Az IP címed Állapotod

Felhasználási feltételek

Ajánljon egy barátot - Felhasználási feltételek és feltételek

Impresszum

A CyberGhost-termékek általános üzleti feltételei

A CyberGhost-TERMÉKEK HOZZÁFÉRÉSE, HASZNÁLATA, TELEPÍTÉSE VAGY LETÖLTÉSE RÉVÉN ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A FELTÉTELEKET, ÉS ELFOGADJA, HOGY AZOK ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐ EREJŰEK ÉS AZOKAT TELJES MÉRTÉKBEN BE KELL TARTANIA. EMELLETT ELFOGADJA, HOGY A CyberGhost-TERMÉKEK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN MINDEN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYT ÉS SZABÁLYOZÁST BETART, ÉS ELISMERI, HOGY EZEN FELTÉTELEK KÖTELEZŐ ÉS VÉGREHAJTHATÓ JOGI ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉST KÉPEZNEK ÖN ÉS KÖZTÜNK. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET EZZEL, NE KERESSE FEL, NE TELEPÍTSE, NE TÖLTSE LE VAGY NE HASZNÁLJA A CyberGhost-TERMÉKEKET AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT.

1. Megállapodás

Ez a megállapodás a Colorado állambeli CyberGhost LLC és Ön, mint a CyberGhost-termékek felhasználója között jön létre.

Ön csak akkor használhatja a CyberGhost-termékeket, ha betöltötte a 18. életévét, jogképes és jogosult a CyberGhosttal való megállapodás megkötésére, és az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják az ilyen szerződés megkötését.

A CyberGhost fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a feltételeket bármely harmadik félre ruházza saját belátása szerint, az Ön értesítése mellett.

Ha Ön az Egyesült Államokban lakik, a következő feltételek érvényesek: Felhasználási feltételek

2. Licenc

A CyberGhost ezúton személyes, nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott és visszavonható licencet biztosít Önnek a CyberGhost-termékek kizárólag a jelen Használati Megállapodás feltételeinek megfelelően történő használatára. A CyberGhost fenntart minden, a jelen licencben kifejezetten nem biztosított jogot, jogcímet és érdekeltséget az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. Az Önnek biztosított licencet nem adhatja tovább, nem adhatja át vagy nem ruházhatja át, és a jelen Megállapodás szerinti jogainak bármely részének továbbadására, átadására vagy átruházására tett kísérlet érvénytelen.

Ön ezúton kijelenti és garantálja, hogy kizárólag adatvédelmi és biztonsági célokra használja a CyberGhost-termékeket vagy a szolgáltatást, és teljes mértékben betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályt, szabályt és rendeletet. Ön nem egyezhet bele, és nem hatalmazhat fel vagy ösztönözhet harmadik felet arra, hogy: (i) megakadályozzon másokat a CyberGhost-termékek használatában; (ii) a CyberGhost-termékeket bármilyen csalárd vagy nem megfelelő vagy illegális célra (azaz kibertevékenységre) használja; vagy (iii) a jelen Megállapodást sértő módon járjon el.

Ön beleegyezik abba, hogy Ön és bármely más felhasználó, akinek hozzáférést biztosított, nem vesz részt a következő tevékenységekben:

3. Adatok

A CyberGhost értékeli az Ön adatait, és törekszik azok megőrzésére. Csak a minimálisan szükséges információkat gyűjtjük termékeink biztosításához. A CyberGhost nem gyűjt és nem használ személyes adatokat a CyberGhost-termékek elérhetővé tételéhez, kivéve az Ön bejelentkezési adatait. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a CyberGhost hogyan gyűjti és használja fel az adatokat, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatunkat.

A CyberGhost nem tárol olyan adatokat a CyberGhost-termékeken belül, amelyek lehetővé teszik az Ön személyes adataival való interferenciát. Minden olyan művelet esetében, amely személyes adatok tárolásával jár (például fizetési műveletek), a CyberGhost külső szolgáltatókkal működik együtt, amelyek vállalják az adatok elkülönített tárolását; további információkért javasoljuk, hogy tekintse át az alábbi 5. pontot és olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat.

A CyberGhost-termékek célja az Ön adatainak védelme, és nem a számítógépének védelme. A CyberGhost-termékek nem minősülnek víruskereső vagy kártevőirtó eszköznek, kivéve, ha az külön említésre kerül.

4. Termékmódosítások és -frissítések

A CyberGhost időről időre saját belátása szerint módosíthatja a CyberGhost-termékeket, például VPN-szerverek bizonyos funkcióinak hozzáadásával vagy eltávolításával, illetve a szoftver frissítésével.

A CyberGhost saját belátása szerint korlátozott technikai támogatást és különféle frissítéseket biztosíthat a CyberGhost-termékekhez. A CyberGhost-termékek javítása és továbbfejlesztése érdekében időről időre automatikusan letölthetünk és telepíthetünk különféle frissítéseket. Ön ezennel beleegyezik, hogy a CyberGhost-termékek használatának részeként megkapja ezeket a különféle frissítéseket. Nem vagyunk kötelesek az Ön rendelkezésére bocsátani a CyberGhost-termékek támogatási verzióit. Emellett nem vagyunk kötelesek támogatást vagy karbantartást nyújtani a jelen Megállapodás szerinti Szolgáltatások esetében.

5. Külső szolgáltatók

Annak érdekében, hogy a CyberGhost-termékek szolgáltatása elérhető legyen, a CyberGhost együttműködik külső szolgáltatókkal (például a digitális kereskedelmi szolgáltatókkal a fizetési műveletekhez vagy a VPN-szerverek adatfeldolgozó központjaival). Ha többet szeretne megtudni azokról a külső szolgáltatókról, amelyekkel a CyberGhost együttműködik, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatunkat.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk a partnereink ellenőrzésére és kiválasztására, valamint az Önnek nyújtott szolgáltatások biztosítására. A KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓKTÓL KAPOTT TARTALOMMAL, ÁRUKKAL, SZOFTVEREKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS GARANCIÁT KIZÁRUNK. Nem vállalunk felelősséget a külső szolgáltatók által biztosított tartalom elérhetőségéért vagy megfelelőségéért.

6. Az Ön felhasználói fiókjának védelme

Kizárólag Ön a felelős jelszava megőrzéséért és a felhasználói adatainak kezeléséért. Kérjük, rendszeresen módosítsa a jelszavát. Ne adja ki harmadik félnek a felhasználói adatait (felhasználónevét és jelszavát). Kizárólag Ön tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjával kapcsolatos tevékenységekért, valamint a felhasználói fiókjával kapcsolatos olyan tevékenységekért, amelyeket indokolatlanul adott át harmadik félnek.

7. Elfogadható használatra vonatkozó irányelvek

Mivel a CyberGhost-termékek a világ minden tájáról elérhetők, Ön vállalja, hogy biztosítja azt, hogy a CyberGhost-termékek Ön általi használata megfelel az összes alkalmazandó helyi jogszabálynak és rendeletnek. Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó jogszabályt, szabályt és rendeletet, és szavatolja, hogy Ön nem fogja használni a szolgáltatást és nem engedi harmadik félnek a szolgáltatás használatát olyan módon, amely sértheti az alkalmazandó jogszabályokat vagy harmadik felek jogait. A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül Ön vállalja és szavatolja, hogy nem fogja és nem engedi harmadik félnek (A) a CyberGhost-termékek bármely részének visszafejtését, szétszedését, dekompilálását, lefordítását, helyreállítását, átalakítását vagy kivonatolását (beleértve többek között a kapcsolódó rosszindulatú programok aláírásait és rosszindulatú programok észlelési rutinjait), vagy (B) a CyberGhost-termékek megváltoztatását, módosítását vagy más módon történő megváltoztatását (beleértve többek között a kapcsolódó rosszindulatú programok aláírásait és rosszindulatú programok észlelési rutinjait), (C) a CyberGhost-termékek közzétételét, viszonteladását, terjesztését, közvetítését, továbbítását, közlését, átruházását, elzálogosítását, bérbeadását, megosztást vagy allicencelését; (D) a CyberGhost-termékek olyan termék vagy szolgáltatás biztosítására vagy létrehozására történő használatát, amely konkurenciát képez a CyberGhost-termékekkel szemben; (E) a CyberGhost termékek olyan adatok, információk vagy anyagok feltöltésére, tárolására vagy továbbítására történő használatát vagy használatának megpróbálását, amelyek: sértik harmadik felek szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait; jogellenes, káros, fenyegető, sértő, rágalmazó vagy más módon kifogásolható anyagot tartalmaznak; vagy bármilyen más módon károsítják, letiltják vagy rontják a CyberGhost-termékek működését; (F) jogosulatlan hozzáférés megszerzését vagy annak megkísérlését a CyberGhost-termékekhez vagy a hozzájuk kapcsolódó hálózatokhoz, illetve az azokon keresztül tárolt vagy nyújtott tartalomhoz bármilyen módon, beleértve a hackelést, hamisítást vagy a tűzfalak, illetve más technológiai vagy egyéb védelmi vagy biztonsági intézkedések megkerülését vagy megdöntését.

Fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő intézkedéseket tegyünk, amennyiben a jelen Feltételekkel és alkalmazandó jogszabályokkal ellentétesen használják a CyberGhost-termékeket, beleértve a törvény által előírt állami vagy magánhatóságokkal való együttműködést.

Emellett a CyberGhost fenntartja a jogot, hogy a jelen Megállapodás megszegése esetén többek között részben vagy egészben korlátozza vagy felfüggessze a CyberGhost-termékekhez való hozzáférést anélkül, hogy a már kifizetett szolgáltatásokért visszatérítést adna, valamint hogy jogi lépéseket kezdeményezzen.

Azok a jogtulajdonosok, akik arra a következtetésre jutnak, hogy a CyberGhost-termékeken keresztül letöltött tartalmakkal megsértik a jogi érdekeiket, például a szellemi tulajdonjogokat, kapcsolatba léphetnek a szerzői jogi képviselőinkkel (copyright@cyberghost.ro), hogy megakadályozhassuk az ilyen tartalmakhoz való további hozzáférést.

8. Jogi nyilatkozat

A CyberGhost nem vállal garanciát sem a szolgáltatásra, sem pedig a szoftverre. A CyberGhost nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a felhasználó személyazonosságának vagy IP-címének felfedése vagy az egyes VPN-szerverek meghibásodása miatt következhetnek be. A CyberGhost továbbá nem vállal garanciát a CyberGhost hálózaton belüli egyes szerverek elérhetőségére és teljesítményére.

KIVÉVE, HA A JELEN MEGÁLLAPODÁS ERRE VONATKOZÓAN KIFEJEZETTEN MÁSKÉPPEN RENDELKEZIK, ÚGY BIZTOSÍTJUK A CyberGhost-termékeket, „AHOGY VANNAK”, ÉS A CYBERGHOST NEM BIZTOSÍT KIFEJEZETETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELEKET, ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN MEGTAGAD MINDEN FELTÉTELT ÉS GARANCIÁT, AMELYRE A TÖRVÉNY, SZOKÁSJOG, JOGGYAKORLAT VAGY MÁS JOGI ELMÉLETEK UTALNAK, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HARMADIK FELEK JOGAIT, AZ ELADHATÓSÁGOT, A MEGFELELŐ MINŐSÉGET VAGY BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT NEM SERTŐ GARANCIÁKAT VAGY FELTÉTELEKET. A CYBERGHOST NEM GARANTÁLJA A CYBERGHOST-TERMÉKEK ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT, TOVÁBBÁ, HOGY BÁRMELY ADOTT ESZKÖZÖN VAGY A HARDVER ÉS/VAGY SZOFTVER BÁRMELY BEÁLLÍTÁSÁVAL MEGFELELŐEN FOG MŰKÖDNI, VAGY TELJES VÉDELMET FOG BIZTOSÍTANI A KIVÁLASZTOTT ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY INTERNETEN KERESZTÜL TÁROLT ÉS TOVÁBBÍTOTT TARTALOM INTEGRITÁSÁHOZ.

9. Kártérítés

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a CyberGhostot és annak leányvállalatait, kapcsolt vállalatait, tisztviselőit, ügynökeit, társmárkáit vagy más partnereit és alkalmazottait minden olyan állítólagos követelés vagy igény alól, beleértve az észszerű ügyvédi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél a CyberGhost-termékekhez való hozzáférése vagy azok használata miatt vagy abból eredően támaszt. Kizárólag a felhasználó felelős a tetteiért a CyberGhost-termékek használatakor.

10. Előfizetések

A CyberGhost-termékek az előfizetés kiválasztását és a regisztrációt követően állnak az Ön rendelkezésére. Az előfizetési csomagok teljes listája és árképzése elérhető a Webhelyen. A CyberGhost fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa az előfizetési díjakat vagy új díjakat vezessen be, a Webhelyen közzétett vagy e-mailben küldött észszerű előzetes értesítéssel. Az árképzés bármilyen módosítása nem érinti az Ön meglévő előfizetését, és az előfizetés megújításakor lép hatályba. Az előfizetések vásárlását és a visszatérítéseket több külső fizetési vállalaton keresztül kezeljük.

Az előfizetési csomagok alapértelmezés szerint automatikusan megújulnak a számlázási időszak lejártakor, feltéve, hogy ezt hitelkártyája támogatja, hacsak nem mondja le az automatikus megújítást. A megújítási időszak az előfizetési feltételekben lesz rögzítve a vásárláskor. Az előfizetési díj automatikusan az utoljára kiválasztott fizetési módon kerül felszámításra. Az automatikus megújítást bármikor megszakíthatja. Ha szeretné lemondani az automatikus megújítást, ezt úgy teheti meg, hogy bejelentkezik fiókjába, az "Áttekintés" lapon az „"Előfizetés ellenőrzése" lehetőségre, majd az "Előfizetés lemondása" lehetőségre kattint, és követi a következő utasításokat; e-mailt is küldhet az ügyfélszolgálatnak a support@cyberghost.ro vagy a support@cyberghost.com címre. A lemondásra és a visszatérítésre vonatkozó feltételeket az alábbi „Lemondás és visszatérítés” pont tartalmazza.

11. Lemondás és visszatérítés

Az alábbi lépéseket követve bármikor lemondhat egy előfizetést:

Hogyan mondhatom le az előfizetésemet

Abban az esetben, ha a lenti időkereten belül (a feliratkozás típusától függően) megszünteti előfizetését és támogatást kér (support@cyberghost.ro vagy support@cyberghost.com) a visszatérítés igényléséhez, visszatérítjük a teljes fizetett összeget a pénzvisszafizetési garanciánk szerint: Visszatérítési Szabályzat 45 Napos Pénzvisszafizetési Garancia. Megjegyzés: Ha a CyberGhost VPN előfizetést az App Store-on vagy az iTunes-en keresztül vásárolta meg, fiókja az Apple szolgáltatási feltételei alá tartozik. A visszatérítést az App Store-on keresztül kell kérnie. Hasonlóképpen, ha a CyberGhost VPN előfizetést harmadik féltől vásárolta, a visszatérítési szabályzatukért a eladónál kell érdeklődnie.

Előfizetés típusaPénzvisszafizetési garancia időszaka (teljes visszatérítés)
Legalább 6 hónapos előfizetésPénzvisszafizetési garancia (teljes visszatérítés) 45 napon belüli felmondás esetén
1 hónapos előfizetésPénzvisszafizetési garancia (teljes visszatérítés) 14 napon belüli felmondás esetén

Abban az esetben, ha az adott Pénzvisszafizetési garancia időszakának lejártát követően bármikor lemondja az előfizetését, nem kap visszatérítést, de a megvásárolt időszakra fenntartja a hozzáférést (pl. ha éves előfizetést vásárol, és úgy dönt, hogy lemondja előfizetését 3 hónap elteltével, akkor nem kap visszatérítést, de éves előfizetése lejártáig hozzáférhet és élvezheti a szolgáltatásokat, és az előfizetés lejártakor nem újul meg).

Ha a szerződés egészét felmondják, akkor nem fog tudni hozzáférni felhasználói fiókjához, és nem lesz érvényes licence a CyberGhost-termékek alkalmazásainak és a CyberGhost-termékek ügyfélszoftvereinek használatára.

Ha lemondja a jelen Megállapodást, minden itt megadott licenc megszűnik, és Ön többé nem férhet hozzá a CyberGhost-termékekhez.

12. A fogyasztók visszavonási joga

A jelen 12. pont rendelkezései csak azokra a Fogyasztókra vonatkoznak, akik az Európai Unió valamely tagállamából adnak le rendelést:

12.1. Elállás

12.1.1. A Fogyasztók jogosultak a jelen megállapodástól számított tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül visszavonni a beleegyezésüket.

12.1.2. Szolgáltatási szerződés, illetve egyedileg beszerzett vagy ismétlődő, nem fizikai adathordozóra telepített digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződés esetén az elállási idő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap.
Áruk (pl. biztonsági CD-k) szállítására vonatkozó adásvételi szerződés esetén az elállási idő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor a Fogyasztó – vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik személy, aki nem futár – átveszi az árukat.

12.1.3. Az alkalmazandó jogszabályok szerint nem keletkezik és nem áll fenn visszavonási jog

➢ az olyan áruk kézbesítésére vonatkozó szerződések tekintetében, amelyek még nem készültek el, hanem a Fogyasztó egyéni választása vagy elhatározása alapján készültek, vagy egyértelműen a Fogyasztó személyes szükségleteire vannak szabva; valamint

➢ a hang- és videofelvételek vagy számítógépes szoftverek zárt csomagolásban történő kézbesítésére vonatkozó szerződések tekintetében, ha a kézbesítés után feltörték a pecsétet.

12.2. A visszavonási jogról való lemondás

A 12. PONT RENDELKEZÉSEI CSAK AZON FOGYASZTÓKRA VONATKOZNAK, AKIK OLYAN DIGITÁLIS TARTALOM KÉZBESÍTÉSÉRE KÖTNEK SZERZŐDÉST, AMELYET NEM FIZIKAI ADATHORDOZÓRA TELEPÍTETTEK.

A FOGYASZTÓ:

1) KIFEJEZETTEN EGYETÉRT AZZAL, HOGY A SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA AZ VISSZAVONÁSI IDŐSZAK LEJÁRTA ELŐTT KEZDŐDIK; VALAMINT

2) TUDATÁBAN VAN ANNAK, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSEKOR ELVESZÍTI A VISSZAVONÁSI JOGÁT.

A jelen pont nem érinti a cleverbridge által a 14. pontban szabályozott pénz-visszafizetési garanciát, illetve más hasonló tartalmú garanciát vagy szavatosságot.

12.3. A visszavonás jogának gyakorlása

A visszavonási jog gyakorlásához a Fogyasztónak tájékoztatnia kell a CyberGhost VPN-t (a cleverbridge vállalaton keresztül (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Németország, tel.: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail-cím: cs@cleverbridge.com) vagy a Crossrider Sports vállalaton keresztül a https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support címen.) a szerződéses beleegyezés visszavonására vonatkozó döntéséről szóló egyértelmű nyilatkozatával (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben). A Fogyasztó ezen visszavonási útmutatót követve használhatja erre a célra a visszavonási formanyomtatvány-mintát, de ez nem feltétel.

A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a Fogyasztó a visszavonási időszak lejárta előtt értesítést küld arról, hogy él a visszavonási jogával.

12.4 A visszavonás jogi következményei

12.4.1 Ha a Fogyasztó visszavonja a jelen szerződés feltételeibe való beleegyezését, a cleverbridge vagy Crossrider Sports köteles haladéktalanul visszatéríteni minden kifizetést, amelyet a cleverbridge vagy Crossrider Sports a Fogyasztótól kapott, beleértve a kézbesítési költségeket is, legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor a cleverbridge vagy a Crossrider Sports megkapta a szerződéses beleegyezés visszavonásáról szóló értesítést (azon többletköltségek kivételével, amelyek azért merültek fel, mert a Fogyasztó a legköltséghatékonyabb kézbesítési módtól eltérőt választott, azaz nem a cleverbridge vagy a Crossrider Sports által kínált szabványos szállítási módot). Ezen visszatérítéshez a cleverbridge vagy a Crossrider Sports ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a Fogyasztó az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg a Fogyasztóval. A Fogyasztónak semmilyen esetben sem kell díjat fizetnie a visszatérítésért.

12.4.2 Szolgáltatási szerződés esetén a következők alkalmazandók: Amennyiben a Fogyasztó a Szolgáltatások megkezdését a visszavonási időszak alatt kérte, a Fogyasztó köteles a cleverbridge/Crossrider Sports vállalatnak olyan észszerű összeget fizetni, amely megfelel a nyújtott Szolgáltatások százalékos arányának addig az időpontig, amikor a Fogyasztó tájékoztatja a cleverbridge/Crossrider Sports vállalatot a szerződéssel kapcsolatos visszavonási jogának gyakorlásáról, a szerződésben szereplő Szolgáltatások teljes köréhez képest.

12.4.3 Ha az áruk kézbesítésére adásvételi szerződés van érvényben, a következőket kell alkalmazni: a cleverbridge/Crossrider Sports megtagadhatja a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kapja az árut, vagy amíg a Fogyasztó nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A Fogyasztó köteles az árut haladéktalanul visszaküldeni vagy elküldeni a cleverbridge/Crossrider Sports részére, legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor a Fogyasztó tájékoztatja a cleverbridge/Crossrider Sports vállalatot a szerződéssel kapcsolatos visszavonási jogának gyakorlásáról. A határidő akkor teljesül, ha a Fogyasztó a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a Fogyasztót terhelik.

A Fogyasztónak meg kell fizetnie az áru értékcsökkenését, ha az értékcsökkenés annak tudható be, hogy a Fogyasztó az árut minőségének, tulajdonságainak és működőképességének vizsgálata céljából szükségtelen módon kezelte.

13. Módosítások

A CyberGhost időről időre felülvizsgálja ezt a használati megállapodást, és a frissített változatot mindig közzétesszük a webhelyünkön. Ön megérti és elfogadja, hogy köteles időről időre áttekinteni a jelen Feltételeket annak érdekében, hogy tájékozódjon az aktuális szabályokról és kötelezettségekről. A Feltételek lényeges változásairól a Webhely frissítésével vagy más jól látható módon értesítjük. A Tartalom vagy a Szolgáltatások használata a jelen Feltételek módosítását követően a módosított Feltételek elfogadásának minősül.

14. Alkalmazandó jog

Az alkalmazandó jog az angol jog, és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezménye (CISG) nem tartozik ide. A jelen Megállapodás feltételeiből eredő jogviták esetén a felek visszavonhatatlanul alávetik magukat az Egyesült Királyságban, Londonban lévő kizárólagos joghatóságnak.

15. Záró rendelkezések

Ha a Megállapodás bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, az adott rendelkezést az alkalmazandó joggal összhangban lévő módon kell értelmezni, hogy tükrözze a rendelkezés eredeti szándékát; a Szerződés többi rendelkezése teljes mértékben érvényes és hatályos marad. A Szerződésben szereplő bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást, és nem tekinthető bármely későbbi jogsértés vagy mulasztás alóli felmentésnek.

×

Ideje fokozni a digitális védelmet!

Most mindössze havi összegért
tied lehet a 2 éves csomag!

undefined 45 napos pénzvisszatérítési garancia