Voorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden voor CyberGhost Producten
Servicebeschrijving en prijzen van CyberGhost Producten

Algemene bedrijfsvoorwaarden voor CyberGhost Producten

DOOR HET BINNENGAAN, GEBRUIKEN, INSTALLEREN OF DOWNLOADEN VAN CyberGhost PRODUCTEN ACCEPTEERT U DAT U DE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U AKKOORD BENT MET EN   GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN EN DAT U DEZE VOLLEDIG ZAL NALEVEN. VERDER GAAT U ERMEE AKKOORD ZICH TE HOUDEN AAN ALLE GELDENDE WETTEN EN REGELS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN CyberGhost PRODUCTEN EN U ACCEPTEERT DAT DEZE VOORWAARDEN BINDEND ZIJN EN WETTELIJK UITVOERBAAR ALS EEN CONTRACT TUSSEN U EN ONS. ALS U NIET AKKOORD GAAT, GA DAN NIET NAAR BINNEN, INSTALLEER GEEN, DOWNLOAD GEEN EN GEBRUIK GEEN CyberGhost PRODUCTEN ZOALS HIERONDER BESCHREVEN WORDT.

1. Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen CyberGhost S.R.L., 68 Polona St., District 1, 010494 Boekarest, Roemenië (Boekarest Handelsregister nr. J40/1278/2011, VAT nr. RO28003392) en u, als Gebruiker van CyberGhost Producten.

U mag alleen gebruik maken van CyberGhost Producten als u daar juridisch toe bevoegd bent en als u bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten met CyberGhost en een dergelijke afsluiting niet verboden is voor u onder de geldende wetten.

2. Licentie

CyberGhost verleent u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie voor het gebruik van de CyberGhost Producten uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst. CyberGhost behoudt alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk worden toegekend in deze licentie zoveel mogelijk onder de geldende wetten. U mag de licentie die u verleend is niet sublicentiëren, toewijzen of overdragen en elke poging om een deel van uw rechten te sublicentiëren, toewijzen of overdragen is nietig.

Hierbij verklaart u en garandeert u dat u de CyberGhost Producten en Service alleen zult gebruiken voor privacy en veiligheidsbehoeften en met volledige inachtneming van alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wet- en regelgeving. U zult niet toestaan, evenmin goedkeuren, of aansporen dat een derde partij:  (i) anderen verhindert de CyberGhost Producten te gebruiken; (ii) de CyberGhost Producten gebruikt voor frauduleuze, ongepaste of illegale doeleinden (i.e., cyberactiviteit); of (iii) handelt op een manier die deze overeenkomst schendt.

3. Data

CyberGhost hecht waarde aan uw privacy en streeft ernaar deze te waarborgen. We verzamelen de minimale informatie voor de levering van onze producten.  Het doel van CyberGhost Producten is het beschermen van uw privacy maar niet uw computer. CyberGhost Producten zijn niet bedoeld als een antivirus of anti-malware instrument, tenzij dit specifiek vermeld is.

CyberGhost bewaart geen gegevens in CyberGhost Producten die inmenging met uw persoonsgegevens toestaan. Voor alle activiteiten waarbij persoonlijke gegevens opgeslagen moeten worden, zoals bijvoorbeeld betalingen, werkt CyberGhost samen met derden, die afzonderlijke data-opslag hebben, wij adviseren om ons privacybeleid te lezen voor meer informatie.

CyberGhost verzamelt en gebruikt geen persoonlijke informatie om CyberGhost Producten beschikbaar te maken, behalve uw login gegevens. Als u meer wilt weten over de manier waarop CyberGhost gegevens verzamelt en gebruikt, lees dan onze  Privacy Policy.

4. Productwijzigingen en Updates

CyberGhost kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, CyberGhost Producten aanpassen, bijvoorbeeld door het toevoegen of weghalen van bepaalde functies van de VPN servers of door het updaten van de software.

CyberGhost mag, naar eigen goeddunken, beperkte technische ondersteuning geven zoals upgrades en updates voor de CyberGhost Producten. Om de CyberGhost Producten te verbeteren en verder te ontwikkelen kunnen we van tijd tot tijd automatisch updates en upgrades downloaden en installeren. Hierbij gaat u ermee akkoord om dergelijke updates en upgrades te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van de CyberGhost Producten. We hebben geen verplichting om enige hulpversies van de CyberGhost Producten beschikbaar te maken aan u. Bovendien zijn wij niet verplicht om ondersteuning te geven of onderhoud te doen aan de Services uit deze overeenkomst.

5. Externe dienstverleners

Om de service CyberGhost Producten beschikbaar te maken, werkt CyberGhost Producten samen met derde partij dienstverleners (zoals Digitale Handel Providers voor betalingen of gegevensverwerkingscentra voor onze VPN servers). Als u meer wilt weten over derde partij dienstverleners waarmee CyberGhost samenwerkt, lees dan Privacy Policy.

We doen ons best om onze partners goed te controleren en te kiezen zodat onze services die we u verlenen optimaal zijn. WE WIJZEN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF BETREFFENDE INHOUD, GOEDEREN, SOFTWARE OF SERVICES DIE U VERKRIJGT VAN DERDE PARTIJ PROVIDERS. We zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of conformiteit van de inhoud geleverd door Derde Partij Aanbieders.

6. Gegevensbescherming

CyberGhost verzamelt en gebruikt geen persoonlijke informatie om CyberGhost VPN beschikbaar te stellen. Als u meer wilt weten over de manier waarop CyberGhost informatie verzamelt en gebruikt, lees dan onze  Privacy Policy.

7. Veiligheid van uw gebruikersaccount

U bent de enige die verantwoordelijk is voor het veilig houden van uw wachtwoord en het verwerken van uw gebruikersgegevens. Verander uw wachtwoord alstublieft regelmatig. Geef uw gebruikersgegevens niet aan derden (Gebruikersnaam en wachtwoord). U bent de enige die verantwoordelijk is voor de activiteiten gerelateerd aan uw gebruikersaccount en ook voor de activiteiten die gerelateerd zijn aan uw gebruikersaccount die u ongerechtvaardigd heeft overgedragen aan derden.

8. Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Aangezien CyberGhost Producten kunnen worden bezocht vanuit de hele wereld, moet u ervoor zorgen dat uw gebruik van de CyberGhost Producten voldoet aan de geldende lokale wetten en regels. U zorgt ervoor dat u voldoet aan de geldende wetten en regels en garandeert dat u niet en ook derden niet zal toestaan om de diensten op een manier te gebruiken die de geldende wet kan overtreden of inbreuk maakt op de rechten van derden. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, belooft u en garandeert u dat u niet en ook derden niet toestaat om (i) te reverse engineeren, demonteren, decompileren, vertalen, reconstrueren, transformeren of (ii) een gedeelte los te halen van de CyberGhost Producten (inclusief onbeperkt alle gerelateerde malware-handtekeningen en malware detectie routines), of (iii) te  veranderen, modificeren of anders CyberGhost Producten te wijzigen (inclusief onbeperkt alle gerelateerde malware-handtekeningen en malware detectie routines) (iv) te publiceren, doorverkopen, distribueren, uitzenden, verzenden, mededelen, overdragen, verpanden, delen of in sublicentie geven van CyberGhost Producten; (v) CyberGhost Producten te gebruiken om een product of service aan te bieden of te bouwen dat concurreert met CyberGhost Producten; (vi) CyberGhost Producten te gebruiken of te proberen te gebruiken voor het uploaden, opslaan of doorgeven van data, informatie of materialen die: geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden schenden; geen materiaal bevatten dat illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, onfatsoenlijke of anderszins aanstootgevend is of anders op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de werking van CyberGhost Producten, of deze kan uitschakelen of beschadigen; (viii) onbevoegde toegang te krijgen of proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot CyberGhost Producten of netwerken die aangesloten zijn, of inhoud die bewaard is in of geleverd is door CyberGhost Producten, op welke manier dan ook, inclusief hacking, spoofing of het trachten te omzeilen of omzeilen van firewalls of andere technologische of andere bescherming of veiligheidsmaatregelen.

Wij behouden ons het recht om passende maatregelen te treffen als CyberGhost Producten worden gebruikt in strijd met deze Voorwaarden en geldende wetten, inclusief samenwerken met publieke of particuliere instellingen zoals wettelijk bepaald is.

Bovendien behoudt CyberGhost zich het recht om, in geval van schending van deze Overeenkomst, onder andere de toegang tot CyberGhost Producten totaal of gedeeltelijk te beperken of op te schorten zonder toekenning van terugbetaling voor reeds betaalde diensten en ook om gerechtelijke stappen te nemen.

Rechthebbenden die concluderen dat door inhoud die gedownload is via CyberGhost Producten hun wettelijke rente, van bijvoorbeeld intellectueel eigendom, is geschonden, kunnen contact opnemen met onze vertegenwoordigers van auteursrechten (copyright@cyberghost.ro) zodat wij verdere toegang tot dergelijke inhoud kunnen voorkomen.

9. Disclaimer

CyberGhost biedt geen garantie voor de dienst of de software. CyberGhost is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan na het bekend worden van de identiteit of het IP adres van de gebruiker of de uitsplitsing van individuele VPN-servers. Bovendien biedt CyberGhost geen garantie voor de beschikbaarheid van bepaalde servers in het CyberGhost network en voor de prestatie daarvan.

TENZIJ ANDERS SPECIFIEK BEPAALD HIERIN, WORDEN CyberGhost Producten GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’ EN CYBERGHOST GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN EN, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WE ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF, GEÏMPLICEERD DOOR STATUTEN, GEWOONTERECHT, JURISPRUDENTIE OF ANDERE WETSTHEORIEËN,  MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN HET NIET-SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. CYBERGHOST GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WERKING VAN CYBERGHOST PRODUCTEN STORINGSVRIJ OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT ZE CORRECT ZULLEN WERKEN MET ELK APPARAAT OF MET ELKE SOORT CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT ZE TOTALE BESCHERMING ZULLEN BIEDEN VOOR DE INTEGRITEIT VAN DE GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE BEWAARD IS OF WORDT DOORGESTUURD VIA HET INTERNET.

10. Schadeloosstelling

U stemt ermee in CyberGhost en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, co-branders, partners en haar werknemers te vrijwaren van claims of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door derden ten gevolge van of voortkomend uit uw toegang tot of gebruik van CyberGhost Producten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor haar of zijn acties als de CyberGhost Producten gebruikt worden.

11. Abonnementen

CyberGhost Producten zijn beschikbaar voor u na keuze van uw abonnement en registratie. Een volledige lijst met soorten abonnementen en prijzen is beschikbaar op de site. CyberGhost behoudt zich het recht om de abonnementsgelden te wijzigen of nieuwe tarieven in te stellen na een aankondiging die voldoende lang van te voren op de site staat of die via de mail verstuurd is. Veranderingen in de prijs zullen geen invloed hebben op uw bestaande abonnement en zullen van kracht zijn na vernieuwing van uw abonnement. De aankoop van een abonnement en teruggaven worden gedaan door verschillende derde partij betaalbedrijven.

Al onze abonnementen worden automatisch verlengd aan het einde van de factureringstermijn, mits deze worden ondersteund door uw creditcard.  De verlengingstermijn zal worden bepaald in uw abonnementsvoorwaarden op het moment van aankoop. Het abonnementsgeld wordt automatisch in rekening gebracht bij de betaalmethode die u het laatst geselecteerd hebt. Als u de automatische verlenging wilt stopzetten, dan kunt u de verlenging handmatig stoppen via uw account of via email support op support@cyberghost.ro of support@cyberghost.com

12. ANNULERING EN TERUGBETALINGEN

U kunt uw abonnement op ieder moment stopzetten door de volgende procedure hieronder:

Hoe annuleer ik mijn abonnement

Bij opzegging van uw abonnement binnen het hieronder aangegeven tijdsbestek, afhankelijk van uw abonnement, zullen wij u een volledige teruggave geven van het bedrag door u betaald conform onze geld-terug-garantie:Refund Policy 45 Days Money Back Guarantee

Soort Abonnement Geld-terug-garantie periode
Abonnement van 6 mnd en langer Geld-terug-garantie in geval van beëindiging met 45 dagen
Abonnement van 1 maand Geld-terug-garantie in geval van beëindiging met 14 dagen

Bij opzegging van uw abonnement na de geld-terug-garantie periode, zult u moeten betalen voor de hele looptijd van het abonnement (bijv. u heeft een jaarabonnement gekocht en u besluit om na 3 maanden uw abonnement te stoppen, u zult dan voor het hele jaar moeten betalen, maar bij de afloop van uw abonnement zal dit niet vernieuwd worden. U heeft toegang tot en kunt gebruik maken van de diensten tot het einde van uw jaarabonnement).

Als de hele overeenkomst is beëindigd, kunt u niet meer toegang hebben tot uw gebruikersaccount en er zal geen geldige licentie zijn voor het gebruik van de CyberGhost Producten Apps en CyberGhost Producten Klanten Software.

Bij de beëindiging van deze Overeenkomst zullen alle licenties worden stopgezet en u zult geen toegang meer hebben tot CyberGhost Producten.

12. Herroepingsrecht voor Consumenten

De bepalingen van deze clausule 12 gelden alleen voor consumenten die een bestelling doen vanuit een lidstaat van de Europese Unie:

12.1. Herroeping

12.1.1. Consumenten hebben het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen.

12.1.2. Bij een contract voor Diensten of een contract voor de levering van individueel verworven of periodiek terugkerende digitale inhoud die niet is geïnstalleerd op een fysieke datadrager, is de herroepingsperiode veertien dagen vanaf de datum waarop het contract is afgesloten. Bij een contract voor de levering van goederen (bijv. backup cd’s) is de herroepingsperiode veertien dagen vanaf de datum waarop de consument - of een derde partij aangewezen door de consument maar die geen transporteur is - de goederen in ontvangst neemt.

12.1.3. Volgens de geldende wet is het herroepingsrecht niet relevant

➢ met betrekking tot contracten voor de levering van goederen die niet kant-en-klaar zijn maar zijn gefabriceerd in overeenstemming met een individuele keuze of doel van de consument of als ze duidelijk aan de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast, en 

➢met betrekking tot contracten voor de levering van audio- en video-opnames of computer software in een gesloten verpakking die na aflevering is open gemaakt (zegel verbroken).

12.2. Afwijking van het Herroepingsrecht

DE BEPALINGEN VAN DEZE CLAUSULE 13 ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN DIE EEN CONTRACT AANGAAN VOOR DE LEVERING VAN DIGITALE INHOUD DIE NIET GEÏNSTALLEERD IS OP EEN FYSIEKE DATADRAGER.

DE CONSUMENT:

1) STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT DE UITVOERING VAN DEZE OVEREENSTEMMING BEGINT VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE HERROEPINGSTERMIJN, EN

2) IS ZICH ERVAN BEWUST DAT HIJ ZIJN HERROEPINGSRECHT VERLIEST ALS DEZE OVEREENKOMST UITGEVOERD WORDT.

Alle geld terug-garantie of andere garanties met gelijksoortige inhoud verleend door Cleverbridge zoals vastgesteld in Clausule 14 worden niet aangetast door deze clausule.

12.3

Om het recht van herroeping uit te oefenen, moet de Consument CyberGhost VPN informeren (via Cleverbridge (Cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Duitsland, tel: +49 221 - 22245 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, email: cs@cleverbridge.com of Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support door het maken van een duidelijke verklaring van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen (bijv. door een brief te zenden via de post, fax of email.) De Consument kan het modelformulier voor herroeping gebruiken en de instructies volgen voor dit doel, maar dat hoeft niet.

Om de termijn van herroeping te halen is het genoeg als de Consument een aankondiging stuurt dat hij zijn recht van herroeping gebruikt voor het vervallen van de herroepingstermijn.

12.4 Juridische consequenties van herroeping

12.4.1 Als de Consument deze overeenkomst herroept, dan moet Cleverbridge of Crossrider Sports onmiddellijk alle betalingen terugbetalen die Cleverbridge of Crossrider Sports ontvangen heeft van de Consument, inclusief leveringskosten, niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop de aankondiging ontvangen is door Cleverbridge of Crossrider Sports (met uitzondering van extra kosten die gemaakt zijn doordat de Consument een andere afleveringsmethode koos die minder kosteneffectief was, d.w.z. de standaardmethode van levering die aangeboden wordt door Cleverbridge of Crossrider Sports). Voor deze terugbetaling gebruikt Cleverbridge of Crossrider Sports dezelfde betalingsmethode die gebruikt werd door de Consument in the originele transactie tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Consument. De Consument mag in geen geval kosten worden aangerekend voor de terugbetaling.

12.4.2 Bij een overeenkomst voor Diensten is het volgende geldig: Als de Consument heeft verzocht om de Diensten te starten tijdens de herroepingstermijn, dan dient de Consument een redelijk bedrag te betalen aan Cleverbridge/Crossrider Sports. Een bedrag dat overeenkomt met het percentage van de Diensten die geleverd zijn tot de tijd waarop Cleverbridge/Crossrider Sports werd geïnformeerd door de Consument over het recht van herroeping, ten opzichte van de totale omvang van de overeenkomst.

12.4.3 Bij een koopovereenkomst voor het afleveren van goederen, geldt het volgende: Cleverbridge/Crossrider Sports kan weigeren om een teruggave te doen totdat de goederen teruggebracht zijn of totdat bewezen is dat de goederen teruggestuurd zijn, welke maar eerder is. De Consument moet de goederen onmiddellijk teruggeven of terugsturen aan Cleverbridge/Crossrider Sports, niet later dan veertien dagen nadat de Consument Cleverbridge/Crossrider Sports geïnformeerd heeft over de herroeping van de overeenkomst. De deadline is gehaald als de Consument de goederen terugstuurt voor het einde van de eindtermijn van de 14-dagen periode. De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

De Consument moet betalen voor de verminderde waarde van goederen als deze verminderde waarde kan worden toegeschreven aan zijn behandelen van de goederen op een onnodige manier bij het bekijken van de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit.

13. Wijzigingen

CyberGhost herziet deze gebruiksovereenkomst van tijd tot tijd en de bijgewerkte versie wordt altijd gepubliceerd op onze website. U begrijpt en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om van tijd tot tijd deze Overeenkomsten te bekijken zodat u geïnformeerd blijft over de huidige regels en verantwoordelijkheden. Kennisgeving van materiële wijzigingen in de Overeenkomst wordt aangeboden door een update op de Site of op een andere opvallende manier. Uw gebruik van de Inhoud of Diensten na de veranderingen is uw aanvaarding van de veranderde Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht

Het toepasselijk recht is het Engelse recht en het VN-verdrag betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing. In het geval dat er geschillen ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden van deze overeenkomst, onderwerpen de partijen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van het recht van Londen, VK.