Twój IP: 3.238.135.174 Twój status: NARAŻONY

Zasady i warunki umowy

Ogólne warunki handlowe dla usługi CyberGhostVPN
Opis usługi i ceny VPN CyberGhost

Ogólne warunki handlowe dla usługi CyberGhostVPN

WCHODZĄC, UŻYWAJĄC, INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC CyberGhost VPN POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM I ZROZUMIAŁEM WARUNKI I ZGADZAM SIĘ NA ICH OBOWIĄZYWANIE I PRZESTRZEGANIE. RÓWNIEŻ ZGADZAM SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE PRAWA I REGULACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z CyberGhost VPN, RÓWNIEŻ POTWIERDZAJĄC, ŻE TE WARUNKI STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ I WYKONALNĄ UMOWĘ ELEKTRONICZNĄ MIĘDZY MNĄ I DOSTAWCĄ. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY PROSZĘ NIE WCHODZIĆ, NIE INSTALOWAĆ, NIE POBIERAĆ LUB NIE UŻYWAĆ CyberGhost VPN ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI.

1. Usługodawcy

Usługa CyberGhost Virtual Private Network (zwana dalej CyberGhost VPN) jest oferowana przez CyberGhost S.R.L.(zwana dalej CyberGhost), Rumunia

2. Umowa

Niniejsza umowa jest zawarta pomiędzy spółką CyberGhost S.R.L., 70-72 Dionisie Lupu St., District 1, 010458 Bucharest, Romania (Nr rejestru handlowego w Bukareszcie J40/1278/2011, VAT no. RO28003392) a Państwem, jako Użytkownikiem sieci VPN CyberGhost.

CyberGhost niniejszym udziela użytkownikowi osobistą, niewyłączną, nie zbywalną, ograniczoną i odwołalną licencję na użytkowanie CyberGhost VPN (włącznie z jego Aplikacjami i Oprogramowaniem Klienckim CyberGhost VPN) wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Użytkownika. CyberGhost zastrzega wszystkie prawa, tytuły i udziały, które nie zostały wyraźnie udzielone zgodnie z niniejszą licencją, w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Nie wyraża się zgody na udzielanie sublicencji, przypisywanie lub przenoszenie licencji udzielonej zgodnie z niniejszą umową, a każda próba udzielania sublicencji, przypisania lub przenoszenia jakiejkolwiek części praw użytkownika jest nieważna zgodnie z niniejszą Umową.

Używanie CyberGhost VPN jest wyłącznie możliwe jeśli użytkownik ma zdolność i upoważnienie prawne do zawarcia umowy z CyberGhost, a wspomniane zawarcie umowy nie jest zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystać z Cyberghost VPN lub Usługi wyłącznie dla potrzeb prywatności i bezpieczeństwa jak i w pełnej zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami. Użytkownik nie będzie wyrażać zgody lub zachęcać osoby trzecie do: (i) uniemożliwiania innym użytkownikom korzystania z Cyberghost VPN; (ii) wykorzystania Cyberghost VPN w nieuczciwych, nieodpowiednich lub nielegalnych celach (np. cyber aktywność); lub (iii) działania, które w jakikolwiek sposób narusza niniejszą Umowę.

3. Twój przepływ danych, Twoje dane i bezpieczeństwo danych

CyberGhost VPN powinien zapewnić Ci możliwość pobierania i wysyłania danych w internecie, wykorzystując komputer (tzw. Serwer VPN) w różnych regionach, jednocześnie nie ujawniając twojego adresu IP. W ten sposób Twoje dane są szyfrowane i nie mogą być przechwycone. Celem CyberGhost VPN jest ochrona Twojej prywatności, ale nie Twojego komputera. CyberGhost VPN nie jest przeznaczony do wykorzystania jako antywirus ani narzędzie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem.

CyberGhost nie zapisuje danych w CyberGhost VPN, które mogłyby zostać wykorzystane do modyfikacji Twoich danych osobowych. W przypadku wszystkich operacji, które wymagają zapisanie danych osobowych, takich jak na przykład płatności, CyberGhost współpracuje z dostawcami usług, którzy oddzielnie zapisują dane. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

CyberGhost nie gromadzi ani nie wykorzystuje danych osobowych, aby udostępniać VPN CyberGhost. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych przez CyberGhost zapoznaj się z treścią naszej Polityki prywatności.

4. Modyfikacje i Aktualizacje

Od czasu do czasu, CyberGhost, według własnego uznania, może zmodyfikować CyberGhost VPN, na przykład dodając lub usuwając pewne funkcje serwerów VPN lub aktualizując oprogramowanie.

CyberGhost może, według własnego uznania, dostarczać ograniczonego wsparcia technicznego, ulepszeń i aktualizacji CyberGhost VPN. By ulepszyć i kontynuować rozwój CyberGhost VPN, od czasu do czasu dokonywane będą automatyczne pobierania i instalacje aktualizacji i ulepszeń. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie tych aktualizacji i ulepszeń w ramach wykorzystania CyberGhost VPN. Dodatkowo, dostawca nie będzie zobowiązany zapewniać wsparcia lub utrzymania dla Usług opisanych w niniejszej Umowie.

5. Zewnętrzni dostawcy usług

By zapewnić dostępność usługi CyberGhost VPN, CyberGhost VPN współpracuje z innymi dostawcami (takimi jak Dostawcy Usług Handlu Cyfrowego dla operacji płatniczych lub Centra Przetwarzania Danych dla naszych serwerów VPN). By dowiedzieć się więcej na temat tych dostawców, z którymi współpracuje CyberGhost, prosimy przeczytać naszą Politykę Prywatności. Niniejszym, użytkownik przekazuje na rzecz CyberGhost wszystkie niezbędne autoryzacje by przechowywać i/lub przetwarzać w bezpieczny sposób swoje zaszyfrowane dane i/lub zaszyfrowany przepływ danych. Wyłącznym celem jest umożliwienie funkcjonowania CyberGhost VPN.

Dokładamy wszelkich starań by monitorować i wybierać naszych partnerów i zabezpieczać dostarczane usługi. WYŁĄCZAMY WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE DOTYCZĄCE TREŚCI, TOWARÓW, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG, KTÓRE UŻYTKOWNIK UZYSKA OD OSÓB TRZECICH.

6. Ochrona danych

CyberGhost nie gromadzi ani nie wykorzystuje danych osobowych, aby udostępniać VPN CyberGhost. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych przez CyberGhost zapoznaj się z treścią naszej Polityki prywatności.

7. Bezpieczeństwo Twojego konta użytkownika

Jesteś jedyną osobą, która ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego hasła oraz za traktowanie Twoich danych użytkownika. Prosimy o regularne zmienianie swojego hasła. Swoich informacji użytkownika (nazwy użytkownika i hasła) nie należy ujawniać osobom trzecim. Tylko Ty odpowiadasz za aktywności dotyczące Twojego konta użytkownika, jak również za aktywności dotyczące Twojego konta użytkownika, które bez uzasadnienia przekazałeś osobom trzecim.

Twoje konto użytkownika jest powiązane jest z "Kluczem odblokowania użytkownika" (PUK), który otrzymuje się podczas tworzenia swojego konta użytkownika. Spółka CyberGhost chciałaby przekazać Ci fakt, że jest to jedyna dostępna metoda (oprócz tego, co wnosi się swoim kluczem aktywacji premium) w celu ponownego uzyskania dostępu do konta, dla którego zapomniałeś hasła.

8. Twoja odpowiedzialność

Ponieważ VPN CyberGhost VPN jest dostępny z dowolnego miejsca na świecie, zobowiązujesz się zapewnić, że korzystanie przez Ciebie z VPN Cyberghost będzie zgodne z wszelkimi obowiązującymi miejscowymi przepisami i rozporządzeniami. Zobowiązujesz się postępować w sposób zgodny z wszelkimi mającymi zastosowanie ustawami, przepisami i rozporządzeniami oraz gwarantujesz, że nie będziesz korzystać z usługi, ani też nie pozwolisz dowolnej osobie trzeciej na korzystanie z usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszyć obowiązujące prawo lub naruszyć prawa osób trzecich. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego sformułowania, niniejszym zobowiązujesz się i gwarantujesz, że nie będziesz, a także nie dopuścisz to tego, aby osoby trzecie wykonywały dowolną z poniższych czynności (A) odtwarzanie metodą „reverse engineer”, deazemblacja, dekompilacja, tłumaczenie, rekonstruowanie / przebudowanie, przekształcenie lub wyodrębnianie jakiejkolwiek części VPN CyberGhost (w tym – bez ograniczenia – wszelkich powiązanych oznaczeń oprogramowania złośliwego (malware signatures) oraz metod wykrywania oprogramowania złośliwego (malware detection routines), lub (B) zmiana, modyfikacja lub inne zmienianie VPN CyberGhost VPN ((w tym – bez ograniczenia – wszelkich powiązanych oznaczeń oprogramowania złośliwego (malware signatures) oraz metod wykrywania oprogramowania złośliwego (malware detection routines); (iv) publikowanie, odsprzedawanie, dystrybucja, rozpowszechnianie / nadawanie, transmisja, komunikowanie, transfer / cesja, zastawianie, wynajmowanie, udostępnianie lub udzielanie sub-licencji VPN CyberGhost; (v) wykorzystywanie CyberGhost VPN w celu oferowania lub stworzenia produktu lub usługi, które będą konkurencyjne wobec VPN CyberGhost; (vi) wykorzystywanie lub podejmowanie prób wykorzystywania VPN CyberGhost w celu wgrywania, przechowywania lub transmisji wszelkich danych, informacji lub materiałów, które: naruszają własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich; zawierają niezgodne z prawem, szkodliwe, stanowiące zagrożenie, stanowiące naruszenie, oszczercze / obraźliwe, lub z innych powodów niewłąćiwe materiały jakiegokolwiek rodzaju; lub też uszkadzanie, wyłączanie i utrudnianie funkcjonowanieVPN CyberGhost w dowolny inny sposób; (viii) uzyskiwanie lub próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do VPN CyberGhost połączonych z nim sieci, lub zawartości przekazywanej lub przesyłanej za jego pośrednictwem w dowolny sposób, w tym działania halerskie, spoofing lub próba obejścia lub pokonania zabezpieczeń takich jak dowolne urządzenia typu „firewall” lub inne zabezpieczenia technologiczne lub środki bezpieczeństwa.

Niniejsza umowa użytkownika, obowiązujące przepisy prawa i inne regulacje są wiążące dla użytkownika i użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Użytkownik potwierdza, że CyberGhost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego działania. W przypadku naruszeń prawnych dokonanych przez użytkownika, CyberGhost zastrzega prawo do współpracy z publicznymi lub prywatnymi władzami, zgodnie z przepisami i według własnego uznania.

CyberGhost VPN zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, do, między innymi, ograniczenia lub zawieszenia, w całości lub w części, dostępu do CyberGhost VPN bez zwrotu zapłaty, dla Usług już opłaconych, także zastrzegając sobie prawo do wszczęcia działań prawnych.

Dysponenci praw, którzy wyciągają wnioski, że, przy pomocy treści pobranych za pośrednictwem VPN CyberGhost, ich interes prawny, np. własność intelektualna, jest naruszana, mogą kontaktować się z naszymi przedstawicielami ds. praw autorskich ( copyright@cyberghost.ro), tak, że możemy zapobiegać dalszemu dostępowi do takich treści.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

CyberGhost nie oferuje żadnej gwarancji na usługę lub oprogramowanie. CyberGhost nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z ujawnienia tożsamości lub adresu IP użytkownika lub uszkodzenia poszczególnych serwerów VPN. Co więcej, CyberGhost nie oferuje żadnej gwarancji co do dostępności określonych serwerów VPN w ramach sieci CyberGhost i ich działania.

OPRÓCZ ZAPISÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, CyberGhost VPN JEST UDOSTĘPNIANY W STANIE FABRYCZNYM I CYBERGHOST NIE OFERUJE ŻADNEJ KONKRETNEJ LUB DOMYŚLNEJ GWARANCJI, RÓWNIEŻ NIE OFERUJĄC ŻADNYCH KONKRETNYCH WARUNKÓW ORAZ, W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY STOPNIU, ZRZEKA SIĘ WSZELKICH I WSZYSTKICH WARUNKÓW I GWARANCJI DOROZUMIANYCH PRZEZ STATUTY, PRAWO ZWYCZAJOWE, ORZECZNICTWO LUB INNE TEORIE PRAWNE, ZAWIERAJĄCE ALE NIE OGRANICZONE DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, SPRZEDAWALNOŚCI, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI LUB OPISU DLA JAKIEGOKOLWIEK CELU. CYBERGHOST NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE CYBERGHOST VPN BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ BEZ PRZERW I BEZ BŁĘDÓW, ŻE BĘDZIE DZIAŁAĆ POPRAWNIE NA JAKIMKOLWIEK URZĄDZENIU LUB Z JAKĄKOLWIEK KONFIGURACJĄ SPRZĘTU I/LUB OPROGRAMOWANIA, JEDNOCZEŚNIE NIE GWARANTUJĄC, ŻE DOSTARCZANA BĘDZIE KOMPLETNA OCHRONA INTEGRALNOŚCI OKREŚLONYCH DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI ZAPISANYCH LUB PRZESYŁANYCH PRZEZ INTERNET.

10. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się wypłacić odszkodowanie lub zwolnić od odpowiedzialności firmę CyberGhost wraz se spółkami zależnymi, stowarzyszonymi, jej dyrektorami, reprezentantami, firmami używającymi co-branding, lub innych partnerów i pracowników, wobec wszelkich domniemanych roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat adwokackich, skierowanych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku dostępu użytkownika do CyberGhost VPN. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działania przy wykorzystaniu CyberGhost VPN.

11. Zakończenie

Przedpłacone skale płatności nie wymagają żadnego wypowiedzenia i kończą się automatycznie po upłynięciu okresu obowiązywania.

W przypadku subskrypcji Premium i Premium Plus, Twoja subskrypcja odnowi się automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy do momentu, aż zdecydujesz zakończyć subskrypcję, np. jeśli wybierzesz miesięczną subskrypcję 1ego stycznia, automatycznie odnowimy Twoją subskrypcję za luty i potrącimy odpowiednią kwotę, o ile nie powiadomisz nas o chęci zakończenia subskrypcji przed 31ym stycznia.

Możesz zakończyć subskrypcję w jakimkolwiek momencie stosując poniższą procedurę::
Jak mogę anulować mój abonament

Jeśli zrezygnujesz z abonamentu w ciągu wskazanego poniżej okresu, w zależności od rodzaju abonamentu, zwrócimy całą zapłaconą kwotę zgodnie z naszą gwarancją zwrotu pieniędzy: Regulamin zwrotu - 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.

Rodzaj abonamentu Okres gwarancji zwrotu pieniędzy
Abonament 6-miesięczny lub dłuższy Gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku wypowiedzenia w ciągu 45 dni
Abonament 1-miesięczny Gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku wypowiedzenia w ciągu 14 dni

Jeśli zakończysz swój abonament w jakimkolwiek momencie po upływie odpowiedniego okresu gwarancji zwrotu pieniędzy, pobierzemy opłatę za pozostałą część abonamentu (np. jeśli zakupiłeś roczny abonament i zdecydujesz się go anulować po trzech miesiącach, potrącimy opłatę za cały rok i dostęp do usługi będzie obowiązywać do końca ważności rocznego abonamentu, przy czym po upływie tego roku abonament nie odnowi się automatycznie).

W przypadku, gdy dochodzi do wypowiedzenia umowy jako całości, nie będzie możliwości uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i nie będzie ważnej licencji na użytkowanie aplikacji VPN CyberGhost ani oprogramowania klienta VPN CyberGhost.

CyberGhost VPN może wypowiedzieć umowę w jakimkolwiek momencie, dostarczając stosowne zawiadomienie zgodnie z uznaniem firmy.

CyberGhost VPN może również wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym w dowolnym momencie, w przypadku nietypowego wykorzystania usługi.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, wszystkie licencje udzielone niniejszym dokumentem zostaną zakończone i użytkownik nie będzie miał dostępu do Cyberghost VPN.

12. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

Postanowienia niniejszego punktu 12 jedynie odnoszą się do Konsumentów, którzy składają zamówienie z kraju członkowskiego Unii Europejskiej:

12.1. Odstąpienie

12.1.1. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny.

12.1.2. W przypadku umowy na Usługi lub umowy na dostarczenie indywidualnie nabytych lub odnawialnych treści cyfrowych nie zainstalowanych na fizycznym nośniku, okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.
W przypadku umowy zakupu dla dostawy towarów (np. płyt CD kopii zapasowej), okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty kiedy Konsument, lub osoba trzecia wyznaczona przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem towarowym, weźmie towar w posiadanie.

12.1.3.Według obowiązujących przepisów, prawo do odstąpienia nie odnosi się do tej sytuacji lub nie istnieje

w odniesieniu do umów na dostawę towarów, które nie są uprzednio wyprodukowane, lecz zostały stworzone na indywidualne zlecenie Konsumenta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Konsumenta oraz

w odniesieniu do umów na dostawę nagrań audio i wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została złamana po dostawie.

12.2. Zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy

POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PUNKTU 13 STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO KONSUMENTÓW, KTÓRZY ZAWIERAJĄ UMOWĘ NA DOSTAWĘ TREŚCI CYFROWYCH NI ZAINSTALOWANYCH NA FIZYCZNYM NOŚNIKU DANYCH.

KONSUMENT:

1) WYRAŻA ZGODĘ NA WYKONANIE TEJ UMOWY PRZED UPŁYWEM OKRESU ODSTĄPIENIA I

2) JEST ŚWIADOMY, ŻE STRACI SWOJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA, GDY ROZPOCZNIE SIĘ WYKONANIE TEJ UMOWY.

Jakakolwiek gwarancja zwrotu pieniędzy lub inna podobna gwarancja oferowana przez cleverbridge zgodnie z przepisami punktu 14 nie ulegnie modyfikacji ze względu na obecny Punkt.

12.3

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Konsument musi poinformować CyberGhost VPN (za pośrednictwem cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Kolonia, Niemcy, tel: +49 221-222 45-0, fax: +49 221-222 45-19, email: cs@cleverbridge.com lub Crossrider Sports za pośrednictwem strony https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support), dokonując wyraźnego oświadczenia na temat swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. za pomocą listu, faksu lub wiadomości e-mail). Konsument może wykorzystać przykładowy formularz odstąpienia, stosując instrukcje odstąpienia, lecz nie jest to warunek konieczny.

By dotrzymać termin odstąpienia, wystarczy by Konsument wysłał powiadomienie o skorzystaniu ze swojego prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

12.4 Skutki prawne odstąpienia od umowy

12.4.1 Jeśli Konsument odstąpi od niniejszej umowy, cleverbridge lub Crossrider Sports muszą bezzwłocznie zwrócić wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta, wraz z kosztami dostawy, nie później niż czternaście dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez cleverbridge lub Crossrider Sports (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych z powodu decyzji Konsumenta o wybraniu innego sposobu dostawy niż tego, który byłby najbardziej efektywny pod względem kosztów, tj. standardowego sposobu dostawy oferowanego przez cleverbridge lub Crossrider Sports). W celu dokonania tego zwrotu, cleverbridge lub Crossrider Sports wykorzystają ten sam środek płatności, który był wykorzystany przez Konsumenta w oryginalnej transakcji, z wyjątkiem sytuacji, w której ustali się inny sposób zwrotu z Konsumentem. W żadnym wypadku nie jest dozwolone potrącenie opłaty Konsumentowi za zwrot.

12.4.2 W przypadku umowy na Usługi, stosuje się następujące przepisy: jeśli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług w trakcie okresu odstąpienia, Konsument zapłaci firmie cleverbridge/Crossrider Sports rozsądną kwotę, odpowiadającą procentowi Usług świadczonych Konsumentowi do czasu, gdy ten poinformował firmę cleverbridge/Crossrider Sports o odstąpieniu od umowy, w porównaniu do całkowitej kwoty, przewidzianej przez umowę na świadczenie Usług.

12.4.3 Jeśli zawarta została umowa na dostawę towarów, stosuje się następujące przepisy: cleverbridge/Crossrider Sports może odmówić dokonania zwrotu do momentu otrzymania z powrotem towarów lub do momentu, gdy Konsument udowodni, że produkty odesłał, cokolwiek nastąpi wcześniej. Konsument bezzwłocznie odda lub odeśle towary do cleverbridge/Crossrider Sports nie później niż czternaście dni od daty poinformowania o odstąpieniu od umowy. Termin ten można uznać za spełniony jeśli Konsument odeśle towary przed końcem czternastodniowego okresu. Konsument poniesie bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Konsument musi zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, jeśli to zmniejszenie wynika z jego nieuzasadnionych działań, polegających na sprawdzeniu ich jakości, cech oraz funkcjonalności.

13. Odrębne przepisy dla stawki "Bezpłatne"

W celu bezpłatnego korzystania z VPN CyberGhost żadne konto użytkownika nie może być skonfigurowane. Natomiast trzeba zainstalować aplikacje VPN CyberGhost i/lub oprogramowanie klienta VPN CyberGhost,.

Spółka CyberGhost jest upoważniona do zawieszenia lub ograniczenia, w dowolnym momencie, bezpłatnego dostępu do VPN CyberGhost.

Niniejszą umowę można wypowiedzieć w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć aplikację VPN CyberGhost i/lub oprogramowanie klienta VPN CyberGhost.

CyberGhost również może, w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą umowę.

14. Zmiany

Spółka CyberGhost okresowo weryfikuje niniejszą umowę na użytkowania, a jej zaktualizowana wersja jest zawsze publikowana na naszej stronie internetowej. CyberGhost przekazuje Ci informacje o zmianach za pomocą wyskakującego okienka "Pop-up", gdy logujesz się na usługę. Wówczas możesz przyjąć zmiany, abyś mógł nadal użytkować VPN CyberGhost.

15. Obowiązujące prawo

Prawem właściwym jest prawo angielskie a konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wykluczona. W przypadku sporów wynikających z postanowień niniejszej Umowy, strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Londynie, Wielka Brytania.

Opis usług i ceny CyberGhost VPN.

Za pomocą sieci CyberGhost VPN spółka CyberGhost S.R.L. 70-72 Dionisie Lupu St., District 1, 010458 Bucharest, Romania (zwana dalej CyberGhost) udostępnia użytkownikowi aplikacje CyberGhost VPN oraz oprogramowania klienckie CyberGhost VPN, które powinny zapewnić użytkownikowi możliwość prowadzenia ruchu internetowego z wykorzystaniem komputera (tak zwanego serwera VPN) w różnych regionach oraz ukrywania adresu IP. Dzięki temu przepływ danych użytkownika jest kodowany i jego śledzenie nie jest możliwe.

W tym celu, CyberGhost zapewnia następujące usługi:

1.1 Wirtualna sieć prywatna

Można się podłączać do wirtualanej sieci prywatnej (VPN) CyberGhost korzystając z urządzenia końcowego (komputera, smartfona, itp.) za pośrednictwem internetu. W tym celu CyberGhost udostępnia infrastrukturę obejmującą serwery logowania z równoważeniem obciążenia, serwery VPN (NAT) oraz serwery DNS. CyberGhost udostępnia różne systemy operacyjne różnym klientom.

1.2 Park serwerowy

Do naszych aplikacji można się podłączyć za pomocą naszego oprogramowania klienta albo w trybie macierzystym, do jednego z naszych serwerów VPN. W tym celu udostępniamy serwery w różnych krajach.

Protokoły

Serwery sieci VPN obsługują następujące protokoły:

  1. OpenVPN
  2. L2TP/IPSec
  3. PPTP

Oferta

Według dostępnej skali płatności można uzyskać dostęp do mniejszej lub większej liczby serwerów. Dostęp ten dokonuje się według skali płatności i urządzenia za pośrednictwem serwerów krajowych i/lub za pośrednictwem serwerów VPN.

1.3 Maszyny

Zgodnie z dostępną skalą płatności można korzystać jednocześnie z nie więcej niż pięciu wybranych urządzeń na swoim koncie użytkownika (komputerów stacjonarnych, laptopów/ notebooków, smartfonów, komputerów tabletów lub innych urządzeń, przy pomocy których można się łączyć z internetem).

1.4 Przepustowość

W większości lokalizacji serwerów sieci VPN dostępna przepustowość nie jest sztucznie ograniczona i zależy od połączenia z serwerem sieci VPN oraz Twojego połączenie z Internetem. W określonej lokalizacji z ograniczonym interfejsem serwery sieci VPN są ograniczone sztucznie w celu zapewnienia uczciwego i stałego korzystania. Odpowiednie serwery są oznaczone.

2. Dostęp

Dostęp do administracji i korzystania z VPN CyberGhost zapewnia się za pośrednictwem internetu.

W celu bezpłatnego korzystania z VPN CyberGhost nie ma potrzeby posiadania konta użytkownika. Trzeba natomiast zainstalować aplikacje VPN CyberGhost i oprogramowanie VPN CyberGhost.

W celu korzystania z VPN CyberGhost Premium należy skonfigurować konto użytkownika. Jest to całkowicie anonimowe bez uwierzytelniania danych osobowych.

3. Pomoc online

CyberGhost zapewnia pomoc online w formie odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), wskazówek, instrukcji, itp. w języku niemieckim i angielskim.

4. Ceny i skale płatnicze

Z cenami można się zapoznać na stronie Spółki, przy czym podlegają one okresowym zmianom.

5. Fakturowanie

Procedura fakturowania i płatności dla Twojego Pay Scale jest wyłącznie prowadzona przez odsprzedających, by móc oddzielić dane płatności od danych użytkownika VPN. Wszystkie transakcje przeprowadzane za pomocą naszej strony internetowej i na rzecz naszych Klientów są obsługiwane przez partnerów biznesowych, konkretnie albo cleverbridge AG albo crossrider Sports Limited, z wykorzystaniem systemu Stripe. Płatności z użyciem Bitcoina są obsługiwane przez naszego partnera BItpay.

Do płatności przedpłaconych stosuje się, co następuje: opłaty z tytułu skali płatności premium fakturuje się po uzyskaniu klucza aktywacji przedpłat. Okres obowiązywania skali płatności rozpoczyna się z dniem aktywowania klucza aktywacji przedpłat, a kończy się automatycznie.

Do subskrypcji odnosi się, co następuje: Opłaty z tytułu Twojej skali płatności premium są fakturowane począwszy od daty nabycia skali płatności premium, a następnie będą rozliczane miesięcznie lub rocznie, do momentu wypowiedzenia skali płatności premium lub Twojego konta użytkownika.

W przypadku aktywacji Pay Scale danego dnia, który z kolei nie istnieje w konkretnym miesiącu lub roku, cleverbridge AG lub Crossrider Sports Limited, w imieniu CyberGhost, obciążą Twoją kartę debetową lub kredytową bądź konto bankowe ostatniego dnia następnego miesiąca lub kolejnego roku. Na przykład, jeśli Twój Pay Scale został ustawiony ma 31ego stycznia, kolejną datą fakturowania jest 28my lutego.

[Już wkrótce: W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu upgrade'u swojej skali Premium-Pay Scale, zostanie przywrócona data rozpoczęcia Twojego kolejnego okresu fakturowania, a pierwszy miesiąc lub pierwszy rok zaktualizowanej skali "Pay" zostanie rozliczony proporcjonalnie. Na przykład, jeśli miesięczna, przypadająca do zapłaty skala "Premium –Pay" pomniejszona o kwotę odpowiadającą okresowi ośmiu dni według poprzedniej skali Premium-Pay. Kolejna płatność będzie przypadać wówczas 20 maja.]

CyberGhost może zmieniać obowiązujące opłaty i koszty lub okresowo obciążać dodatkowymi opłatami i kosztami. Będziesz informowany z wyprzedzeniem e-mailem o takich zmianach. Odpowiadasz za aktualizację swoich danych teleadresowych oraz informacji płatniczych.

Twój Pay Scale Premium będzie ważny aż do ukończenia Twojego Pay Scale, skasowania konta użytkownika lub do momentu ich usunięcia przez naszą firmę. Musisz zakończyć swojego Pay Scale 30 dni przed końcem miesięcznego bądź rocznego okresu fakturowania by zapobiec kolejnemu obciążeniu Twojej karty debetowej lub kredytowej bądź konta bankowego w wykonaniu cleverbridge AG, lub w przypadku Crossrider Sports Limited na systemie Stripe i w imieniu CyberGhost, wraz z kolejną opłatą miesięczną lub roczną.