Általános Szerződési Feltételek

A CyberGhost Products általános üzleti feltételei
A CyberGhost Products szolgáltatás leírása és árai

A CyberGhost Products általános üzleti feltételei

A CyberGhost PRODUCT HOZZÁFÉRÉSÉVEL, HASZNÁLATÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL VAGY LETÖLTÉSÉVEL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A FELTÉTELEKET, ÉS ELFOGADJA, HOGY AZOK ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK ÉS AZOKAT MARADÉKTALANUL BE KELL TARTANIA. TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY A CyberGhost PRODUCTS ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN MINDEN ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYT ÉS SZABÁLYOZÁST BETART, ÉS ELISMERI, HOGY EZEK FELTÉTELEK KÖTELEZŐ ÉS VÉGREHAJTHATÓ JOGI ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉST KÉPEZNEK ÖN ÉS KÖZTÜNK. HA EZZEL NEM ÉRTE EGYET, NE KERESSE FEL, NE TELEPÍTSE, NE TÖLTSE LE VAGY NE HASZNÁLJA A CyberGhost TERMÉKEKET AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT.

1. Megállapodás

A jelen megállapodás a CyberGhost S.R.L., 70-72 Dionisie Lupu St., 1. körzet, 1, 010458 Bukarest, Románia (bukaresti cégjegyzékszám: J40/1278/2011, adószáma: RO28003392) és Ön, mint a CyberGhost-Termékek felhasználója között jött létre.

Csak akkor használhatja a CyberGhost-Termékeket, ha cselekvőképes, és jogosult arra, hogy szerződést kössön a CyberGhosttal, és az ilyen szerződésmegkötés a vonatkozó törvények értelmében nem tilos Önnek.

2. Licenc

A CyberGhost ezúton személyes, nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott és visszavonható licencet biztosít Önnek a CyberGhost-Termékek kizárólag a jelen Használati Megállapodás feltételeinek megfelelően történő használatára. A CyberGhost fenntart minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, amelyet a jelen licenc alapján kifejezetten nem biztosítanak, a vonatkozó törvények értelmében a lehető legteljesebb mértékben. Az Önnek biztosított licencet nem adhatja tovább, nem adhatja át vagy nem ruházhatja át, és a jelen Szerződés szerinti jogainak bármely részének átruházására tett kísérlet érvénytelen.

Ön ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a CyberGhost-Termékeket vagy a Szolgáltatást kizárólag adatvédelmi és biztonsági szükségletekhez használja, és teljes mértékben megfelel az összes vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvénynek, szabálynak és előírásnak. Ön nem egyezhet bele, és nem hatalmazhat fel vagy ösztönözhet harmadik felet arra, hogy: (i) megakadályozza, hogy mások használják a CyberGhost-Termékeket; (ii) a CyberGhost-Termékek bármilyen csalárd, jogellenes vagy illegális célra használja (azaz kibertevékenység); vagy (iii) olyan módon járjon el, amely sérti a jelen Szerződést.

3. Adatok

A CyberGhost számára fontosak az Ön adatai, és törekszik annak megőrzésére. Csak a minimálisan szükséges információkat gyűjtjük termékeink biztosításához. A CyberGhost-Termékek célja az Ön adatainak védelme, de nem a számítógépének védelme. A CyberGhost-Termékek nem víruskereső vagy rosszindulatú programok kiszűrésére szolgáló eszközök, hacsak nincs külön említve.

A CyberGhost nem tárol olyan adatokat a CyberGhost-Termékeken belül, amelyek lehetővé teszik az Ön személyes adataival való beavatkozást. Minden olyan művelet esetében, amely személyes adatok tárolásával jár (például fizetési műveletek), a CyberGhost együttműködik külső szolgáltatókkal, akik vállalják az adatok elkülönített tárolását, további információkért javasoljuk, hogy olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatunkat.

A CyberGhost nem gyűjt és nem használ személyes adatokat a CyberGhost-Termékek elérhetővé tételéhez, az Ön bejelentkezési adatain kívül. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a CyberGhost hogyan gyűjti és használja fel az adatokat, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat (/hu/privacypolicy).

4. Termék módosítások és frissítések

A CyberGhost időről időre saját belátása szerint módosíthatja a CyberGhost-Termékeket, például VPN-kiszolgálók bizonyos funkcióinak hozzáadásával vagy eltávolításával, vagy a szoftver frissítésével.

A CyberGhost saját belátása szerint korlátozott technikai támogatást és frissítéseket biztosíthat a CyberGhost-Termékekhez. A CyberGhost-Termékek javítása és továbbfejlesztése érdekében időről időre automatikusan letölthetünk és telepíthetünk frissítéseket. Ön ezennel beleegyezik, hogy a CyberGhost-Termékek használatának részeként ilyen frissítéseket és frissítéseket kapjon. Nem kötelességünk elérhetővé tenni Önnek a CyberGhost-Termékek támogatási verzióit. Továbbá nem vagyunk kötelesek támogatást vagy karbantartást nyújtani a jelen Megállapodás szerinti Szolgáltatásokhoz.

5. Külső szolgáltatók

A CyberGhost Products szolgáltatás elérhetővé tétele érdekében a CyberGhost Products külső szolgáltatókkal működik együtt (például Digitális Kereskedelmi Szolgáltatókkal a fizetési műveletekhez vagy Adatfeldolgozó Központokkal VPN-szervereinkhez). Ha többet szeretne megtudni a külső szolgáltatókról, akikkel a CyberGhost együttműküdik, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat (/hu/privacypolicy).

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfigyeljük és kiválaszthassuk partnereinket, és biztosítsuk az Önnek nyújtott szolgáltatásokat. MEGTAGADUNK MINDEN NYILATKOZATOT ÉS GARANCIÁT AZ ÖN ÁLTAL KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓKTÓL SZERZETT TARTALOM, TERMÉKEK, SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN. Nem vállalunk felelősséget a Külső Szolgáltatók által biztosított tartalom elérhetőségéért vagy megfelelőségéért.

6. Adatvédelem

A CyberGhost nem gyűjt és nem használ személyes adatokat a CyberGhost Products elérhetővé tételéhez. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a CyberGhost hogyan gyűjti és használja fel az adatokat, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat (/hu/privacypolicy).

7. Az Ön felhasználó fiókjának védelme

Kizárólag Ön a felelős jelszava megőrzéséért és felhasználói adatainak kezeléséért. Kérjük, rendszeresen változtassa meg jelszavát. Ne adja ki harmadik félnek felhasználói adatait (felhasználónevét és jelszavát). Kizárólag Ön tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjával kapcsolatos tevékenységekért, valamint a felhasználói fiókjával kapcsolatos olyan tevékenységekért, amelyeket indokolatlanul adott át harmadik félnek.

8. Elfogadható Használati Szabályzat

Mivel a CyberGhost-Termékek a világ minden tájáról elérhetők, Ön vállalja, hogy biztosítja, hogy a CyberGhost-Termékek használata megfelel az összes hatályos helyi törvénynek és szabályozásnak. Ön vállalja, hogy betartja az összes hatályos törvényt, szabályozást és előírást, és szavatolja, hogy Ön nem fogja használni a szolgáltatást és nem engedi harmadik félnek a szolgáltatás használatát olyan módon, amely sértheti a vonatkozó jogszabályokat vagy harmadik felek jogait. A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül Ön vállalja és szavatolja, hogy nem fogja és nem engedi harmadik félnek (i) a CyberGhost-Termékek bármely részének visszafejtését, szétszedését, visszafordítását, lefordítását, helyreállítását, átalakítását vagy (ii) kivonatolását (beleértve többek között a kapcsolódó rosszindulatú programok aláírásait és rosszindulatú programok észlelési rutinjait), vagy (iii) a CyberGhost-Termékek megváltoztatását, módosítását vagy más módon történő megváltoztatását (beleértve többek között a kapcsolódó rosszindulatú programok aláírásait és rosszindulatú programok észlelési rutinjait), (iv) a CyberGhost-Termékek közzétételét, viszonteladását, terjesztését, televízióban történő sugárzását, továbbítását, közlését, elzálogosítását, bérbeadását, megosztását vagy allicencelését; (v) a CyberGhost-Termékeket olyan termék vagy szolgáltatás biztosítására vagy létrehozására történő használatát, amely konkurenciát képez a CyberGhost-Termékekkel szemben; (vi) a CyberGhost-Termékek használatát vagy olyan adatok, információk vagy anyagok feltöltésére, tárolására vagy továbbítására tett kísérlet céljából történő használatát, amelyek: sértik harmadik felek szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait; valamilyen jogellenes, káros, fenyegető, sértő, rágalmazó vagy más módon kifogásolható anyagot tartalmaznak; vagy bármilyen más módon károsíthatják, ellehetetlenítik vagy rontják a CyberGhost-Termékek működését; (viii) jogosulatlan hozzáférés megszerzését vagy megkísérlését a CyberGhost-Termékekhez vagy a hozzájuk kapcsolódó hálózatokhoz, vagy az azon keresztül tárolt vagy szállított tartalomhoz bármilyen módon, beleértve a feltörést, a hamisítást vagy a tűzfalak vagy más technológiai vagy egyéb védelmi vagy biztonsági intézkedések megkerülését vagy kiküszöbölését.

Fenntartjuk a jogot, hogy megtegyük a megfelelő intézkedéseket, ha a CyberGhost-Termékeket a jelen Feltételekkel és a hatályos törvényekkel ellentétes módon használják, ideértve a törvényben meghatározott állami vagy magán hatóságokkal való együttműködést.

Továbbá a CyberGhost fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződés megsértése esetén többek között részben vagy egészben korlátozza, vagy felfüggessze a CyberGhost-Termékekhez való hozzáférést anélkül, hogy a már kifizetett Szolgáltatásokat visszafizesse, valamint, hogy jogi lépéseket kezdeményezzen.

Azok a jogosultak, akik azt a következtetést vonják le, hogy a CyberGhost-Termékeken keresztül letöltött tartalmak révén sérülnek például a szellemi tulajdonhoz fűződő jogi érdekeik, felvehetik a kapcsolatot szerzői jogi képviselőinkkel (copyright@cyberghost.ro), hogy megakadályozzuk az ilyen tartalomhoz való további hozzáférést.

9. Elállás

A CyberGhost nem vállal garanciát sem a szolgáltatásra, sem a szoftverre. A CyberGhost nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a felhasználó személyazonosságának vagy IP-címének felfedését vagy az egyes VPN-kiszolgálók meghibásodását követően következhetnek be. Továbbá a CyberGhost nem vállal garanciát bizonyos szerverek elérhetőségére és azok teljesítményére a CyberGhost hálózaton belül.

KIVÉVE, HA A JELEN MEGÁLLAPODÁS ERRE VONATKOZÓAN KIFEJEZETTEN MÁSKÉPPEN RENDELKEZIK, A CyberGhost TERMÉKEKET ÚGY BIZTOSÍTJUK, „AHOGY VANNAK”, ÉS A CYBERGHOST NEM BIZTOSÍT KIFEJEZETETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELEKET, ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN MEGTAGAD MINDEN FELTÉTELT ÉS GARANCIÁT, AMELYRE A TÖRVÉNY, A MAGÁNJOG, A JOGTUDOMÁNY VAGY A JOGI ELMÉLETEK UTALNAK, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HARMADIK FÉL JOGAIT, AZ ELADHATÓSÁGOT, A MEGFELELŐ MINŐSÉGET VAGY BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT NEM SERTŐ GARANCIÁKAT VAGY FELTÉTELEKET. A CYBERGHOST NEM GARANTÁLJA A CYBERGHOST TERMÉKEK ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT, TOVÁBBÁ, HOGY BÁRMELY ADOTT ESZKÖZÖN VAGY A HARDVER ÉS/VAGY SZOFTVER BÁRMELY BEÁLLÍTÁSÁVAL MEGFELELŐEN FOG MŰKÖDNI, VAGY TELJES VÉDELMET FOG BIZTOSÍTANI A KIVÁLASZTOTT ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY INTERNETEN KERESZTÜL TÁROLT ÉS TOVÁBBÍTOTT TARTALOM INTEGRITÁSÁHOZ.

10. Kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és mentesíti a CyberGhostot és leányvállalatait, kapcsolt vállalatait, tisztségviselőit, ügynökeit, társmárkáit vagy egyéb partnereit és munkatársait minden olyan állítólagos követeléstől vagy igénytől, beleértve az észszerű ügyvédi díjakat is, amelyek bármely harmadik fél által benyújtott követelés a CyberGhost Termékekhez való hozzáférés vagy használat miatt vagy abból ered. Kizárólag a felhasználó felelős tetteiért a CyberGhost Termékek használata során.

11. Előfizetés

A CyberGhost Termékek az előfizetés és a regisztráció kiválasztása után állnak az Ön rendelkezésére. Az előfizetési csomagok és árak teljes listája elérhető a Weboldalon. A CyberGhost fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja az előfizetési díjakat vagy új díjakat vezethet be a Weboldalon közzétett vagy e-mailben elküldött észszerű előzetes értesítés alapján. Az árképzést érintő változások nem befolyásolják a meglévő előfizetéseteket, és az előfizetés megújításával lépnek érvénybe. Az előfizetések vásárlásait és a visszatérítéseket több külső fizetési vállalaton keresztül kezelik.

Az előfizetési csomagok alapértelmezés szerint automatikusan megújulnak a számlázási időszak lejártakor, feltéve, hogy ezeket az Ön bankkártyája támogatja. A megújítási időszak az előfizetési feltételekben lesz meghatározva a vásárláskor. Az előfizetési díj automatikusan kerül felszámításra az utoljára kiválasztott fizetési módra. Ha szeretné megszüntetni az automatikus megújítást, manuálisan is megszüntetheti a megújítást fiókján keresztül vagy e-mailes ügyfélszolgálaton keresztül: support@cyberghost.ro vagy support@cyberghost.com

12. LEMONDÁS ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Az alábbi lépéseket követve bármikor lemondhat egy előfizetést:

Hogyan mondhatom le előfizetésemet

Ha az előfizetés típusától függően az alábbiakban meghatározott időn belül lemondja az előfizetését, a teljes befizetett összeget visszatérítjük a pénzvisszafizetési garanciánknak megfelelően: Visszatérítési irányelv 45 napos pénzvisszafizetési garancia

Előfizetés típusa Pénzvisszafizetési garancia ideje
6 hónapos vagy annál hosszabb előfizetés Pénzvisszafizetési garancia 45 napos felmondás esetén
1 hónapos előfizetés Pénzvisszafizetési garancia 14 napos felmondás esetén

Ha az adott Pénzvisszafizetési garanciaidőszak lejárta után bármikor lemondja az előfizetését, az előfizetés fennmaradó időtartamára díjat kell fizetnie (pl. ha éves előfizetést vásárol, és úgy dönt, hogy 3 hónap után lemondja az előfizetést, a teljes éves előfizetést ki kell fizetnie, de az előfizetés lejártakor az utóbbi nem újul meg. Az éves előfizetése lejártáig hozzáférhet és kiélvezheti a szolgáltatásokat).

Ha a teljes megállapodást mondja le, akkor nem fog tudni hozzáférni felhasználói fiókjához, és nem lesz érvényes licence a CyberGhost Products alkalmazások és CyberGhost Products kliens-szoftverek használatára.

A jelen Megállapodás felmondásakor az itt biztosított összes licenc megszűnik, és Ön többé nem férhet hozzá a CyberGhost-Termékekhez.

12. A fogyasztók elállási jogai

a 12. pont rendelkezései csak azokra a fogyasztókra vonatkoznak, akik az Európai Unió tagállamaiból rendelnek:

12.1. Elállás

12.1.1. A Fogyasztók jogosultak a jelen szerződéstől tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül elállni.

12.1.2. Szolgáltatási szerződés, illetve egyedileg beszerzett vagy ismétlődő, nem fizikai adathordozóra telepített digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződés esetén az elállási idő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap. Áruk (pl. biztonsági CD-k) szállítására vonatkozó adásvételi szerződés esetén az elállási idő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor a Fogyasztó – vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik személy, aki nem futár – átveszi az árukat.

12.1.3. A hatályos jogszabályok szerint nem keletkezik és nem áll fenn elállási jog

➢ az olyan áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződések tekintetében, amelyek még nem készültek el, hanem a Fogyasztó egyéni választása vagy elhatározása alapján készültek, vagy egyértelműen a Fogyasztó személyes szükségleteire vannak szabva, valamint

➢ a hang- és képfelvételek vagy számítógépes szoftverek zárt csomagolásban történő szállítására vonatkozó szerződések tekintetében, ha a pecsétet a szállítást követően feltörték.

12.2. Az elálláshoz való jogról történő lemondás

A 13. PONT RENDELKEZÉSEI CSAK AZOKRA A FOGYASZTÓKRA VONATKOZNAK, AKIK OLYAN DIGITÁLIS TARTALOM SZÁLLÍTÁSÁRA KÖTNEK SZERZŐDÉST, AMELYET NEM FIZIKAI ADATKEZELŐRE TELEPÍTETTEK.

A FOGYASZTÓ:

1) KIFEJEZETTEN EGYETÉRT, HOGY A SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA AZ ELÁLLÁSI IDŐSZAK LEJÁRTA ELŐTT KEZDŐDIK, TOVÁBBÁ

2) TUDATÁBAN VAN ANNAK, HOGY A JELEN SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGKEZDÉSEKOR ELVESZTI AZ ELÁLLÁSTÓL VALÓ JOGÁT.

A jelen Pont nem érinti a cleverbridge által a 14. Pontban szabályozott pénz-visszafizetési garanciát vagy más hasonló tartalmú jótállást.

12.3

Az elállási jog gyakorlásához a Fogyasztónak tájékoztatnia kell a CyberGhost VPN-t (a cleverbridge-en keresztül (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Németország, tel: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail: cs@cleverbridge.com vagy Crossrider Sports-on keresztül https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) a szerződéstől való elállására vonatkozó döntésének világos kijelentésével (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben). A Fogyasztó ezen elállási útmutatót követve használhatja erre a célra az elállási formanyomtatvány-mintát, de ez nem feltétel.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a Fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld elállási jogának gyakorlásáról..

12.4 Az elállás jogi következményei

12.4.1 Ha a Fogyasztó eláll a jelen szerződéstől, a cleverbridge vagy Crossrider Sports köteles haladéktalanul visszatéríteni minden kifizetést, amelyet a cleverbridge vagy Crossrider Sports a Fogyasztótól kapott, beleértve a szállítási költségeket is, legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor a cleverbridge vagy a Crossrider Sports megkapta a szerződéstől való elállásról szóló értesítést (azon többletköltségek kivételével, amelyek azért merültek fel, mert a Fogyasztó a legköltséghatékonyabb szállítási módtól eltérőt választott, azaz nem a cleverbridge vagy a Crossrider Sports által kínált szabványos szállítási módot). A visszatérítéshez a cleverbridge vagy a Crossrider Sports ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a Fogyasztó az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha a Fogyasztóval kifejezetten másként állapodott meg. A Fogyasztót semmilyen esetben sem terhelheti többletköltség a visszatérítésért.

12.4.2 Szolgáltatási szerződés esetén a következőket kell alkalmazni: Ha a Fogyasztó kérte a Szolgáltatások megkezdését az elállási időszak alatt, a Fogyasztó köteles a cleverbridge/Crossrider Sports részére egy észszerű összeget megfizetni, amely megfelel a nyújtott Szolgáltatások százalékos arányának addig az időpontig, amikor a Fogyasztó tájékoztatja a cleverbridge-t/Crossrider Sports-ot a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról, a szerződésben szereplő Szolgáltatások teljes köréhez viszonyítva.

12.4.3 Ha az áruk leszállítására adásvételi szerződés van érvényben, a következő kell alkalmazni: a cleverbridge/Crossrider Sports megtagadhatja a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a Fogyasztó nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi. A Fogyasztó köteles az árut haladéktalanul visszaküldeni vagy elküldeni a cleverbridge/Crossrider Sports részére, legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor a Fogyasztó tájékoztatja a cleverbridge-t/Crossrider Sports-ot a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról. A határidő akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Fogyasztó a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a Fogyasztót terhelik.

A Fogyasztónak meg kell fizetnie az áru csökkent értékét, ha az értékcsökkenés annak tudható be, hogy az árut minőségének, tulajdonságainak és működőképességének vizsgálata céljából szükségtelenül kezelte.

13. Módosítások

A CyberGhost időről időre átdolgozza a jelen használati megállapodást, és a frissített verzió mindig közzétesszük a weboldalunkon. Ön megérti és elfogadja, hogy köteles időről időre áttekinteni a jelen Feltételeket annak érdekében, hogy tájékozódjon az aktuális szabályokról és kötelezettségekről. A Feltételek lényeges változásairól a Webhely frissítése vagy egyéb egyértelmű módon fogjuk értesíteni. A jelen Feltételek módosításait követően a Tartalom vagy a Szolgáltatások Ön általi használata a módosított Feltételek elfogadását jelenti.

14. Irányadó jog

A jelen megállapodásra az angol jog az irányadó, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) pedig nem tartozik ide. A jelen Megállapodás feltételeiből eredő viták esetén a Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat London, Egyesült Királyság kizárólagos joghatóságának.