Termeni și condiții

Condiții generale de afaceri pentru Produsele CyberGhost
Service description and prices of CyberGhost Products

Condiții generale de afaceri pentru Produsele CyberGhost

PRIN ACCESAREA, UTILIZAREA, INSTALAREA SAU DESCĂRCAREA PRODUSELOR CyberGhost, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT ȘI ÎNȚELES TERMENII ȘI CĂ SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI OBLIGAȚIILE CARE DECURG DIN ACEȘTIA ȘI SĂ ÎI RESPECTAȚI PE DEPLIN. ÎN PLUS, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ CONFORMAȚI CU TOATE LEGILE ȘI REGULAMENTELE APLICABILE PRIVIND UTILIZAREA PRODUSELOR CyberGhost ȘI ACCEPTAȚI FAPTUL CĂ ACEȘTI TERMENI CONSTITUIE UN CONTRACT ELECTRONIC LEGAL CU CARACTER OBLIGATORIU ȘI EXECUTORIU ÎNCHEIAT ÎNTRE DVS. ȘI NOI. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTIA, NU ACCESAȚI, INSTALAȚI, DESCĂRCAȚI SAU UTILIZAȚI PRODUSELE CyberGhost, ASTFEL CUM SE DEFINEȘTE MAI JOS.

1. Acord

Prezentul acord este încheiat între CyberGhost S.R.L., str. Polona 68, Sector 1, 010494 București, România (Registrul Comerțului București nr. J40/1278/2011, CIF RO28003392) și dumneavoastră, în calitate de Utilizator al Produselor CyberGhost.

Vă este permis să utilizați Produsele CyberGhost numai dacă sunteți abilitat și autorizat din punct de vedere legal să încheiați un acord cu CyberGhost și o astfel de încheiere nu vă este interzisă conform legilor aplicabile.

2. Licență

CyberGhost vă acordă prin prezenta o licență personală, neexclusivă, netransferabilă, limitată și revocabilă de a utiliza Produsele CyberGhost exclusiv în conformitate cu termenii acestui Acord de Utilizare. CyberGhost își rezervă toate drepturile, titlurile și interesele care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta licență, în cea mai mare măsură posibilă, în conformitate cu legile aplicabile. Nu aveți dreptul să acordați sublicență, să cedați sau să transferați licența care vi-a fost acordată prin prezenta și orice încercare de a sublicenția, cesiona sau transfera oricare parte din drepturile dvs. conform prezentului Acord este nulă.

Prin prezenta, declarați și garantați că veți utiliza Produsele CyberGhost sau Serviciul numai pentru nevoile de confidențialitate și securitate și în deplină conformitate cu toate legile, regulile și reglementările locale, de stat, naționale și internaționale aplicabile. Nu veți fi de acord cu, nici nu veți autoriza sau încuraja vreo terță parte: (i) să împiedice alte persoane să utilizeze Produsele CyberGhost; (ii) să utilizeze Produsele CyberGhost în orice scop fraudulos, neadecvat sau ilegal (adică, activitate cibernetică); sau (iii) să acționeze în orice mod care încalcă prezentul Acord.

3. Date

CyberGhost apreciază confidențialitatea dvs. și se străduiește să o mențină. Colectăm doar informațiile minime pentru furnizarea Produselor noastre. Scopul Produselor CyberGhost este de a vă proteja confidențialitatea, dar nu și calculatorul. Produsele CyberGhost nu este conceput ca un instrument antivirus sau antimalware, cu excepția cazului în care acest lucru este menționat în mod expres.

CyberGhost nu stochează date în Produsele CyberGhost care permit interferențe cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru toate operațiunile care presupun stocarea datelor cu caracter personal, cum ar fi, de exemplu, operațiunile de plată, CyberGhost cooperează cu furnizori terți, care realizează stocarea separată de date și pentru mai multe informații vă recomandăm să consultați politica noastră de confidențialitate.

CyberGhost nu colectează și nu utilizează date cu caracter personal pentru a face disponibile Produsele CyberGhost, în afara detaliilor dvs. de conectare. Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care CyberGhost colectează și utilizează datele, vă rugăm să citiți Politica noastră de Confidențialitate (www.cyberghostvpn.com/ro_RO/privacypolicy).

4. Modificări și actualizări ale Produsului

Din când în când, CyberGhost, la discreția sa absolută, poate modifica Produsele CyberGhost, de exemplu prin adăugarea sau eliminarea anumitor funcții ale serverelor VPN sau prin actualizarea software-ului.

CyberGhost, la discreția sa, poate oferi asistență tehnică limitată, upgrade și actualizări pentru Produsele CyberGhost. Pentru a îmbunătăți și a dezvolta în continuare Produsele CyberGhost, putem descărca și instala automat actualizări și upgrade-uri din când în când. Prin prezenta sunteți de acord să primiți astfel de actualizări și upgrade-uri ca parte a utilizării Produselor CyberGhost. Nu avem nicio obligație să vă punem la dispoziție versiuni de asistență pentru Produsele CyberGhost. În plus, nu vom avea nicio obligație de a oferi asistență sau întreținere pentru Servicii, conform prezentului Acord.

5. Furnizori externi de servicii

Pentru a face serviciul Produse CyberGhost disponibil, Produse CyberGhost cooperează cu furnizori terți (cum ar fi Furnizorii de Comerț Digital pentru operațiuni de plată sau Centrele de Procesare a Datelor pentru serverele noastre VPN). Dacă doriți să aflați mai multe despre furnizorii terți, cu care CyberGhost cooperează, vă rugăm să citiți Politica noastră de Confidențialitate (www.cyberghostvpn.com/ro_RO/privacypolicy).

Depunem toate eforturile pentru a ne monitoriza și alege partenerii și pentru a asigura serviciile pe care vi le furnizăm. RENUNȚĂM LA TOATE REPREZENTANȚELE ȘI GARANȚIILE PRIVIND CONȚINUTUL, BUNURILE, SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE PE CARE LE OBȚINEȚI DE LA FURNIZORII TERȚE PĂRȚI. Nu suntem responsabili pentru disponibilitatea sau conformitatea conținutului furnizat de Furnizorii Terțe Părți.

6. Protecția datelor

CyberGhost nu colectează și nu utilizează date cu caracter personal pentru a face CyberGhost VPN disponibil. Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care CyberGhost colectează și utilizează datele, vă rugăm să citiți Politica noastră de Confidențialitate (www.cyberghostvpn.com/ro_RO/privacypolicy).

7. Siguranța contului dvs. de utilizator

Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei dumneavoastră și pentru gestionarea datelor dumneavoastră de utilizator. Vă rugăm să vă schimbați parola în mod regulat. Nu dezvăluiți terților informațiile dvs. de utilizator (nume de utilizator și parolă). Sunteți singurul responsabil pentru activitățile legate de contul dvs. de utilizator, precum și pentru activitățile legate de contul dvs. de utilizator pe care le-ați transferat în mod nejustificat către terți.

8. Politica de utilizare acceptabilă

Deoarece Produsele CyberGhost pot fi accesate din întreaga lume, vă angajați să vă asigurați că utilizarea Produselor CyberGhost va respecta toate legile și reglementările locale aplicabile. Vă angajați să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile și garantați că nu permiteți și nu veți permite niciunei terțe părți să folosească serviciul în orice mod care ar putea încălca legea aplicabilă sau drepturile terților. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, vă angajați și garantați că nu permiteți și nu veți permite unei terțe părți (i) să facă inginerie inversă, să dezasambleze, să decompileze, să traducă, să reconstruiască, să transforme sau (ii) să extragă orice parte a Produselor CyberGhost. (inclusiv, fără a se limita la orice semnături de malware și rutine de detectare de malware), sau (iii) să schimbe, să modifice sau să altereze în alt mod Produsele CyberGhost (inclusiv, fără limitare, orice semnături malware asociate și rutine de detectare a programelor malware), (iv) să publice, revândă, distribuie, difuzeze, transmită, comunice, transfere, gajeze, închirieze, partajeze sau să sublicențieze Produsele CyberGhost, (v) să utilizeze Produsele CyberGhost pentru a furniza sau a construi un produs sau serviciu care concurează cu Produsele CyberGhost; (vi) să utilizeze sau să încerce să utilizeze Produsele CyberGhost pentru a încărca, stoca sau transmite orice date, informații sau materiale care: încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale terților; conțin orice material ilicit, dăunător, amenințător, abuziv, defăimător sau inacceptabil în orice fel; sau în orice alt mod deteriorează, dezactivează sau afectează funcționarea Produselor CyberGhost; (viii) să obțină sau să încerce să obțină acces neautorizat la produsele CyberGhost sau la rețelele conectate la acestea sau la conținutul stocat sau livrat prin intermediul acestora, prin orice mijloace, inclusiv prin piratare, falsificare sau încercând să eludeze sau să învingă firewall-uri sau alte sisteme tehnologice sau alte protecții sau măsuri de securitate.

Ne rezervăm dreptul de a lua măsurile corespunzătoare atunci când Produsele CyberGhost sunt utilizate contrar acestor Termeni și legilor aplicabile, inclusiv prin cooperarea cu autoritățile publice sau private, conform prevederilor legale.

În plus, CyberGhost își rezervă dreptul, în caz de încălcare a prezentului Acord, printre altele, de a restricționa sau suspenda, în întregime sau parțial, accesul la Produsele CyberGhost fără a acorda o rambursare pentru Serviciile deja plătite, precum și de a iniția acțiuni legale.

Titularii de drepturi care concluzionează că prin intermediul conținutului descărcat prin Produsele CyberGhost, este încălcat interesul lor legal, de ex. proprietatea intelectuală, poate contacta reprezentanții noștri pentru Drepturi de autor (copyright@cyberghost.ro) pentru a putea împiedica accesul ulterior la un astfel de conținut.

9. Exonerarea de răspundere

CyberGhost nu oferă nicio garanție pentru serviciu sau software. CyberGhost nu are nicio responsabilitate pentru daunele care pot apărea în urma expunerii identității sau a adresei IP a utilizatorului sau a defectării serverelor VPN individuale. Mai mult, CyberGhost nu oferă nicio garanție pentru disponibilitatea anumitor servere din rețeaua CyberGhost și pentru performanța acestora.

CU EXCEPȚIA DREPTURILOR SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD, Produsele CirberGhost SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI CYBERGHOST NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU CONDIȚII EXPRESE SAU IMPLICITE ȘI, LA NIVELUL MAXIM PERMIS DE LEGE, SE EXONEREAZĂ DE ORICE RĂSPUNDERE SAU DE ÎNTREAGA RĂSPUNDERE FAȚĂ DE CONDIȚIILE ȘI GARANȚIILE PREVĂZUTE ÎN MOD IMPLICIT PRIN STATUT, LEGEA COMUNĂ, JURISPRUDENȚĂ SAU ALTE TEORII DE DREPT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE IMPLICITE DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚILOR, VANDABILITĂȚII, CALITĂȚII SAU ADAPTĂRII ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP. CYBERGHOST NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIONAREA PRODUSELOR CYBERGHOST VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI, CĂ VA FUNCȚIONA CORECT PE ORICE DISPOZITIV SAU CU ORICE CONFIGURARE DE HARDWARE ȘI/SAU SOFTWARE, SAU CĂ VA ASIGURA PROTECȚIE DEPLINĂ ÎN PRIVINȚA INTEGRITĂȚII DATELOR SELECTATE, INFORMAȚIILOR SAU CONȚINUTULUI CARE SUNT STOCATE SAU TRANSMISE PRIN INTERNET.

10. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să nu expuneți CyberGhost și filialele, afiliații, responsabilii, agenții, co-branderii sau alți parteneri și angajații săi, la nici un pericol cauzat de cereri sau solicitări, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care pot apărea din cauza sau în urma accesului dvs. sau utilizării Produselor CyberGhost. Utilizatorul este singurul responsabil pentru acțiunile sale atunci când utilizează Produsele CyberGhost.

11. Abonamente

Produsele CyberGhost vă sunt disponibile la selectarea abonamentului și la înregistrare. O listă completă a planurilor de abonament și a prețurilor este disponibilă pe site. CyberGhost își rezervă dreptul de a modifica taxele de abonament sau de a institui noi taxe în orice moment, cu o notificare prealabilă rezonabilă postată pe Site sau trimisă prin e-mail. Orice modificare a prețului nu va afecta abonamentul dvs. existent și va intra în vigoare la reînnoirea abonamentului. Achizițiile de abonament și restituirile sunt gestionate prin mai multe companii de plată terțe.

Planurile de abonament se reînnoiesc automat în mod implicit la încheierea termenului de facturare, cu condiția ca acestea să fie acceptate de cardul dvs. de credit. Termenul de reînnoire va fi stipulat în termenii dvs. de abonament la momentul achiziției. Taxa de abonament va fi taxată automat prin metoda de plată pe care ați selectat-o ​​ultima dată. Dacă doriți să întrerupeți reînnoirea automată, puteți întrerupe manual reînnoirea prin contul dvs. sau prin e-mail trimis la serviciul de asistență la support@cyberghost.ro sau la support@cyberghost.com

12. ANULARE ȘI RESTITUIRI

Puteți rezilia un abonament în orice moment urmând procesul de mai jos:

Cum îmi pot anula abonamentul

În cazul în care vă reziliați abonamentul în intervalul de timp specificat mai jos, în funcție de tipul abonamentului dvs., vă vom restitui întreaga sumă plătită în conformitate cu garanția noastră de rambursare a banilor: Politica de Restituire cu Garanție de returnarea banilor în 45 de zile.

Tip de abonament Perioada de garantare a restituirii banilor
Abonament de 6 luni și mai mult Garanție de restituire a banilor în caz de reziliere în curs de 45 de zile
Abonament de 1 lună Garanție de restituire a banilor în caz de reziliere în curs de 14 de zile

În cazul în care vă reziliați abonamentul în orice moment după expirarea perioadei respective de garantare a restituirii banilor, veți fi taxat pentru restul duratei abonamentului (de exemplu, dacă cumpărați un abonament anual și decideți să vă anulați abonamentul după 3 luni, veți fi taxat pentru întregul abonament anual, dar la expirarea abonamentului acesta din urmă nu va fi reînnoit. Veți avea acces și vă veți putea bucura de servicii până la expirarea abonamentului dvs. anual).

Dacă acordul în ansamblu este reziliat, nu veți putea accesa contul dvs. de utilizator și nu va exista o licență valabilă pentru utilizarea Aplicațiilor Produselor CyberGhost și a Software-ului de Client pentru Produsele CyberGhost.

La rezilierea acestui Acord, toate licențele acordate prin prezenta vor fi reziliate și nu veți mai avea acces la Produsele CyberGhost.

12. Dreptul de revocare pentru consumatori

Prevederile prezentei clauze 12 se aplică numai consumatorilor care plasează o comandă dintr-un stat membru al Uniunii Europene:

12.1. Revocare

12.1.1. Consumatorii au dreptul de a revoca acest contract în termen de paisprezece (14) zile fără a indica un motiv.

12.1.2. În cazul unui contract de Servicii sau al unui contract de livrare a conținutului digital achiziționat individual sau recurent neinstalat pe un suport fizic de date, perioada de revocare va fi de paisprezece zile de la data încheierii contractului. În cazul unui contract de cumpărare pentru livrarea de bunuri (de exemplu, CD-uri de back-up), perioada de revocare va fi de paisprezece zile de la data la care Consumatorul – sau un terț desemnat de Consumator care nu este un transportator de marfă – intră în posesia bunurilor.

12.1.3. Potrivit legislației în vigoare, dreptul de revocare nu apare sau nu există

➢ în ceea ce privește contractele de livrare a bunurilor, dacă acestea nu sunt gata făcute, ci au fost fabricate în conformitate cu o alegere sau o decizie individuală a Consumatorului sau sunt în mod clar adaptate nevoilor personale ale Consumatorului și

➢în ceea ce privește contractele de livrare de înregistrări audio și video sau a software-ului de calculator care sunt oferite într-un ambalaj sigilat, dacă sigiliul a fost rupt după livrare.

12.2. Renunțarea la dreptul de revocare

PREVEDERILE ACESTEI CLAUZE 13 SE APLICĂ NUMAI CONSUMATORILOR CARE ÎNCHEIE UN CONTRACT PENTRU LIVRARE DE CONȚINUT DIGITAL CARE NU ESTE INSTALAT PE UN SUPORT FIZIC DE DATE.

CONSUMATORUL:

1) ACCEPTĂ EXPRES CĂ EXECUTAREA PREZENTULUI CONTRACT VA ÎNCEPE ÎNAINTE DE EXPIRAREA PERIOADEI DE REVOCARE, ȘI

2) ARE CUNOȘTINȚĂ DE FAPTUL CĂ ÎȘI VA PIERDE DREPTUL DE REVOCARE LA ÎNCEPEREA EXECUTĂRII PREZENTULUI CONTRACT.

Orice garanție de restituire a banilor sau altă garanție cu conținut similar acordată de cleverbridge, astfel cum este reglementată în Clauza 14, nu va fi afectată de această Clauză.

12.3

Pentru a-și exercita dreptul de revocare, Consumatorul trebuie să informeze CyberGhost VPN (prin cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Germania, tel: +49 221 - 222 - 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail: cs@cleverbridge.com sau Crossrider Sports prin https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support) prin declararea clară a deciziei sale de a revoca contractul (de exemplu, prin scrisoare trimisă prin poșta obișnuită, fax sau e-mail.) Consumatorul poate folosi formularul model de revocare urmând aceste instrucțiuni de revocare în acest scop, dar acest lucru nu este o cerință obligatorie.

Pentru a respecta termenul de revocare, este suficient ca Consumatorul să trimită o notificare că își exercită dreptul de revocare înainte de expirarea perioadei de revocare.

12.4 Consecințele juridice ale revocării

12.4.1 În cazul în care Consumatorul revocă prezentul contract, cleverbridge sau Crossrider Sports trebuie să restituie prompt toate plățile primite de cleverbridge sau de Crossrider Sports de la Consumator, inclusiv costurile de livrare, în cel mult paisprezece zile de la data la care notificarea de revocare a contractului a fost primită de către cleverbridge sau Crossrider Sports (cu excepția costurilor suplimentare suportate dacă Consumatorul a ales un alt mod de livrare decât cel mai rentabil, adică modul standard de livrare oferit de cleverbridge sau de Crossrider Sports). Pentru această rambursare, cleverbridge sau Crossrider Sports vor folosi același mijloc de plată care a fost folosit de Consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod expres cu Consumatorul. În niciun caz Consumatorului nu i se va percepe o taxă pentru rambursare.

12.4.2 În cazul unui contract pentru Servicii, se aplică următoarele: Dacă Consumatorul a solicitat ca Serviciile să înceapă în timpul perioadei de revocare, Consumatorul va plăti către cleverbridge/Crossrider Sports o sumă rezonabilă care corespunde procentului de Servicii furnizate până în momentul în care Consumatorul informează cleverbridge/Crossrider Sports despre exercitarea dreptului său de a revoca contractul, în raport cu întinderea totală a Serviciilor prevăzute în contract.

12.4.3 În cazul în care există un contract de cumpărare pentru livrare de bunuri, se aplică următoarele: cleverbridge/Crossrider Sports poate refuza să efectueze o restituire până la primirea bunurilor restituite sau până când Consumatorul dovedește că a trimis bunurile restituite, în funcție de care dintre acestea ajunge mai devreme. Consumatorul va returna sau trimite prompt bunurile către cleverbridge/Crossrider Sports în cel mult paisprezece zile de la data la care Consumatorul a informat cleverbridge/Crossrider Sports cu privire la revocarea contractului. Termenul este respectat dacă Consumatorul trimite bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile. Consumatorul suportă costurile directe de returnare a bunurilor.

Consumatorul trebuie să suporte o plată pentru diminuarea valorii bunurilor în cazul în care valoarea diminuată se datorează tratării de către acesta a bunurilor într-un mod inutil, pentru a le examina calitatea, caracteristicile și funcționalitatea.

13. Modificări

CyberGhost revizuiește acest acord de utilizare din când în când, iar versiunea actualizată este întotdeauna publicată pe site-ul nostru web. Înțelegeți și sunteți de acord că este obligația dumneavoastră să revizuiți acești Termeni din când în când pentru a rămâne informat cu privire la regulile și obligațiile actuale. Notificarea cu privire la modificările esențiale ale Termenilor va fi furnizată printr-o actualizare a Site-ului sau printr-un alt mod vizibil. Utilizarea de către dvs. a Conținutului sau a Serviciilor în urma modificării acestor Termeni constituie acceptarea de către dvs. a Termenilor modificați.

14. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea engleză, iar Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CISG) este exclusă. În cazul litigiilor care decurg din termenii acestui Acord, părțile se supun în mod irevocabil jurisdicției exclusive a Londrei, Regatul Unit.