Din IP Din status

Vilkår og betingelser

Henvis En Venn Vilkår og Betingelser

Avtrykk

Generelle forretningsbetingelser for CyberGhost-produkter

VED Å ÅPNE, BRUKE, INSTALLERE ELLER LASTE NED CyberGhost-PRODUKTER BEKREFTER DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT VILKÅRENE, OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DEM OG OVERHOLDE DEM FULLT UT. DU GODTAR VIDERE Å OVERHOLDE ALLE GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER VEDRØRENDE DIN BRUK AV CyberGhost-PRODUKTENE, OG DU ANERKJENNER AT DISSE VILKÅRENE UTGJØR EN BINDENDE OG RETTSGYLDIG JURIDISK ELEKTRONISK KONTRAKT MELLOM DEG OG OSS. HVIS DU IKKE GODTAR DETTE, MÅ DU IKKE ÅPNE, INSTALLERE, LATE NED ELLER BRUKE CyberGhost-PRODUKTENE SOM DEFINERT NEDENFOR.

1. Avtale

Denne avtalen er inngått mellom CyberGhost LLC og deg som bruker CyberGhost-produkter.

Du kan bare bruke CyberGhost-produkter hvis du er hvis du er 18 år eller eldre, og juridisk kompetent og autorisert til å inngå en avtale med CyberGhost, og hvis slik inngåelse ikke er forbudt for deg i henhold til gjeldende lover.

CyberGhost beholder retten til å tildele disse vilkårene til alle tredjeparter etter eget skjønn med forbehold om ditt varsel.

Hvis du bor i USA, gjelder følgende vilkår: Vilkår og betingelser

2. Lisens

CyberGhost gir deg herved en personlig, ikke-eksklusiv, ikke overførbar, begrenset og gjenkallelig lisens til å bruke CyberGhost-produkter utelukkende i samsvar med vilkårene i denne brukeravtalen. CyberGhost forbeholder seg all rett, eiendomsrettighet og interesse som ikke uttrykkelig er gitt her i henhold til denne lisensen, i den utstrekning gjeldende lover tillater det. Du kan ikke viderelisensiere, tildele eller overføre lisensen gitt til deg her, og alle forsøk på å viderelisensiere, tildele eller overføre noen del av rettighetene dine i henhold til denne avtalen, vil ugyldiggjøre avtalen.

Du bekrefter og garanterer herved at du vil bruke CyberGhost-produktene eller -tjenesten utelukkende til personvern- og sikkerhetsbehov, og i samsvar med alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter. Du skal ikke samtykke til, og du skal heller ikke gi godkjenning til eller oppmuntre noen tredjepart til å: (i) hindre andre i å bruke CyberGhost-produktene; (ii) bruke CyberGhost-produktene til noe bedragersk, upassende eller ulovlig formål (f.eks. cyberaktivitet) eller (iii) handle på noen måte som bryter denne avtalen.

Du samtykker i at du og alle andre brukere du har gitt tilgang til ikke vil delta i noen av følgende aktiviteter:

3. Data

CyberGhost verdsetter ditt privatliv og bestreber oss på å opprettholde det. Vi samler bare et minimum av informasjon for levering av produktene våre. CyberGhost samler hverken inn eller bruker personopplysninger for å gjøre CyberGhost-produkter tilgjengelige, annet enn dine innloggingsdetaljer. Ønsker du å finne ut mer om måten CyberGhost samler inn og bruker data på, les vår personvernerklæring.

CyberGhost lagrer ikke data som tillater innblanding i personopplysningene dine i CyberGhost-produkter. For alle operasjoner som innebærer oppbevaring av personopplysninger, som for eksempel betalingsoperasjoner, samarbeider CyberGhost med tredjepartsleverandører, som foretar separat lagring av data. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen vår for å få mer informasjon.

Målet til CyberGhost-produkter er å beskytte personvernet ditt, men ikke datamaskinen din. CyberGhost-produkter er ikke ment som et antivirus eller antimalware-verktøy med mindre det nevnes spesifikt.

4. Produktendringer og -oppdateringer

Fra tid til annen kan CyberGhost, etter eget skjønn, endre CyberGhost-produkter, for eksempel ved å legge til eller fjerne visse funksjoner i VPN-servere, eller ved å oppdatere programvaren.

CyberGhost kan, etter eget skjønn, levere begrenset teknisk støtte, oppgraderinger og oppdateringer til CyberGhost-produktene. For å forbedre og videreutvikle CyberGhost-produktene kan vi automatisk laste ned og installere oppdateringer og oppgraderinger fra tid til annen. Du godtar herved å motta slike oppdateringer og oppgraderinger som del av din bruk av CyberGhost-produktene. Vi har ingen forpliktelse til å gjøre tilgjengelig for deg noen støtteversjoner av CyberGhost-produktene. Vi har dessuten ingen forpliktelse til å levere støtte eller vedlikehold for tjenestene i henhold til denne avtalen.

5. Eksterne tjenesteleverandører

For å gjøre CyberGhost-produkter tilgjengelige, samarbeider CyberGhost med tredjepartsleverandører (som digitale handelsleverandører for betalingsoperasjoner eller datasentre for VPN-serverne). Hvis du vil vite mer om tredjepartsleverandørene som CyberGhost samarbeider med, kan du lese vår personvernerklæring.

Vi gjør det vi kan for å overvåke og velge partnerne våre og sikre tjenestene som leveres til deg. VI FRASKRIVER OSS ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER VEDRØRENDE INNHOLD, VARER, PROGRAMVARE ELLER TJENESTER DU ANSKAFFER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER. Vi er ikke ansvarlige for tilgjengeligheten eller samsvaret av innholdet levert av tredjepartsleverandører.

6. Brukerkontoens sikkerhet

Du er den eneste som er ansvarlig for å sikre passordet ditt og håndtere brukerdataene dine. Endre passordet ditt med jevne mellomrom. Ikke gi brukerinformasjonen din til tredjeparter (brukernavn og passord). Du er den eneste som er ansvarlig for aktivitetene relatert til brukerkontoen din samt for aktivitetene relatert til brukerkontoen din som du uberettiget har overdratt til tredjeparter.

7. Policy for akseptabel bruk

Fordi CyberGhost-produkter er tilgjengelige i hele verden, påtar du deg å sikre at din bruk av CyberGhost-produkter er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Du påtar deg å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter, og garanterer at du ikke vil, og ikke vil tillate noen tredjepart å bruke tjenesten på noen måte som kan innebære brudd på gjeldende lov eller krenke tredjepartsrettigheter. Uten å begrense det ovenstående bekrefter og garanterer du at du ikke vil, og vil ikke tillate en tredjepart å (A) foreta omvendt utvikling av, demontere, dekompilere, oversette, rekonstruere, transformere eller trekke ut noen del av CyberGhost-produktene (inkludert, uten begrensning, eventuelle relaterte skadeprogramsignaturer og rutiner for oppdagelse av skadeprogrammer), eller (B) endre, modifisere eller på annen måte forandre CyberGhost-produkter (inkludert, uten begrensning, eventuelle relaterte skadeprogramsignaturer og rutiner for oppdagelse av skadeprogrammer); (C) publisere, videreselge, distribuere, kringkaste, sende, kommunisere, overføre, pantsette, leie ut, dele eller viderelisensiere CyberGhost-produkter; (D) bruke CyberGhost-produkter til å levere eller bygge et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med CyberGhost-produkter; (E) bruke eller forsøke å bruke CyberGhost-produkter til å laste opp, lagre eller overføre data, informasjon eller materiell som: krenker tredjeparters immaterielle rettigheter eller andre rettigheter; inneholder ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, ærekrenkende eller på annen måte støtende materiale av noe slag; eller på annen måte skade, diskvalifisere eller svekke funksjonaliteten i CyberGhost-produkter; (F) få eller forsøke å få uautorisert tilgang til CyberGhost-produkter eller til nettverk knyttet til disse, eller til innhold lagret eller levert gjennom dem, på noen måte, inkludert gjennom hacking, forfalskning eller forsøk på å omgå eller bekjempe brannmurer eller andre teknologiske eller andre typer beskyttelses- eller sikkerhetstiltak.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre passende tiltak når CyberGhost-produkter brukes i strid med disse vilkårene og gjeldende lover, inkludert å samarbeide med offentlige eller private myndigheter i henhold til gjeldende lov.

Videre forbeholder CyberGhost seg retten, i tilfelle brudd på denne avtalen, til å blant annet begrense eller suspendere, helt eller delvis, tilgangen til CyberGhost-produkter, uten å gi refusjon for tjenester det allerede er betalt for, samt å igangsette rettslige tiltak.

Rettighetsinnehavere som finner at, etter nedlasting av deres innhold via CyberGhost-produkter, deres juridiske interesser, for eksempel immateriell eiendomsrett, er brutt, kan kontakte våre representanter for opphavsrett (copyright@cyberghost.ro), slik at vi kan hindre videre tilgang til slikt innhold.

8. Fraskrivelse

CyberGhost gir ingen garanti for tjenesten eller programvaren. CyberGhost er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av eksponering av brukerens identitet eller IP-adresse eller feil på individuelle VPN-servere. CyberGhost gir heller ingen garanti for tilgjengeligheten av bestemte servere i CyberGhost-nettverket og for deres ytelse.

HVIS DET IKKE ER SPESIFIKT OPPGITT I DETTE DOKUMENTET, LEVERES CyberGhost-produkter «SOM DE ER», OG CYBERGHOST GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, OG I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER SEG EVENTUELLE OG ALLE BETINGELSER OG GARANTIER UNDERFORSTÅTT I LOV, SEDVANERETT, RETTSVITENSKAP ELLER ANNEN RETTSTEORI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR Å IKKE KRENKE TREDJEPARTSRETTIGHETER, SALGBARHET, PASSENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. CYBERGHOST GARANTERER IKKE AT DRIFTEN AV CYBERGHOST-PRODUKTER VIL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER VÆRE FEILFRI, AT DE VIL FUNGERE PÅ ENHVER GITT ENHET ELLER MED ENHVER BESTEMT KONFIGURASJON AV MASKINVARE OG/ELLER PROGRAMVARE, ELLER AT DE VIL GI FULL BESKYTTELSE FOR INTEGRITETEN AV VALGTE DATA, INFORMASJON ELLER INNHOLD LAGRET ELLER OVERFØRT VIA INTERNETT.

9. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde CyberGhost og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, funksjonærer, agenter, merkesamarbeidspartnere eller andre partnere samt ansatte skadesløse fra alle fremlagte påstander eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, gjort av noen tredjepart på grunn av eller som følge av din tilgang til eller bruk av CyberGhost Products. Brukeren har eneansvar for vedkommendes handlinger ved bruk av CyberGhost-produkter.

10. Abonnementer

CyberGhost-produkter er tilgjengelige for deg ved valg av abonnement og registrering. En full liste over abonnementer og priser er tilgjengelig på nettstedet. CyberGhost forbeholder seg retten til å endre abonnementsavgifter eller innføre nye avgifter når som helst etter rimelig forhåndsvarsel publisert på nettstedet eller sendt via e-post. Eventuelle endringer i priser skal ikke påvirke eksisterende abonnement, og trer i kraft ved fornyelse av abonnementet. Abonnementskjøp og -refusjoner håndteres via flere tredjeparts betalingsselskaper.

Abonnementer fornyes automatisk som standard når faktureringsperioden er avsluttet, gitt at dette er støttet av kredittkortet ditt, med mindre du kansellerer automatisk fornyelse. Fornyelsestiden vil bli fastsatt i abonnementet ditt på tidspunktet for kjøpet. Abonnementsavgiften vil automatisk bli belastet til betalingsmåten du sist valgte. Du kan avbryte automatisk fornyelse når som helst. Hvis du ønsker å avbryte automatisk fornyelse, kan du gjøre det ved å logge inn på kontoen din, klikke på «Sjekk abonnement» i «Oversikt»-fanen og klikke på «Kanseller abonnement» og følge de påfølgende trinnene. Du kan også sende e-post til support@cyberghost.ro eller support@cyberghost.com. Kansellering og refusjonsvilkårene er dekket i «Kansellering og refusjoner»-punktet nedenfor.

11. Kansellering og refusjoner

Du kan avslutte et abonnement når som helst ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

Hvordan kan jeg stoppe abonnementet

Hvis du avslutter abonnementet ditt innen den spesifiserte tidsrammen nedenfor (avhengig av abonnementstypen din) og kontakter kundestøtte (support@cyberghost.ro eller support@cyberghost.com) for å be om refusjon, vil vi refundere det fullstendige beløpet betalt i henhold til vår pengene-tilbake-garanti: Refusjonspolitikk 45 dagers pengene tilbake garanti. Merk: Hvis du kjøpte et CyberGhost VPN-abonnement via App Store eller iTunes, er kontoen din underlagt Apples tjenestevilkår. Du må be om refusjon gjennom App Store. På samme måte, hvis du kjøpte et CyberGhost VPN-abonnement gjennom en tredjeparts selger, må du kontakte selgeren for deres respektive refusjonspolitikk.

AbonnementstypePengene-tilbake-garantiperiode (full refusjon)
Abonnement på minst seks månederPengene-tilbake-garanti (full refusjon) ved oppsigelse innen 45 dager
Abonnement på én månedPengene-tilbake-garanti (full refusjon) ved oppsigelse innen 14 dager

I tilfelle du avslutter abonnementet ditt når som helst etter utløpet av den respektive pengene-tilbake-garantiperioden, vil du ikke motta noen refusjon, men vil beholde tilgangen for den kjøpte perioden (f.eks. hvis du kjøper et årlig abonnement og du bestemmer deg for å kansellere abonnementet ditt etter 3 måneder vil du ikke motta refusjon, men du vil ha tilgang og kunne nyte tjenestene til utløpet av ditt årlige abonnement og ved utløp av abonnementet vil det ikke bli fornyet).

Hvis avtalen som helhet sies opp, vil du ikke kunne få tilgang til brukerkontoen din, og det vil ikke være noen gyldig lisens for bruk av CyberGhost-produktapper og CyberGhost-produkter-klientprogram.

Når denne avtalen avsluttes, kanselleres alle lisenser som er gitt i denne, og du vil ikke lenger ha tilgang til CyberGhost Products.

12. Angrerett for forbrukere

Bestemmelsene i denne paragraf 12 skal bare gjelde for forbrukere som legger inn en bestilling fra et medlemsland i EU:

12.1. Angrerett

12.1.1. Forbrukere har rett til å angre denne kontrakten innen fjorten (14) dager uten å oppgi årsak.

12.1.2. Når det gjelder en kontrakt for tjenester eller en kontrakt for individuelt anskaffet eller tilbakevendende digitalt innhold som ikke er installert på en fysisk databærer, så er angreperioden fjorten dager fra den datoen som kontrakten ble inngått.
I tilfeller av inngått kontrakt for kjøp av varer (f.eks back-up CDer), er angreperioden fjorten dager fra den datoen Forbrukeren – eller en tredjepart utpekt av Forbrukeren, men som ikke er speditør, mottar varene.

12.1.3. I henhold til gjeldende lov gjelder eller finnes ikke angreretten

➢ for kontrakter for levering av varer hvis de ikke er ferdiglaget, men ble produsert i henhold til et individuelt valg eller bestemmelse av forbrukeren, eller er skreddersydd til forbrukerens personlige behov, og

➢ for kontrakter for levering av lyd- og videopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke, hvis seglet ble brutt etter levering.

12.2. Fraskrivelse av angreretten

BESTEMMELSENE I DENNE PARAGRAF 12 SKAL BARE GJELDE FOR FORBRUKERE SOM INNGÅR EN KONTRAKT OM LEVERING AV DIGITALT INNHOLD SOM IKKE ER INSTALLERT PÅ EN FYSISK DATABÆRER.

FORBRUKEREN:

1) SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT UTFØRELSEN AV DENNE KONTRAKTEN SKAL BEGYNNE FØR UTLØPET AV ANGREFRISTEN, OG

2) ER KLAR OVER AT VEDKOMMENDE VIL MISTE RETTEN TIL Å ANGRE NÅR UTFØRELSEN AV DENNE KONTRAKTEN BEGYNNER.

Eventuell pengene tilbake-garanti eller annen garanti for tilsvarende innhold gitt av cleverbridge som regulert i klausul 14, skal ikke berøres av denne klausulen.

12.3. Bruk av angreretten

For å utøve angreretten må forbrukeren informere CyberGhost VPN (gjennom cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Tyskland, tlf: +49 221 - 222 45 – 0, faks: +49 221 - 222 45 – 19, e-post: cs@cleverbridge.com) eller Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) ved å gi en tydelig erklæring om beslutningen om å angre kontrakten (f.eks. ved å sende brev via post, faks eller e-post.) Forbrukeren kan bruke angreskjemaet som følger med disse instruksjonene til dette formålet, men det er ikke et krav.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at forbrukeren sender varsel om at vedkommende utøver retten til å angre før utløpet av angrefristperioden.

12.4 Juridiske konsekvenser av utøvelse av angreretten

12.4.1 Hvis forbrukeren angrer denne kontrakten, må cleverbridge eller Crossrider Sports umiddelbart refundere alle betalinger cleverbridge eller Crossrider Sports har mottatt fra forbrukeren, inkludert leveringskostnader, ikke senere enn fjorten dager fra datoen da varslet om at rettent til å angre kontrakten ville bli utøvet, ble mottatt av cleverbridge eller Crossrider Sports (med unntak av tilleggskostnader påløpt fordi forbrukeren har valgt en annen leveringsmåte enn den mest kostnadseffektive, dvs. standardleveringsmåten tilbudt av cleverbridge eller Crossrider Sports). For denne refusjonen skal cleverbridge eller Crossrider Sports bruke samme betalingsmetode som ble brukt av forbrukeren i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med forbrukeren. Forbrukeren skal ikke i noe tilfelle bli belastet noe gebyr for refusjonen.

12.4.2 Ved tjenestekontrakter skal det følgende gjelde: Hvis forbrukeren ba om at tjenestene skulle begynne i løpet av angrefristperioden, skal forbrukeren betale cleverbridge/Crossrider Sports et rimelig beløp som svarer til prosentandelen tjenester som er levert på det tidspunktet forbrukeren informerer cleverbridge/Crossrider Sports om utøvelsen av sin rett til å angre kontrakten, sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene omfattet av kontrakten.

12.4.3 Hvis det er en kjøpskontrakt for levering av varer, skal det følgende gjelde: cleverbridge/Crossrider Sports kan avslå å refundere til det som skjer først av at de har mottatt varene tilbake eller til forbrukeren beviser at varene er sendt tilbake. Forbrukeren skal returnere eller sende varene umiddelbart til cleverbridge/Crossrider Sports, ikke senere enn fjorden dager fra datoen da forbrukeren informerte cleverbridge/Crossrider Sports om at retten til å angre kontrakten ville bli utøvet. Tidsfristen er overholdt hvis forbrukeren sender varene før utløpet av fjortendagersperioden. Forbrukeren skal bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Forbrukeren må betale for den reduserte verdien av varene hvis den reduserte verdien kan tilskrives at vedkommende har behandlet varene på en unødvendig måte for å undersøke kvalitet, egenskaper og funksjonalitet.

13. Endringer

CyberGhost gjennomgår denne brukeravtalen fra tid til annen, og den oppdaterte versjonen er alltid publisert på nettstedet vårt. Du forstår og samtykker i at det er din plikt å se gjennom disse vilkårene fra tid til annen for å holde deg informert om oppdaterte regler og forpliktelser. Varsel om større endringer i vilkårene blir gitt gjennom en oppdatering på nettstedet eller på en annen fremtredende måte. Din bruk av innholdet eller tjenestene etter endringene i disse vilkårene, utgjør din godtakelse av de endrede vilkårene.

14. Gjeldende lov

Gjeldende lov er engelsk lov og FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG) er ekskludert. Ved eventuelle tvister som følge av vilkårene i denne avtalen underlegges partene herved ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen London, Storbritannia.

15. Endelige bestemmelser

Hvis en bestemmelse i avtalen holdes ugyldig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen tolkes på en måte som er i samsvar med gjeldende lov for å gjenspeile den opprinnelige intensjonen med bestemmelsen, og de resterende bestemmelsene i avtalen skal forbli i full kraft og virkning. Enhver unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelsen i Avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rett eller bestemmelse, eller anses å være en fraskrivelse av et senere brudd eller mislighold.

×

På tide å heve den digitale beskyttelsen

2-årsabonnementet er nå
tilgjengelig for bare /mnd

undefined 45-dagers pengene tilbake-garanti