veya Crossrider Sports, Tüketici ile aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, Tüketici tarafından aynı işlemde kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanılır. İade için Tüketiciden hiçbir durumda ücret talep edilmez.

12.4.2 Hizmetlere ilişkin bir sözleşme söz konusu olduğunda aşağıdakiler geçerli olacaktır: Tüketici, Hizmetlerin cayma dönemi içinde başlatılmasını talep ederse, Tüketici, cleverbridge/Crossrider Sports'a o zamana kadar sağlanan Hizmetlerin yüzdesine karşılık gelen, makul bir tutar ödeyecektir; bu tutar sözleşmede öngörülen Hizmetlerin toplam kapsamıyla karşılaştırıldığında, Tüketicinin sözleşmeden cayma hakkını kullandığını cleverbridge/Crossrider Sports'a bildirdiği zamana kadar sağlanan Hizmetlerin yüzdesine karşılık gelir.

12.4.3 Malların teslimine ilişkin bir satın alma sözleşmesi varsa aşağıdakiler geçerli olacaktır: cleverbridge/Crossrider Sports, malları geri alana kadar veya Tüketici malları geri gönderdiğini kanıtlayana kadar (hangisi daha önceyse) iade yapmayı reddedebilir. Tüketici, cleverbridge/Crossrider Sports'a sözleşmeden caydığını bildirdiği tarihten itibaren en geç on dört gün içinde malları cleverbridge/Crossrider Sports'a iade edecek veya gönderecektir. Tüketicinin on dört günlük süre dolmadan ürünü göndermesi halinde son teslim tarihine uymuş olur. Malların iade edilmesiyle ilgili doğrudan masrafları Tüketici üstlenecektir.

Tüketici, malların azalan değeri için bu değer kaybı malların kalitesini, özelliklerini ve işlevselliğini incelemek için gereksiz bir şekilde malları işleme koymasından kaynaklanıyorsa, ödeme yapmak zorundadır.

13. Değişiklikler

CyberGhost bu kullanım sözleşmesini zaman zaman gözden geçirir ve güncellenmiş versiyonu her zaman web sitemizde yayınlanır. Mevcut kurallar ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olmak için zaman zaman bu Koşulları gözden geçirmenin sizin yükümlülüğünüz olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Şartlarda yapılacak önemli değişikliklere ilişkin bildirim, Sitede yapılacak bir güncelleme yoluyla veya başka belirgin bir yöntemle sağlanacaktır. Bu Koşullarda yapılan değişikliklerin ardından İçeriği veya Hizmetleri kullanmanız, değiştirilen Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

14. Geçerli Kanun

Geçerli kanun İngiltere kanunudur ve Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmelerine İlişkin BM Sözleşmesi (CISG) hariç tutulmuştur. Bu Sözleşmenin şartlarından kaynaklanan anlaşmazlıklar durumunda, Taraflar işbu belgeyle Birleşik Krallık'ta Londra şehrinde münhasır yargı yetkisini geri dönüşü olmaksızın kabul edeceklerdir.

15. Final Provisions

Sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz görülmesi halinde, söz konusu hüküm, hükmün orijinal amacını yansıtacak şekilde yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde yorumlanacak ve Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir hakkın veya Sözleşme hükmünün uygulanmaması veya icraya konu edilmemesi, söz konusu hak veya hükümden veya daha sonraki herhangi bir ihlal veya temerrüde karşı haklardan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

×

Tasarruf Yağmuru

2 Yıl + Ücretsiz 4 Ay
Fırsatını Kullanın

undefined 45 Gün Para İade Garantisi

×

BAHAR İNDİRİMİ

İNDİRİM

Bu fırsatı kaçırmamalısınız:
4 ay ÜCRETSİZ!

undefined 45 Gün Para İade Garantisi